Neyrocərrahiyyə


) Neyrositomanın kompyuter tomoqrafiya ( KT) diaqnostikası nəyi aşkar edir?Yüklə 1,25 Mb.
səhifə3/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

132) Neyrositomanın kompyuter tomoqrafiya ( KT) diaqnostikası nəyi aşkar edir?
A) Yaxşı məhdudlaşmış şiş

B) Əksər hallarda şişin ortada yerləşməsi

C) Heterogen bərklik

D) Şişin yan mədəciklər nahiyyəsində yerləşməsi

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
133) Neyrositomanın komputer tomoqrafiyası diaqnostikası nəyə imkan verir?
A) T2 rejimdə balaca kistaların olması

B) Hamısı düzdür

C) T1 rejimdə izointensiv siqnal

D) T2 rejimdə izo-hiperintensiv siqnal

E) Preparatın kontrast dolmasının orta dərəcəli intensivliyi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
134) Neyrositomanın rentgenstrukturasının dəqiqləşdirilməsinə nə imkan verir?
A) KT -kontraslaşma

B) KT


C) KT - angioqrafiya

D) Heç biri

E) KT -spektroskopiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
135) Neyrositoma əsasən necə müalicə olunur?
A) Kimyaterapiyası

B) Cərrahi müalicə

C) Kombinəolunmuş terapiya

D) Konservativ müalicə

E) Şüa terapiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
136) Neyrositomanın xaric edilməsində cərrahi müdaxilə yolu hansıdır?
A) Bütün sadalananlar

B) Baxış zonasından transkortikal

C) Gicgahaltı

D) Subfrontal, suboksipital

E) Ön transkallez
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
137) Neyrositomanın cərrahi müalicəsində ön-transkallez yol nə vaxt aparılır?
A) Zəif hidrosefaliyada neyrositomanın yan mədəciklərin ön buynuzlarında yerləşməsi

B) III mədəcik və Silvi sukəmərinə yayılmaqla şişin əsasən yan mədəciklərdə yerləşməsi

C) Lateral inkişaf etməklə şişin assimmetrik yerləşməsi

D) Zəif hidrosefaliyada neyrositomanın yan mədəciklərin ön buynuzlarında yerləşməsi, III mədəcik və Silvi sukəmərinə yayılmaqla şişin əsasən yan mədəciklərdə yerləşməsi

E) Şişin periventrikulyar yayılması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
138) Neyrositomanın cərrahi müalicəsində transkortikal transventikulyar yol nə vaxt aparılır?
A) Şişin əsasən arxa lokalizasiyası

B) Lateral inkişaf etməklə şişin assimmetrik yerləşməsi, III mədəcik və Silvi sukəmərinə yayılmamaqla şişin əsasən yan mədəciklərdə yerləşməsi

C) Lateral inkişaf etməklə şişin assimmetrik yerləşməsi

D) Ependimaya infiltrasiya edən şişlər

E) III mədəcik və Silvi su kəmərinə yayılmamaqla şişin əsasən yan mədəciklərdə yerləşməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
139) Neyrositomanın cərrahi müalicəsində kombinəolunmuş yol nə vaxt aparılır?
A) Yan mədəciklərin arxa buynuzlarında yerləşmiş şişlər

B) Şişlərdə böyük assimmetrik kistalrın olması, yan mədəciklərin arxa buynuzlarında yerləşmiş şişlər

C) Lateral inkişaf etməklə şişin assimmetrik yerləşməsi

D) Şişin periventrikulyar yayılması

E) Lateralizə olunmuş şişlər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
140) Baş beyinin neyrositomasının cərrahi xaric edilməsi əsasən nə ilə müşayiət olunur?
A) Pnevmosefaliya ilə

B) Hamısı düzdür

C) Qanitirmə ilə

D) Hipertenziya ilə

E) Hipotenziya ilə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
141) Neyrositomanın xaric edilməsindən sonra xarici ventrikulyar drenajın qoyulması na göstərişlər hansıdır?
A) İltihabı fəsadlar

B) Kifayət qədər yaxşı olmayan hemostaz

C) Artan hidrosefaliya

D) Mədəcikdaxili hematomanın formalaşması

E) Mədəciyin hemotamponadası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
142) Diaqnozun son patomorfoloji verifikasiyası üçün həlledici müayinə üsulu hansıdır?
A) Şiş markerlərinin öyrənilməsi

B) Elektron mikroskopu

C) Biokimyəvi müayinələr

D) İmmunohistoloji müayinə

E) İşıq mikposkopiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
143) Neyrositomanın xaric edilməsində ən təhlükəli postoperasion və intraoperasion fəsadlar hansılardır?
A) Hematomanın formalaşması ilə şişin qalıqlarına qansızma

B) Qanaxma

C) Hamısı düzdür

D) İltihabı dəyişikliklər

E) Okkulizion tipli likvo rsirkulyasiyanın pozulması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
144) Neyrositomada angioqrafik müayinə nəyi aşkar etməyir?
A) Yaxşı ifadə olunmuş damar şəbəkəsini

B) Venoz axın beyinin daxili venası və Qalen venası hesabına aparılır

C) Qidalandırıcı hipertrofiyalaşmış damarları-ön xorioidal və lentikulostrial arteriyanı

D) Şişin damarsız zonasını

E) Yaxşı ifadə olunmuş damar şəbəkəsini, qidalandırıcı hipertrofiyalaşmış damarları-ön xorioidal və lentikulostrial arteriyanı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
145) Beyinin meniqiomaları arasında turk yəhərinin meninqioması neçə faiz rast gəlinir?
A) 14-15%

B) 10-13%

C) 5-10%

D) 1-2%


E) 2-4%
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
146) Türk yəhəri qabarının meninqioması harada yerləşir?
A) Supraxiazmal

B) Hamısı düzdür

C) Parasellyar

D) Antixiazmal

E) Supradiafraqmal
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
147) Türk yəhəri qabarının meninqiomasında tez-tez rast gəlinən başlanğıc görmə pozğunluqları hanslardır?
A) Görmə itiliyinin azalmasında assimmetriya

B) Bitemporal hemianopsiya.

C) Görmə siniri məməciyində durğunluq

D) Görmə sinirinin I-li atrofiyası

E) Görmə siniri məməciyində durğunluq və görmə sinirinin I-li atrofiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
148) Görmə sinirlərinin və xiazmanın qliomasının əmələgəlmə tezliyi necədir?
A) 1.0-2.5%

B) 10-15%

C) 3.0-5.0%

D) 6-10%


E) 0.8 %
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
149) Görmə sinirinin qliomasında görmə pozğunluqları necə xarakterizə olunur?
A) Görmənin ikitərəfli I-li atrofiyası

B) Görmə itiliyinin zəifləməsindən başqa hamısı düzdür

C) Görmə sahəsinin daralması və görmə sinirinin sadə atrofiyası

D) Görmə itiliyinin zəifləməsi

E) Əks tərəfdə tədrici anoloji pozğunluqların inkişafı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
150) Xiazmanın qliomasında görmə pozğunluqları necə xarakterizə olunur?
A) Parasentral skotoma

B) Bitemporal hemianopsiya tipli görmə sahəsində assimmetrik dəyişikliklər

C) Simmetrik hemianopsiya

D) Bitemporal hemianopsiya tipli görmə sahəsində assimmetrik dəyişikliklərdən başqa hamısı düzdür

E) Sentral skotoma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
151) Arxa kəllə çuxurunun şişlərində hipertenzion sindrom necə xarakterizə olunur?
A) Qusma ilə müşayiət edən baş ağrıları

B) Boyun-ənsə nahiyəsində ağrı

C) Trigeminal ağrı sindromu

D) Qusma ilə müşayiət etməyən baş ağrıları

E) Ənsə- boyun nahiyəsində trigeminal ağrı sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
152) Arxa kəllə çuxurunun şişlərində qusma nə ilə əlaqədar deyil?
A) Rombşəkilli çuxur dibinin qıcıqlanması

B) Arterial təzyiqin qalxması

C) Kəllədaxili təzyiqin zəifləməsi

D) Kəllədaxili təzyiqin qalxması

E) Venoz durğunluq
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
153) Arxa kəllə çuxurunun şişlərində başın məcburi vəziyyəti necədir?
A) Heç biri

B) Başın arxaya dartılması

C) Şişdən əks tərəfə əyilmə

D) Önə bükülmə və şiş tərəfə meyllik

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
154) Arxa kəllə çuxurunun şişlərində ürək-damar pozğunluqları nə ilə əlaqədardır?
A) Beyin kötüyünə şişin inkişaf etməsi

B) Kəskin oklluzion sindrom

C) Hamısı düzdür

D) Kəllədaxili hipertenziya

E) X sinirin nüvəsinə şişin təzyiqi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
155) Arxa kəllə çuxurunun şişlərində vegetativ pozğunluqlar nə ilə əlaqədardır?
A) IV mədəciyin hidrosefaliyası

B) III mədəciyin hidrosefaliyası

C) Hamısı düzdür

D) Beyin kötüyünə şişin təzyiq etməsi

E) Yan mədəciklərin hidrosefaliyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
156) Arxa kəllə çuxurunun şişlərində qıcolma sindromu necə xarakterizə olunur?
A) Hamısı səhvdir

B) Hamısı düzdür

C) Klonik-tonik qıcolmalar

D) Tonik qıcolmalarla

E) Klonik qıcolmalarla
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
157) Beyincik yarımkürələrinin şişlərinin inkişafı (tipik klinik əlamətlərin meydana çıxmasına kimi ) necə xarakterizə olunur?
A) Ataktik pozğunluqlar

B) Boyun nahiyəsində ağrılar

C) Çanaq orqanlarının funksional pozğunluqları

D) İfadə olunmuş kəllədaxili hipertenziya ilə

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
158) Beyincik qurdu şişlərində ümumi beyin əlamətləri hansılardır?
A) Stato-kinetik pozğunluqlara paralel meydana çıxır, artmaya meyillidir

B) Statikanın pozulmasını qabaqlayır

C) Stato-kinetik pozğunluqlardan sonra meydana çıxır

D) Artmaya meyllidir

E) Stato-kinetik pozğunluqlara paralel meydana çıxır
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
159) Beyinciyin sol yarımkürəsinin şişlərində xəstədə nə aşkar olunur?
A) Gövdə ataksiyası

B) Əllərdə hipotoniya, gövdə ataksiyası

C) Əllərdə hipotoniya

D) Statikanın pozulması

E) Sol ətraflarda diskoordinasiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
160) Yuxarı soxulcanın şişlərində xəstədə nə aşkar olunur?
A) Yuxarı və aşağı baxışın parezi

B) Udmanın pozulması

C) Rotator nistaqm

D) Kənara baxışın parezi

E) Heç biri
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
161) Beyincik şişlərində hansı dislokasiya simptomu müşahidə olunmur?
A) Tənəffüsün pozulması

B) Fovilla simptomu

C) Ürək-damar fəaliyyətinin pozulması

D) Qertviq –Majandi simptomu

E) Parino sindromu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
162) Beyincik şişlərində hansı görmə simptomları müşahidə olunmur?
A) Amavroz

B) Ambliopiya

C) Görmə itiliyinin enməsi

D) Görmə sahəsinin konsentrik daralması

E) Binazal hemianopsiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
163) Beyincik şişlərində ikincili endokrin –mübadilə pozğunluqları nəyin hesabına meydana çıxır?
A) Limbik sistemin disfunksiyası

B) Retikulyar formasiyanın disfunksiyası

C) Fronto-pontin əlaqələrin pozulması

D) Vaqal requlyasiyanın disfunksiyası

E) Mədəcik sisteminin hidrosefaliyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
164) Beyincik hemangioblastoması üçün nə xarakterik deyil?
A) Xəstəliyin uzunmüddətli gedişi

B) Simptomların dəqiq lateralizasiyası

C) Dəqiq alternativ sindromlar

D) İfadə olunmuş sütun pozğunluqları

E) Heç biri
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
165) IV mədəciyin şişləri necə xarakterizə olunur?
A) Proqredient gediş

B) Kobud sütun əlamətləri

C) I vegetativ pozğunluqlar

D) Bütün sadalananlar

E) Bruns sindromunun meydana çıxması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
166) Subaraxnoidal qansızma sindromuna qeyd olunan simptomlardan hansı aiddir?
A) Baş ağrısı, Brudzinski simptomunun müsbət olması,bəzən delirioz vəziyyətin əmələ gəlməsi, hemiparez

B) Baş ağrısı, hansı ki, göz almalarını hərəkət etdirən zamanı güclənir. Brudzinski simptomunun müsbət olması,bəzən delirioz vəziyyətin əmələ gəlməsi,hemiparez

C) Baş ağrısı, hansı ki, göz almalarını hərəkət etdirən zamanı güclənir. Brudzinski simptomunun müsbət olması . Bəzən delirioz vəziyyətin əmələ gəlməsi

D) Baş ağrısı, hansı ki, göz almalarını hərəkət etdirən zamanı güclənir. Brudzinski simptomunun müsbət olması. Bəzən delirioz vəziyyətin əmələ gəlməsi, hemiparez

E) Baş ağrısı, hansı ki, göz almalarını hərəkət etdirən zamanı güclənir. Bəzən delirioz vəziyyətin əmələ gəlməsi, hemiparez
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
167) IV mədəciyin şişlərində hipertenziya krizi necə xarakterizə olunur?
A) Xəstəliyin gecikmiş mərhələlərində Bruns sindromu kimi ifadə olunur

B) Bruns sindromu xarakteri və dəqiq hipertenziya xarakter daşıyır

C) Daima olur

D) Dəqiq hipertenziya xarakteri daşıyır

E) Bruns sindromu xarakteri daşıyır
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
168) IV mədəciyin şişlərində rast gəlinməyən sütun simptomu hansıdır?
A) Çox vaxt Lerebul sindromu olur

B) Tipik izoləolunmuş qusma

C) Jerin-Russi simptomu

D) Əvvəllər tipik qusma

E) Klinik şəkildə əsas simptomdur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
169) IV mədəciyin şişlərində beyincik əlamətləri ən çox hansı hallarda dəqiq ifadə olunub?
A) Ependimoblastomalarda

B) Ependimomalarda

C) Xorioidkarsinomalarda

D) Bütün sadalananlar

E) Xorioidpapaillomalarda
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
170) IV mədəciyin şişlərində dislokasiya simptomlar nəyin hesabına meydana çıxır ?
A) Likvorsirkulyasiyanın pozulması

B) Likvorsirkulyasiyanın pozulması və sütunun kaudal nahiyələrinə şişin bilavasitə təsiri ilə

C) Mikrosirkulyasiyanın pozulması

D) Sütunun oral nahiyələrinə şişin bilavasitə təsiri

E) Sütunun kaudal nahiyələrinə şişin bilavasitə təsiri
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
171) IV mədəciyin şişlərində ikincili görmə pozğunluqları necə ifadə olunur?
A) Görmə sahəsinin konsentrik daralması

B) Obnubilyasiyalarla

C) Amavrozla

D) Obnubilyasiyalarla və görmə sahəsinin konsentrik daralması

E) Binazal hemianopsiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
172) Körpü-beyincik bucağının nevrinomalarında ilk klinik simptom hansıdır?
A) Yerişin pozulması

B) Başda küy

C) İkitərəfli karlıq

D) Qulaqda küy

E) Birtərəfli karlıq
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
173) Körpü-beyincik bucağının şişləri əksər hallarda nə vaxt inkişaf edir?
A) Ahıl yaşda

B) Uşaqlıq dövründə

C) İstənilən yaşda

D) Yeniyetmə dövründə

E) Yetkin dövrdə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
174) Körpü-beyincik bucağının şişlərində ümumi beyin simptomları hansıdır?
A) Erkən əlamətdir

B) Gecikmiş əlamətdir, hər bir halda əsaslı fərqlənir

C) Gecikmiş əlamətdir

D) Hər bir halda əsaslı fərqlənir

E) Hər bir halda var
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
175) Körpü-beyincik bucağının şişlərində VII sinirin zədələnməsi necə xarakterizə olunur?
A) Periferik parezlə

B) Bütün sadalananlar

C) Mərkəzi parezlə

D) Dilin arxa 1/3-də dadın azalması

E) Üzün 1/2-nin hipesteziyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
176) Körpü-beyincik bucağının şişlərində sütun əlamətlərinə nə aiddir?
A) Orta beyin lokalizasiyalı xarakter daşıyır

B) Əsasən yuxarı sütun xarakterli

C) Əsasən aşağı sütun xarakterli

D) Gecikmiş simptom

E) Erkən simptom
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
177) Körpü-beyincik bucağının şişlərində beyincik pozğunluqları necə xarakterizə olunur?
A) Gecikmiş əlamətdir

B) Erkən əlamətdir

C) Şiş tərəfində, gecikmiş əlamətdir

D) Hər iki tərəfdən

E) Şiş tərəfində
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
178) Körpü-beyincik bucağının meninqiomalarında onurğa beyni mayesində nə təyin edilir?
A) İfadə olunmuş zülal-hüceyrə dissosiasiyası

B) Limfositar pleositoz

C) Azacıq zülal-hüceyrə dissosiasiyası , neytrofil pleositoz

D) Neytrofil pleositoz

E) Azacıq zülal-hüceyrə dissosiasiyası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
179) Eşitmə sinirinin nevrinoması gicgah sümüyündə hansı dəyişikliklərə səbəb olur?
A) Daxili eşitmə dəliyinin daralması

B) Piramidin zirvəsinin rezeksiyası

C) Daxili eşitmə dəliyinin genəlməsi

D) Piramidin zirvəsinin osteosklerozu

E) Daxili eşitmə dəliyinin genəlməsi,piramidin zirvəsinin osteosklerozu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
180) Eşitmə siniri nevrinomasının oral inkişaf istiqamətinin xarakter əlamətləri hansıdır?
A) Disfoniya ,rotator nistaqm,udma refleksinin zəifləməsi

B) Üz sinirinin periferik parezi,spontan vertikal nistaqm,baxışın yuxarı məhdudlaşması,üzün yarısında ağrılar

C) Daxili yuxu keçəcəyinin genəlməsi.Dilin ön 2/3-də dadın pozulması,piramid əlamətlər

D) Dilin ön 2/3-də dadın pozulması,spontan horizontal nistaqm,patoloji daban əlamətləri,hemihipesteziya

E) Dilin ön 2/3-də dadın pozulması,piramid əlamətlər
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
181) Eşitmə siniri nevrinomasının oral inkişaf istiqamətinin xarakter əlamətləri hansılardır?
A) Disfoniya ,rotator nistaqm,udma refleksinin zəifləməsi

B) Daxili yuxu arteriyası dəliyinin genəlməsi.Dilin ön 2/3-də dadın pozulması,piramid əlamətlər

C) Dilin ön 2/3-də dadın pozulması,piramid əlamətlər

D) Dilin ön 2/3-də dadın pozulması,spontan horizontal nistaqm,patoloji daban əlamətləri,hemihipesteziya

E) Üz sinirinin periferik parezi,spontan vertikal nistaqm,baxışın yuxarı məhdudlaşması,üzün yarısında ağrılar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
182) Eşitmə siniri nevrinomasının kaudal inkişaf istiqamətinin xarakter əlamətləri hansıdır?
A) Üz sinirinin periferik parezi,spontan vertical nistaqm,baxışın yuxarı məhdudlaşması,üzün yarısında ağrılar

B) Daxili yuxu arteriyası dəliyinin genəlməsi

C) Dilin ön 2/3-də dadın pozulması,piramid əlamətlər

D) Disfoniya ,rotator nistaqm,udma refleksinin enməsi

E) Dilin ön 2/3-də dadın pozulması,spontan horizontal nistaqm,patoloji daban əlamətləri,hemihipesteziya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
183) Eşitmə siniri nevrinomasının medial inkişaf istiqamətinin xarakter əlamətləri hansıdır?
A) Dilin ön 2/3-də dadın pozulması,spontan horizontal nistaqm,patoloji daban əlamətləri,hemihipesteziya

B) Disfoniya, rotator nistaqm, udma refleksinin zəifləməsi

C) Dilin ön 2/3-də dadın pozulması, piramid əlamətlər

D) Üz sinirinin periferik parezi, spontan vertikal nistaqm, baxışın yuxarı məhdudlaşması, üzün yarısında ağrılar

E) Daxili yuxu arteriyası dəliyinin genəlməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
184) Beyincik çadırının meningiomasının supratentoral inkişafında tipik klinik əlamətlər hansılardır?
A) Ətraflarda hipotoniyadan başqa hamısı düzdür

B) Burdenko-Kramer sindromu, spontan horizontal nistaqm

C) Görmə siniri diskinin yüngül ödemi

D) Fotopsiya

E) Ətraflarda hipotoniya.
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
185) Baş beynin silkələnməsi diaqnozu hansı simptomların əsasında qoyulur ?
A) Öyümə, baş gicəllənməsi. Sifətə qan axınının güclənməsi, qulaqda küy, zəif meningeal simptom, 10-12 gündən sonra keçici nistaqm

B) Öyümə, baş gicəllənməsi. Sifətə qan axınının güclənməsi, qulaqda küy Davamsız, dəyişkən anizokoriya olması, 10-12 gündən sonra keçici nistaqm

C) Öyümə, baş gicəllənməsi. Davamsız, dəyişkən anizokoriya olması, zəif meningeal simptom, 10-12 gündən sonra keçici nistaqm

D) Öyümə, baş gicəllənməsi. Sifətə qan axınının güclənməsi, qulaqda küy Davamsız, dəyişkən anizokoriya olması, zəif meningeal simptomu

E) Sifətə qan axınının güclənməsi, qulaqda küy. Davamsız, dəyişkən anizokoriya olması, zəif meningeal simptom. 10-12 gündən sonra keçici nistaqm
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
186) Beyin sütununun şişləri necə xarakterizə olunur?
A) Əksər hallarda xolesteatomalar

B) Cavan yaşda rast gəlinir, əksər hallarda qliomalar

C) Yetkin yaşda rast gəlinir

D) Əksər hallarda qliomalar

E) Əksər hallarda meningiomalar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
187) Beyin sütununun şişlərində kəllədaxili hipertenziya simptomları hansılardır?
A) Erkən simptomdur

B) Bruns sindromu

C) Gecikmiş simptomdur, dəqiq ifadə olunmayıb

D) Dəqiq ifadə olunmayıb

E) Gecikmiş simptomdur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
188) Beyin sütununun şişlərində hərəki pozğunluqlar necə ifadə olunur?
A) Əksər hallarda yüngül monoparez

B) Əksər hallarda paraparez

C) Əksər hallarda tetraparez

D) Əksər hallarda kobud ifadə olunmur

E) Əksər hallarda hemiparez
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
189) Beyin sütununun şişlərində hissiyyat pozğunluqları necə ifadə olunur?
A) Hiperpatik xarakter daşıyır

B) Bütün sadalananlar

C) Əsasən yuxarı ətraflarda ifadə olunur

D) Hemihipesteziya, polinevritik sindromla

E) Sirinqomieliyadakına oxşayır
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
190) Beyin sütununun şişlərində beyincik pozğunluqları necədir?
A) Atipik, arabir simptomla

B) Əsasən qadınlarda

C) Tez-tez simptomla

D) Arabir simptomla

E) Tipik.
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
191) Uzunsov beyinin şişlərində əsasən hansı kəllə-beyin sinirləri zədələnir?
A) IX

B) II


C) VII

D) V


E) III
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
192) Beyin sütununun şişlərində diensefal pozğunluqlar necədir?
A) İfadə olunmuş

B) Tez-tez

C) Atipik,arabir

D) Arabir

E) Tipik
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
193) Beyin sütununun şişlərində visseral pozğunluqlar necə ifadə olunur?
A) Əksər hallarda qara ciyər sistemi pozulur, arabir olur

B) Əksər hallarda tənəffüs sistemi pozulur, arabir olur

C) Əksər hallarda ürək-damar və tənəffüs sistemi pozulur,arabir olur

D) Əksər hallarda ifrazat sistemi pozulur, arabir olur

E) Əksər hallarda ürək-damar sistemi pozulur, arabir olur
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A.Etibarlı. Neyrocərrahlıq, Bakı, 2004.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə