Microsoft Word ?Z. V. T. kitab doc



Yüklə 339,32 Kb.

səhifə1/16
tarix07.07.2018
ölçüsü339,32 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


 

1



 

2

 



AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 

MƏDƏNİYYƏT VƏ TURİZM NAZİRLİYİ 

 

M.F.AXUNDOV ADINA AZƏRBAYCAN 

MİLLİ KİTABXANASI 

 

TÜRKSOY  



ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜRÜ TEŞKILATI 

 

AMEA-nın akad. Z.M.BÜNYADOV ADINA ŞƏRQŞÜNASLIQ 



İNSTİTUTU 

 

 



 

 

 

 

ƏHMƏD ZƏKİ VALİDİ TOĞANIN 

ANADAN OLMASININ  

120 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ  

BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANSIN 

MATERİALLARI  

 

(Bakı, 28-30 aprel 2010-cu il) 

 

 

 



 

 

 



 

 

Bakı - 2010 



 

 

 



 

3

 



Redaktor və buraxılışa məsul:   

 

K.Tahirov  

 

Tərtibçi: 

Ə.Cəfərova 

 

   



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Əhməd Zəki Validi Toğanın anadan olmasının 120 

illiyinə  həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans (Bakı, 28-30 

Aprel 2010-cu il) /red. və bur. məs. K.Tahirov; tərt. Ə.Cəfərova; 

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- Bakı, 2010.- 

93 s.


 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



      

©

 M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2010 

 

 




 

4

Əhməd Zəki Validi Toğanın anadan olmasının 120 



illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın 

məruzəçilərinin siyahısı: 

 

1.



 

Kərim Tahirov - Azərbaycan Milli Kitabxanasının 

direktoru, fəlsəfə elmləri doktoru, Əməkdar mədəniyyət 

işçisi   

2.

 

Sevda Məmmədəliyeva - Azərbaycan Respublika-

sı  Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini, AMEA-nın 

müxbir üzvü, professor 

3.

 

Düsen Kaseinov - Uluslararası Türk Kültürü Teş-

kilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri 



4.

 

Gövhər Baxşəliyeva – AMEA-nın akad. Z.M.Bün-

yadov adına  Şərqşünaslıq  İnstitutunun direktoru, millət 

vəkili, filologiya elmləri doktoru, professor  

5.

 



Tuncel Acar - Milli Kütüphane başkanlığı, Türkiye   

6.

 



Эмиров  Айдар - директор  крымскотатарской 

библиотеки  им. И.Гаспринского 

7.

 

İsenbike Toğan - Türkiye Bilimler Akademisi, 



professor doktor 

8.

 



Tofiq Hacıyev  - Bakı Dövlət Universitetinin Tür-

kologiya kafedrasının müdiri, AMEA-nın müxbür üzvü, 

professor 

9.

 



Уалтаева  Алтун - научный  сотрудник  Инсти-

тута Истории и этнологии им. Ч.Валиханова, Казахстан  

10.

 

Ибрагимов  Азат - директор  Национальной 



библиотеки им. А.-З.Валиди Республики Башкортостан, 

г.Уфа  



11.

 

Киреев  Ильдар - заведующий  отделом  руко-

писных  и  редких  изданий  Национальной  библиотеки 

им. А.-З.Валиди Республики Башкортостан, г.Уфа  

12.


 

Mirzə Ənsərli - AMEA akad. Z.M.Bünyadov adı-

na Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işçisi  



 


 

5

Kərim Tahirov, 



  M.F.Axundov adına Azərbaycan  

Milli Kitabxanasının direktoru, 

Əməkdar mədəniyyət işçisi

    fəlsəfə doktoru  

 

ƏHMƏD ZƏKİ VALİDİ TOĞAN - 120 



 

Əsası 1992-ci ilin yazında  İstanbul  şəhərində türkdilli 

dövlətlərin Mədəniyyət nazirlərinin birinci görüşü zamanı 

qoyulan TÜRKSOY təşkilatının əsas məqsədi türkdilli xalq 

və ölkələr arasında dost münasibətlərin və qarşılıqlı anlaş-

manın qurulması, türkdilli xalqların  ədəbiyyat, mədəniyyət 

və incəsənətinin öyrənilməsi sahəsində elmi araşdırmaların 

intensivləşdirilməsi, öz xalqlarının milli tarixinin, doğma di-

linin, ədəbiyyatının mədəniyyətinin yeni nəsil tərəfindən öy-

rənilməsinə dəstək olmasıdır.  

16 oktyabr 2009-cu ildə Bakıda TÜRKSOY-un Daimi 

Şurasının XXVI toplantısının açılış mərasimində çıxış edən 

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm naziri 

Əbülfəs Qarayev bir daha qeyd etdi ki, yarandığı gündən bu 

günə kimi bu təşkilat Avrasiyanın türkdilli arealı  çərçi-

vəsində milli dil, tarix, mənəvi irs və müasir mədəniyyət və 

incəsənət yaxınlığı ilə birləşən ölkə  və xalqların regional 

mədəni əməkdaşlığını çox böyük uğurla həyata keçirib. 

TÜRKSOY hər dəfə öz toplantısını  ən  əlamətdar 

hadisələrin və  tədbirlərin qeyd olunduğu bir vaxta salır. 

2010-cu ili TÜRKSOY görkəmli  şərqşünas alim, türkoloq 

Əhməd Zəki Validi Toğan ili elan edilib və biz çox şadıq ki, 

bu gün M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli  Kitabxana-

sında görkəmli alimin anadan olmasının 120 illiyinə  həsr 

olunmuş beynəlxalq konfransa yığışmışıq. Adı dünya şöh-

rətli türkoloq alimlər: Adnan Adıvar, Fuad Körpülüzadə ilə 

birgə  çəkilən  Əhməd Zəki Validi Toğanın xatirəsinə  həsr 





Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə