Neyrocərrahiyyə


) Karotid-kavernoz soustyasının əsas diaqnostik metodları hansılardır?Yüklə 1,25 Mb.
səhifə6/17
tarix20.09.2017
ölçüsü1,25 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

323) Karotid-kavernoz soustyasının əsas diaqnostik metodları hansılardır?
A) Vizual baxış

B) Provakasion sınaqlar

C) Palpasiya

D) Auskultasiya

E) Perkusssiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
324) Karotid-kavernoz soustyasının əsas zahiri əlaməti hansılardır?
A) Hemiparez

B) Enoftalm

C) Ekzoftalm

D) Pulsəedici ekzoftalm

E) Paraparez
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
325) Karotid-kavernoz soustyasında xemozun patogenezi necədir?
A) Orbita toxumasının infeksiyası

B) Göz arteriyasnın tutulması

C) Orbitanın hematoması

D) Likvirosirkulyasiyanın pozulması

E) Orbitadan qan axınının pozulması
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
326) Karotid-kavernoz soustyasında cərrahi əməliyyata göstərişlər hansıdır?
A) Hissiyyat pozğunluqları

B) Xemoz


C) Funksional karotid-kavernoz soustya

D) Baş ağrıları

E) Göz damarlarının episkleral inyeksiyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
327) Karotid-kavernoz soustyasında əsas cərrahi əməliyyatlar hansıdır?
A) Karotid-kavernoz soustyasının okkluziyası

B) Boyunda daxili yuxu arteriyasının bağlanması

C) Gözün enukleasiyası

D) Göz venasının bağlanması

E) İntrakranial klip
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
328) Karotid-kavernoz soustyasında endovaskulyar əməliyyat aparmaq üçün lazım olan alətlər hansılardır?
A) Angioqrafik apparat

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Kompüter tomoqrafiyası

D) Maqnit-rezonans tomoqrafiyası

E) Rentgen apparat
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
329) Karotid-kavernoz soustyasında endovaskulyar əməliyyatı ilə hansı cərrah məşğul olur?
A) Arutyunov A.İ

B) Burdenko N.N

C) Konovalov A.N

D) Serbinenko F.A

E) Oqleznev K.Y
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
330) Balon kateter nədən hazırlanıb?
A) Lateks rezindən

B) Metaldan

C) Volfram

D) Platin

E) Tənzif
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
331) Karotid-kavernoz soustyasında endovaskulyar əməliyyatında anestaziyanın növü hansıdır?
A) İntubasion narkoz

B) Regiona

C) Yerli+ neyroleptanalgeziya

D) Epidural

E) Yerli
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
332) Diafraqmanın cırılmasına şübhə olarsa ən informativ müayinə üsuluna hansı aiddir?
A) Laparosentez və ya laparoskopiya

B) Peroral kontrast qəbulundan sonra rentgeneqrafiya

C) Pleval boşluğun diaqnostik punksiyası

D) Döş və qarın boşluğunun icmal R- skopiyası

E) Döş və qarın boşluğunun ultrasəs müayinəsi
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
333) Karotid-kavernoz soustyasında endovaskulyar müdaxilə yolu hansıdır?
A) Transkranial

B) Transorbita

C) Transvenoz

D) Transfemoral

E) Transoral
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
334) Meninqohipofizar sütunun ( afferent damarla ) kavernoz sinusu nahiyəsində ASS müalicə metodu hansıdır?
A) Transaortal

B) Açıq ayrılmış beyin damarından

C) Mikrokateterdən superselektiv

D) Angioqrafik kateter

E) Transkarotid
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
335) ASS-nin endovaskulyar cərrahiyyəsində hansı kley kompozisiyasından istifadə edilir?
A) Siankrilat

B) BF


C) Dəftərxana kleyi

D) Supersement

E) Rezin kleyi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
336) ASS-nin müalicəsində embolozəedici maddələr hansılardır?
A) Mikrospiral

B) İvalon

C) Hemostatik qubka

D) Metallik şariklər

E) Hidrogel
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
337) Kəllədaxili hipertenziya və pulsasiyaedici ağrılar nə üçün xarakterikdir?
A) Daxili yuxu arteriyasının trombozu

B) Beyin şişi

C) Daxili yuxu arteriyasının stenozu

D) ASS


E) Karotid-kavernoz soustye
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
338) Karotid-kavernoz soustyedə gözün üstündə küy necədir?
A) Nəbzlə əlaqəsi olmayan pulsasiyaedici

B) Daimi


C) Eyniadlı kəllədaxili arteriyanı sıxanda itir

D) Əks tərəfdəki yuxu arteriyasını sıxanda itməyir

E) Eşidilmir
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
339) Oksipit-sinus soustya üçün nə xarakterikdir?
A) Enoftalm

B) Ekzoftalm

C) Boyun-ənsə nahiyəsində pulsasiya

D) Subaraxnoidal qansızma

E) Oftalmoplegiya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
340) Lobar və lateral hematomalarda cərrahi əməliyyata göstərişlər hansıdır?
A) 40 sm³ -dən çox

B) 5 sm³ -dən çox

C) 15 sm³ -dən çox

D) 50 sm³ -dən çox

E) 30 sm³ -dən çox
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
341) Qarışıq hematomalarda cərrahi əməliyyata göstərişlər hansıdır?
A) 30 sm3-dən çox

B) 5 sm3-dən çox

C) 50 sm3-dən çox

D) 15 sm3-dən çox

E) 40 sm3-dən çox
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
342) Medial hematomalarda cərrahi əməliyyata göstərişlər hansıdır?
A) 50 sm3-dən çox

B) 5 sm3-dən çox

C) 15 sm3-dən çox

D) 40 sm3-dən çox

E) 20 sm3-dən çox
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
343) Subtentorial hematomaların cərrahi xaric edilməsinə hansi diametrdə olması göstərişdir?
A) 3 sm-dən çox

B) 5 sm-dən çox

C) İstənilən diametr

D) 7 sm-dən çox

E) 5sm-dən az
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
344) Hemorragik insultda cərrahi müalicənin mümkün olan variantı deyil?
A) Dekompression trepanasiya

B) Hematomanın xaric edilməsi

C) Ventrikulyar drenajın qoyulması

D) Endovaskulyar müdaxilə

E) Stereotaksik əməliyyat
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
345) Xaric edilmiş hematomanın yatağında təkrari qanaxmanın qarşısını almaq üçün nə edirlər?
A) Ballon kateter

B) Butil sianokrilat

C) Histakril

D) Kley PVA

E) Taxokomb
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
346) Hansı hematomalarda cərrahi əməliyyat özünü az doğruldur?
A) Medial

B) Subtentorial

C) Lateral

D) Lobar


E) Qarışıq
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
347) Hematomaların hansı iki tipində stereotaksik əməliyyat məsləhətdir ?
A) Lateral

B) Medial

C) Lobar

D) Qarışıq

E) Subtentorial
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
348) Medial hematomalarda hansı cərrahi müalicə məsləhətdir?
A) Stereotaksik

B) Ventrikulyar drenajın qoyulması ilə dekompressiv trepanasiya

C) Endoskopik

D) Düz


E) Endovaskulyar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
349) Kəllədaxili hematomanın əmələ gəlməsi səbəbi nədir?
A) İntimanın disseksiyası

B) Damarın əyilməsi

C) Damarın partlaması

D) Damarın okklyuziyası

E) Damarın stenozu
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
350) Hansı kəllədaxili hematomalar subtentorial hematomalara aiddir?
A) Medial

B) Lobar


C) Qarışıq

D) Lateral

E) Kötük
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
351) Hemorragik insult üçün nə xarakterik deyil?
A) Nazal likvoreya

B) Baş ağrısı

C) Huşun aşağı düşməsi

D) Qusma


E) Arterial təzyiqin davamlı qalxması
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
352) İşemik insultdan fərqli hemorragik insult üçün nə xarakterikdir?
A) Likvorda qan

B) Aterial təzyiqin qalxması

C) Baş ağrısı

D) Nitqin pozulması

E) Nevroloji defisit
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
353) Hemorragik və işemik insultların differensial diaqnostikasında nə əsas rol oynayır?
A) Kompyuter tomoqrafiyası

B) Transkaranial ultrasəs dopleroqrafiya

C) Elektroensefaloqrafiya

D) Nevroloji baxış

E) Reoelektroensefaloqrafiya
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
354) Hemorragik insultun müalicəsində hansı qrup preparatlar əks-göstərişdir?
A) Antikonvulsantlar

B) Antikoaqulyantlar

C) Nootroplar

D) Hemostatiklər

E) Hormonlar
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
355) Başın magistral arteriyasının işemiyasında etioloji faktorlar hansılardır?
A) Travmatik

B) Sinir


C) Hemodinamik

D) İnfeksion

E) Endokrin
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
356) Beyinin işemiyasının embolik faktorlarına nə aiddir ?
A) Başın magistral arteriyasının əyriliyi

B) Xırda serebral damarların lipoqlianozu

C) Başın magistral arteriyasının ekstravazal kompressiyası

D) Generalizə olunmuş ateroskleroz

E) Kardiogen emboliya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
357) Tranzitor işemik hücüm (beyin qan dövranının kəskin pozğunluğu) simptomatikanın müddəti necədir?
A) 24 saata qədər

B) 14 gün

C) 12 saata qədər

D) Davamlı

E) 6 saata qədər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
358) Kiçik insultda (beyin qan dövranının kəskin pozğunluğu) simptomatikanın müddəti necədir?
A) 14 gün

B) 6 saata qədər

C) Davamlı

D) 24 saata qədər

E) 12 saata qədər
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
359) Kritik stenoz –damar mənfəzinin nə qədər daralmasıdır?
A) 60-75%

B) 50-60%

C) 60-70%

D) 80-99 %

E) 100 %
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
360) Aterosklerotik düyünün xaric edilməsi nə ilə aparılır?
A) Skalpellə

B) Sorucu ilə

C) Toxumaların ultrasəsə dezindikatoru ilə

D) Koaqulyatorla

E) Lopatka ilə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
361) Aterosklerotik düyünün eversion endarterektomiyası necə aparılır?
A) Arteriyanın zədələnmiş seqmentinin rezeksiyası

B) Yamağın tikilməsi

C) Çevirmə üsulu ilə

D) Yamağın kəsilməsi və tikilməsi

E) Yandırılma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
362) Ümumi yuxu aretriyasının bifurkasiyasından düz endarterektomiya yolunun xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Boylama arteriotom kəsiyi

B) Transfemoral

C) Köndələn arteriotom kəsiyi

D) Daxili yuxu arteriyasının punksiyası

E) Daxili yuxu arteriyası ümumi yuxu arteriyasından çəp xətlə ayrılma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
363) Ümumi yuxu aretriyasının bifurkasiyasından eversion endarterektomiya yolunun xüsusiyyətləri hansılardır?
A) Daxili yuxu arteriyasının ümumi yuxu arteriyasından çəp xətlə ayrılma

B) Daxili yuxu arteriyasının punksiyası

C) Boylama arteriotom kəsiyi

D) Köndələn arteriotom kəsiyi

E) Transfemoral
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
364) Düz eversion endaterektomiyada yamağın qoyulmasına göstərişlər ( Daxili yuxu arteriyasının diametri) hansıdır?
A) <5mm

B) <7mm


C) <9mm

D) <8mm


E) <6mm
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
365) Damardaxili şuntun tətbiqinə interoperasion göstərişlər hansıdır?
A) Düzgün formalaşmış Villiz dairəsi

B) Daxili yuxu arteriyasının hipoplaziyası

C) Daxili yuxu arteriyasının subkritik stenozu

D) Monitorinqin göstəriciləri və pis retroqrad qan dövranı

E) Xəstənin yaşı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
366) Damardaxili şuntun tətbiqinə preoperasion göstərişlər hansılardır?
A) Açılmış Villiz dairəsi və ya əks tərəfin müştərək stenozu

B) Daxili yuxu arteriyasının hipoplaziyası

C) Qapanmış Villiz dairəsi

D) Daxili yuxu arteriyasının subkritik stenozu

E) Yaş
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
367) Karotid endarterektomiyaya göstərişlər hansılardır?
A) Daxili yuxu arteriyasının ekstrakranial seqmentinin okkluziyası

B) Daxili yuxu arteriyasının ekstrakranial seqmentinin stenozu

C) Orta yuxu arteriyasının stenozu

D) Daxili yuxu arteriyasının supraklinoid seqmentinin stenozu

E) Daxili yuxu arteriyasının əyriliyi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
368) Karotid angioplastika nədir?
A) Stenozlaşmış seqmentin ballon endovaskulyar dilatasiyası

B) Daxili yuxu arteriyasının ağzının plastikası

C) Onurğa arteriyasının istmoplastikası

D) Daxili yuxu arteriyasının seqmentinin protezləşməsi

E) Onurğa-yuxu şuntlama
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
369) Karotid basseynin revaskulyarizasiyası üçün ekstra-intrakranial mikroanastomozun (EİKMA) yaradılmasına göstərişlər hansıdır?
A) Aplaziya PA

B) Daxili yuxu arteriyasının okkluziyası

C) Stenoz PA

D) Daxili yuxu arteriyasının ilgəkşəkilli olması

E) Daxili yuxu arteriyasının ekstrakranial stenozu
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
370) Daxili yuxu arteriyas və PA ağzının stenozu müştərək simptomlarında xəstələrin aparılması taktikası necədir?
A) İlk növbədə vertebrobazilyar hovuzun əməliyyatı

B) Eyni vaxtda hər iki hovuzda əməliyyat

C) Ekstra-intrakranialmikroanastomozun (EİKMA) yaradılması

D) Konservativ müalicə

E) İlk növbədə karotid hovuzun əməliyyatı
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
371) Karotid hovuzun revaskulyarizasiyasında ekstra-intrakranial mikroanastomoz nəyin arasında qoyulmalıdır?
A) Daxili yuxu arteriyası və PA

B) Xarici yuxu arteriyası və PA

C) Daxili yuxu arteriyası və arxa beyin arteriyası

D) ÖDA və OYA-nın qabıq şaxəsi

E) Ön beyin arteriyası və ön birləşdirici arteriya
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
372) Vertebro-bazilyar hovuzun revaskulyarizasiyasında ekstra-intrakranial mikroanastomoz nəyin arasında qoyulmalıdır?
A) Xarici yuxu arteriyası və PA

B) ÖDA və OYA-nın qabıq şaxəsi

C) ÖBA və OBA

D) Daxili yuxu arteriyası və PA

E) Daxili yuxu arteriyası və ABA
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
373) Karotid endarterektomiyada müvəqqəti sıxıcıların açılması ardıcıllığı necədir?
A) Ümumi yuxu arteriyası - Daxili yuxu arteriyası - Xarici yuxu arteriyası

B) Daxili yuxu arteriyası - ümumi yuxu arteriyası - Xarici yuxu arteriyası

C) Daxili yuxu arteriyası - Xarici yuxu arteriyası - ümumi yuxu arteriyası

D) Xarici yuxu arteriyası - Daxili yuxu arteriyası - ümumi yuxu arteriyası

E) Xarici yuxu arteriyası –Daxili yuxu arteriyası- ümumi yuxu arteriyası
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
374) Ümumi yuxu arteriyasının sıxılması anında anestezioloji tədbir hansıdır?
A) Yoxdur

B) Hipertermiya

C) Nəzarət olunan hipotenziya

D) 5000 TV-i heparinin təyini

E) Səthi narkoz
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
375) Daxili yuxu arteriyasının mümkün olan maksimal sıxılma müddəti (beyin qan dövranının normal kompensasiyasında və ya mənfəzdaxili şuntun adekvat işləməsi) nə qədərdir?
A) 25 dəq

B) 30 dəq

C) 20 dəq

D) 15 dəq

E) Fərqi yoxdur
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001

Bölmə 3. Mərkəzi və periferik sinir sisteminin travması,onurğanın degenerativ xəstəlikləri.

376) Açıq kəllə- beyin travması nədir?
A) Başın yumşaq toxumalarının istənilən zədələnməsi

B) Skalplaşmış yara

C) Aponevroz və sümüküstlüyünün zədələnməsi ilə yara

D) Başın yumşaq toxumalarının sıyrıntısı

E) Dəri örtüklərinin didilmiş yarası
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov, S.A Etibarlı Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
377) Dəlib keçən kəllə- beyin travması nədir?
A) Sadalananlardan heç biri düzgün deyil

B) Aponevrozun zədələnməsi ilə yara

C) Sümüküstlüyün zədələnməsi ilə yara

D) Nazal və qulaq likvoreyası, beyinnin sərt qişasının zədələnməsi ilə kəllə sümüklərinin sınığı

E) Beyinnin sərt qişasının zədələnməməsi ilə kəllə sümüklərinin sınığı
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
378) Sülh dövründə kəllə- beyin travmasının təsadüf olunma səbəblərindən əsası?
A) Kombinə olunmuş travma

B) Alkohol intoksikasiyası zamanı travma

C) İzolə olunmuş travma

D) Avtotravma

E) Müştərək travma
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
379) Kəllə- beyin travmasının nəticələrinə davamlı anatomik pozğunluqlardan nə aiddir?
A) Bütün sadalananlar

B) Kəllədaxili damarların

C) Kəllə sümüklərinin

D) Likvor boşluqlarının

E) Baş beyin və beyin qişalarının
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
380) Hansı klinik forma toxuma nəticələrinə aid deyil?
A) Posttravmatik araxnoidit

B) Yad cisimlər

C) Beyin qişası çapıqları

D) Porensefaliya

E) Kəllənin defekləri
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
381) Likvordinamik nəticələrə nə aid deyil?
A) Əlaqəli kistalar

B) Porensefaliya

C) Pnevmosefaliya

D) Xroniki hematomalar

E) Xroniki qiqromalar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
382) Başın yumşaq toxumalarının açıq zədələnmələrinə nə aiddir?
A) Aponevrozun zədələnməməsi ilə yara

B) Hamısı düzdür

C) Sümüküstlüyünə kimi yara

D) Aponevrozun zədələnməsi ilə yara

E) Səthi sıyrıntılar
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
383) Başın yumşaq toxumalarının qapalı kəllə- beyin travması zamanı zədələnmələrində müalicəsi nədən ibarətdir?
A) Zədələnmiş toxumaların kəsilməsi

B) Aseptik sarğılrın qoyulması, antiseptik və antibakterial dərmanlarla işləmə

C) Birincili cərrahi işlənilmə

D) Aparmamaq olar

E) Aniseptik və antibakterial dərmanlarla işləmə
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
384) Başın dərisinin kəsilmiş yaraları necə xarakterizə olunur?
A) Əzilmiş kənarlı

B) Bərabər kənarlı

C) Didilmiş kənarlar

D) Cavabların hamısı səhvdir

E) Aponaevrozun zədələnməsi
Ədəbiyyat: R.S.Həsənov,S.A.Etibarli Neyrocərrahlıq,S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
385) Deşilmiş yara nə ilə xarakterizə olunur?
A) Qanaxmanın olmaması

B) Bərabər kənarlı

C) Bol qanaxma

D) Bütün sadalananlar ilə

E) Nöqtəvi giriş dəliyi
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
386) Dogranmış yara necə xarakterizə olunur?
A) Bol qanaxma

B) Qanaxmanın olmaması

C) Əzilmiş kənarlı

D) Bərabər kənarlı

E) Qanaxmanın olmamasından başqa bütün sadalananlar ilə
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
387) Boyunun karbunkulu zamanı göstəriş hansılardır?
A) Vişnevski mazı ilə isti kompres,əzələdaxili antibiotiklər,daxilə sulfanilomid preparatları,vitaminoterapiya,ultrabənövşəyi şüa verilməsi

B) Vişnevski mazı ilə isti kompres,əzələdaxili antibiotiklər,vitaminoterapiya,ultrabənövşəyi şüa verilməsi

C) Əzələdaxili antibiotiklər,daxilə sulfanilamid preparatları,vitaminoterapiya,ultrabənövşəyi şüa verilməsi

D) Vişnevski mazı ilə isti kompres,daxilə sulfanilamid preparatları,vitaminoterapiya,ultrabənövşəyi şüa verilməsi

E) Vişnevski mazı ilə isti kompres,əzələdaxili antibiotiklər,daxilə sulfanilomid preparatları,vitaminoterapiya
Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
388) Başın dərisinin didilmiş yaraları necə xarakterizə olunur?
A) Bol qanaxma

B) Hamısı düzdür

C) Mülayim qanaxma

D) Bərabər kənarlı

E) Qeyri-bərabər kənarlı, mülayim qanaxma
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
389) Başın dərisinin əzilib-didilmiş yaraları necə xarakterizə olunur?
A) Yaranın kənarları qeyri-bərabərdir

B) Yaranın kənarları hamar olmasından başqa bütün sadalananlar ilə

C) Yaranın kənarları nekrotik dəyişilib

D) Yaranın kənarları hamardır

E) Aponevroz zədələnib
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
390) Dişlənmiş yara necə xarakterizə olunur?
A) Yaranın kənarları qeyri-bərabərdir

B) Bir neçə giriş dəlikləri

C) Yaranın kənarları nekrotik dəyişilib

D) Aponevroz zədələnməyib

E) Hamısı düzdür
Ədəbiyyat: S.V.Mojaev,T.A.Skoromets . Neyrocərrahiyyə.SPb , Politexnik,2001
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə