Milli-mənəvi dəyərlərimiz və Heydər ƏliyevYüklə 0,56 Mb.

səhifə1/22
tarix01.11.2017
ölçüsü0,56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

MĠLLĠ-MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏRĠN TƏBLĠĞĠNDƏ 

KĠTABXANALARIN ROLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI - 2011 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MĠLLĠ-MƏNƏVĠ DƏYƏRLƏRĠN TƏBLĠĞĠNDƏ  

KĠTABXANALARIN ROLU 

         

 

 

 

 

 

 

Respublikanın  kütləvi  və  ixtisas-

laşdırılmış kitabxanaları, Mərkəz-

ləşdirilmiş  Kitabxana  Sistemləri 

üçün metodik tövsiyələr 

 

                                          

 

 

BAKI - 2011 

  

 Tərtibçi: 

 

 

 

N.Alışova 

 

İxtisas redaktoru və  

buraxılışa məsul: 

 

 

K.M.Tahirov, 

 

 

Əməkdar mədəniyyət işçisi 

      

 

 

 

 

fəlsəfə doktoru 

 

 

Redaktor: 

 

 

 

A.Abdullayeva  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Milli  mənəvi  dəyərlərin  təbliğində  kitabxanaların  rolu 

/tərt.  ed.    N.Alışova;  ixtisas  red.  və  bur.  məs.  K.Tahirov;    red. 

A.Abdullayeva;  M.F.Axundov  adına  Azərbaycan  Milli  Kitab-

xanası.- Bakı, 2011.- 85 s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© M.F.Axundov adına Milli Kitabxana, 2011 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Bizim hamımızın bir vətəni var - bu Azərbaycan dövləti-

dir. Azərbaycanlı hər yerdə yaşaya bilər, ancaq azərbaycanlılı-

ğını,  öz  dilini,  dinini,  milli  ənənələrini  unutmamalıdır.  Onun 

qəlbi daim doğma Azərbaycanla bir vurmalıdır. Təhsil ocaqla-

rında gənclərimizi xalqımızın mənəvi dəyərləri əsasında tərbi-

yələndirmək,mənəvi  cəhətdən  sağlam  və  saf  insanlar  tərbiyə 

etmək məsələsi mühüm yer tutmalıdır. 

  

GĠRĠġ  

Mədəniyyət tarixi sahəsində qazanılmış təcrübə sübut edir 

ki, insanların  mənəviyyatı, əxlaqi normaları və baxışları ilə bağ-

lı olan milli-mənəvi dəyərlərin yaradıcısı xalqdır. 

Xalqın mövcudluğunun  əsas göstəricisi olan milli-mənəvi 

dəyərlər  onun  ən  qiymətli  sərvətidir.  Hər  bir  xalq  milli  mənəvi 

dəyərlər  sisteminə  malikdir.  Bu  milli-mənəvi  dəyərlər  bizim 

tariximiz,  dilimiz,  dinimiz,  adət-ənənələrimiz,  mentalitetimiz, 

mədəniyyətimiz, ədəbiyyat və incəsənətimizdir. 

Milli-mənəvi  dəyərlər  nədir?-  “Mənəvi  dəyərlər”  insanı 

cəmiyyətdə  formalaşdıran,  inkişafa  kömək  edən  davranış 

qaydalarıdır.  Bu  qaydalar  dünya  sivilizasiyasının  təməli 

qoyulandan   yaranmağa  başlamışdır.  Dəyərlərin  formalaşması 

prosesi  nəticədə  dünyada  hər  bir  fərdin  haqlarını  daha  dolğun 

təsdiq edən xysusiyyətlər yaranır. 

Dünya xalqları arasında milli-mənəvi dəyərləri ilə tanınan 

Azərbaycan  xalqı  yaşatdığı  və  təbliğ  etdiyi  bəşəri  ideyaları, 

adət-ənənələri,  milli  xüsusiyyətləri  ilə  özünəməxsus  yer  tutur. 

Uzun illər aparılan tədqiqatlar zamanı aydın olmuşdur ki, qədim 

köklərə malik Azərbaycan əsrlər boyu maddi və mənəvi xəzinə-

sini qoruyub saxlaya bilmişdir. Azərbaycanın milli dəyərləri orta 

əsrlərdə formalaşmış və göründüyü kimi, o vaxtdan bəri çox az 

dəyişmişdir.  Azərbaycanlıların  çox  vaxt  türk-islam  dəyərləri 

adlandırılan  əxlaq  qaydaları  toplusunun  özəyi  orta  əsrlərdəki 

türk  hərbi-feodal  şərəf  kodeksinin  təsiri  altında  formalaşmışdı. 

Bu  kodeks  haqqında  məlumatı  “Dədə  Qorqud”  (XI  əsr)  və 

“Koroğlu” (XVI əsr) kimi türk dastanlarından almaq olar: 

Ya hər şey - ya heç nə

Məğlubiyyət - ölümdən pisdir; 

Kömək diləmək - ayıbdır; 

Şücaət xeyirdən yeydir; 

Qənaət - xəsislikdir; 

Ehtiyatlılıq - qorxaqlıqdır; 

Qonaq - Allahındır; 


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə