MonqollarinYüklə 339,08 Kb.

səhifə1/109
tarix15.03.2018
ölçüsü339,08 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109


 
 
 
 
 
 
 
MONQOLLARIN 
GİZLİ  TARİXİ 
 
MAÑĞOL-UN Nİ'UÇA TOBÇA'AN 
(YÜAN-CHAO Pİ-SHİ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAKI – 2011 
 


Monqolların gizli tarixi 
 
 
2
 
  
 
 
TürkSOY kitabxanası seriyası: 17 
 
AMEA Folklor İnstitutu 
Elmi Şurasının 
qərarı ilə nəşr edilir 
 
Тürkcə, rusca və almanca nəşrləri əsasında 
tərcümə edən və ön sözün müəllifi: 
Prof. Dr. Ramiz ƏSKƏR 
 
Redaktor: 
AMEA-nın müxbir üzvü, 
Prof. Dr. Tofiq HACIYEV 
 
Monqolların gizli tarixi. Bakı, MBM, 2011, 360 s. 
(2 xəritə, 1 fotosurət) 
 
 Kitabda  bəşəriyyətin  ən böyük sərkərdələrindən və dövlət xa-
dimlərindən biri, monqol imperiyasının banisi Çingiz xanın həyatı 
və  fəaliyyəti qələmə alınmışdır. Bu əsər Çingiz xanın  şəxsiyyəti, 
yürüşləri, bir sıra ölkələri, o cümlədən Türküstanı istila etməsi, türk-
monqol münasibətləri haqqında ilkin mənbə olması baxımından türk 
tarixi və türkologiya elmi üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Kitab 
tarixçi alimlər, mütəxəssislər və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə 
tutulur. 
 
İSBN: 978-9952-29-041-9 
©MBM 
  ©Ramiz Əskər    
 
 


Мonqolların gizli tarixи 
 
3
 
 
 
 
 
İÇİNDƏKİLƏR: 
 
Azərbaycanca nəşrinə ön söz (Ramiz Əskər)..............................5 
Giriş: Monqolların gizli tarixi haqqında araşdırmalara ümumi 
bir baxış: 
1. Monqol  dövrünə dair  tarixi qaynaqlar...................................11 
2. Monqolların  gizli tarixi  və onun  nüsxələri ..........................18 
3. Monqolların gizli tarixinin  işlənməsi.....................................25 
Türkcə tərcüməyə dair  işarələr və qısaltmalar ...........................37 
Prof. Dr. Erich Haenischin ön sözü.............................................39  
Əsərin xülasəsi.............................................................................51 
MONQOLLARIN GİZLİ TARİXİ 
I. İlk tarix, Təmücinin dünyaya gəlməsi və uşaqlığı...................56 
II. Təmücinin gəncliyi, onun tayiçi’utlar tərəfindən  əsir edil-
məsi. Təmücinin kereyitlərdən Oñxanla dostluğu, mərkitlərin 
məhv edilməsi..............................................................................76 
III. Bozqır savaşları, Təmücinin Çiñgis-kağan ünvanı ilə mon-
qol hökmdarı elan edilməsi .........................................................95 
IV. Düşmənlərin Camuxa ətrafında toplanması. Camuxanın 
müvəqqəti üstünlüyü və yenilməsi .............................................113 
V. Tatarlara qarşı ilk zəfər. Çiñgis-kağanın Oñxanla arasının 
dəyməsi........................................................................................129 
VI. Xalaxalcit savaşı. Kereyitlərin sonu......................................145 
VII. Oñxan və Sañqumun  ölümü. Naymanların sonu. Mərkit-
lərin yenilməsi .............................................................................162 
VIII. Camuxanın sonu. Çiñgisin «Böyük xan» elan edilməsi. 
Hərbi və idari  işlərin düzənlənməsi............................................179 
IX. Hərbi və idari işlərin düzənlənməsi (davam). Mühafizə 
birliklərinin genişləndirilməsi .....................................................196 


Monqolların gizli tarixi 
 
 
4
 
X. Keşik və xidmət işlərinin düzənlənməsi. Qarluq və uyğur-
ların könüllü tabe olmaları. Şərq və qərb səfərləri. Şaman Ko-
koçunun öldürülməsi ...................................................................210 
XI.Şimali Çinin istilası. Yeddi illik böyük Qərb səfəri. Tür-
küstanın və Rusiyanın zəbt edilməsi ...........................................224 
XII. Çiñgis-kağanın ölümü. Ögedeyin seçilməsi. Qərb səfəri-
nin davam etdirilməsi. Kin dövlətinin ortadan qaldırılması. 
Hərbi və idari təşkilatın genişləndirilməsi ..................................242 
Prof. Dr. Erich Haenischin açıqlamaları .....................................262 
İNDEKS: 
a) Dağ adları ................................................................................301 
b) Çay adları ................................................................................302 
c) Göl adları.................................................................................303 
d) Yer adları.................................................................................304 
e) Şəhər adları..............................................................................309 
f) Şəxs adları................................................................................310 
S) Soy, qəbilə, xalq adları ...........................................................333 
Ən önəmli qəbilələr və rəisləri haqqında açıqlama.....................340 
Şəcərə: Çiñgis-xanın sələfləri......................................................344 
Çiñgis-xanın xələfləri ..................................................................344 
Xronologiya.................................................................................345 
Biblioqrafiya................................................................................348 
Monqolların ana yurdunun xəritəsi 
Çiñgis-xan dövründə Asiya xəritəsi 
Ye Teh-hui nüsxəsindən bir səhifə örnək 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   109


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə