Mutloq noelastik talab chizig‘i qanday ko‘rinishga ega? Gorizontal chiziqYüklə 0,91 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/48
tarix19.12.2023
ölçüsü0,91 Mb.
#151967
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Mutloq noelastik talab chizig‘i qanday ko‘rinishga ega Gorizont-fayllar.orgMutloq noelastik talab chizig‘i qanday ko‘rinishga ega? Gorizontal chiziq 
SAVOL
Mutloq noelastik talab chizig‘i qanday ko‘rinishga ega?
Gorizontal chiziq
+Vertikal chiziq
Egri chiziq
To‘g‘ri chiziq
SAVOL
Asosiy kapital sirasiga nimalar kiradi 
+texnika va texnologiyalar
davlat obligatsiyalari
tashkilot kassasidagi qoldiq pullar
tashkilotning hisobida mavjud bo‘lgan mablag‘
SAVOL
Yer taklifi 
Birlik elastik
+Mutloq noеlastik
elastik
Elastikdir
SAVOL
Agar nominal foiz stavkasi 10 foizni, inflyatsiya darajasi yiliga 4 foizni tashkil etsa, u holda real 
foiz stavkasi 
14%
25%
+6%
-6% ni tashkil etadi
SAVOL
Iqtisodiy agentlar deb nimaga aytiladi? 
ishlab chiqaruvchi korxonalar
iste’molchilar
+iqtisodiy ne’matlarni ishlab chiqarish,taqsimlash,ayriboshlash va iste’mol qilishda qatnashuvchi 
iqtisodiy munosabatlar sub’ektlardir
uy xo’jaligi


SAVOL
Har qanday iqtisodiy tizimlarda “nima”, “qanday” va “kim uchun” degan fundamental savollar 
mikro va makro darajada hal etiladi Quyidagi tuzilgan savollardan qaysi biri mikroiqtisodiyot 
darajada hal etiladi? 
To‘liq bandlik darajasiga qanday qilib erishiladi?
+Nima va qancha ishlab chiqarish kerak?
Inflyatsiyadan qanday qutulish mumkin?
Iqtisodiy o‘sishni qanday rag‘batlantirish mumkin
SAVOL
«Mikroiqtisodiyot» fani nimani o’rganadi 
iqtisodiy tizimning harakatini va rivojlanishini yaxlit o’rganadi
jamiyatning ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo’lgan ishlab chiqarish resurslaridan 
foydalanish yo’llarini o’rganadi
+birinchidan alohida iqtisodiy sub‘ektlarning (iste‘molchilar va ishlab chiqaruvchilar) harakatini, 
ikkinchidan alohida bozorlarning faoliyat ko’rsatish mexanizmini o’rganadi
bozor iqtisodiyotining rivojlanishi mexanizmini o’rganadi
SAVOL
Iqtisodiyotni asosiy muammosi nima 
+cheksiz ehtiyojni qondirishda cheklangan resurslardan oqilona foydalanish
ishlab chiqarishni to’gri tashkil etish
ko’proq foyda olish
nima ishlab chiqarishi kerak
SAVOL
Agar iqtisodiy muammolarning bir qismi bozor, bir qismi hukumat tomonidan hal etilsa, bunday 
iqtisodiyot 
+Aralash deyiladi
Ma’muriy
Natural
Bozorli
SAVOL
Agar jamiyatda ishlab chiqarish resurslari ko‘paysa, u holda 
Tovar va xizmatlar yoki ishlab chiqarish ko‘payadi


Ishlab chiqarish texnologiyasi yaxshilanadi
+Iqtisodiyot tovar va xizmatlar ishlab chiqarishini ko‘paytirish imkoniga ega bo‘ladi
Hayot kechirish farovonligi oshadi
SAVOL
Ishlab chiqarish resursi hisoblanmaydigan qatorni belgilang 
foydali qazilmalar
malakali ishchi kuchi
+iste’mol mollari
laboratoriya jihozlari
SAVOL
Ishlab chiqarish resurslariga nimalar kiradi 
mehnat, kapital, tadbirkorlik qobiliyati
+mehnat, yer, kapital, tadbirkorlik qobiliyati, axborot
mehnat, yer kapital ammo tadbirkorlik qobiliyati emas
faqatgina yer va kapital
SAVOL
Iqtisodiy ne’mat tavsiflari 
+ehtiyojni qondirish vositasi, kamyoblilik, qimmatbaho
Kamyoblilik
Qimmatbaho
ehtiyojni qondirish vositasi
SAVOL
Quyidagi qayd etilganlarda qaysi biri mehnatga bo‘lgan talabga ta’sir ko‘rsatmaydi? 
+iinflyatsiya natijasida sodir bo‘lgan nominal ish xaqining o‘zgarishi
ishlab chiqarish texnologiyasi
yakunlangan mahsulotga bo‘lgan talab
mehnatning chekli mahsuloti bilan boshqa resurslarning chekli mahsuloti o‘rtasidagi munosabat
SAVOL
Qaysi ibora insonlarning biror bir tovarni sotib olish uchun imkoniyat va xohishi borligini 
anglatadi 
+talab


ehtiyoj
zaruriyat
Xohish
SAVOL
Talab qonuni deyiladi, agar 
iste’molchilarning daromadi ko‘paysa, u holda ular tovarlarni ko‘proq sotib oladilar
talab egri chizig‘i musbat qiyalikka egа
+mahsulotning narxi pasaysa, uni olish hajmi ko‘paysa
taklif hajmining talab hajmidan oshib ketishi bahoni tushushiga olib keladi
SAVOL
X mahsulotga bo‘lgan talab chizig‘i siljishini nima bilan izohlash mumkin 
+iste’molchilar didlarining o‘zgarganligi munosabati bilan x tovarni har qanday bahoda ham 
oldingisiga nisbatan ko‘proq sotib olishni xohlaydilar
x mahsulotning bahosi o‘sganligi uchun iste’molchilar ushbu tovarni kamroq sotib olishga qaror 
qabul qilishdilar
x mahsulotning taklifi turli sabablarga ko‘ra pasaydi
x tovarning narxi pasayganligi uchun iste’molchilar uni ko‘proq sotib olishga harakat qildilar
SAVOL
Ishlab chiqaruvchi o‘zining X turdagi mahsulotining narxini 5 foizga tushirdi, oqibatda sotuv 
hajmi 4 foizga ko‘tarildi X mahsulotga bo‘lgan talab 
+elastik
noelastik
birlik elastik
mutloq elastik
SAVOL
X mahsulotga bo‘lgan talab chizig‘i siljishini nima bilan izohlash mumkin 
noelastikX mahsulotning taklifi turli sabablarga ko‘ra pasaydi
noelastikX mahsulotning bahosi o‘sganligi uchun iste’molchilar ushbu tovarni kamroq sotib 
olishga qaror qabul qilishdilar
+Iste’molchilar didlarining o‘zgarganligi munosabati bilan X tovarni har qanday bahoda ham 
oldingisiga nisbatan ko‘proq sotib olishni xohlaydilar
noelastikX tovarning narxi pasayganligi uchun iste’molchilar uni ko‘proq sotib olishga harakat 
qildilar


SAVOL
Agar har qanday hajmdagi mahsulotlar bir xil narxda sotiladigan bo‘lsa, u holda ushbu tovarga 
talab 
Mutloq noelastik
+Mutloq elastik
Elastik
Noelastik deyiladi
SAVOL
Qaysi omillarning o‘zgarishi talab egri chizig‘ining siljishiga olib kelmaydi? 
+Mahsulotning narxi
Moda va didlarning o‘zgarishi
Milliy daromadning hajmi va uning taqsimlanishi
Iste’molchilarning soni yoki yosh darajasi
SAVOL
Texnologiyaning takomillashuvi nimaning siljishiga olib keladi? 
+Egri taklif chizig‘ini yuqori va o‘ngga
Egri talab chizig‘ini chapga va pastga
Egri taklif chizig‘ini chapga va pastga
Egri talab chizig‘i yuqoriga o‘ngga siljiydi
SAVOL
Mahsulot narxi davlat tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida maksimal belgilansa 
+defitsit yuzaga keladi
tovar ortiqchaligi paydo bo‘ladi
ishsizlik ko‘payadi
muvozanat holat ta’minlanadi
SAVOL
Talab va taklifning muvofiqlashtirish mexanizmi buzilishi nimaga olib keladi? 
daromadning ko’payishiga
resurslar bozorida baxoning pasayishiga
ishlab chiqarish xarajatlarini ko’payishiga
+mahsulotlarning ortiqcha yoki defitsit bo’lishiga olib keladi


SAVOL
Agarda bozordagi narx (baho) muvozanat xolatidan past bo’lsa unda 
ortiqcha mahsulot paydo bo’ladi
talab taklifga teng bo’ladi
+tovarlar tanqisligi (defitsit) yuzaga keladi
xaridorlar bozori shakllanadi
SAVOL
Agar tovar bahosi talab va taklif egri chiziqlarining kesishish nuqtasidan past bo‘lsa 
Tovar ortiqchaligi paydo bo‘ladi
Muvozanat holat ta’minlanadi
+Taqchillik yuzaga keladi
Resurslar narxi arzonlashadi
SAVOL
Tovar mahsulotiga bo‘lgan talab va taklif ko‘paysa, u holda 
+Tovarning umumiy hajmi oshadi
Baho ko‘tariladi
Baho mo‘tadil qoladi
Jamiyatning farovonligi oshadi
SAVOL
Tovar narxining bir foizgaga kamayishi natijasida unga bo‘lgan talab hajmi ikki foizga ga oshsa, 
bunday talabga 
noelastik
birlik elastik
+elastik
mutloq noelastik talab deyiladi
SAVOL
Narxga bog‘liq talab elastikligi qanday holda yuqori bo‘ladi 
+Iste’molchi uchun unchalik muhim bo‘lmagan tovar uchun
Qimmatbaho buyumlarga nisbatan birlamchi zaruriy tovarlarga
Iste’molchi tomonidan eng zaruriy naf keltiradigan tovar deb hisoblanganda
Alternativ xarajatlari yuqori bo‘lgan tovarlarga


SAVOL
Tubandagi daromadga bog‘liq elastiklik koeffitsiyentlardan qaysi biri birlamchi extiyojlar uchun 
ishlatiladigan tovarlarni aks ettiradi? 
+0 dan katta ammo 1 dan kichik bo‘lsa
0 dan kichik bo‘lsa
1 dan katta bo‘lsa
1 ga teng bo‘lsa
SAVOL
Iste’molchi uchun befarqlik chizig‘ining joylashuvi va yotiqligi nimani anglatadi? 
+Faqat uning hohishini
Uning hohishi va daromadi hajmini
Faqat tovar mahsulotining narxini
Iste’molchining hohishini, daromadi hajmini va sotib olayotgan tovar narxini
SAVOL
Quyidagi fikrlardan qaysi biri noto‘g‘ri bayon etilgan? 
+Byudjet chizig‘i ustida joylashgan barcha nuqtalarning naflilik darajasi bir xildir
Befarqlik chizig‘ida joylashgan har bir nuqta ikkita tovarning kombinatsiyasini anglatadi
Byudjet chizig‘i ustida joylashgan har bir nuqta ikkita tovarning kombinatsiyasini anglatadi
Befarqlik chizig‘i ustida joylashgan barcha nuqtalarning naflilik darajasi bir xil
SAVOL
“Daromad samarasi” qanday hollarda vujudga keladi? 
+mahsulotning narxi pasayganda, iste’molchi ushbu tovarni boshqa tovarlar xaridini 
pasaytirmasdan oshirgandа
agar iste’molchilarning daromadi qisqarganda ular ushbu mahsulotni kamroq sotib olganlaridа
iste’molchilar daromadi ko‘tarilganda ayrim mahsulotlar xaridi pasayib ketgandа
iste’molchilar daromadi oshganda ular daromadning bir qismini jamg‘arganlaridа
SAVOL
Quyidagi tovarlardan qaysi birining daromad samarasi pastroq? 
+qulupnay
go’sht
Kartoshka
Tuz


SAVOL
Daromad” qanday vaziyatda vujudga keltiriladi 
iste’molchilar daromadi ko’tarilganda ayrim mahsulotlar xaridi pasayib ketganda
+iste’molchilar daromadi oshganda ular daromadning bir qismini jamg’arganlarida
mahsulotning narxi pasayib, iste’molchi ushbu tovarni boshqa tovarlar xaridini pasaytirmasdan 
oshirganda
agar iste’molchilarning daromadi qisqarib, ular ushbu mahsulotni kamroq sotib olganlarida
SAVOL
Quyidagilardan qaysi biri past qiymatli tovar hisoblanadi 
qog’oz salfetka
coca-cola
+o’tgan yilgi gazetalar
alp tog’lariga sayohat
SAVOL
“Daromad samarasi” qanday hollarda vujudga keladi? 
+Mahsulotning narxi pasayganda, iste’molchi ushbu tovarni boshqa tovarlar xaridini 
pasaytirmasdan oshirganda
Agar iste’molchilarning daromadi qisqarganda ular ushbu mahsulotni kamroq sotib olganlarida
Iste’molchilar daromadi ko‘tarilganda ayrim mahsulotlar xaridi pasayib ketganda
Iste’molchilar daromadi oshganda ular daromadning bir qismini jamg‘arganlarida
SAVOL
Tadbirkor Eshmatovning do‘stlari bir qancha maslahatlar berdilar Ulardan qaysi biri haq 
+Sug‘urtalashfoydaolishnikafolatlamaydi, harajatlardanxalosetadi
Tavakkaltadbirlardansug‘urtalansa, kutiladiganfoydahajmio‘sadi
Sug‘urtalash kafolatlangan foyda hajmini olish imkonini beradi
Sug‘urtaqilingantaqdirdahamtavakkalchilikhechqachonfoydaolibkelmaydi
SAVOL
Talaba Toshmatov institutga avtobusda qatnaydi Chipta narxi 800 so‘m Toshmatov chiptani 
tekshirishg ehtimolini 10 % deb baholadi Chiptasiz chiqish jarimasi 10 ming so‘m Bunday 
sharoitda 
+Talabachiptasotiboladi, chunkikutiladiganjarimamiqdorichiptanarxidanyuqori
Talabachiptasotibolmaydi, chunkikutiladiganjarimamiqdorichiptanarxidanpast


AgarToshmatovtavakkalqilmasa, harqandayholatdahamchiptasotiboladi
Ehtimol 10 % gatengbo‘lsa, sub’ektivhisoblanadivauasosdaqarorqabulqilishmumkinemas
SAVOL
Siz-sug‘urta kompaniyasining xodimisiz Siz mijozlar bilan yangi shartnomalar tuzish uchun 
javobgar hisoblanasiz Shartnoma tuzilgandan keyin ma’lum bo‘layaptiki, mijozlardan birida 
yashirin yurak porogi bor ekan va kompaniya uning davolanishi uchun shartnomada 
ko‘rsatilgandan ortiqcha yo‘qotishni amalga oshirishi kerak Siz qanday muammoga duch 
keldingiz 
Opportunistikharakatga
+Shartnomanibekorqilish
Axborot assimetriyasiga
ma’naviy tavakkalchilikka
SAVOL
Tavakkalchilikni pasaytirish yo’llari nechta? 
+to’rtta
Oltita
Uchta
Sakkizta
SAVOL
Tavakkalchilikka bo’lgan munosabat necha xil bo’ladi? 
+Uch
Besh
To’rt
O’n
SAVOL
Tadbirkorlikning asosiy shakllari nechta? 
Uchta
to’rtta
+Beshta
Ikkita
SAVOL
Xususiylashtirish – bu 


+mulkni, iqtisodiyotdagi davlat sektorini davlat ta‘sarrufidan chiqarish
aktsiya chiqarib, sotish
kim oshdi savdosi
xususiy mulkka ega bo’lish
SAVOL
Ishlab chiqarishning samarasiz usullaridan foydalangan tadbirkor 
ishsiz xisoblanadi
qisman ishsiz hisoblanadi
+ish bilan ta’minlangan hisoblanadi
ham ish bilan taminlangan ham ishsiz hisoblanadi
SAVOL
Firma bu-…… 
+Mustaqil xo’jalik faoliyatini yurituvchi iqtisodiy sub’ektdir
Davlat korxonasi
Iqtisodiy resurslardan foydalanuvchi
Yakka tartibdagi tadbirkorlik faoliyati
SAVOL
Shartnomaning qanday turlari mavjud? 
+Klassik, neoklassik,implitsit
neoklassik,implitsit
Munosabatga asoslangan, fors-major
Klassik , neoklassik
SAVOL
Ishlab chiqaruvchining muvozanati quyidagi qonun asosida aniqlanadi 
+Ishlabchiqarishomillaricheklisamaradorliginingtengligi
Talabvatakliftengligi
Ishlabchiqarishnimaksimallashtirish
Ishlabchiqarishomillariharajatlarinikamaytirish
SAVOL
Izokvanta va izokosta chiziqlarida joylashgan xar qanday nuqta nimani bildiradi? 


+Xarajatlar summasini
Ishlab chiqarilayotgan mahsulot xajmini
Qiymat ko‘rinishidagi mahsulot xajmini
Resurslar xajmi kombinatsiyasini
SAVOL
Izokvanta nimani anglatadi? 
+Bir xil xajmda mahsulot ishlab chiqarishni ta’minlovchi omillar kolmbinatsiyasini
Yalpi egri ishlab chiqarish xajmini
Berilgan resurslar xajmida turlicha ishlab chiqarish xajmlarini
O‘rtacha egri maxsulotni
SAVOL
Tasavvur qilaylikki, mahsulotni ishlab chiqarish uchun mehnat ( L) va kapital (K) resursi 
sarflanadi Mehnatning chekli mahsuloti 2ga kapitalning chekli mahsuloti 5ga mehnatning narxi 
1dollarga kapital narxi 20 dollarga Chekli daromad 3ga dollarni tashkil etadi Maksimal foyda 
olishi uchun firma resurslardan qanday foydalanishi kerak? 
Mehnat va kapitaldan bir xil xajmda ko‘proq foydalanishi
Mehnat va kapitaldan bir xil xajmda kamroq foydalanishi
+Mehnatdan ko‘p, kapitaldan esa kamroq foydalanishi
Kapitaldan ko‘p, mehnatdan esa kam foydalanishi
SAVOL
Bir xil xajmdagi mahsulotni ishlab chiqarishni ta‘minlaydigan ishlab chiqarish omillari sarflari 
kombinatsiyalarini ifodalovchi chiziq nima deb ataladi? 
befarqlik egri chizigi
+izokvanta
Izokosta
byudjet chizigi
SAVOL
Qanday shart bajarilsa ishlab chiqarish samarali bo’ladi? 
+barcha mavjud resurslar to’liq qo’llanilsa
yangi texnologiyalar har yili joriy etilsa
barcha kapital resurslari to’liq qo’llanilsa
barcha mehnat resurslari to’liq qo’llanilsa


SAVOL
Firmaning doimiy xarajatlari – bu? 
Resurslar sotib olinayotganda ularga ketgan xarajatlar
+Ishlab chiqarish hajmiga bog‘liq bo‘lmagan xarajatlar
Har qanday mahsulot ishlab chiqarish hajmida minimal miqdorda sarflanayotgan xarajatlar
Ishchi xodimlarga to‘lanayotgan haqdir
SAVOL
Chekli xarajatni hisoblash usulini belgilang 
+Umumiy xarajatning kichik miqdorga ko‘paygan qismini bir birlik mahsulot miqdoriga nisbati
Umumiy xarajatning kichik miqdorga ko‘paygan qismini mahsulot miqdoriga nisbati
Doimiy xarajatning mahsulot miqdoriga nisbati
Narxni mahsulot miqdoriga ko‘paymasining bir birlik mahsulot miqdoriga nisbati
SAVOL
Quyidagilardan qaysi biri umumiy xarajatni aks ettiradi? 
Chekli xarajat
O‘zgaruvchan xarajatdan doimiy xarajatni chegirsa
+Doimiy bilan o‘zgaruvchan xarajatlar yig‘indisi
Doimiy ,o‘zgaruvchan ,chekli xarajatlar yig‘indisi
SAVOL
Qisqa muddatli oraliqda firma 500 birlik mahsulot ishlab chiqardi O‘rtacha o‘zgaruvchan 
xarajatlar 2 dollarni, o‘rtacha o‘zgarmas xarajatlar 0,5 dollarni tashkil etadi Yuqoridagi 
raqamlardan foydalanib umumiy xarajatlarni hisoblang? 
+1250 dollar
2,5 dollar
750 dollar
1100 dollar
SAVOL
Uzoq muddatli oraliqda 
+Barcha xarajatlar o‘zgaruvchan bo‘ladi
Hamma xarajatlar doimiy hisoblanadi
O‘zgaruvchan xarajatlar doimiy xarajatlarga nisbatan tez sur’atlar bilan o‘sib boradi
Doimiy xarajatlar o‘zgaruvchan xarajatlarga nisbatan tez sur’atlar bilan o‘sib boradi


SAVOL
Qanday hollarda o‘rtacha umumiy xarajatlar miqdori minimal qiymatga erishadi? 
+chekli xarajat o‘rtacha umumiy xarajatga teng bo‘lsa
foyda maksimal bo‘lgand
chekli xarajat o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajatga teng bo‘lsaa
o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajat doimiy xarajatga teng bo‘lsaa
SAVOL
Korxona mahsulotining xarajati va uning foydasi kabi ko’rsatkichlarni iqtisodiyotning qaysi 
kursi o’rganaadi
buxgalteriya hisobi
xalqaro moliya
+mikroiqtisodiyot
Makroiqtisodiyot
SAVOL
Firmaning chekli xarajatlari 
umumiy xarajatlarni ko’paytirad
+uning minimum qiymatida ortacha xarajatlarga teng bo’ladi
doimo oshib boradi
agar umumiy xarajatlarni oshirsa, ijobiy hisoblanadi
SAVOL
Tadbirkorlik tashabbusi uchun mukofotlash elementi qaysi foyda turiga tegishli 
+faqatgina iqtisodiy foydaga
faqatgina buxgalteriya foydaga
iqtisodiy va normal foydaga
iqtisodiy va buxgalteriya foydasiga
SAVOL
O‘rtacha xarajatlar chizig‘i egri talab chizig‘i bilan kesishganda qanday holat yuz beradi? 
Foyda maksimal bo‘ladi
+Firma normal foyda olish holatida bo‘ladi
Normal foyda nolga teng bo‘ladi
Buxgalterlik foyda nolga teng bo‘ladi
SAVOL
Qisqa muddatli oraliqda foydani maksimal yoki xarajatlarni minimallashtiruvchi raqobatlashgan 
firma o‘z faoliyatini quyidagi holatda to‘xtatadi 


Mahsulotning bahosi o‘rtacha doimiy xarajatlardan past bo‘lganda
Mahsulotning bahosi o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajatlardan past bo‘lganda
Umumiy daromad umumiy xarajatlarni qoplashga yetmay qolayotganda
+Mahsulotning bahosi chekli xarajatdan past bo‘lganda
SAVOL
Agar mahsulotning bahosi ishlab chiqarish uchun sarflanayotgan o‘rtacha umumiy xarajatlarni 
qoplamaydigan bo‘lsa, u holda firma 
+Mahsulot ishlab chiqarish hajmini narx o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajatdan katta bo‘lgani 
holda,narx
chekli xarajatga tengligi ta’minlanguncha tanlash kerak
Ishlab chiqarishni zudlik bilan to‘xtashi kerak
Yangi texnologiyani tanlash kerak
SAVOL
Uzoq muddatli oraliqda foydani maksimallashtirish yoki xarajatlarni minimallashtirishga harakat 
qilayotgan raqobatlashuvchi firma ishlab chiqarishni to‘xtatishga majbur, agar 
O‘rtacha umumiy xarajat chekli xarajatdan kichik bo‘lganda
Tushum umumiy xarajatlarni qoplamasa
+Mahsulotning bahosi chekli xarajatdan past bo‘lganda
Chekli xarajat o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajatdan oshib ketsa
SAVOL
Agar firma resurslar xarajatini 10 foizga oshirganda ishlab chiqarish xajmi 15 foizga 
ko‘tariladigan bo‘lsa, u holda 
Manfiy masshtab samarasi yuzaga keladi
Omillarning kamayi borish qonuni amal qiladi
Egri LATC yuqoriga siljiydi
+Musbat masshtab samarasi kuzatiladi
SAVOL
Mukammal raqobatlashgan bozorga yaqin holat kuzatiladigan bozor 
Yengilavtomobillarbozori
Qalamlarbozori
Xizmatlarbozori
+Bug‘doybozori


SAVOL
Mukammal raqobatlashgan bozorning shartlari hisoblanmaydi 
Bozorgakirisherkinligi
+Ishlabchiqarishdiversifikatsiyasi
Bozordanchiqisherkinligi
Sotuvchivaharidorlarningko‘pligi
SAVOL
Faqat mukammal raqobatlashgan bozorga tegishli bo‘lgan belgilar quyidagilar 
Firmafoydanimaksimallashtiradi
Uzoqmuddatlioraliqdafirmaiqtisodiyfoydaoladi
Talabchizig‘ifirmaningo‘rtachadaromadchizig‘igatengbo‘ladi
+Firmabozorhokimiyatigaegabo‘lmaydi
SAVOL
Odatda, monopolistning chekli xarajati mahsulotning narxidan past bo‘ladi, chunki 
Narx chekli daromaddan pastdir
Chekli xarajat o‘rtacha xarajatlardan past
+Narx chekli daromaddan yuqori
Chekli xarajat o‘rtacha xarajatdan yuqoridir
SAVOL
Quyidagilardan qaysi biri monopoliyaga olib kelmaydi? 
Litseneziyalar
+Ko‘pginasubstituttovarlarniishlabchiqarishvasotish
Avtorlikhuquqi
Yakkatovarmanbaiustidannazorat
SAVOL
Mukammal raqobatlashgan bozorning kamchiliklari hisoblanadi 
+Ilmiy-izlanishvatajriba-konstruktorlikharajatlariningpastdarajasi
Ishlabchiqarishhajminingkamligi
Reklamaharajatlariningyuqoridarajasi
Narxningbeqarorligi


SAVOL
Sof monopoliya va raqobatlashgan bozorning uxshash jihatlarini ko‘rsating 
Xar xil tovarlarni ishlab chiqarishadi
Har qaysi firma gorizontal talabga duch kelishadi
+Bozorda xaridorlar ko‘pchilikni tashkil etadi
Bir xil turdagi tovarlarni ishlab chiqarishadi
SAVOL
Quyidagilardan qaysi biri tabiiy monopoliya hisoblanadi? 
OPEK – xalqaro neft karteli
IBM – kompaniyasi
+Toshkent metropoliteni
“Sharq” nashriyoti
SAVOL
Oligopoliya bu 
Bir xil turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi katta xajmdagi raqobatlashuvchi firmalar
+Unchalik ko‘p bo‘lmagan raqobatlashuvchi firmalardir
yig‘indisidir
Faqat bitta yirik firma
Faqat bitta yirik firma
SAVOL
Qaysi bozorda chekli daromad bozor narxiga teng bo‘ladi? 
Raqobatlashgan monopoliyada
Sof monopoliyada
+Raqobatlashgan bozorda
Oligopoliyada
SAVOL
Agar monopolist foydani chekli daromad,chekli xarajat,o‘rtacha xarajatlar tengligini 
ta’minlaganda maksimallashtiradigan bo‘lsa, u holda iqtisodiy foyda 
+Nolga teng bo‘ladi
Manfiy bo‘ladi
Musbat bo‘ladi
Ham musbat ham manfiy bo‘ladi


SAVOL
Oligopoliya nazariyasini yaratgan birinchi iqtisodchi olimni ko‘rsating 
Edvard Chemberlin
Djon Robinson
+Ogyusten Kurno
Karl Marks
SAVOL
Raqobatlashuvchi firmadan farqli o‘laroq monopolist 
O‘z mahsulotiga istagan bahoni qo‘ya oladi
Istagan hajmda mahsulot ishlab chiqaradi va uni xohlagan narxda sota olish imkoniyatiga ega
+Berilgan bozor talabi doirasida maksimal foydani ta’minlaydigan mahsulot ishlab chiqarish 
hajmi va bahosini tanlay oladi
Istagan hajmda mahsulot ishlab chiqaradi va uni xohlagan narxda sota olish imkoniyatiga ega
SAVOL
Foydani maksimallashtirishga harakat qilayotgan monopolist o‘z mahsuloti bahosini pasaytiradi, 
agar 
+Chekli daromad chekli xarajatlardan yuqori bo‘lsa
O‘rtacha xarajatlar
Reklama xarajatlari o‘sib borsa
Chekli daromad o‘zgaruvchan xarajatlarga teng bo‘lsa
SAVOL
Raqobatlashuvchi firmadan farqli o‘laroq monopolist 
o‘z foydasini maksimallashtirish maqsadida chekli xarajatlarini chekli daromadga teng holatda 
ushlab turadi
+berilgan bozor talabi doirasida maksimal foydani ta’minlaydigan mahsulot ishlab chiqarish 
hajmi va bahosini tanlay oladi
istagan hajmda mahsulot ishlab chiqaradi va uni xohlagan narxda sota olish imkoniyatiga ega
o‘z mahsulotiga istagan bahoni qo‘ya oladi
SAVOL
Agar tarmoq uchun Xerfindal-Xirshman indeksi yuqori bo’lsa, tarmoq uchun Lerner indeksi 
qanday 
bo’ladi?


nolga teng
birga teng
+yuqori
past bo’ladi
SAVOL
Quyida keltirilganlardan qaysi biri sohada raqobatninig yo’qligidan dalolat beradi? 
ushbu sohadagi firmalar ishlab chiqarishni kengaytirish imkoniyatiga ega bo’lmasa
+boshqa firmalar ushbu sohaga "kirish" imkoniyatiga ega bo’lmasa
iqtisodiyotdagi foyda darajasi normadagidan past bo’lsa
sohada mehnatga haq to’lash davlatdagi o’rtacha haq to’lash darajasidan pastroq darajada bo’lsa
SAVOL
Monopolist qachon iqtisodiy foyda ko’radi? 
+uzoq muddatli oraliqda ham, qisqa muddatli oraliqda ham
faqat uzoq muddatli oraliqda
hech qachon
faqat qisqa muddatli oraliqda
SAVOL
Qaysi hollarda firma iste’molchi ortiqchaligini to‘liq egallashi mumkin? 
monopollashgan bozor sharoitida
chekli daromad va chekli xarajatlar o‘rtasida farqni maksimallashtiradigan bo‘lsa
+narx diskrinimatsiyasini qo‘llaganda
yalpi foydani maksimallashtirsa
SAVOL
Odatda, monopolistning chekli xarajati mahsulotning narxidan past bo‘ladi, chunki 
narx chekli daromaddan pastdir
chekli xarajat o‘rtacha xarajatlardan past
+narx chekli daromaddan yuqori
chekli xarajat o‘rtacha xarajatdan yuqoridir
SAVOL
Maksimal foydani ko‘zlab xarakat qilayotgan firma qo‘shimcha ishchilarni yollaydi, agar 
+Pul ko‘rinishidagi mehnatning chekli mahsuloti ish xaqidan yuqori bo‘lsa


Umumiy tushum umumiy xarajatdan past bo‘lsa
Qiymat ko‘rinishidagi chekli mahsulotning miqdori pasayganda
Qiymat ko‘rinishidagi chekli mahsulotning miqdori ko‘tarilganda
SAVOL
Chekli daromadning mehnatning chekli mahsulotiga nisbati ish haqiga teng bo‘lsa 
Ish xaqi stavkasi ko‘tarilganda
Bandlik qisqaradi, agar mehnatga bo‘lgan talab mutloq noelastik bo‘lsa
Bandlik miqdori oshadi, agar mehnatga bo‘lgan talab elastik bo‘lsa
Bandlik miqdori oshadi, agar mehnatga bo‘lgan talab noelastik bo‘lsa
+Bandlik qisqaradi, agar mehnatga bo‘lgan talab elastik bo‘lsa
SAVOL
Maksimal foyda olishni koz‘layotgan firmaning ish xaqi stavkasi qiymat ko‘rinishidagi 
mehnatning chekli mahsulotga teng bo‘lmaydi, agar 
Firma mahsulotlar bozorida monopolistik mavqega ega bo‘lsa
Ishchilar kasaba uyushmaga birlashgan bo‘lsa
+Mehnat bozorida firma monopsonistik mavqega ega bo‘lsa
Ishchilar kasaba uyushmaga birlashmagan bo‘lsa
SAVOL
Quyidagi qayd etilganlarda qaysi biri mehnatga bo‘lgan talabga ta’sir ko‘rsatmaydi? 
Yakunlangan mahsulotga bo‘lgan talab
Ishlab chiqarish texnologiyasi
+Inflyatsiya natijasida sodir bo‘lgan nominal ish xaqining o‘zgarishi
Mehnatning chekli mahsuloti bilan boshqa resurslarning chekli mahsuloti o‘rtasidagi munosabat
SAVOL
Boshqa sharoitlar o‘zgarmas bo‘lgan sharoitda, mehnatga bo‘lgan talab elastikligi kichik bo‘ladi, 
agar ushbu mahsulotga bo‘lgan talab 
Elastik bo‘lsa
+Noelastik bo‘lsa
Birlik elastik bo‘lsa
Mutloq elastik bo‘lsa
SAVOL
Raqobatlashuvchi firmaga nisbatan monopsonist ish xaqini qanday to‘laydi? 


Ishchi kuchini kam yollagan holda, ish xaqi stavkasini yuqori to‘laydi
Ishchi kuchini ko‘p yollagan holda, ish xaqini kam to‘laydi
+Ishchi kuchini kam yollagan holda, ish xaqini ham kam to‘laydi
Ishchi kuchini ko‘p yollagan holda, ish xaqini ham ko‘p to‘laydi
SAVOL
Agar resurs taklifi mutloq noelastik bo’lsa, iqtisodiy renta 
nolga teng bo’ladi
resurs uchun to’lov miqdoriga teng bo’ladi
+resurs narxiga teng bo’ladi
noldan katta bo’ladi
SAVOL
Boshqa sharoitlar o‘zgarmas bo‘lgan sharoitda yer rentasi o‘sib boradi, agar 
yer narxi arzonlashs
yer taklifi ko‘pays
+yerga bo‘lgan talab oshsa
yerga bo‘lgan talab qisqarsa
SAVOL
Firmaning umumiy investitsiya hajmi 200 ming dollarni, amortizatsiya hajmi ham 200 ming 
dollarni tashkil etayapti, bu esa 
Firmaning sof investitsiyasi 200 mingdollarni tashkil etadi
Firmaning sof investitsiyasi 400 ming dollarnitiashkil etadi
Bundayholatningbo‘lishimumkinemas,
+Firmaning sof investitsiyasi nolga tengligidan dalolatberadi
chunkiamortizatsiyaumumiyinvestitsiyahajmigatengbo‘lmaydi
SAVOL
Yerga bo’lgan talabni qisqartiradigan omillar 
ccuda foiz stavkasininig oshihi
+Yalpi hosilning kamayishi
ccuda foiz stavkasininig pasayishi
tayor mahsulotga bo’lgan talabning noelastik bo’lishi
SAVOL
Quyida keltirilganlardan qaysi biri ijtimoiy ne’matga taaluqli emas? 


Militsiyа
Mamlakat mudofaasi
+Elektr energiy
Suv bosishidan himoy
SAVOL
Mulkka egalik huquqi nazariyasining asoschisi 
Asmit
+R Kouz
S Peyovich
O Uilyamson
SAVOL
Atrof-muhitni zararlash huquqining taklif egri chizig‘i 
Mutloqelastik
Manfiy egiluvchanlikka ega
+Mutloq elastik bo‘lmagan
Musbat egiluvchanlikka ega
SAVOL
Tartibga solinadigan soliqlar tamoyili kim tomonidan taklif qilingan 
F Fon Xayek
JMKeyns
+APigu
R Kouz
SAVOL
Bozorning ojizligi nimalarda namoyon bo’ladi 
assimetrik axborot, ijtimoiy ne’mat
Tavakkalchilik, monopoliyada, assimetrik axborot
+Monopoliya, assimetrik axborot, ijtimoiy ne’mat, sug’urta
Bozor signallari,, ijtimoiy ne’mat,sug’urta
SAVOL
Tovar 520 so’m turganda 10 000 dona tovar sotilgan. Tovar narxi 550 so’mga yetganda 9 000 
dona Tovar sotildi. Shu ma’lumotlardan foydalanib talab elastikligini toping.
+2
1


3
0
SAVOL
Tovar 520 so’m turganda 10 000 dona tovar sotilgan. Tovar narxi 550 so’mga yetganda 9 000 
dona Tovar sotildi. Tovar narxi oshmagan holatda daromad (TR) necha so’mni tashkil etgan?
+5 200 000
4 950 000
286 000
90 000 000
SAVOL
Tovar 520 so’m turganda 10 000 dona tovar sotilgan. Tovar narxi 550 so’mga yetganda 9 000 
dona Tovar sotildi. Narx oshgandan so’ng daromad (TR) necha so’mni tashkil etgan?
5 200 000
+4 950 000
286 000
90 000 000
SAVOL
Tovar 520 so’m turganda 10 000 dona tovar sotilgan. Tovar narxi 550 so’mga yetganda 9 000 
dona Tovar sotildi. Ushbu holatda daromad (TR) qanday o’zgargan?
+250 000 so’mga kamaygan
250 000 so’mga oshgan
27 000 so’mga kamaygan
27 000 so’mga oshgan
SAVOL
Yoz mavsumida sut mahsulotlarining narxi 18% ga ko’tarildi. Agar sutga bo’lgan talab 36% ga 
kamaysa, mahsulotning talab elastikligi ko’rsatkichi nechaga teng?
+2
1
3
4
SAVOL
Qish mavsumida konditer mahsulotining narxi 18% ga ko’tarilib, unga bo’lgan taklif 72% ga 
oshsa, mahsulotning taklif elastikligi ko’rsatkichi nechaga teng?
+4
0.25
1
3
SAVOL
Talabning chiziqli funktsiyasi Qd=28-3P ko’rinishga ega. Talab miqdori Qd=16 bo’lganda, talab 
elastigligi koeffitsienti nechaga teng bo’ladi?
+ -0,75
1
3
0
SAVOL
Talabning chiziqli funktsiyasi Qd=28-3P ko’rinishga ega. Talab miqdori Qd=16 bo’lganda, narx 


nechaga teng bo’ladi?
+4
6
8
3
SAVOL
Taklif chiziqli funktsiyasi Qs=-30+3*P ko’rinishiga ega. P=120 so’m bo’lganda, taklifning 
narxga bog’liq elastiklik koeffitsentini aniqlang.
+1.08
2.6
0.4
1.04
SAVOL
Taklifning narxga bog’liq elastiklik koeffitsenti 1.12ga teng bo’lsa, narx 1%ga oshganda taklif 
miqdori qanday o’zgaradi?
+12%ga oshadi
12% ga kamayadi
1.12% ga ko’payadi
1.12% ga kamayadi
SAVOL
Uch ishchi resurslarni iqtisod qilish maqsadida o’zlarining ratsionalizatorlik takliflarini kiritdilar. 
Birinchi ishchining ratsionizatorlik taklifi 35%, 2- ishchiniki 50%, 3- ishchiniki esa 15% 
resurslarni iqtisod qilishga olib keladi. Uchala ratsionizatorlik taklifi birgalikda qancha 
resurslarni tejashga olib keladi?
+33.3 %
35%
15%
50%
SAVOL
Tovarning talab va taklif funktsiyasi quyidagicha: Qd=600-100P; Qs=150+50P. Muvozanat narx 
nechaga teng.
2
+3
4
5
SAVOL
Tovarning talab va taklif funktsiyasi quyidagicha: Qd=600-100P; Qs=150+50P. Muvozanat 
miqdor nechaga teng?
150
200
250
+300
SAVOL
Tovarning talab va taklif funktsiyasi quyidagicha: Qd=600-100P; Qs=150+50P. Davlat har bir 
tovarga 1.5 so’m soliq belgilasa, Taklif funksiyasi qanday o’zgaradi?
+70+50P


150+50P
70+75P
150+75P
SAVOL
Tovarning talab va taklif funktsiyasi quyidagicha: Qd=600-100P; Qs=150+50P. Davlat har bir 
tovarga 5 so’m subsidiya ajratsa, Taklif funksiyasi qanday o’zgaradi?
+400+50P
600+50P
200+50P
450-50P
SAVOL
Tovarning talab va taklif funktsiyasi quyidagicha: Qd=600-100P; Qs=150+50P. Davlat har bir 
tovarga 1.5 so’m soliq belgilagandan so’ng bozor muvozanat no’qtasi qanday o’zgaradi?
+Chapga va yuqoriga siljiydi
Chapga va pastga siljiydi
O’ngga va yuqoriga siljiydi
O’ngga va pastga siljiydi
SAVOL
Tovarning talab va taklif funktsiyasi quyidagicha: Qd=600-100P; Qs=150+50P. Davlat har bir 
tovarga 1.5 so’m soliq belgilagandan so’ng muvozanat miqdor nechaga teng bo’ladi?
+250
200
300
150
SAVOL
Tovarning talab va taklif funktsiyasi quyidagicha: Qd=600-100P; Qs=150+50P.
Davlat har bir tovarga 1.5 so’m soliq belgilagandan so’ng muvozanat narx nechaga teng bo’ladi?
+3.5
3
2.5
2
SAVOL
Biror tovar uchun bozorda muvozanat narx 3 so’m, muvozanat miqdor 300 ni tashkil etganda, 
davlat tomonidan har bir mahsulot uchun 1.5 so’m soliq belgilandi. Natijada muvozanat narx 4 
so’mga ko’tarildi, real taklif 250 tani tashkil etsa, davlat byudjetiga qancha soliq tushgan.
+1000
2000
3000
4000
SAVOL
O’tgan yilda 300ta, joriy yilda 250 ta mahsulot ishlab chiqarildi. Narx 3 so’mdan 4 so’mga 
ko’tarilgan bo’lsa, ishlab chiqaruvchi daromadi qanday o’zgargan?
+Daromad 100 so’mga oshgan
Daromad 100 so’mga kamaygan
Daromad 900 so’mga kamaygan
Daromad 1000 so’mga oshgan


SAVOL
Nol darajali iqtisodiy o’sishga ega bo’lgan firmaning mahsulot ishlab chiqarishi 1-yilda 250 dan 
200 birlikkacha kamaydi. Narx esa 10 so’mga oshdi. Daromad va foyda qanday o’zgargan?
+daromadlar o’zgarmagan, foyda oshgan.
daromadlar o’zgargan, foyda oshgan.
daromad ham foyda ham o’zgarmagan.
daromad ham foyda ham oshgan.
SAVOL
Korxonaning jamg’armasi 10 mln so’m va iste’moli uchun yo’naltirilgan foydasi 5 mln so’mga 
teng bo’lsa, korxona daromadi qanchaga teng?
+15 mln
10 mln
5 mln
50 mln
SAVOL
Korxonaning jamg’armasi 10 mln so’m va iste’moli uchun yo’naltirilgan foydasi 5 mln so’mga 
teng bo’lsa, korxonaning jamg’arish me’yorini toping.
+66.6%
33.3%
133.3%
166.6%
SAVOL
Mayonez bo’lgan talab P = -8Q + 560 funksiya ko’rinishida berilgan. Q – talab, miqdor (dona) P 
– narx (so’mda). Agar mayonez narxi 1200 so’m bo’lsa, unga bo’lgan talab miqdori necha 
bankani tashkil etadi?
+80
8
70
150
SAVOL
Tovarga bo’lgan talab va taklif funktsiyali quyidagicha berilgan Qd=110-P, Qs=2P-50 Q – ming 
dona P – tovar narxi AQSh dollorida. Agar har bir tovar uchun uning narxning 20% miqdorida 
soliq belgilansa. Soliqdan keyin bu tovar uchun bozoridagi muvozanat narx nechaga teng 
bo’ladi?
+61.5ga teng bo’ladi
53.3ga teng bo’ladi
48.5ga teng bo’ladi
56.7ga teng bo’ladi
SAVOL
Tovarga bo’lgan talab va taklif funktsiyali quyidagicha berilgan Qd=110-P, Qs=2P-50 Q – ming 
dona P – tovar narxi AQSh dollorida. Agar har bir tovar uchun uning narxning 20% miqdorida 
soliq belgilansa. Soliqdan keyin bu tovar uchun bozoridagi muvozanat miqdor qanday o’zgaradi?
61.5ga teng bo’ladi
53.3ga teng bo’ladi
+48.5ga teng bo’ladi
56.7ga teng bo’ladi


SAVOL
Tovar narxi 50 so’m bo’lganda, unga bo’lgan talab 200 tani tashkil etgan. Narx 10%ga 
oshgandan so’ng talab miqdori 100 tani tashkil etsa, soliqdan keyin daromad qanchani tashkil 
etgan?
+550 so’m
500 so’m
1000 so’m
750 so’m
SAVOL
A tovar narxi 2500 so’mdan 3000 so’mga ko’tarildi. Salimovlar oilasining daromadi 75000 
so’mdan 82000 so’mga oshib, ularning A tovarga bo’lgan talab miqdori narx oshguniga qadar 
qanday bo’lgan?
25
+30
35
40
SAVOL
A tovar narxi 2500 so’mdan 3000 so’mga ko’tarildi. Salimovlar oilasining daromadi 75000 
so’mdan 82000 so’mga oshib, ularning A tovarga bo’lgan talab miqdori daromad oshgach 
qanchani tashkil etgan?
30.7
+27.3
33.7
35.3
SAVOL
Tovarning talab va taklif funktsiyalari berilgan Qd = 100-5P va Qs = 20P-200. Tovarning 
muvozanat narxi va miqdorini toping.
+ P=12; Q=40
P=40; Q=12
P=24; Q=80
P=80; Q=24
SAVOL
Bahoning 20%ga oshishi hisobiga talab qilinadigan mahsulot miqdori 15% ga kamaysa, 
talabning baholi egiluvchanlik koeffitsenti qanday miqdorni tashkil qiladi?
0.35
0.5
1.15
+0.75
SAVOL
Bahoning 25%ga oshirilishi hisobiga bozorga chiqariladigan tovar miqdori 15%ga ko’paysa, 
taklifning baholi egiluvchanlik koeffitsenti qanday miqdorni tashkil qiladi?
+0.6
0.5
0.4
0.7
SAVOL


Ikki qator reklama tuman gazetasida 20 000 so’m (gazeta tiraji – 2000), viloyat gazetasida 40 
000 so’m (uning tiraji 120 000). Viloyat televideniyasi 2 qator so’z 2 sekund vaqt oladi va bu esa 
120 000 so’m turadi. Lekin televizorni 1 mln kishi ko’radi. Bir kishiga reklamani etkazishning 
eng arzon usuli qaysi?
tuman gazetasida
viloyat gazetasi
+televizor orqali
barchasi teng
SAVOL
Firma bankdan bir yilga 40% haq to’lash sharti bilan yarim yil muddatga 4 mln so’m kredit oldi. 
Kredit tugaganda firma bankka qancha summa qaytarishi kerak?
+4.8 mln
4.4 mln
5.2 mln
3.8 mln
SAVOL
Aktsiyadan olinadigan divident 900 so’m ssuda foizi 30% bo’lganda, aktsiya kursi qanday 
summani tashkil qiladi?
+30 000 so’m
27 000 so’m
90 000 so’m
73 000 so’m
SAVOL
Korxona bir kunda umumiy qiymati 30 000 so’mlik bir turdagi 10 birlik mahsulot ishlab 
chiqaradi va sotadi. Mehnat unumdorligi 3 marta oshsa, barcha mahsulotning qiymati qanchaga 
o’zgaradi?
+90 000 so’m
50 000 so’m
70 000 so’m
110 000 so’m
SAVOL
Iqtisodiyotni real sektori deganda nimani tushunasiz?
+Iqtisodiyotning real sektori – iqtisodiyotning bevosita moddiy ne’matlar ishlab chiqarish va 
xizmatlar ko’rsatish bilan bog’liq sohasi bo’lib, u o’z ichiga sanoat, qishloq xo’jaligi, qurilish, 
transport, aloqa tarmoqlarini oladi.
Iqtisodiyotning real sektori – iqtisodiyotning bevosita moddiy ne’matlar ishlab chiqarish va 
xizmatlar ko’rsatish bilan bog’liq sohasi bo’lib, u o’z ichiga ta’lim, sog‘liqni saqlash, sanoat, 
qishloq xo’jaligi, qurilish, transport, aloqa tarmoqlarini oladi.
Iqtisodiyotning real sektori – iqtisodiyotning bevosita moddiy ne’matlar ishlab chiqarish va 
xizmatlar ko’rsatish bilan bog’liq sohasi bo’lib, u o’z ichiga ta’lim, sog‘liqni saqlash, moliya, 
soliq, sanoat, qishloq xo’jaligi, qurilish, transport, aloqa tarmoqlarini oladi.
Iqtisodiyotning real sektori – iqtisodiyotning barcha tarmoqlari va korxonalarini qamrab oladi.
SAVOL
Davlat korxonalarini isloh qilish nechchi bosqichdan iborat?
+ Uch bosqichdan
Ikki bosqichdan


To‘rt bosqichdan
Besh bosqichdan.
SAVOL
Bozor subektlari bo‘lib kimlar hisoblanadi?
+ Davlat, korxonalar, uy xo‘jaliklari
Faqat davlat hisoblanadi
Sotuvchi va xaridor
Raqiblar, iste’molchilar, xorijiy korxonalar.
SAVOL
Korxonalarning qaday turlari bor?
+ mulkchilik shakliga, tarmoq belgilariga, ishlab chiqarish miqyosi va xodimlar soniga, faoliyat 
yuritish muddatiga ko‘ra.
mulkchilik shakliga, tarmoq belgilariga, ishlab chiqarish miqyosi va xodimlar soniga, ishlab 
chiqarish hajmiga ko‘ra.
mulkchilik shakliga, mahsulot ishlab chiqarish turi, ishlab chiqarish miqyosi va xodimlar soniga, 
faoliyat yuritish muddatiga ko‘ra.
mulkchilik shakliga, tarmoq belgilariga, ishlab chiqarish miqyosi va xodimlar soniga, tashkiliy 
tuzilmasiga ko‘ra.
SAVOL
Mulk shakllariga ko‘ra korxonalar quyidagicha shakllarga tasniflanishi mumkin:
+ shaxsiy yoki xususiy mulkka asoslangan xususiy korxonalar; jamoat mulkiga asoslangan 
korxonalar; davlat mulkiga -asoslangan korxonalar; aralash mulkka asoslangan qo’shma 
korxonalar.
shaxsiy yoki xususiy mulkka asoslangan xususiy korxonalar; xorijiy mulkiga asoslangan 
korxonalar; davlat mulkiga -asoslangan korxonalar; aralash mulkka asoslangan qo’shma 
korxonalar.
shaxsiy yoki xususiy mulkka asoslangan xususiy korxonalar; xorijiy va ijara mulkiga asoslangan 
korxonalar; davlat mulkiga -asoslangan korxonalar; aralash mulkka asoslangan qo’shma 
korxonalar.
shaxsiy yoki xususiy mulkka asoslangan xususiy korxonalar; xorijiy, ijara va shaxsiy mulkka 
asoslangan korxonalar; davlat mulkiga -asoslangan korxonalar; aralash mulkka asoslangan 
qo’shma korxonalar.
SAVOL
Korxonalar faoliyatini tartibga soluvchi qonun hujjatlariga qaysilar kiradi?
+ Korxona Nizomi; Ta’sis shartnomasi.
Korxona Nizomi; Ta’sis shartnomasi; Ijara shartnomasi.
Korxona Nizomi; Ta’sis shartnomasi; Mahalliy xokimiyat qarori.
Korxona Nizomi; Ta’sis shartnomasi; Ijara shartnomasi; Mahalliy xokimiyat qarori.
SAVOL
Yangi korxona tashkil etishda Nizom jamg‘armasi talab etiladimi?
+ Talab etiladi.
Ixtiyoriy ravishda shakllantiriladi.
Talab etilmaydi.
Davlat tomonidan shakllantiriladi.
SAVOL
Litsenziyalarning qaday turlari bor?


+ Oddiy, maxsus, to‘la.
Oddiy va maxsus.
Oddiy va murakkab.
Oddiy, maxsus, murakkab.
SAVOL
Shartnoma (bitim) nima?
+ bu-huquqiy shakl bo’lib, unda tomonlarning huquq va majburiyatlri, o’zaro aloqalarini tartibga 
solish meyorlari aks etadi.
bu-huquqiy shakl bo’lib, unda tomonlarning majburiyatlri va javobgarligi, o’zaro aloqalarini 
tartibga solish meyorlari aks etadi.
bu-huquqiy shakl bo’lib tomonlarning asosiy vazifalarni belgilab beradi.
bu-majburiy ravishda tuzilgan xujjat bo‘lib tomonlarga aniq vazifalarni belgilab beradi.
SAVOL
Samaradorlik nima?
+ Samaradorlik, avvalo, korxona faoliyatining sifat jihatlarini tavsiflovchi tushuncha bo‘lib, 
olingan natija qilingan xarakat yoki xarajatga nisbatan taqqoslash orqali aniqlanadi.
Samaradorlik, avvalo, korxona faoliyatining sifat jihatlarini tavsiflovchi tushuncha bo‘lib, 
olingan foyda orqali aniqlanadi.
Samaradorlik, avvalo, korxona faoliyatining sifat jihatlarini tavsiflovchi tushuncha bo‘lib, 
olingan natija qilingan xarajatga nisbatan taqqoslash orqali aniqlanadi.
Samaradorlik, avvalo, korxona faoliyatining sifat jihatlarini tavsiflovchi tushuncha bo‘lib, 
bajarilgan ishning xajmiga ko‘ra aniqlanadi.
SAVOL
Asosiy vositalar aktiv sifatida tan olinganda qanday qiymat bo‘yicha baholanadi?
O‘rtacha qiymat;
+Boshlang‘ich qiymat;
Qoldiq qiymat;
Vazirlik tomonidan belgilangan qiymat.
SAVOL
Bino, inshoot va imoratlar bo‘yicha amortizatsiyasi to‘lovlari necha foizni tashkil etadi?
+5 %
8 %;
7 %;
10 %;
SAVOL
Dividend nima?
+Korxona foydasiga beriladigan mablag‘;
Aksiyadorlik jamiyatining daromadi;
Aksiyadorga beriladigan mablag‘;
Aksiyador ulushi.
SAVOL
Dividend qanday muddatlarda beriladi?
Yilning har choragida;
Har yarim yilda;
+Bir yilga bir marta;
Yilning har choragida, yarimida, yilga bir marta;


SAVOL
Dividendlar soliqqa tortiladimi?
+Tortiladi;
Tortilmaydi;
Ma’lum bir stavkalar bo‘yicha tortiladi;
Nizomda ko‘rsatilmagan.
SAVOL
Aksiyadorlik jamiyatini boshqaruv organi qanday tashkil topgan?
+Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishidan;
Kuzatuv kengashidan;
Ijroiya organidan;
Aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishidan, kuzatuv kengashidan, Ijroiya organidan.
SAVOL
Aksiyadorlik jamiyati nechaga bo‘linadi?
3 ga;
+2 ga;
4 ga;
6 ga.
SAVOL
Aksiyalarning nominal qiymati?
+Belgilangan qiymat;
Ustavda ko‘rsatiladi;
Vazirlik tomonidan belgilanadi;
Aksiyadorlar yig‘ilishida belgilanadi.
SAVOL
Asosiy vositalar aktiv sifatida tan olinganda qanday qiymat bo‘yicha baholanadi?
O‘rtacha qiymat;
+Boshlang‘ich qiymat;
Qoldiq qiymat;
Tiklash qiymat.
SAVOL
Asosiy vositalar qayta baholash natijasida hisob va hisobotda qanday qiymat bo‘yicha aks 
ettiriladi?
O‘rtacha qiymat;
Tiklash qiymat.
+Joriy qiymat;
Qoldiq qiymat;
SAVOL
Asosiy vositalar qiymati qanday yo‘l bilan so‘ndiriladi?
+Amortizatsiyani hisoblash yo‘li bilan;
Inventarizatsiya yo‘li bilan;
Balansdan balansga o‘tkazish yo‘li bilan;
Sotish yo‘li bilan.
SAVOL
Qanday vositaga amortizatsiya hisoblanmaydi?
Korxona asbob-uskunalariga;


+Korxona yeriga;
Korxonaning butlovchi qismlariga;
Korxona bino-inshoatlariga.
SAVOL
Asosiy vositalarni necha yilda bir marta inventarizatsiyadan o‘tkaziladi?
Uch yilda bir;
Ikki yilda bir;
Besh yilda bir;
+Bir yilda bir.
SAVOL
Korxonaning sof foydasi nima?
Daromaddan harajatni ayirgandan qolgan qismi;
+Foydadan soliqlar chegirgandan so‘ng qolgan qismi;
Daromaddan ishlab chiqarish harajatlarni ayirgandan qolgan qismi;
Daromaddan harajatni ayirgandan qolgan qismi, daromaddan ishlab chiqarish harajatlarni 
ayirgandan qolgan qismi.
SAVOL
Korxonada mahsulot tannarxi qanday topiladi?
+1 so‘mlik mahsulot ishlab chiqarish uchun ketgan harajatlar yig‘indisi;
Xizmatlar yig‘indisi;
Daromadda xarajatlarni ayirganda;
Xizmatlar va ishlar yig‘indisi.
SAVOL
Korxonaning favquloddagi foydasi nima?
Kutilmagan foydasi tasodifiy tusga ega bo‘lgan hodisa yoki xo‘jalik yurituvchi subektning 
odatdagi faoliyatidagi mablag‘i;
Investitsiya kiritishdan olingan foyda;
Fond birjasi savdosidan olingan foyda;
+Ko‘zda tutilmagan, tasodifiy tusga ega bo‘lgan hodisa yoki xo‘jalik yurituvchi subektning 
odatdagi faoliyati doirasidan chetga chiqadigan tusdagi operatsiyalar natijasida paydo bo‘ladigan 
va olinishi kutilmagan foydadir.
SAVOL
Xo‘jalik shirkatining ishtirokchilari kimlar?
Yakka tadbirkorlar;
Tijoratchi tashkilotlar;
Yakka tadbirkorlar, tijoratchi tashkilotlar;
+Biznes vakillari
SAVOL
Xo‘jalik shirkatini davlat ro‘yhatidan o‘tkazishda ustav fondi qancha miqdorda bo‘lishi kerak? 
Mehnatga haq to‘lashda eng kam ish haqi necha barobari olinadi?
Eng kam oylik ish haqining 30 barobari;
+Eng kam oylik ish haqining 50 barobari;
Eng kam oylik ish haqining 25 barobari;
Eng kam oylik ish haqining 60 barobari.
SAVOL
Xo‘jalik a’zosi bo‘lish uchun har bir shaxs ustav fondiga o‘z ulushining necha foizini qo‘yishi 


kerak?
25 %;
30 %;
+20 %;
40 %.
SAVOL
Korxonaning raqobatlashuvi nima?
Boshqa korxonalar bilan iqtisodiy kurashi;
Korxonalarning o‘z huquqlarini talab qilishi;
+Korxonalar o‘rtasida mahsulotni sotish va ishlab chiqarish bo‘yicha tortishuvi va kurashi;
Korxonani mahsulotiga talabgor ko‘payishi borasidagi natijalar.
SAVOL
Korxona mahsulotiga talab qachon ko‘payadi?
Korxona yaxshi xizmat ko‘rsatsa;
Korxona sifatli mahsulot ishlab chiqarsa;
Korxona mahsulotining tannarxi pasaysa;
+Korxona yaxshi, sifatli mahsulot ishlab chiqarsa va mahsulotning tannarxi pasaysa.
SAVOL
Korxona mahsulotiga qachon talab pasayadi?
+Korxona sifatsiz mahsulot ishlab chiqarsa;
Korxona xizmati qoniqarsiz bo‘lsa;
Korxona boshqaruv tizimi oqilona tashkil etilmasa;
Korxonada kadrlar qo‘nimsizligi yuzaga kelsa.
SAVOL
Korxonada mehnatga haq to‘lash qanday shaklda amalga oshiriladi?
+Ishbay, vaqtbay;
Kishi-soat;
Mehnat-soat;
Yaratilgan mahsulotga nisbatan.
SAVOL
Mehnatga haq to‘lashda eng kam ish haqi necha barobari olinadi?
Eng kam oylik ish haqining 2 barobari;
Eng kam oylik ish haqining 1 barobari;
+Eng kam oylik ish haqining 3 barobari;
Eng kam oylik ish haqining 5 barobari.
SAVOL
Korxonalar necha turga bo‘linadi?
Kichik korxonalarga;
O‘rta korxonalarga;
Yirik korxonalarga;
+Kichik, o‘rta va yirik korxonalarga.
SAVOL
Aksiyadorlik jamiyatining aksiyalari nimaga qarab taqsimlanadi?
Sarmoyaga qarab;
+Qo‘shgan xisssasiga qarab;
Aksiyadorlar soniga qarab;


Divedend foizlariga qarab.
SAVOL
Korxona mulkini qayta baholashni qanday va nimaga asoslanib o‘tkazadi?
Majburiy va qonunga asosan;
+Mustaqil va qonunga asosan;
Ixtiyoriy tarzda;
Korxona direktori bo‘yrug‘iga qarab.
SAVOL
Korxona aylanma mablag‘lari necha yilda o‘z qiymatini yo‘qotadi?
+1 yilda;
2 yilda;
3 yilda
4 yilda
SAVOL
Korxonaning debitor qarzi ko‘payishiga nima sabab bo‘ladi?
Sotilgan mahsulotlarning o‘z vaqtida pulini to‘lamasligi;
+Sotilgan mahsulot va ko‘rsatilgan xizmatlarning mablag‘i o‘z vaqtida to‘lanmasligi;
Korxona ishining to‘xtab qolishi;
Korxona bankrotga uchrashi.
SAVOL
Aksiyadorlik jamiyatida aksiya paketi nimani tashkil etadi?
Sotib olingan aksiyalar miqdori;
+Aksiyalar joylashtirilgan hujjatlar yig‘indisi;
Aksiya egalarining ulushi;
Aksiya daromadlarining ma’lum qismi.
SAVOL
Korxonadagi aylanma mablag‘lar hajmi qachon ko‘payadi?
Korxonaga debitor qarzlar qaytganda;
Korxona faoliyati barqarorlashganda;
Investor mablag‘lari ulushi ko‘payganda;
+Korxonaga debitor qarzlar qaytganda, investor mablag‘lari ulushi ko‘payganda.
SAVOL
Korxona qanday holatda investorga aylanadi?
Ichki va tashqi invetsitsiya kiritganda;
Sarmoyador o‘z xissasini pasaytirganda;
+Ichki va tashqi investitsiya kiritganda, sarmoyador o‘z xissasini pasaytirganda;
Ichki imkoniyatlar oshganda.
SAVOL
Korxonalarni sanatsiyalash deganda nimani tushunasiz?
+Korxonaning oyoqqa turishi uchun qarzlarni muzlatish;
Korxona qarzlarini kechish;
Korxona soliq stavkalarida imtiyozlar berish
Korxona faoliyatini sug‘urtalash.
SAVOL
Korxona qanday tarzdagi muassasa hisoblanadi?
+Yuridik;


Jismoniy;
Mustaqil subekt;
Xususiy
SAVOL
Ma’suliyati cheklangan jamiyat nima?
Mulki o‘ziniki bo‘lmaydi;
Mulki davlatniki bo‘ladi;
+Mulki uni tasarruf etuvchilarniki bo‘ladi;
Mulk investorniki bo‘ladi.
SAVOL
Hozirgi zamon sharoitlarida korxonalar mulk shakliga ko‘ra quyidagilarga bo‘linadi.
Davlat va jamoa
Jamoa va munitsipial
Oilaviy, davlat, xususiy
+Davlat, qo‘shma, jamoa, xususiy
SAVOL
Aylanma ishlab chiqarish fondlarida ishlab chiqarish zahiralari necha foizni tashkil etadi?
60
80
75
+70
SAVOL
Aylanma mablag‘lar ishlab chiqarish jarayonida to‘liq aylanishi uchun necha bosqichni bosib 
o‘tadi?
+3 bosqichni
2 bosqichni
4 bosqichni
5 bosqichni
SAVOL
Mehnatni ijtimoiy sharoitlari qanday omillardan iborat?
+Jismoniy omillar, ruhiy omillar
Atrof-muhitga ta’sir etuvchi omillar, ruhiy omillar
Atrof-muhitga ta’sir etuvchi omillar, jismoniy omillar, ruhiy omillar
Jismoniy omillar, atrof-muhitga ta’sir etuvchi omillar
SAVOL
Korxonada nominal ish haqi nima?
+Nominal ish haqi- xodimning ma’lum bir vaqt mobaynida bajargan mehnati uchun hisoblangan 
va to‘langan ish haqidir.
Nominal ish haqi- xodimning ma’lum bir bajargan mehnati uchun hisoblangan va to‘langan ish 
haqidir.
Nominal ish haqi-xodimning ma’lum berilgan vazifani bajarishi uchun haqi evaziga oladigan 
mablag‘i.
Nominal ish haqi- xodimning ishlab chiqargan mahsuloti uchun oladigan puli.
SAVOL
Mehnatga haq to‘lashning yagona tarif setkasi bo‘yicha tarif razryadlari nechtaga bo‘linadi?
20 ta


+22 ta
23 ta
24 ta
SAVOL
Ma’suliyati cheklangan jamiyatlar.
Paylarga ajratilgan ustav kapitalini miqdori ta’sis xujatlari bilan belgilanuvchi va o‘z mulki 
chegarasida majburiyatlar bo‘yicha ma’suliyatga ega bo‘lgan jamiyat
+Ta’sis shartnomasi asosida tuzilgan jamiyatni ustav kapitaliga majburiy ravishda pul yoki 
mulkiy paylar bilan kirgan, ularning miqdori orqali har bir ta’sischini ma’suliyati belgilanadi
Paylarga ajratilgan mavjud ustav kapitali, ularning miqdori ta’sis xujatlari bilan belgilanadi, 
ta’sischilar va banklar orqali tan olinadi.
Ta’sischilar va banklar orqali tan olinib, ustav kapitali paylarga ajratilib, ularning miqdori ta’sis 
xujatlari bilan belgilanadi.
SAVOL
Ma’suliyati cheklangan jamiyatni ustav kapitali qo‘yidagilarga asoslanib tashkil etiladi:
Ta’sis xujjatlariga asosan ularni miqdori chegaralangan holda
+Jamiyat ro‘yxatdan o‘tish vaktidagi qonunlarda belgilangan 50 barobar minimal ish xaqidan 
kam bo‘lmagan holda
Ta’sis xujjatlari qabul qilinganda 100-minimal ish xaqi miqdoridan ko‘p bo‘lmagan holda.
Ta’sis xujjatlari qabul qilinganda 100-minimal ish xaqi miqdoridan kam bo‘lmagan holda
SAVOL
Xo‘jalik shirkatlariga quyidagilar kiradi.
+Xo‘jalik shirkatini boshqarishdagi ta’sischilarni shaxsiy ishtirokiga asoslangan uyushmalar
Ishtiroqchilarni mulkiy va pul ulushlariga asoslangan uyushmalar
Ta’sischilarni mulkiy badallari va shaxsiy faoliyatiga asoslangan uyushmalar
Ishlab chiqarishdan tashqari boshqa faoliyat bilan shug‘ullanuvchilar
SAVOL
Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxona qanday afzal belgi bilan ajralib turadi.
Ishlab chiqaradigan mahsulotni xarakteri bilan
+Foydali bo‘lishi
Ishchilarni to‘la ish bilan ta’minlanganligi
Xorijiy firmalar bilan xamkorlikda ishlashi va mahsulot sifati bilan.
SAVOL
Aksiyadorlik jamiyati deb tan olinadi...
Aloxida ajratilgan mulkga ega bo‘lgan va ularni narxi aksiyalarga bo‘lingan xujalik subektlari.
Qonun doirasida o‘zini aksiyalarini ishlab chiqarib, ularni sotish bilan shug‘ullanadigan 
jamiyatlar
+Ustav kapitali ma’lum birliklardagi aksiyalarga bo‘linib, aksionerlarga nisbatan jamiyat 
majburiyatlarini tasdiqlovchi xujalik sube’kti
Korxonaning oddiy va imtiyozli aksiyalariga ega bo‘lgan aksionerlar uyushmasi
SAVOL
Aksiyadorlik jamiyati ta’sischilari tarkibi.
Cheklangan
Cheklanmagan
Aksionerlik jamiyati turi bilan belgilanadi
+Ta’sis xujjatlari bilan belgilanadi


SAVOL
Ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyati deb tan olinadi...
Ochiq jamiyat aksiyalari bir shaxsdan ikkinchi shaxsga, boshqa xissadorlarning roziligisiz o‘tishi 
mumkin bo‘lgan jamiyatlar
+Aksiyalarga ochiq holda obuna bo‘lish va ularni erkin xolda sota oladigan jamiyatlar
Birgalikda faoliyat yuritish uchun kishilarni va majburiyatlarni birlashtirgan jamiyat
Chegaralgan miqdordagi pul ulushlari doirasida faoliyat natijalari uchun javob beradigan jamiyat
SAVOL
Yopiq turdagi aksionerlik jamiyatlari deb...
+Aksiyalari faqat uni ta’sischilari orasida yoki oldindan belgilangan doirasida taqsimlanadigan 
jamiyat
Ularni aksiyalari faqat ularni ta’sischilari orasida taqsimlanadigan jamiyat
Ularni aksiyalari faqat yopiq obuna xolida taqsimlanadigan jamiyat
Mablag‘i aksiyalarga ajratilgan yuridik shaxs.
SAVOL
Korxonaning bankrotligi aniqlanadi
Moliyaviy koeffitsiyentlar tizimi bilan
+Korxonada mavjud pul mablag‘lari va yuqori likvidlikka ega bo‘lgan aktivlar yo‘qligi
Qarzlarning mavjudligi bilan
Kadrlar qo‘nimsizligi va ishlab chiqarish pasayishi orqali
SAVOL
Korxona samarali faoliyat yuritadi, qachonki:
+Resurslardan to‘liq foydalanilganda
Majburiyatlar bo‘yicha qarzlar yo‘qligi
Eksport imkoniyatlari yuqori bo‘lganda
Ustav kapitalini ko‘payishi hisobiga
SAVOL
Korxona kapital quyilma (K) va mehnatni (T) shunday bog‘liqlikda ish pasaydiki, uning oxirgi 
mahsuli quyidagicha bo‘ladi…
Ko‘p mehnat va kam kapitaldan foydalanish
Kam mehnat va ko‘p kapitaldan foydalanish
+Ko‘p kapital va ko‘p mehnatdan foydalanish
Xodimlarni ish xaqini oshirish
SAVOL
Korxonaning asosiy ishlab chiqarish fondlariga quyidagilar kiritiladi...
+Bino inshootlar uzatish moslamalari, mashina va uskunalar, transport vositalari asbob va 
moslamalar, xujalik va ishlab chiqarish inventarlari
Bino, inshootlar, uzatish moslamalari, mashina va uskunalar, tugallanmagan ishlab chiqarish, 
asboblar va moslamalar, transport vositalari
Bino, inshootlar, uzatish moslamalari, mashina va uskunalar, transport vositalari, xom ashyo 
materiallari, ishlab chiqarish va xujalik inventari
Bino, inshoatlar, uzatish moslamalari, mashina va uskunalar, transport vositalari, asbob 
uskunalar, ishlab chiqarish va xo‘jalik inventari, tayyor mahsulot
SAVOL
Asosiy fondlarni korxona balansiga kiritish bilan ularni baholash...
Xo‘jalik tekshiruvchi natijasi bo‘yicha


+Boshlang‘ich va tiklanish qiymati bo‘yicha
Xisobot xujjatlarida ko‘rsatilgan qiymati bo‘yicha
Tashqi auditorlar baxosi asosida
SAVOL
Asosiy ishlab chiqarish fondlaridan foydalanishni xarakterlovchi ko‘rsatkichlar;
Rentabellik va foyda
+Fond qaytimi va fond sig‘imi
Ishchilar mehnati fond bilan ta’minlanganligi
Ekspluatatsion tayyorgarlik koefitsiyenti
SAVOL
Asosiy ishlab chiqarish fondlaridan ekstensiv foydalanish quyidagilar orqali aniqlanadi
Fond sig‘imi va fond qaytimi orqali
+Smenalik koeffitsiyenti, uskunalardan ekstensiv foydalanish koeffitsiyenti orqali
Mehnatni fond bilan ta’minlanganligi orqali
Ishlab chiqarish renabelligi orqali
SAVOL
Uskunalardan intensiv foydalanish quyidagilar orqali aniqlanadi:
Smenalik koeffitsiyenti
Ishchilar mehnatini fond bilan ta’minlanganligi
+Uskunalardan intensiv foydalanish koeffitsiyenti
Uskunalarning yaroklilik koeffitsiyenti
SAVOL
Korxonani aylanma fondlari - bu.
Ishlab chiqarish jarayonida bir yil ishtiroq etadigan mehnat buyumlari
Ishlab chiqarish jarayonida bir necha marta qatnashib, uz qiymatini ishlab chiqarilgan 
mahsulotning tannarxiga o‘tkazib boradigan mehnat buyumlari
Asosiy va yordamchi materiallar, korxonada ishlab chiqarilgan yarim Fabrikatlar, butlovchi 
buyumlar
+Ishlab chiqarish jarayonida bir marotiba qatnashib, o‘zining to‘liq qiymatini ishlab chiqarilgan 
mahsulotni tan narxiga o‘tkazib yuboradigan ishlab chiqarish vositalarining bir qismi
SAVOL
Resurslarning aylanishi korxona qo‘yilmalarining xarajatlari o‘sishi bilan shartlangan, ishlab 
chiqarish esa, qisqarish tendensiyasiga uchragan. Bu xolda material zaxiralari
Ko‘payadi
+Kamayadi
Nolga teng bo‘ladi
O‘zgarmaydi
SAVOL
Korxonaning aylanma mablag‘lari tartibiga quyidagilar kiritiladi...
+Aylanma mablag‘lar va muomila fondi
Tugallanmagan ishlab chiqarish, ombordagi tayyor mahsulot
Ishlab chiqarish zapaslari, tugalanmagan ishlab chiqarish, kelajakdagi xarajatlar muomila fondi
Pul mablag‘lari
SAVOL
Aylanma mablag‘larni aylanish koeffitsiyenti xarakterlaydi
+1 sumlik ishlab chiqarish fondlariga to‘g‘ri keladigan realizatsiya qilingan mahsulot miqdori


Ishlab chiqarish fondlari aylanishining o‘rtacha davomiyligi
Ma’lum bir davrda aylanma mablag‘larni aylanish soni
Mablag‘larni aylanishidan olinadigan foyda
SAVOL
Maxsulotning material sig‘imi belgilaydi
+Materiallardan samarali foydalanishi
Mahsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan materiallarning umumiy og‘irligini
Maxsulot ishlab chiqarish uchun sarflangan materiallar normasini
Tayyorlangan mahsulotlarning toza og‘irligini
SAVOL
Aylanma mablag‘lardan foydalanish samaradorligi quyidagilar orqali belgilanadi...
Aylanma mablag‘larning qaytimi darajasi bilan
+Aylanma koeffitsiyenti, bir aylanish o‘rtacha davomiyligi bilan
Material sig‘imi, fond sig‘imi, fond qaytimi koeffitsiyentlari orqali
Aylanma mablag‘larni belgilangan normativlar ramkasiga keltirish bilan
SAVOL
Kalkulyatsiya moddalari bo‘yicha xarajatlar tasnifi zarur.
To’g‘ri va egri xarajatlarni aniqlash uchun.
+Ma’lum bir turdagi aniq maxsulotni ishlab chiqarish.
Ishlab chiqarish xarajatlari tizimini tuzish uchun.
Marjinal foydani aniqlash uchun xarajatlari.
SAVOL
Davr xarajatlari o‘z ichiga quyidagilarni oladi.
Sotuv va boshqaruv xarajatlarini.
+Ilmiy tekshirish va tajriba konstruktorlik tadqiqotlar, ishlab chiqarishni rivojlanirish boshqaruv 
tizimi uchun xarajatlarni va boshqa operatsion o‘z ichiga oladi xarajatlari.
Tijorat chiqimlari.
Umumxo‘o’jalik chiqimlari.
SAVOL
O‘zgaruvchan xarajatlar o‘z ichiga.
+Moddiy xarajatlar va xodimlarni ish haqi uchun xarajatlar.
Maxsulot realizatsiyasi uchun xarajatlarini.
Amortizatsiya xarajatlarini.
Ishlab chiqarishni modernizatsiyasi uchun xarajatlarini.
SAVOL
Xarajatlarni doimiy va o‘zgaruvchan xarajatlar bo‘lishdan maqsad:
Mahsulotni bahosini aniqlash.
Ishlab chiqarish hajmini prognozlash.
Foydali va zararsiz ishlashni bashorat qilish.
+Korxonani daromad va xarajat balansini tuzish uchun.
SAVOL
Korxona xarajatlarini minimizatsiya qilishdagi manfaatdor. U quyidagi shartlarga rioya qilsagina 
unga erishishi mumkin
Ishlab chiqarish omillarini raqobatli bozorrda sotib olsa
+Omillarni texnik joylashtirishning normalari bilan u omillar bahosi o‘rtasidagi tenglikni saqlasa
Doimiy va uzgaruvchan xarajatlar xarajatlar o‘rtasidagi tenglikni qo‘llab-kuvvatlasa


Ishlab chiqarish xajmini kamaytirish va tejamkorlik tartibi ta’minlansa
SAVOL
Zararsizlik nuqtasi aniqlashga yordam beradi.
+Xarajatlar tushum bilan qoplangandagi maxsulot hajmini.
Korxona foyda olgan vaqtdagi mahsulot hajmini.
Domiy xarajatlar o‘zgaruvchan xarajatlarga teng bo‘lgandagi mahsulot
Doimiy xarajatlar o‘zgaruvchan xarajatlarga teng bo‘lgandagi maxsulot xajmi.
SAVOL
Marjinal foyda bu.
Mahsulot sotishdan tushgan tushumdan korxonani doimiy xarajatlarini ayirmasi.
+Sotishdan tushgan tushumlardan, korxonaning o‘zgaruvchan xarajatlarini ayirmasi.
Sotishdan tushgan tushumlardan korxonaning xamma xarajatlari
O‘zgaruvchan xarajatlardan doimiy xarajatlar ayirmasi.
SAVOL
Asosiy faoliyat natijasidan foyda - bu.
Mahsulotni sotishdan tushgan daromatdir, realizatsiya qilingan mahsulotning tannarxini tanlash.
+Mahsulot sotishdan tushgan yalpi daromatdan korxonaning hamma xarajatlarini chegirib 
tashlashdan.
Mahsulot sotishdan tushgan yalpi foydadan davr xarajatlarini ayirmasi.
Davr xarajatlari minus moliyaviy xarajatlar
SAVOL
Rentabelliylik ko‘rsatkichlari.
+Sof foyda bilan korxona aktivlarinining nisbati.
Debitorlik qarzlari aylanuvchanligini
Moliyaviy mustaqillik koeffitsiyenti
Yalpi foydaning sotishdan olingan tushumdan aktivlarini chegirib tashlangan qismiga nisbati
Hamma iqtisodiy tizimlar uchun fundamental muammo bo‘lib hisoblanadi, bu:
{= Noyoblik va taqchillik
~ Investitsiya
~ Ishlab chiqarish
~ Iste’mol. }
Har qanday iqtisodiy tizimlarda “nima”, “qanday” va “kim uchun” degan fundamental savollar 
mikro va makro darajada hal etiladi. Quyidagi tuzilgan savollardan qaysi biri mikroiqtisodiyot 
darajada hal etiladi:?
{= Nima va qancha ishlab chiqarish kerak?
~ To‘liq bandlik darajasiga qanday qilib erishiladi?
~ Inflyatsiyadan qanday qutulish mumkin?
~ Iqtisodiy o‘sishni qanday rag‘batlantirish mumkin? }
«Mikroiqtisodiyot» fani nimani o’rganadi:


{= birinchidan alohida iqtisodiy sub‘ektlarning (iste‘molchilar va ishlab chiqaruvchilar) 
harakatini, ikkinchidan alohida bozorlarning faoliyat ko’rsatish mexanizmini o’rganadi
~ iqtisodiy tizimning harakatini va rivojlanishini yaxlit o’rganadi
~ jamiyatning ehtiyojlarini qondirish uchun zarur bo’lgan ishlab chiqarish resurslaridan 
foydalanish yo’llarini o’rganadi
~ bozor iqtisodiyotining rivojlanishi mexanizmini o’rganadi }
Agar jamiyatda ishlab chiqarish resurslari ko‘paysa, u holda:
{= Iqtisodiyot tovar va xizmatlar ishlab chiqarishini ko‘paytirish imkoniga ega bo‘ladi
~ Tovar va xizmatlar yoki ishlab chiqarish ko‘payadi
~ Ishlab chiqarish texnologiyasi yaxshilanadi
~ Hayot kechirish farovonligi oshadi }
Iqtisodiy agentlar deb nimaga aytiladi?
{= iqtisodiy ne’matlarni ishlab chiqarish,taqsimlash,ayriboshlash va iste’mol qilishda 
qatnashuvchi iqtisodiy munosabatlar sub’ektlardir
~ ishlab chiqaruvchi korxonalar
~ iste’molchilar
~ uy xo’jaligi }
Iqtisodiy resurslar deganda nimani tushunasiz?
{= yer, mehnat, kapital, tadbirkorlik qobiliyati va axborotdan iborat ishlab chiqarish omillari
~ tadbirkorlik qobiliyatidir.
~ iqtisodiy resurslar – bu iqtisodiy ne‘matdir
~ moddiy resurslar }
Qaysi ibora insonlarning biror bir tovarni sotib olish uchun imkoniyat va xohishi borligini 
anglatadi.
{= talab
~ ehtiyoj.
~ zaruriyat.
~ xohish. }
Talab qonuni deyiladi, agar:
{= mahsulotning narxi pasaysa, uni olish hajmi ko‘paysa


~ iste’molchilarning daromadi ko‘paysa, u holda ular tovarlarni ko‘proq sotib oladilar
~ talab egri chizig‘i musbat qiyalikka eg
~ taklif hajmining talab hajmidan oshib ketishi bahoni tushushiga olib keladi. }
Ishlab chiqaruvchi o‘zining X turdagi mahsulotining narxini 5 foizga tushirdi, oqibatda sotuv 
hajmi 4 foizga ko‘tarildi. X mahsulotga bo‘lgan talab:
{= noelastik
~ elastik.
~ birlik elastik
~ mutloq elastik }
X mahsulotga bo‘lgan talab chizig‘i siljishini nima bilan izohlash mumkin:
{= Iste’molchilar didlarining o‘zgarganligi munosabati bilan X tovarni har qanday bahoda ham 
oldingisiga nisbatan ko‘proq sotib olishni xohlaydilar..
~ X mahsulotning taklifi turli sabablarga ko‘ra pasaydi
~ X mahsulotning bahosi o‘sganligi uchun iste’molchilar ushbu tovarni kamroq sotib olishga 
qaror qabul qilishdilar.
~ X tovarning narxi pasayganligi uchun iste’molchilar uni ko‘proq sotib olishga harakat qildilar. 
}
Texnologiyaning takomillashuvi nimaning siljishiga olib keladi:?
{= Egri taklif chizig‘ini yuqori va o‘ngga.
~ Egri talab chizig‘ini chapga va pastga
~ Egri taklif chizig‘ini chapga va pastga.
~ }
Talab hajmiga quyidagi omillardan qaysi biri ta’sir ko‘rsatmaydi?
{= Resurslarning narxi.
~ Iste’molchilar daromadi.
~ To‘ldiruvchi tovarlar narxining o‘zgarishi..
~ Iste’molchilar soni.. }
Taklif qonuniga ko‘ra, boshqa omillar o‘zgarmas bo‘lgan sharoitda tovar narxining ko‘tarilishi:.
{= Taklif xajmining oshishiga
~ Taklifning oshishiga.


~ Taklifning pasayishiga.
~ Taklif xajmining pasayishiga olib keladi. }
Mahsulot narxi davlat tomonidan aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida maksimal belgilansa
{= defitsit yuzaga keladi
~ tovar ortiqchaligi paydo bo‘ladi
~ ishsizlik ko‘payadi
~ muvozanat holat ta’minlanadi }
Talab va taklifning muvofiqlashtirish mexanizmi buzilishi nimaga olib keladi?
{= mahsulotlarning ortiqcha yoki defitsit bo’lishiga olib keladi
~ daromadning ko’payishiga
~ resurslar bozorida baxoning pasayishiga
~ ishlab chiqarish xarajatlarini ko’payishiga }
Agarda mahsulotning narxi oshib borsa taklif qonuni:
{= taklif hajmining ko’payishida namoyon bo’ladi
~ taklifning kamayishida namoyon bo’ladi
~ taklifning ko’payishida namoyon bo’ladi
~ talab va taklifning muvozanatlashuvi namoyon bo’ladi }
Tovar va xizmatlar bozori muvozanat holatda deyiladi, agar
{= Taklif hajmi talab hajmiga teng bo‘lsa.
~ Talab taklifga teng bo‘lsa..
~ Narx xarajatlar qo‘shilgan foydaga teng bo‘lsa.
~ Texnologiya darajasi bosqichma – bosqich o‘zgarib tursa.. }
Agar tovar bahosi talab va taklif egri chiziqlarining kesishish nuqtasidan past bo‘lsa
{= Taqchillik yuzaga keladi
~ Tovar ortiqchaligi paydo bo‘ladi.
~ Muvozanat holat ta’minlanadi
~ }
Vaqt omilini hisobga olgan holda talab va taklif muvozanatini birinchilardan bo‘lib tahlil qilgan 
olim:


{= A. Marshall.
~ E. Bem-Baverk.
~ P. Samuelson.
~ J. Xiks. }
Tovar narxining bir foizgaga kamayishi natijasida unga bo‘lgan talab hajmi ikki foizga ga oshsa, 
bunday talabga:
{= elastik.
~ noelastik.
~ birlik elastik.
~ mutloq noelastik talab deyiladi. }
Tovar narxining 1 % ga kamayishi natijasida unga bo‘lgan talab hajmi 2 % ga oshsa, bunday 
talabga:
{= Elastik..
~ Noelastik.
~ Birlik elastik.
~ Mutloq noelastik talab deyiladi. }
Noelastik talab deyiladi, agar:
{= Baho 1 % ga ko‘tarilganda unga bo‘lgan talab hajmi 1 % dan kam miqdorda o‘zgarsa.
~ Baho 1 % ko‘tarilganda unga bo‘lgan talab hajmi 1 % dan ko‘p miqdorda o‘zgarsa.
~ Bahoning har qanday o‘zgarishi umumiy tushumning o‘zgarmasligiga olib kelsa.
~ Bahoning 1 % ga ko‘tarilishi talab hajmining oshishiga olib kelmasa. }
Narxga bog‘liq talab elastikligi qanday holda yuqori bo‘ladi:
{= Iste’molchi uchun unchalik muhim bo‘lmagan tovar uchun
~ Qimmatbaho buyumlarga nisbatan birlamchi zaruriy tovarlarga
~ Iste’molchi tomonidan eng zaruriy naf keltiradigan tovar deb hisoblanganda
~ Alternativ xarajatlari yuqori bo‘lgan tovarlarga }
Sifatsiz tovar sirasiga kiritiladi, agar:
{= Daromadga bog‘liq talab elastikligi – 0,5 ga teng bo‘lsa.
~ Narxga bog‘liq talab elastikligi – 1,3 ga teng bo‘lsa.


~ Kesishgan talab elastikligi – 0,7 ga teng bo‘lsa.
~ Daromadga bog‘liq talab elastikligi – 1,3 ga teng bo‘lsa }
Mutloq noelastik talab chizig‘i qanday ko‘rinishga ega?
{= Vertikal chiziq.
~ Gorizontal chiziq.
~ Egri chiziq.
~ To‘g‘ri chiziq }
Tubandagi daromadga bog‘liq elastiklik koeffitsiyentlardan qaysi biri birlamchi extiyojlar uchun 
ishlatiladigan tovarlarni aks ettiradi?
{= 0 dan katta ammo 1 dan kichik bo‘lsa
~ 0 dan kichik bo‘lsa;
~ 1 dan katta bo‘lsa;
~ 1 ga teng bo‘lsa. }
Ishlab chiqaruvchi o‘zining X turdagi mahsulotining narxini 5 foizga tushirdi, oqibatda sotuv 
hajmi 4 foizga ko‘tarildi. X mahsulotga bo‘lgan talab:
{= Noelastik
~ Elastik.
~ Birlik elastik
~ Mutloq elastik. }
Talab hajmining o’zgarishi mahsulot narxi o’zgarmaganda sodir bo’ladigan holat bu:
{= yagona elastik talabdir
~ mutlaqo elastik talabdir
~ mutlaqo noelastik talabdir
~ noelastikk talabdir }
Izokosta chizig’i joylashgan xar qanday nuqta nimani bildiradi?
{= Tovarning umumiy hajmi oshadi
~ Baho ko‘tariladi
~ Baho mo‘tadil qoladi;
~ Jamiyatning farovonligi oshadi. }
Iste’molchi uchun befarqlik chizig‘ining joylashuvi va yotiqligi nimani anglatadi?


{= Faqat uning hohishini.
~ Uning hohishi va daromadi hajmini. ;
~ Faqat tovar mahsulotining narxini;
~ Iste’molchining hohishini, daromadi hajmini va sotib olayotgan tovar narxini }
Izokvanta va izokosta chiziqlarida joylashgan xar qanday nuqta nimani bildiradi?
{= Xarajatlar summasini
~ Ishlab chiqarilayotgan mahsulot xajmini.
~ Qiymat ko‘rinishidagi mahsulot xajmini.
~ Resurslar xajmi kombinatsiyasini }
Izokvanta nimani anglatadi?
{= Bir xil xajmda mahsulot ishlab chiqarishni ta’minlovchi omillar kolmbinatsiyasini
~ Yalpi egri ishlab chiqarish xajmini
~ Berilgan resurslar xajmida turlicha ishlab chiqarish xajmlarini.
~ O‘rtacha egri maxsulotni. }
Agar ikkita individ bir-biri bilan tovarlarni ayirboshlaydigan bo‘lsa, oqibatda ikkalasi ham 
yutuqqa ega bo‘lishadi, chunki:
{= Mahsulotning umumiy nafliligi ortadi
~ Yalpi mahsulot hajmi ko‘payadi.
~ Umumiy xarajatlar miqdori kamayadi.
~ Umumiy iste’mol hajmi ko‘payadi }
Qaysi hollarda befarqlik kartasida joylashgan nuqtaga iste’molchining muvozanat holati deymiz?
{= Byudjet chizig‘i bilan befarqlik chizig‘ining burchak koeffitsiyenti bir biriga teng bo‘lganda.;
~ Byudjet chizig‘i bilan befarqlik egri chizig‘i kesishgan har qanday nuqtaga.;
~ Eng yuqorida joylashgan befarqlik chizig‘iga.;
~ Byudjet chizig‘i chegarasidan tashqarida yotgan nuqtaga. }
“Daromad samarasi” qanday hollarda vujudga keladi?
{= mahsulotning narxi pasayganda, iste’molchi ushbu tovarni boshqa tovarlar xaridini 
pasaytirmasdan oshirgand
~ agar iste’molchilarning daromadi qisqarganda ular ushbu mahsulotni kamroq sotib olganlarid


~ iste’molchilar daromadi ko‘tarilganda ayrim mahsulotlar xaridi pasayib ketgand
~ iste’molchilar daromadi oshganda ular daromadning bir qismini jamg‘arganlarid }
Quyidagi tovarlardan qaysi birining daromad samarasi pastroq?
{= qulupnay
~ go’sht
~ Kartoshka
~ tuz }
Quyidagilardan qaysi biri past qiymatli tovar hisoblanadi:
{= o’tgan yilgi gazetalar
~ qog’oz salfetka
~ shampan vinosi
~ alp tog’lariga sayohat }
Izokvanta va izokosta chiziqlarida joylashgan xar qanday nuqta nimani bildiradi?
{= Xarajatlar summasini
~ Ishlab chiqarilayotgan mahsulot xajmini.
~ Qiymat ko‘rinishidagi mahsulot xajmini..
~ Resurslar xajmi kombinatsiyasini.. }
Ishlab chiqarish resursi hisoblanmaydigan qatorni belgilang
{= Iste’mol mollari
~ Foydali qazilmalar
~ Malakali ishchi kuchi
~ Laboratoriya jihozlari }
Iqtisodiyotda omillarni kamayib borish qonuni mavjuddir. Qanday qilib ushbu holatda iqtisodiy 
o‘sishga erishish mumkin?
{= yana va yana ko‘plab resurslar talab etiladi
~ qo‘shimcha omillarning o‘sishi yalpi mahsulot hajmini oshirmaydi, balki qisqartiradi
~ resurslarni oshirish zarur, ammo qo‘shimcha birlik kiritilgan resursning narxi oshib boradi
~ iqtisodiy omillar juda kam talab qilinadi }
Firmaning doimiy xarajatlari – bu:?


{= Ishlab chiqarish hajmiga bog‘liq bo‘lmagan xarajatlar
~ Resurslar sotib olinayotganda ularga ketgan xarajatlar
~ Har qanday mahsulot ishlab chiqarish hajmida minimal miqdorda sarflanayotgan xarajatlar.
~ Ishchi xodimlarga to‘lanayotgan haqdir. }
Quyidagilardan qaysi biri umumiy xarajatni aks ettiradi?
{= Doimiy bilan o‘zgaruvchan xarajatlar yig‘indisi
~ Chekli xarajat
~ O‘zgaruvchan xarajatdan doimiy xarajatni chegirsa
~ Doimiy ,o‘zgaruvchan ,chekli xarajatlar yig‘indisi }
Uzoq muddatli oraliqda:
{= Barcha xarajatlar o‘zgaruvchan bo‘ladi.
~ Hamma xarajatlar doimiy hisoblanadi.
~ O‘zgaruvchan xarajatlar doimiy xarajatlarga nisbatan tez sur’atlar bilan o‘sib boradi.
~ Doimiy xarajatlar o‘zgaruvchan xarajatlarga nisbatan tez sur’atlar bilan o‘sib boradi. }
Qanday hollarda o‘rtacha umumiy xarajatlar miqdori minimal qiymatga erishadi?
{= Chekli xarajat o‘rtacha umumiy xarajatga teng bo‘lsa
~ O‘rtacha o‘zgaruvchan xarajat doimiy xarajatga teng bo‘lsa
~ Foyda maksimal bo‘lganda.
~ Chekli xarajat o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajatga teng bo‘lsa }
Qanday hollarda o‘rtacha umumiy xarajatlar miqdori minimal qiymatga erishadi?
{= chekli xarajat o‘rtacha umumiy xarajatga teng bo‘lsaa
~ foyda maksimal bo‘lgand
~ chekli xarajat o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajatga teng bo‘lsaa
~ o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajat doimiy xarajatga teng bo‘lsaa }
Quyidagi tengliklardan qaysi biri to‘g‘ri hisoblanadi?
{= buxgalterlik foyda-noaniq xarajatlar=iqtisodiy foyd
~ iqtisodiy foyda-buxgalterlik foyda=aniq xarajatlar.
~ buxgalterlik xarajatlari+ iqtisodiy xarajatlar= normal foyd
~ iqtisodiy foyda-noaniq xarajatlar=buxgalterlik foyd }


Korxona mahsulotining tannarxi va uning foydasi kabi ko’rsatkichlarni iqtisodiyotning qaysi 
kursi o’rganaadi:
{= mikroiqtisodiyot
~ buxgalteriya hisobi
~ xalqaro moliya
~ makroiqtisodiyot }
Asosiy kapital sirasiga nimalar kiradi:
{= texnika va texnologiyalar
~ davlat obligatsiyalari
~ tashkilot kassasidagi qoldiq pullar
~ tashkilotning hisobida mavjud bo‘lgan mablag‘ }
Firmaning chekli xarajatlari:
{= uning minimum qiymatida ortacha xarajatlarga teng bo’ladi
~ umumiy xarajatlarni ko’paytiradi
~ doimo oshib boradi
~ agar umumiy xarajatlarni oshirsa, ijobiy hisoblanadi }
Mukammal raqobatlashgan bozorga yaqin holat kuzatiladigan bozor:
{= Bug‘doy bozori;
~ Yengil avtomobillar bozori;
~ Qalamlar bozori
~ Xizmatlar bozori; }
Agar mahsulotning bahosi ishlab chiqarish uchun sarflanayotgan o‘rtacha umumiy xarajatlarni 
qoplamaydigan bo‘lsa, u holda firma:
{= Mahsulot ishlab chiqarish hajmini narx o‘rtacha o‘zgaruvchan xarajatdan katta bo‘lgani 
holda,narx chekli xarajatga tengligi ta’minlanguncha tanlash kerak;
~ Ishlab chiqarishni zudlik bilan to‘xtashi kerak;
~ Yangi texnologiyani tanlash kerak;
~ Ustama xarajatlarni qisqartirish lozim }
O‘rtacha xarajatlar chizig‘i egri talab chizig‘i bilan kesishganda qanday holat yuz beradi?


{= Firma normal foyda olish holatida bo‘ladi;
~ Foyda maksimal bo‘ladi;
~ Normal foyda nolga teng bo‘ladi;
~ Buxgalterlik foyda nolga teng bo‘ladi; }
Odatda, monopolistning chekli xarajati mahsulotning narxidan past bo‘ladi, chunki:
{= Narx chekli daromaddan yuqori.;
~ Narx chekli daromaddan pastdir.;
~ Chekli xarajat o‘rtacha xarajatlardan past.
~ Chekli xarajat o‘rtacha xarajatdan yuqoridir.; }
Mukammal raqobatlashgan bozorning kamchiliklari hisoblanadi:
{= Ilmiy-izlanish va tajriba-konstruktorlik harajatlarining past darajasi
~ Ishlab chiqarish hajmining kamligi
~ Reklama harajatlarining yuqori darajasi;
~ Narxning beqarorligi; }
Qaysi bozorda chekli daromad bozor narxiga teng bo‘ladi?
{= Raqobatlashgan bozorda
~ Raqobatlashgan monopoliyada.
~ Sof monopoliyada.
~ Oligopoliyada }
Agar monopolist foydani chekli daromad,chekli xarajat,o‘rtacha xarajatlar tengligini 
ta’minlaganda maksimallashtiradigan bo‘lsa, u holda iqtisodiy foyda:
{= Nolga teng bo‘ladi;
~ Manfiy bo‘ladi.
~ Musbat bo‘ladi;
~ Ham musbat ham manfiy bo‘ladi; }
Quyidagilardan qaysi biri monopoliyani vujudga keltirmaydi
{= bitta tovar manbai ustidan nazorat
~ avtorlik huquqi
~ Litsenziyalar
~ bozorda ko’pgina orinbosarlari mavjud bo’lgan tovarlarni ishlab chiqarish va sotish }


Qizil atirgullar bozori quyidagi bozor turiga kiradi:
{= monopol bozor
~ erkin raqobat bozori
~ monopolistik raqobat bozori
~ kartel }
Raqobatlashuvchi firmadan farqli o‘laroq monopolist:
{= berilgan bozor talabi doirasida maksimal foydani ta’minlaydigan mahsulot ishlab chiqarish 
hajmi va bahosini tanlay oladi
~ o‘z foydasini maksimallashtirish maqsadida chekli xarajatlarini chekli daromadga teng holatda 
ushlab turadi
~ istagan hajmda mahsulot ishlab chiqaradi va uni xohlagan narxda sota olish imkoniyatiga ega
~ o‘z mahsulotiga istagan bahoni qo‘ya oladi }
Agar monopolist foydani chekli daromad,chekli xarajat,o‘rtacha xarajatlar tengligini 
ta’minlaganda maksimallashtiradigan bo‘lsaa, u holda iqtisodiy foyda:
{= nolga teng bo‘ladi
~ musbat bo‘ladi.
~ manfiy bo‘ladi.
~ ham musbat ham manfiy bo‘ladi }
Quyidagilardan qaysi biri tabiiy monopoliya hisoblanadi?
{= toshkent metropoliteni
~ ibm – kompaniyasi
~ “sharq” nashriyoti
~ opek – xalqaro neft karteli }
Monopolist foydani maksimallashtirishga harakat qilayotgan o‘z mahsuloti bahosini pasaytiradi, 
agar:
{= chekli daromad chekli xarajatlardan yuqori bo‘lsa
~ o‘rtacha xarajatlar pasaysa
~ chekli daromad o‘zgaruvchan xarajatlarga teng bo‘lsa
~ o‘rtacha xarajatlar kupaysa }
Agar resurs taklifi mutloq noelastik bo’lsa, iqtisodiy renta:


{= resurs narxiga teng bo’ladi
~ nolga teng bo’ladi
~ resurs uchun to’lov miqdoriga teng bo’ladi
~ noldan katta bo’ladi }
Sof monopoliya va raqobatlashgan bozorning uxshash jihatlarini ko‘rsating:
{= bozorda xaridorlar ko‘pchilikni tashkil etadi
~ xar xil tovarlarni ishlab chiqarishadi
~ har qaysi firma gorizontal talabga duch kelishadi
~ bir xil turdagi tovarlarni ishlab chiqarishadi }
Boshqa sharoitlar o‘zgarmas bo‘lgan sharoitda yer rentasi o‘sib boradi, agar:
{= yerga bo‘lgan talab oshsa
~ yer narxi arzonlashs
~ yer taklifi ko‘pays
~ yerga bo‘lgan talab qisqarsa }
Mikroiqtisodiyot fanida iqtisodiy umumlashtirilgan faktlarga asoslangan bo’lsa unda tahlilning 
bunday usuli:
{= deduktiv usul
~ iqtisodiy-matematik usul
~ induktiv usul
~ matematik modellashtirish usuli }
Agar tarmoq uchun Xerfindal-Xirshman indeksi yuqori bo’lsa, tarmoq uchun Lerner indeksi 
qanday bo’ladi?
{= yuqori
~ nolga teng
~ birga teng
~ past bo’ladi }
Subekt o‘z pul mablag‘ini davlat qimmatli qog‘ozlarini sotib olishga sarflaydi, agar:
{= foiz stavka hozirgiga qaraganda ancha tushadigan bo‘lsa
~ foiz stavka hozirgiga qaraganda yetarli darajada ko‘tariladigan bo‘lsa


~ foiz stavka dastlabida ko‘tarilib, so‘ngra tushadigan bo‘lsa
~ d.foiz stavka o‘zgarmaydigan bo‘lsa }
Foydani maksimallashtirishga harakat qilayotgan monopolist o‘z mahsulotining narxini 
pasaytiradi, agar:
{= chekli daromad chekli xarajatdan katta bo‘lsa
~ reklama xarajatlari ko‘payib ketsa
~ o‘rtacha xarajatlar tushib borsa
~ chekli daromad chekli xarajatga teng bo‘lsa }
Foiz stavkaning ko‘tarilishi:
{= zayom mablag‘lari taklifi hajmini oshiradi
~ zayom mablag‘lari taklifini ko‘paytiradi
~ zayom mablag‘lari taklifini kamaytiradi
~ zayom mablag‘lariga bo‘lgan talabni oshiradi }
Monopolist qachon iqtisodiy foyda ko’radi?
{= uzoq muddatli oraliqda ham, qisqa muddatli oraliqda ham faqat qisqa muddatli oraliqda
~ faqat uzoq muddatli oraliqda
~ hech qachon
~ faqat qisqa muddatli oraliqda }
Yer mulkdorlari umuman rentaga ega bo‘lmasliklari mumkin, agar:
{= egri taklif chizig‘i egri talab chizig‘idan o‘ngda joylashs
~ yer uchastkasiga bo‘lgan talab va taklif o‘zaro bir-biri bilan kesishs
~ yer resurslari taklifi mutloq noelastik.
~ yer solig‘i mavjud bo‘lsa }
Quyida keltirilganlardan qaysi biri sohada raqobatninig yo’qligidan dalolat beradi?
{= boshqa firmalar ushbu sohaga "kirish" imkoniyatiga ega bo’lmasa
~ ushbu sohadagi firmalar ishlab chiqarishni kengaytirish imkoniyatiga ega bo’lmasa
~ iqtisodiyotdagi foyda darajasi normadagidan past bo’lsa
~ sohada mehnatga haq to’lash davlatdagi o’rtacha haq to’lash darajasidan pastroq darajada 
bo’lsa }


Ko’pgina kamchiliklari bo’lgan baho mexanizmi iqror qilib bo’lmaydigan yagona ustunlikka 
ega:
{= resurslarni samarali taqsimlashda ifodalanadi
~ bozordagi hamma agentlarga shaxsiy erkinlik berishda ifodalanadi
~ daromadni teng taqsimlashda ifodalanadi
~ iqtisodiyotni barqaror rivojlantirishda ifodalanadi }
Qaysi hollarda firma iste’molchi ortiqchaligini to‘liq egallashi mumkin?
{= narx diskrinimatsiyasini qo‘llaganda
~ monopollashgan bozor sharoitida
~ chekli daromad va chekli xarajatlar o‘rtasida farqni maksimallashtiradigan bo‘lsa
~ yalpi foydani maksimallashtirsa }
Odatda, monopolistning chekli xarajati mahsulotning narxidan past bo‘ladi, chunki:
{= narx chekli daromaddan yuqori
~ narx chekli daromaddan pastdir.
~ chekli xarajat o‘rtacha xarajatlardan past
~ chekli xarajat o‘rtacha xarajatdan yuqoridir }
Qaysi hollarda firma iste’molchi ortiqchaligini to‘liq egallashi mumkin
{= Narx diskrinimatsiyasini qo‘llaganda
~ Monopollashgan bozor sharoitida
~ Chekli daromad va chekli xarajatlar o‘rtasida farqni maksimallashtiradigan bo‘lsa
~ Yalpi foydani maksimallashtirsa }
Foydani maksimallashtirishga harakat qilayotgan monopolist o‘z mahsulotining narxini 
pasaytiradi, agar:
{= Chekli daromad chekli xarajatdan katta bo‘lsa..
~ O‘rtacha xarajatlar tushib borsa.
~ Reklama xarajatlari ko‘payib ketsa.
~ Chekli daromad chekli xarajatga teng bo‘lsa.. }
Qaysi hollarda monopolist foydani maksimallashtirishga erishishi mumkin?
{= Chekli daromad chekli xarajatga teng bo‘lganda.


~ Chekli xarajatlar mahsulotning narxiga teng bo‘lganda.
~ Chekli xarajat umumiy xarajatga teng bo‘lganda.
~ Chekli daromad umumiy xarajatga teng bo‘lganda. }
Maksimal foydani ko‘zlab xarakat qilayotgan firma qo‘shimcha ishchilarni yollaydi, agar:
{= Pul ko‘rinishidagi mehnatning chekli mahsuloti ish xaqidan yuqori bo‘lsa.
~ Umumiy tushum umumiy xarajatdan past bo‘lsa.
~ Qiymat ko‘rinishidagi chekli mahsulotning miqdori pasayganda.
~ Qiymat ko‘rinishidagi chekli mahsulotning miqdori ko‘tarilganda. }
Quyidagi tenliklardan qaysi biri bajarilguncha monopolist firma qo‘shimcha ishchilarni 
yollayveradi:
{= Chekli daromadning mehnatning chekli mahsulotiga ko‘paytmasi ish haqiga teng bo‘lsa
~ Narxni mehnatning chekli mahsulotiga ko‘paytmasining ish haqiga nisbati
~ Narxning ish haqiga nisbati mehnatning chekli mahsulotiga teng bo‘lsa
~ Chekli daromadning mehnatning chekli mahsulotiga nisbati ish haqiga teng bo‘lsa }
Ish xaqi stavkasi ko‘tarilganda:
{= Bandlik qisqaradi, agar mehnatga bo‘lgan talab elastik bo‘lsa.
~ Bandlik qisqaradi, agar mehnatga bo‘lgan talab mutloq noelastik bo‘lsa.
~ Bandlik miqdori oshadi, agar mehnatga bo‘lgan talab elastik bo‘lsa.
~ Bandlik miqdori oshadi, agar mehnatga bo‘lgan talab noelastik bo‘lsa. }
Maksimal foyda olishni koz‘layotgan firmaning ish xaqi stavkasi qiymat ko‘rinishidagi 
mehnatning chekli mahsulotga teng bo‘lmaydi, agar:
{= Mehnat bozorida firma monopsonistik mavqega ega bo‘lsa.
~ Firma mahsulotlar bozorida monopolistik mavqega ega bo‘lsa.
~ Ishchilar kasaba uyushmaga birlashgan bo‘lsa.
~ Ishchilar kasaba uyushmaga birlashmagan bo‘lsa. }
Boshqa sharoitlar o‘zgarmas bo‘lgan sharoitda, mehnatga bo‘lgan talab elastikligi kichik bo‘ladi, 
agar ushbu mahsulotga bo‘lgan talab
{= Noelastik bo‘lsa.
~ Elastik bo‘lsa.
~ Birlik elastik bo‘lsa.
~ Mutloq elastik bo‘lsa. }


Quyidagi qayd etilganlarda qaysi biri mehnatga bo‘lgan talabga ta’sir ko‘rsatmaydi?
{= Inflyatsiya natijasida sodir bo‘lgan nominal ish xaqining o‘zgarishi.
~ Yakunlangan mahsulotga bo‘lgan talab.
~ Ishlab chiqarish texnologiyasi.
~ Mehnatning chekli mahsuloti bilan boshqa resurslarning chekli mahsuloti o‘rtasidagi 
munosabat. }
Mehnatga bo‘lgan talab elastikligi yuqori bo‘lsa:
{= Tayyor mahsulotning narxga bog‘liq talab elastikligi yuqori bo‘ladi
~ Firma harajatlari tarkibida mehnat harajatlari kamayadi
~ Tayyor mahsulot narxi arzon bo‘ladi
~ Mazkur ishlab chiqarish jarayonida mehnatni kapital bilan almashtirish imkoniyati cheklanadi 
}
Mehnatga bo’lgan talab elastikligi yuqori bo’lsa:
{= tayor mahsulot narxi arzon bo’ladi
~ firmaning xarajatlarida mehnat xarajatlarining ulushi kamayadi
~ tayor mahsulotning narxga bo’g’liq talab elastikligi yoqori bo’ladi
~ mabjud ishlab chiqarish jarayonida mehnatni kapitalga almashtirish imkoniyati ramayadi }
Boshqa sharoitlar o‘zgarmas bo‘lgan sharoitda yer rentasi o‘sib boradi, agar:
{= Yerga bo‘lgan talab oshsa.
~ Yer narxi arzonlashsa.
~ Yer taklifi ko‘paysa.
~ Yerga bo‘lgan talab qisqarsa. }
Agar nominal foiz stavkasi 10 foizni, inflyatsiya darajasi yiliga 4 foizni tashkil etsa, u holda real 
foiz stavkasi:
{= 0,06
~ 0,14
~ 2.5%
~ -6% ni tashkil etadi. }
Subyekt o‘z pul mablag‘ini davlat qimmatli qog‘ozlarini sotib olishga sarflaydi, agar:


{= Foiz stavka hozirgiga qaraganda ancha tushadigan bo‘lsa.
~ Foiz stavka hozirgiga qaraganda yetarli darajada ko‘tariladigan bo‘lsa.
~ Foiz stavka dastlabida ko‘tarilib, so‘ngra tushadigan bo‘lsa.
~ Foiz stavka o‘zgarmaydigan bo‘lsa. }
Foiz stavkasini oshirganda:
{= Loyihaning ichki iqoplash normasi foiz stavkaga bog‘liq emas
~ Loyihaning ichki qoplash normasi oshib boradi
~ Yetishtirilgan qishloq xo`jalik mahsulotini sotish;
~ Loyihaning ichki qoplash normasi kamayadi }
Asosiy kapital sirasiga nimalar kiradi:
{= Texnika va texnologiyalar
~ Tashkilotning hisobida mavjud bo‘lgan mablag‘i
~ Davlat obligatsiyalari
~ Tashkilot kassasidagi qoldiq pullar }
Asosiy kapital sirasiga nimalar kiradi
{= texnika va texnologiyalar
~ tashkilotning hisobida mavjud bo’lgan mablag’i
~ davlat obligatsiyalari
~ tashkilot kassasidagi qoldiq pullar }
Agar jamiyatda ishlab chiqarish resurslari ko‘paysa, u holda:
{= iqtisodiyot tovar va xizmatlar ishlab chiqarishini ko‘paytirish imkoniga ega bo‘ladi
~ tovar va xizmatlar yoki ishlab chiqarish ko‘payadi
~ ishlab chiqarish texnologiyasi yaxshilanadi
~ hayot kechirish farovonligi oshadi }
Agar resurs taklifi mutloq noelastik bo’lsa, iqtisodiy renta:
{= resurs narxiga teng bo’ladi
~ nolga teng bo’ladi
~ resurs uchun to’lov miqdoriga teng bo’ladi
~ noldan katta bo’ladi }


Yer narxi quyidagilarga bog’liq:
{= yuqoridagi barcha omillar yer narxiga ta’sir qiladi yillik renta hajmiga
~ bank foiz stavkasiga
~ yer sotib oluvchining alternativ daromad hajmiga bog’liq
~ yillik renta hajmiga }
Quyida keltirilganlardan qaysi biri ijtimoiy ne’matga taaluqli emas?
{= Elektr energiY.
~ MilitsiY.
~ Mamlakat mudofaasi.
~ Suv bosishidan himoY. }
Mulkka egalik huquqi nazariyasining asoschisi :
{= R. Kouz
~ A.Smit
~ S. Peyovich
~ O. Uilyamson }
Atrof-muhitni zararlash huquqining taklif egri chizig‘i:
{= Mutloq elastik bo‘lmagan
~ Mutloq elastik
~ Manfiy egiluvchanlikka ega
~ Musbat egiluvchanlikka ega }
Tartibga solinadigan soliqlar tamoyili kim tomonidan taklif qilingan:
{= F. Fon Xayek
~ A.Pigu
~ J.M.Keyns
~ R. Kouz }
Dastlabki makroiqtisodiy tahlil elementlari qo’llangan jadval nomini belgilang?
{= Kene jadvali
~ Mid jadvali


~ Paashe jadvali
~ Ouken jadvali }
“Makroiqtisodiyot” fanining asoschisi kim?
{= J.Keyns
~ A.Ouken
~ R.Solou
~ M.Fridmen }
Makroiqtisodiyotda agregatlash bu - …. .
{= umumlashtirish
~ qiyoslash
~ bashorat
~ takrorlash }
Makroiqtisodiyotda “daromadlar-xarajatlar” va “resurslar-mahsulotlar” oqimini ifodalovchi 
model nima deb ataladi?
{= Doiraviy aylanish modeli
~ Iqtisodiy qiyinchiliklar modeli
~ Iqtisodiy spiral modeli
~ Davriy rivojlanish modeli }
“Ish bilan bandlilik, foiz va pulning umumiy nazariyasi” asarini kim yozgan?
{= J.Keyns
~ K.Marks
~ J.Sey
~ A.Pigu }
YaIMni hisoblashning nechta usuli bor?
{= 3
~ 4
~ 5
~ 2 }
Qaysi usulda hisoblangan YaIMda yakuniy tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishning turli 
bosqichlarida qо‘shilgan qiymatlar yig‘indisi hisoblanadi?


{= ishlab chiqarish usulida
~ taqsimot usulida
~ daromadlar usulida
~ xarajatlar usulida }
Tovar va xizmatlarning davlat xaridiga (G) qaysi turdagi xarajatlar kiritilmaydi?
{= davlatning transfert to’lovlari
~ boshqaruv xarajatlari
~ mudofa xarajatlari
~ davlat korxonalarida tо‘lanadigan ish haqi }
Mamlakatning import va eksport operatsiyalari bо‘yicha xarajatlar о‘rtasidagi farq nima deb 
ataladi?
{= sof eksport
~ profitsit
~ defitsit
~ restessiya }
Iste’mol, investitsiya, davlat xaridi va sof eksport xarajatlari yig‘indisi nimaga teng?
{= YaIM
~ SIM
~ Xn
~ MD }
SIM nimaga teng?
{= YaIMdan amortizatsiya xarajatlari ayirmasiga
~ MDdan YaIMning ayirmasiga
~ MDdan amortizatsiya xarajatlari ayirmasiga
~ MD va amortizatsiya xarajatlari yig’indisiga }
SMD nimaga teng?
{= YaMDdan amortizatsiya xarajatlari ayirmasiga
~ YaIMdan MDning ayirmasiga
~ YaIM va amortizatsiya xarajatlari yig’indisiga
~ MD va iste’mol xarajatlari yig’indisiga }


Shaxsiy tasarrufdagi daromad nimaga teng?
{= iste’mol va jamg’armaning yig’indisiga
~ investitsiya va jamg’armaning yig’indisiga
~ Iste’mol va amortizatsiya o’rtasidagi farqqa
~ Amortizatsiyа va jamg’armaning ayirmasiga }
Davlat jamg‘armalari 0 dan kichik bo’lsa nima deyiladi?
{= defitsit
~ profitsit
~ muvozanatlashgan
~ rejalashtirilgan }
Davlat jamg‘armalari 0 ga teng bo’lsa nima deyiladi?
{= muvozanatlashgan
~ rejalashtirilmagan
~ defitsit
~ profitsit }
Fisher indeksi nimani ifodalaydi?
{= baho indeksini
~ ishsizlik darajasini
~ investitsion lagni
~ bozor holatini }
Paashe indeksi nima uchun hisoblanadi?
{= inflyatsiya darajasini aniqlash
~ ishsizlik darajasini aniqlash
~ sof foydani aniqlash
~ foiz stavkasini aniqlash }
Laspeyres indeksi nima uchun xisoblanadi?
{= inflyatsiya darajasini aniqlash
~ ishsizlik darajasini aniqlash


~ sof foydani aniqlash
~ foiz stavkasini aniqlash }
Deflyatorni xisoblashni kim fanga kiritgan?
{= Paashe
~ Laspeyres
~ Ouken
~ Fisher }
INIni xisoblashni kim fanga kiritgan?
{= Laspeyres
~ Ouken
~ Fisher
~ Paashe }
YaIM inflyatsiya darajasini xisobga olinganda qanday nomlanadi?
{= real YaIM
~ nominal YaIM
~ MD
~ YaMTD }
YaIM inflyatsiya darajasini xisobga olinmaganda qanday nomlanadi?
{= nominal YaIM
~ MD
~ YaMTD
~ real YaIM }
Ishlab chiqarish, bandlilik va inflyatsiya darajasining davriy tebranishga 
…………………deyiladi.
{= iqtisodiy davr (sikl)lar
~ iqtisodiy inqirozlar
~ iqtisodiy turg’unlik
~ iqtisodiy yuksalish }
Iqtisodiy davr (sikl)lar necha bosqichdan iborat?


{= 4
~ 3
~ 2
~ 6 }
………….– bu, ishchi kuchining bir qismi bо‘lib, ijtimoiy ishlab chiqarishda band bо‘lmagan, 
lekin ishlashni hohlovchi va faol ish qidirayotgan aholidir
{= Ishsizlar
~ Korxonalar
~ Uy xo’jaliklari
~ Emigrantlar }
Ishsizlik indeksi qanday topiladi?
{= ishsizlar sonini ishchi kuchi soniga taqsimlab
~ ishchi kuchi sonini ishsizlar soniga taqsimlab
~ umumiy aholi sonini ishchi kuchi soniga taqsimlab
~ ishsizlar sonini umumiy aholi sonidan ayirib }
Ish qidirayotgan yoki yaqin vaqtlar ichida ish bilan ta’minlanishni kutayotgan ishchi kuchi qaysi 
tur ishsizlikka kiradi?
{= Friksion ishsizlikka
~ Tarkibiy ishsizlikka
~ Davriy ishsizlikka
~ Mavsumiy ishsizlikka }
Ishlab chiqarish strukturasining о‘zgarishi natijasida ishchi kuchiga talab tarkibining о‘zgarishi 
va oqibatda ishsiz qolganlar qaysi tur ishsizlikka kiradi?
{= Tarkibiy ishsizlikka
~ Mavsumiy ishsizlikka
~ Friksion ishsizlikka
~ Davriy ishsizlikka }
Asosan ishlab chiqarishning pasayishi natijasida ishchi kuchiga bо‘lgan talabning kamayishidan 
paydo bо‘ladigan ishsizlik qanday ataladi?
{= Davriy ishsizlik


~ Friksion ishsizlik
~ Mavsumiy ishsizlik
~ Tarkibiy ishsizlik }
Barcha mavjud resurslardan tо‘liq foydalanish yoki ishsizlikning tabiiy darajasi holatida 
iqtisodiyotda yaratilishi mumkin bо‘lgan mahsulot hajmini iqtisodiyotning ……………… deb 
ataladi
{= ishlab chiqarish potensiali
~ ishlab chiqarish xarajatlari
~ ishlab chiqarish daromadlari
~ ishlab chiqarish uzilishi }
Ishsizlik darajasi va YaIM uzilishi о‘rtasidagi miqdoriy nisbatni qaysi iqtisodchi olim matematik 
holda isbotlab bergan?
{= A.Ouken
~ J.Keyns
~ V.Leontev
~ D.Ricardo }
A.Ouken qonuniga ko’ra, davriy ishsizlik 1 foizni tashkil etsa, milliy iqtisodiyot YaIMni necha 
foizga kam yaratadi?
{= 2,5
~ 2
~ 3,5
~ 3 }
Inflyatsiya so’zining lug’aviy ma’nosi nima?
{= shishish
~ qayrilish
~ kamayish
~ pasayish }
Ma’lum davr mobaynida mamlakatda baholar о‘rtacha (umumiy) darajasining barqaror о‘sishi, 
pulning xarid qobiliyatini uzoq muddatli pasayishi nima deb ataladi?
{= inflyatsiya
~ adaptatsiya


~ konsignatsiya
~ deflyatsiya }
Qaysi usul narxlarning barqaror о‘sishi sharoitida inflyatsiya darajasi necha yilda ikki baravarga 
oshishini aniqlash imkonini beradi?
{= 70-miqdor qoidasi
~ Iste’mol narxlari indeksi
~ Deflyator
~ Fisher indeksi }
Iqtisodiyotda talab keskin oshib ketishi va uni ishlab chiqarishning real hajmi bilan qondirish 
mumkin bо‘lmay qolgan sharoitlarda kelib chiqadigan inflyatsiya turini belgilang?
{= Talab inflyatsiyasi
~ Taklif inflyatsiyasi
~ Kutilayotgan inflyatsiya
~ Kutilmagan inflyatsiya }
Giperinflyatsiyaning rasmiy mezoni qaysi iqtisodchi olim tomonidan kiritilgan?
{= F.Kegan
~ J.Keyns
~ A.Marshal
~ T.Maltus }
Ishsizlik va inflyatsiya kо‘rsatkichlari о‘rtasidagi о‘zaro bog‘liqlikni qaysi chiziq ifodalaydi?
{= Fillips egri chizig’i
~ Lorens egri chizig’i
~ Pigu egri chizig’i
~ Xansen egri chizig’i }
…………… – baholar umumiy darajasini barqarorlashtirish, inflyatsion keskinlikni 
yumshatishga yо‘naltirilgan makroiqtisodiy siyosat
{= Aksilinflyatsiya siyosati
~ Adaptatsiya siyosati
~ Deformatsiya siyosati
~ Graduallash siyosati }


Daromadlarning va baholarning nominal darajalarini о‘zgartirmagan holda eski pullarni 
belgilangan nisbatda yangisiga almashtirishtirish nima deb ataladi?
{= Karaxt qilib davolash
~ Graduallash
~ Adaptatsiya
~ Demping }
Monetaristlar tomonidan taklif qilinayotgan aksilinflyatsiya siyosatiya’ni inflyatsiya sur’atlarini 
asta sekinlik bilan pasaytirib borish qanday ataladi?
{= Graduallash
~ Demping
~ Adaptatsiya
~ Karaxt qilib davolash }
……….. shuni bildiradiki, yalpi talabning egri chiziq bо‘yicha surilishi narxlar darajasi 
о‘zgarishining foiz stavkasiga bо‘lgan ta’siriga bog‘liq.
{= Foiz stavkasi samarasi
~ Import xaridlar samarasi
~ Real kassa qoldiqlari samarasi
~ Boylik samarasi }
………………. shuni bildiradiki, narxlar darajasining oshishi, jamg‘arilgan moliyaviy aktivlar 
(omonatlar, obligatsiyalar) real xarid qobiliyatini pasaytirib yuboradi.
{= Boylik samarasi yoki real kassa qoldiqlari samarasi
~ Foiz stavkasi samarasi
~ Import xaridlar samarasi
~ Eksport samarasi }
………………………. shuni bildiradiki, biror mamlakatda tovar va xizmatlarning ichki narxlari 
tashqi narxlarga nisbatan oshib borsa, shu mamlakatda ishlab chiqarilayotgan tovar va 
xizmatlarga talab kamayadi va о‘z navbatida shu mamlakatda import mahsulotlarga bо‘lgan 
talab oshadi.
{= Import xaridlar samarasi
~ Foiz stavkasi samarasi
~ Boylik samarasi
~ Import xaridlar samarasi }


Qaysi model umumiy makroiqtisodiy muvozanat modeli bо‘lib, milliy bozorni qisqa va uzoq 
muddatga tahlil qilish imkonini beradi?
{= AD-AS modeli
~ Ouken modeli
~ IS-LM modeli
~ Akselerator modeli }
Ixtiyordagi yoki shaxsiy tasarrufdagi daromad nimaga teng?
{= Iste’mol va jamg’arma yig’indisiga
~ Daromad va jamg’arma ayirmasiga
~ Daromad va jamg’arma yig’indisiga
~ Iste’mol va jamg’arma ayirmasiga }
Iste’molga о‘rtacha moyillik deganda …………………. tushuniladi
{= tasarrufidagi daromaddagi iste’mol xarajatlarining ulushi
~ tasarrufidagi daromaddagi jamg’armaning ulushi
~ iste’mol va jamg’armaning ayirmasi
~ iste’mol va jamg’armaning yig’indisi }
Hali buyumlashmagan, lekin ishlab chiqarish vositalariga qо‘yilgan kapital nima deyiladi?
{= Investitsiya
~ Daromad
~ Iste’mol
~ Transfert }
Investitsiyalar hajmining YaIM yoki daromadlar darajasiga bog‘liqligini qaysi model aks 
ettiradi?
{= Akselerator modeli
~ AD-AS modeli
~ IS-LM modeli
~ Kembridj modeli }
Qaysi nazariyaga ko’ra bozor mexanizmi yalpi talab va yalpi taklif muvozanatini doimiy 
barqaror ushlab tura olmasligi e’tirof etiladi?


{= Keyns nazariyasida
~ Klassik nazariyada
~ Maltus nazariyasida
~ Xansen nazariyasida }
“Daromadlar - xarajatlar” modeli – ……
{= Keyns xochi
~ Kuznets topishmog’i
~ Fesher samarasi
~ Likvidlilik tuzog’i }
Yalpi talabning yetishmasligi iqtisodiyotga qanday ta’sir kо‘rsatadi?
{= depressiv
~ progressiv
~ ta’siri yo’q
~ deformativ }
…………… - iqtisodiy beqarorlik omili hisoblanadi.
{= Multiplikator
~ Akselerator
~ Baho shoki
~ Soliq stavkasi }
Iqtisodiy tebranishlar darajasini kuchaytiruvchi omil nima?
{= Multiplikator
~ Akselerator
~ Baho shoki
~ Soliq stavkasi }
YaIMni tо‘liq bandlilikning noinflyatsion darajasiga qadar о‘stirish uchun jami talab (jami 
xarajatlar) kо‘paytirilishi zarur bо‘lgan miqdor ……………….. uzilish deyiladi.
{= retsession
~ inflyatsion
~ stagnatsion
~ investitsion }


Undan qutilish yо‘li bilan foydalanish mumkin bо‘lgan yagona tovar bu - ….. .
{= Pul
~ Avtomobil
~ Turar-joy
~ Qimmatli qog’oz }
Pulning likvidliligi deganda nimani tushunasiz?
{= Almashish qobiliyatini
~ Jamg’arilish xususiyatini
~ Qiymat o’lchoviligi
~ Jahon puli ekanligini }
Bank tizimidan tashqaridagi naqd pullar va zarur bо‘lganda iqtisodiy agentlar bitimlar uchun 
ishlatishi mumkin bо‘lgan depozitlar yig’indisi qanday ataladi?
{= Pul taklifi deyiladi
~ Pulga talab deyiladi
~ Pul multiplikatori deyiladi
~ Pul emissiyasi deyiladi }
Pul taklifining pul bazasiga nisbati nima?
{= pul multiplikatori
~ pul taklifi
~ pul bazasi
~ depozit }
Pul bozorida muvozanat nuqtani nima belgilaydi?
{= foiz stavkasi
~ soliq stavkasi
~ depozitlar miqdori
~ pul agregatlari }
……………. – bu, pul yoki natura kо‘rinishidagi yordam turi bо‘lib, byudjet va byudjetdan 
tashqari fondlardan kо‘rsatiladi.
{= subsidiyalar


~ dotatsiyalar
~ subvensiyalar
~ transfertlar }
Progressiv soliq stavkasining mohiyati?
{= o’suvchi
~ kamayuvchi
~ o’zgarmas
~ 0 ga teng }
Regressiv soliq stavkasining mohiyati?
{= kamayuvchi
~ o’zgarmas
~ 0 ga teng
~ o’suvchi }
…………. deganda noinflyatsion YaIM ishlab chiqarish sharoitida iqtisodiyotda tо‘liq 
bandlilikni, tо‘lov balansining muvozanatini va iqtisodiy о‘sishni ta’minlashga qaratilgan davlat 
xarajatlari va soliqlarini о‘zgartirishni о‘z ichiga olgan chora tadbirlar tushuniladi.
{= Byudjet-soliq siyosati
~ Pul-kredit siyosati
~ Barqarorlashtirish shartlari
~ Taraqqiyot kafolatlari }
Qaysi tur soliq stavkasi soliq tizimi multiplikatori samarasini yumshatadi?
{= progressiv
~ regressiv
~ mulkdan olinadigan
~ oborotdan olinadigan }
Hukumatning bandlik darajasi, ishlab chiqarish hajmi, inflyatsiya sur’atlari va tо‘lov balansi 
holatini о‘zgartirishga yо‘naltirilgan maxsus qarorlarni qabul qilishi natijasida davlat xarajatlari, 
soliqlar va davlat byudjeti qoldig‘ini maqsadli о‘zgartirishi ……… deyiladi
{= diskret fiskal siyosat
~ nodiskret fiskal siyosat


~ passiv fiskal siyosat
~ aktiv fiskal siyosat }
Markaziy bankning bosh maqsadi nimadan iborat?
{= valyutaning barqarorligini ta’minlash
~ kredit berishni ta’minlash
~ valyuta kursini belgilash
~ omonatga pul olish ta’minlash }
Quyidagilardan qaysi monetar siyosatni hamda valyutani tartibga solish sohasidagi siyosatni 
shakllantirish, qabul qilish va amalga oshirish bilan shug’ullanadi?
{= bank
~ g’aznachilik
~ moliya
~ mahkama }
………………. deganda, tо‘liq bandlik sharoitida YaIMni ishlab chiqarishga inflyatsiyaning 
ta’sirini kamaytirish yoki bartaraf etish maqsadida muomaladagi pul miqdorini о‘zgartirishga 
qaratilgan chora-tadbirlar tushuniladi.
{= Pul-kredit siyosati
~ Byudjet-soliq siyosati
~ Strategik rejalashtirish
~ Barqaror rivojlanish }
Majburiy bank zahirasi meyorini kо‘tarish pul taklifini ……… .
{= kamaytiradi
~ ko’paytiradi
~ o’zgartirmaydi
~ aylanishini tezlashtiradi }
……………………….. – Markaziy bank tomonidan davlat obligatsiyalarini (qimmatli 
qog‘ozlarni) tijorat banklari va aholidan sotib olish va ularga sotish bо‘yicha operatsiyalardir
{= Ochiq bozordagi operatsiyalar
~ Majburiy zahiralash nornasi
~ Pul emissiyasi
~ Hisob stavkasi }


Pul taklifini oshirishga qaratilgan siyosat nima deyiladi?
{= Yumshoq pul-kredit siyosati
~ Qattiq pul-kredit siyosati
~ Soliq siyosati
~ Fiskal siyosat }
Pul taklifini kamayrishga qaratilgan siyosat nima deyiladi?
{= Qattiq pul-kredit siyosati
~ Yumshoq pul-kredit siyosati
~ Fiskal siyosat
~ Soliq siyosati }
Tovar va pul bozorida umumiy muvozanatga erishish shartlari va makroiqtisodiy siyosat 
tadbirlarining bu ikki bozorga ta’sirini umumlashtirib о‘rganish qaysi model yordamida 
bajariladi?
{= IS-LM modeli
~ AD-AS modeli
~ Domar modeli
~ Xarrod modeli }
Yalpi talab funksiyasini belgilovchi iqtisodiy omillarni aniqlash imkonini beruvchi tovar-pul 
muvozanati modelini qanday nomlanadi?
{= IS-LM modeli
~ AD-AS modeli
~ A.Solou modeli
~ Xarrod modeli }
Kens xochi va investitsiya funksiyasi grafiklari yordamida nimani keltirib chiqarish mumkin?
{= IS-egri chizig’ini
~ LM- egri chizig’ini
~ AD-egri chizig’ini
~ AS-egri chizig’ini }
LM-egri chizig’i tenglamasi qanday topiladi?


{= pulga talab funksiyasini R va Yga nisbatan echiladi
~ pul taklifi funksiyasini R va Yga nisbatan echiladi
~ pulga talab funksiyasini I va Rga nisbatan echiladi
~ pulga talab funksiyasini I va Yga nisbatan echiladi }
Investitsiyalarga talab foiz stakasi о‘zgarishiga ta’sirchan (elastik) bо‘lmagan, masalan 
investorlar kelajakdagi bozor konyukturasining noaniqligi sababli о‘z investitsiyalari istiqboliga 
tushkun baho bersalar qanday vaziyat yuzaga keladi?
{= Investitsion tuzoq
~ Investitsion tuzoq
~ Retsession uzilish
~ Inflyatsion uzilish }
Iqtisodiy о‘sish qо‘shimcha resurslarni jalb etish hisobiga ta’minlansa va jamiyatdagi 
resurslardan foydalanishning shakllangan о‘rtacha samaradorligi darajasini oshirmasa 
……………….. deb ataladi
{= ekstensiv iqtisodiy о‘sish
~ intensiv iqtisodiy о‘sish
~ integral iqtisodiy о‘sish
~ progressiv iqtisodiy о‘sish }
Kimning modelida yalpi taklif Kobb-Duglasning ishlab chiqarish funksiya bilan ifodalangan?
{= Solou modelida
~ IS-LM modelida
~ AD-AS modelida
~ Xarrod modelida }
Kimning modelida yalpi taklif Kobb-Duglasning ishlab chiqarish funksiya bilan ifodalangan?
{= Solou modelida
~ IS-LM modelida
~ AD-AS modelida
~ Xarrod modelida }
A.Lyuis o‘z modelini qaysi mamlakatlar uchun tо‘g‘ri kelmaydi deb hisoblagan?
{= industrial bosqichni о‘tgan g‘arbiy mamlakatlar


~ agrar bosqichdagi mamlakatlar
~ savdo-sotiq rivojlangan mamlakatlar
~ yopiq iqtisodiyotga ega mamlakatlar }
“Iqtisodiy о‘sishning neoklassik nazariyasi” asarining muallifi kim?
{= J.Mid
~ R.Solou
~ D.Ricardo
~ J.Keyns }
Kim Kobb-Duglas funksiyasining zamonaviylashtirilgan variantidan foydalanib, barqaror 
dinamik muvozanat imkoniyati tenglamasini keltirib chiqardi?
{= J.Mid
~ R.Solou
~ D.Ricardo
~ J.Keyns }
A.Lyuis o‘z modelini qaysi mamlakatlar uchun ishlab chiqqan?
{= rivojlanayotgan
~ rivojlanmagan
~ agrarlashgan
~ sanoatlashgan }
Mahsulotlarni chet mamlakatlarga chiqarib sotish nima deyiladi?
{= Eksport
~ Import
~ Reeksport
~ Reimport }
Avval import qilingan va qayta ishlov berilmagan mahsulotni chet elga olib chiqib sotish - 
……….. deyiladi.
{= reeksport
~ import
~ eksport
~ reimport }


Mutlaq ustunlik nazariyasini kim yaratgan?
{= A.Smit
~ J.Keyns
~ J.Sey
~ K.Marks }
Xeksher-Olin konsepsiyasiga zid keladigan vaziyat fanda qanday nom oldi?
{= ”Leontyev taajjubi”
~ “Tejamkorlik paradoksi”
~ “Oltin qoida”
~ “Daromadlar tengsizligi” }
Import va eksport bojlarini joriy qilish tashqi savdoni cheklashning qaysi turiga kiradi?
{= ta’rif
~ nota’rif
~ kvotalash
~ litsenziyalash }
Kvota nima?
{= Miqdoran cheklash
~ Qiymatini cheklash
~ Tarkiban yangilash
~ Qiymatini belgilash }
………… — ma’lum davr mobaynida mamlakat rezidentlari va tashqi dunyo о‘rtasida 
bо‘ladigan bitimlar statistik qayd qilingan xujjatdir.
{= Tо‘lov balansi
~ Kvotalash
~ Xisobot
~ Depo }
Aktivlarni sotishdan tushadigan barcha tushumlardan xorijiy aktivlarni sotib olishga qilingan 
xarajatlar ayirmasi nimani bildiradi?
{= Kapital xarakati balansi


~ Jami xorijiy passivlar
~ Joriy aktivlar xarakati balansi
~ Sof milliy aktivlar }
………………. – bu, milliy rezidentlar tomonidan egallab turilgan xorij aktivlari va xorijliklar 
egalik qilgan mamlakat aktivlari о‘rtasidagi farq
{= Sof xorijiy aktivlar
~ Jami xorijiy aktivlar
~ Sof milliy aktivlar
~ Jami milliy aktivlar }
………. …………….. - bu, xalqaro ayirboshlashning barcha shakllariga xizmat qilishga va 
ularning samarali rivojlanashini ta’minlashga qaratilgan mamlakatlar о‘rtasidagi valyuta 
munosabatlarining yig‘indisidir.
{= Jahon valyuta tizimi
~ Butunjahon savdo tizimi
~ Dunyo banklari uyushmasi
~ Bazel qo’mitasi }
……………….. – bu, amaldagi kurs bо‘yicha har qanday boshqa xorijiy valyuta erkin va 
cheklanmagan miqdorda ayirboshlanadigan valyutadir.
{= Erkin konvertirlanadigan valyuta
~ Konvertirlanmaydigan valyuta
~ Qisman konvertirlanadigan valyuta
~ To’g’ri kotirovka }
…………….. – bu, faqat ba’zi xorijiy valyutalarga almashtiriladigan va xalqaro tо‘lov oborotini 
qisman qamrab oladigan milliy valyutadir.
{= Qisman konvertirlanadigan valyuta
~ Erkin konvertirlanadigan valyuta
~ Konvertirlanmaydigan valyuta
~ Teskari kotirovka }
……………. – bu, bir mamlakat pul birligining boshqa mamlakatlar pul birligida ifodalangan 
bahosidir
{= valyuta kursi


~ konvertatsiya
~ valyuta pariteti
~ valyutaning harid qobiliyati }
…………….. kichik ochiq iqtisodiyot modeli bо‘lib qayd qilingan va suzib yuruvchi valyuta 
kurslari sharoitida iqtisodiy siyosatning turldi kо‘rinishlarini amalga oshirish natijalarini 
baholash maqsadida qо‘llaniladi.
{= Mandell-Fleming modeli
~ IS-LM modeli
~ AD-AS modeli
~ R.Solou modeli }

Yüklə 0,91 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə