Nörolojik travmalarYüklə 445 b.
tarix11.04.2018
ölçüsü445 b.
#37400


NÖROLOJİK TRAVMALAR

 • NÖROLOJİK TRAVMALAR

 • Hazırlayan

 • Öğr. Gör.

 • Fadime GÖK


NÖROLOJİK TRAVMALAR

 • NÖROLOJİK TRAVMALAR

 • Kafa yaralanmaları

 • Spinal yaralanmalar

 • Periferik sinir yaralanmaları

TRAVMATİK HEMATOMLAR

 • TRAVMATİK HEMATOMLAR

 • Epidural hematom (Ekstradural Hematom)

 • Subdural hematom

 • İntraserebral hematom

EPİDURAL ARALIK

 • EPİDURAL ARALIK

 • Duramater ile kemik doku arasındaki mesafe

 • SUBDURAL ARALIK

 • Dura mater ile arachnoid membran arasındaki mesafe

 • SUBARACHNOİD ARALIK

 • Arachnoid ve pia mater arasındaki mesafe

EPİDURAL HEMATOM; Kafatasının periostu ile duramater arasında oluşur.

 • EPİDURAL HEMATOM; Kafatasının periostu ile duramater arasında oluşur.

 • En sık görüldüğü yer temporal bölgedir.

 • Ağır kafa travmalarının %1-3 ünde görülür.

 • Sıklıkla linier kırıklarla birlikte görülür.EPİDURAL HEMATOMUN BELİRTİ VE BULGULARI

 • EPİDURAL HEMATOMUN BELİRTİ VE BULGULARI

 • Bilinç düzeyinde değişiklik

 • KOMA

 • Hematomun olduğun taraftaki pupilde dilatasyon

 • Göz hareketlerinin paralizisi

 • Hemetomun olduğu kısmın karşı tarafında hemiparezi

 • Hematomun büyümesiyle, temporal lob aşağı ve orta kısıma doğru itilerek TENTORİYAL HERNİASYON gelişir.EPİDURAL HEMATOMUN BELİRTİ VE BULGULARI

 • EPİDURAL HEMATOMUN BELİRTİ VE BULGULARI

 • TENTORİYAL HERNİASYON gelişmesiyle

 • Hayati bulgular ve solunum fonksiyonları bozulur.

 • Solunum arresti nedeni ile hasta ÖLEBİLİR.TEDAVİ

 • TEDAVİ

 • Cerrahi girişim ile hematomun boşaltılması ve yırtılan yerdeki arterdeki kanamanın durdurulmasıdır.

 • ***Epidural hematomlar, kafa yaralanmalarının en ciddi komplikasyonudur

 • Vakaların %50’si genelde ÖLÜMLE sonuçlanır!!!!!SUBDURAL HEMATOM

 • SUBDURAL HEMATOM

 • **(VENÖZ KAYNAKLIDIR) **İNTRASEREBRAL HEMATOM

 • İNTRASEREBRAL HEMATOM

 • Beyin dokusu içine olan kanamalar nedeniyle gelişir.

 • Genellikle; frontal, temporal lob ve hemisferlerin derin kısımlarında yer alır.BELİRTİ VE BULGULAR

 • BELİRTİ VE BULGULAR

 • İntraserepral hematomun yerleştiği alana göre belirti bulgu gelişir.

 • Hemipareziden ziyade hemipleji görülür

 • Bilinç kaybı

 • İpsilateral (hematomla aynı taraftaki) pupil dilatasyonu

 • Kontlateral hemipleji

 • KİBAS

 • Tentoriyal herniasyon

 • Tedavi: Cerrahidir.

 • Hemetomun beyin dokusuna yapmış olduğu harabiyet nedeni ile post –op mortalite yüksektir.

KAFA İÇİ ENFEKSİYON

 • KAFA İÇİ ENFEKSİYON

 • Açık çökme kırığı

 • Kafa tabanındaki duramaterdeki yırtıklar

 • Paranazal sinüz kırığı olan hastalar (duramater yırtığı oluşmuşsa)

 • Kafa travması geçirmiş bir hastada kulak yada burundan BOS geliyorsa,

 • Menenjit bulguları varsa “DURA YIRTIĞI” olduğu düşünülürBurundan BOS geliyorsa RİNORE

 • Burundan BOS geliyorsa RİNORE

 • Kulaktan BOS geliyorsa OTORE denir

BEYİN ŞİŞMESİ VE BEYİN ÖDEMİ

 • BEYİN ŞİŞMESİ VE BEYİN ÖDEMİ

 • Beyin şişmesi ve beyin ödemi terimleri birbiri yerine kullanılsa da farklıdır.Beyin Ödemi: Beyin su kapsamının arttığı özel bir beyin şişmesi durumu olarak kabul edilir.

 • Beyin Ödemi: Beyin su kapsamının arttığı özel bir beyin şişmesi durumu olarak kabul edilir.

 • Beyin Şişmesi: Serebral damar yatağının dolgunlaşmasıyla da olabilmektedir.

 • *** Travmalarda görülen ödemler; Vazojenik ve İskemik tipteki ödemlerdir.Vazojenik Ödem : Kan beyin bariyerinin bozulmasına bağlı artan kapillar permabilite sonucu gelişir.

 • Vazojenik Ödem : Kan beyin bariyerinin bozulmasına bağlı artan kapillar permabilite sonucu gelişir.

 • İskemik Ödem: Hücresel enerji metabolizması yetersizliği sonucu, hücrelerin su kapsamlarını düzenleme özelliklerinin bozulması sonucu, hücre içi sıvı birikimidir.

 • NEDENİ: Enerji yetersizliği nedeniyle sodyum pompası çalışamaz, sodyum hücre dışına çıkamaz ve hücre içine su çeker.TEDAVİDE AMAÇ

 • TEDAVİDE AMAÇ

 • İntrakranial basıncın düşürülmesi

 • Serapral perfüzyonun devam ettirilmesi

 • Doku oksijenasyonunun sağlanması

 • (Co2 nin yüksek olması serapral kan hacminin artmasına neden olur)

 • Bu yüzden mutlaka uygun hava yolu açıklığının sağlanması önemlidir.

 • Yatak başının 30 derece yükseltilmesiTEDAVİDE KİBASI DÜŞÜRMEK İÇİN

 • TEDAVİDE KİBASI DÜŞÜRMEK İÇİN

 • Streroidler

 • Diüretikler

 • Ozmotik Sıvılar (Mannitol ) verilebilir.

 • Hiperventilasyon uygulanırCUSHİNG ÜLSERLERİ (STRES ÜLSERLERİ)

 • CUSHİNG ÜLSERLERİ (STRES ÜLSERLERİ)

 • Travmalrın en fazla görülen komplikasyonlarıondan birisidir. Nedeni tam olarak bilinmemektedir.

 • Yanan insanlarda gelişen stres ülserlerine “KÖRLİNG ÜLSERLER”

 • Kafa yaralanması olan kişilerde oluşan ülsere” CUSHİNG ÜLSERLERİ” denir.

 • Ülserleri önlemek için; Antiasit yada histamin antagonisti ilaçlar verilir.

 • Kanama varsa , kanamaya yönelik tedavi uygulanır.İNTRAKRANİYAL BOS FİSTÜLLERİ

 • İNTRAKRANİYAL BOS FİSTÜLLERİ

 • Burundan yada kulaktan BOS gelmesi, fistül oluştuğunu gösterir.

 • Gelen sıvının BOS’mı yoksa mukus mu olduğunu anlamak için,

 • ***TEST BANTLARINDAN yararlanılır.

 • ***Gelen sıvıda glikoz (+) ise bu sıvı BOS sıvısıdır.

 • Mukus da glikoz yoktur.TEDAVİ

 • TEDAVİ

 • Konservatif ve cerrahi tedavi

 • Amaç; Menenjit gelişmesini önlemek ve fistülün iyileşmesini sağlamaktır.BOS AKIŞI OLAN HASTANIN BAKIMI-I

 • BOS AKIŞI OLAN HASTANIN BAKIMI-I

 • OTORE VE RİNORE HİÇ BİR ŞEKİLDE TAMPONLANARAK DURDURULMAYA ÇALIŞILMAMALIDIR.

 • (BOS tampon yapılırsa m.org kolayca üreyebilecekleri ortam yaratılmış olur).

 • Hastaya bakımından sorumlu hekim ve hemşirelerin tümü BOS sıvısını gözlemlemeden temizlenmez.

 • Geniş spektrumlu yüksek dozda antibiyotik verilir

 • Enfeksiyon belirtileri gözlenir.

 • KIBAS bulgularını arttıracak her türlü uygulamadan kaçınılmasıBOS AKIŞI OLAN HASTANIN BAKIMI-II

 • BOS AKIŞI OLAN HASTANIN BAKIMI-II

 • BOS’un rengi, görünümü miktarı kaydedilir.

 • Hastanın başı 30 derece yükseltilir ve sık pozisyon değiştirilir

 • Günlük boşaltıcı LP yapılır

 • Hastanın öksürmesi aksırması, hapsurması vb hareketleri menenjit gelişme olasılığını yükseltir.

 • Kafa içine hava girmesine yol açabilir.

 • Kafa içine hava girmesi “PNÖMOSEL” oluşmasına, bu da KİBAS’ın artmasına neden olabilir.

 • BOS yapımını azaltıcı ilaçlar (Karbonik anhidraz inhibitörlerinden (DİAMOX ) verilir.Kafa travmalarında hipofiz bezinin fonksiyonu etkilenirse ortaya çıkmaktadır.

 • Kafa travmalarında hipofiz bezinin fonksiyonu etkilenirse ortaya çıkmaktadır.

 • ADH azlığı nedeniyle hasta saatte 500 ml idrar yapar.

 • Fazla miktarda dilüe idrar yapıldığı için

 • İdrar dansitesi çok düşük

 • Serum sodyum düzeyi çok yüksektir (Hiper ozmolar dengesizlik)

 • Tedavi: Dİ genelikle geçicidir.

 • Sıvı tedavisi +Vasopresin( Pitressin) verilir.

 • AÇT, Balans takibi/2 saatte yapılmalıdırVentriküllerde biriken BOS miktarının artması ile karakterizedir.

 • Ventriküllerde biriken BOS miktarının artması ile karakterizedir.

 • Kafa yaralanmalarınde kanama ya da enfeksiyon nedniyle BOS sirkulasyonunun engellenmesi ile oluşur.

 • BOS artması KIBAS bulgularının ortaya çıkmasına neden olur.

 • Tedavi:

 • Acil cerrahi girişim ile Şant uygulaması yapılmalıdır.Kafa içindeki fazla sıvının,

 • Kafa içindeki fazla sıvının,

 • Deri altından karın zarı boşluğuna (Ventrikülo–Peritoneal:VP)

 • Kalbe giden toplardamardan birine  (Ventrikülo-Atrial:VA),

 • Plevral boşluğa (Ventrikülo-Plevral:VPl)

 • Beldeki omurlar arasındaki sıvının periton boşluğuna (Lumbo-Peritoneal:LP)

 • Üçüncü karıncık tabanına bir delikaçılarak BOS bu pencereden beynin tabanındaki yollara ve oradan da beyin çevresine ulaştırılması işlemidir (Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi:E3V)Genellikle internal karotid arterin, kavernöz sinüsü geçtiği yerde travma nedeniyle yırtılması sonucu gelişir.

 • Genellikle internal karotid arterin, kavernöz sinüsü geçtiği yerde travma nedeniyle yırtılması sonucu gelişir.

 • Kavernöz sinüste arteriyal kanın birikmesi nedeniyle basınç artar. Aşağıdaki bulgular ortaya çıkar

 • Nabızla uyumlu vuru alınır.

 • Ekzoftalmus

 • Orbital ve periotbital venlerin dolgunlaşması

 • Kranial sinir paralizisiKafa travmalarından sonra Erişkin Solunum Yetmezliği Sendromu (ESYS) gelişir.

 • Kafa travmalarından sonra Erişkin Solunum Yetmezliği Sendromu (ESYS) gelişir.

 • Nedeni

 • Hipotalamusun harabiyeti nedeniyle yaygın sempatik deşarjın olmasıdır.

 • Belirtiler

 • Pulmoner kapiller permeabilite artar

 • Pulmoner konjesyon

 • Rutin solunum yetmezliği tedavisine cevap vermez

 • Hipoksemi, Atalaktezi, Ventriküler Yetmezlik ve Solunum arestiKonsantrasyon ve oryanstasyon bozukluğu,

 • Konsantrasyon ve oryanstasyon bozukluğu,

 • Emosyonel ve psişik bozukluklar

 • Baş ağrısı

 • Ani baş hareketlerinden rahatsız olma

 • Anksite bozuklukları

 • Hafıza bozuklukları

 • Çabuk yorulma vb…KAFA YARALANMALRINDAN SONRA UYGULANACAK TEDAVİ VE BAKIM-I

 • KAFA YARALANMALRINDAN SONRA UYGULANACAK TEDAVİ VE BAKIM-I

 • ***Kafa yaralanmalarında ilk beş dakika içindeki ölüm nedenleri

 • “ŞOK” ve “SOLUNUM YETMEZLİĞİ’’dir.

 • BUNA NEDEN

 • BEYİN SAPININ HARAP OLMASIDIR.KAFA YARALANMALRINDAN SONRA UYGULANACAK TEDAVİ VE BAKIM-II

 • KAFA YARALANMALRINDAN SONRA UYGULANACAK TEDAVİ VE BAKIM-II

 • En az 6 saat, ideal olarak 48 saat gözlem altında tutulmalıdır.

 • Bilinç takibi yapılmalıdır.

 • Hastanın durumu stabil olana kadar 15 dk değerlendirme yapılır.

 • Hasta yaralanmadan sonra 24-48 saat içinde saat başı uyandırılmalıdırKAFA YARALANMALRINDAN SONRA UYGULANACAK TEDAVİ VE BAKIM-III

 • KAFA YARALANMALRINDAN SONRA UYGULANACAK TEDAVİ VE BAKIM-III

 • Bilinç durumu

 • Pupillerin durumu

 • Yaşam bulguları

 • Ekstremitelerin duyu ve motor kontrolü

 • Konuşma, görme, sesli ve ağrılı uyaranlara tepkisi

 • Spontan hareketleri değerlendirilir.

 • ***HASTA GÖZLEM ALTINDAYKEN, SEDATİF VE NARKOTİK İLAÇLAR , NÖROLOJİK BULGULARI GİZLEYECEĞİ İÇİN, KESİNLİKLE VERİLMEZ***KAFA YARALANMALRINDAN SONRA UYGULANACAK TEDAVİ VE BAKIM-IV

 • KAFA YARALANMALRINDAN SONRA UYGULANACAK TEDAVİ VE BAKIM-IV

 • Ense sertliği bulguları (nedeni, meninks iritasyonu, subaraknoid kanama dır) varsa, hastanın başı asla hareket ettirilmez.

 • *** Yeni kafa travması geçiren bir kişinin bilinci açık olsa bile

 • KESİNLİKLE DOLAŞTIRILMAZ !!!!!!!KAFA YARALANMALARINDA TEDAVİ VE BAKIMIN TEMEL İKİ AMACI

 • KAFA YARALANMALARINDA TEDAVİ VE BAKIMIN TEMEL İKİ AMACI

 • Beyin homeostazinin korunması

 • Kafa yaralanması komplikasyonlarının önlenmesidirBUNUN İÇİN TEDAVİ ve BAKIM

 • BUNUN İÇİN TEDAVİ ve BAKIM

 • Solunum desteğinin sağlanması

 • Serabral perfüzyonun sağlanması

 • Sıvı-elektrolit ve beslenmesinin sağlanması

 • Enfeksiyonun önlenmesi

 • Hareketsizlik nedeni ile gelişebilecek komplikasyonların önlenmesi

 • Rahatsızlığın giderilmesi ve istirahatin sağlanmasını kapsarSolunumdaki değişiklikler nörolojik fonksiyon bozukluklarından kaynaklanabilir

 • Solunumdaki değişiklikler nörolojik fonksiyon bozukluklarından kaynaklanabilir

 • Orta beynin alt kısmındaki yaralanmalarda Santral Nörojenik Hiperventilasyon (SNH) görülür.

 • SNH’de Tipik Bulgular

 • Solunum Sayısı 24/dk üzerindedir

 • PaO2: 80 mmHg ‘dan yüksektir.

 • Solunum merkezi yaralanmalarında solunum ApneiktirKafa travmalı hastalarda serapral kan akımı, hipoksi ve hiperkapni arasındaki ilişki unutulmamalıdır.

 • Kafa travmalı hastalarda serapral kan akımı, hipoksi ve hiperkapni arasındaki ilişki unutulmamalıdır.

 • Hipoksi ve hiperkapni Serepral vazodilatasyona

 • Serepral vazodilatasyon da KİBAS’a neden olur

 • Tedavi-Bakımda Dikkat Edilecek Noktalar

 • Pao2: 80-100 mmHg

 • PCO2: 25-30 mmHg arasında olmalı

 • Aspirasyon öncesi ve sonrası Oksijen verilmeli

 • Aspirasyon sırasında kateter her girişte 15 sn’den fazla tutulmamalıdır.Serebral perfüzyonun yeterli olması, serepral perfüzyon basıncına (SPB) bağlıdır.

 • Serebral perfüzyonun yeterli olması, serepral perfüzyon basıncına (SPB) bağlıdır.

 • SPB ise Sistemik arteriyal basınca ve Kafa içi basınca bağlıdır.

 • SPB=Ortalama Arteriyal Basınç-Kafa İçi Basıncı

 • Ortalama Arteriyal Basınç: Diyastolik basınç + Nabız basıncı (100 mmHg)

 • Normal kafa içi Basınç: 10-15 mmHgSPB= Ortalama Arteriyal Basınç – KİBA

 • SPB= Ortalama Arteriyal Basınç – KİBA

 • SPB= 100 mmHg- 15 mmHg = 85 mmHg’dir

 • SPB’ının Normal Sınırları = 60-90 mmHg

 • Yeterli perfüzyon için SPB 60 mmHg’dan yüksek olmalıdır.

 • Serapral perfüzyonun azalması nedeniyle ortaya çıkacak komplikasyonlardan birinci derecede hemşire sorumludur.Hastanın baş ve boynunun normal pozisyonda durmasının sağlanması

 • Hastanın baş ve boynunun normal pozisyonda durmasının sağlanması

 • Gereksiz aktivitelerden kaçınılması

 • Yatak başının 15-30 derece yükseltilmesi

 • Gereksiz aspirasyondan kaçınılması

 • Aspirasyon öncesi ve oksijen verilmesi

 • Aspirasyon kateterini her bir girişte 15 sn’den fazla tutmamakAldığı çıkardığı takibi çok dikkatli yapılmalı

 • Aldığı çıkardığı takibi çok dikkatli yapılmalı

 • Birkaç gün ORAL alım stoplanır

 • Bulantı-Kusma, mide yada abdominal distansiyon varsa tüple yada oral beslenmeye geçilmez

 • TPN ile beslenir

 • Gerekirse sıvı kısıtlaması yapılır.

 • Beslenme desteği için en uygun zaman; kan beyin bariyerinin düzeldiği travmadan sonraki 5-7. günlerdirProfilaktik antibiyotik tedavisine başlanması

 • Profilaktik antibiyotik tedavisine başlanması

 • Açık kırık ve ya yırtık varsa sütur atılması

 • Pansumanlarının aseptik koşullarda yapılması

 • Tetanoz aşısının yapılmasıSolunum Sistemi: Aspirasyon pnömonisi, hipostatik pnömoni, atelektazi, yetişkin solunum sıkıntısı sendronu (ARDS), pulmoner emboli, solunum arresti.

 • Solunum Sistemi: Aspirasyon pnömonisi, hipostatik pnömoni, atelektazi, yetişkin solunum sıkıntısı sendronu (ARDS), pulmoner emboli, solunum arresti.

 • Kardiyovasküler Sistem: Kalbin iş yükü artışı, Kardiyak aut putta azalma, ortostatik hipotansiyon, Venöz staz, Derin ven trombozu,

 • Genitoüriner Sistem: Üriner enfeksiyon, üriner retansiyon, böbrek-mesane taşı,

 • Gastrointestinal Sistem: Malnütrisyon, dehidratasyon, konstipasyon, ileus

 • Kas-İskelet Sistemi: Eklem kontraktürü, kas atrofisi, osteoporoz

 • Cilt: Cilt enfeksiyonu, basınç yaraları,

 • Göz: Göz enfeksiyonu, korneal ülser.KİBA

 • KİBA

 • Solunum

 • Dolaşımın normal sınırlarda tutulması

 • Ağrı kontrolünün yapılması

 • Konstipasyonun önlenmesi

 • Pansumanların rahat olması

 • Uyku düzeninin sağlanması

 • Travmalardan korunması

 • Bilinç takibinin yapılması1- Biliçli Olma: Uyanık ve farkında olma

 • 1- Biliçli Olma: Uyanık ve farkında olma

 • 2- Letarji: Sesli uyaranla uyanma, uykulu hal ve farkında olma

 • 3- Stupor: Tekrarlayan ağrılı uyarılarla uyanma ve farkında olma durumu baskılanmış

 • 4- Vejetatif (Bitkisel Hayat): Uyanık fakat farkında değil

 • 5- Koma: Hem uyanık değil hem de farkında değilNörolojik ve mental durumu sık aralarla değerlendirilir, ilk saatlerde 15 dk. bir daha sonra birkaç gün saatte bir yapılır,

 • Nörolojik ve mental durumu sık aralarla değerlendirilir, ilk saatlerde 15 dk. bir daha sonra birkaç gün saatte bir yapılır,

 • Beden ısısı 2 saatte bir rektal yolla ölçülür,

 • Bilinç: hemisferler ve retiküler formasyon (desebrasyon, dekortikasyon),

 • Kraniyal sinirler: orta beyin ve pons,

 • Otonomik fonksiyonlar: medulla,

 • Spinal kord reflaksleri değerlendirilmelidir.Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə