O’quv fani mavzusi va mashg’ulot turlari bo’yicha mavzular mazmuniYüklə 93,22 Kb.
tarix11.05.2022
ölçüsü93,22 Kb.
#86468
2-KURS ISHCHI DASTUR
anketa (1)O’quv fani mavzusi va mashg’ulot turlari bo’yicha mavzular mazmuni

Mashg’ulot

turi va soatiO’rganish natijalari

O’rganish natijalarini baholash

O’rgatiladigan bilimlar

Shakllantiriladigan ko’nikmalar1

2

3


4

5

6

7

1

Mavzu: Limit haqida tushuncha. Funksiya limiti. O.N N/A mashg’ulot

mazmuni: funksiya limitiga

oid misollar ishlash.N/A

2

Limit haqida ma`lumot beriladi;

Limit haqida tushunchaga ega bo`ladi;

Limit haqida tushuncha formulalarda tavsiflanadi;


Savol-javob, misollar sihlash

Limit haqida ma`lumot.

Limit haqida tushunchasi

Limit haqida tushuncha formulasi.


Limit haqida ma`lumot.

Limit haqida tushunchasi

Limit haqida tushuncha formulasi.


2

Hosila tushunchasi

O.N N/A mashg’ulotmazmuni: funksiyani hosilasini

olishga oid misollar ishlash.
N

2

Funksiya haqida aytib beradilar;

-Funksiya tushunchasiga ega bo’ladilar;

-Funksiya hosilaning formulasini tasniflaydilar;

- Funksiya hosilasini topish formulasini ko’rsatadilar;Savol-javob, misollar sihlash

Funksiyaning aniqlanish sohasi.

Funksiyaning hosilasini hisoblash.

Misollar ishlash.


Funksiyaning aniqlanish sohasi.

Funksiyaning hosilasini hisoblash.Misollar ishlash.3

Mavzu: Argument va funksiya orttirmasi O.N N/A mashg’ulot

mazmuni: funksiyani hosilasini

olishga oid misollar ishlash.
N/A

2

Argument va funksiya orttirmasi haqida aytib beradilar;

- Argument va funksiya orttirmasi tushunchasiga ega bo’ladilar;

- Argument va funksiya orttirmasi formulasini tasniflaydilar;

- Argument va funksiya orttirmasi topish formulasini ko’rsatadilar;Savol-javob, misollar sihlash

Funksiyaning aniqlanish sohasi.

Funksiyaning hosilasini hisoblash.Misollar ishlash.Funksiyaning aniqlanish sohasi.

Funksiyaning hosilasini hisoblash.Misollar ishlash.4

Mavzu: Hosilani hisoblash qoidalari. O.N N/A mashg’ulot

mazmuni: funksiyani hosilasini

olishga oid misollar ishlash.
N

2

Funksiya haqida aytib beradilar;

-Funksiya tushunchasiga ega bo’ladilar;

-Funksiya hosilaning formulasini tasniflaydilar;

- Funksiya hosilasini topish formulasini ko’rsatadilar;;Savol-javob, misollar sihlash

Funksiyaning aniqlanish sohasi.

Funksiyaning hosilasini hisoblash

Misollar ishlash.


Funksiyaning aniqlanish sohasi.

Funksiyaning hosilasini hisoblash

Misollar ishlash.


5

Mavzu: Elementar funksiyalar hosilalari. O.N N/A mashg’ulot

mazmuni: funksiyani hosilasini

olishga oid misollar ishlash.
A

2

Funksiya haqida aytib beradilar;

-Funksiya tushunchasiga ega bo’ladilar;

-Funksiya hosilaning formulasini tasniflaydilar;

- Funksiya hosilasini topish formulasini ko’rsatadilar;Savol-javob, misollar sihlash

Funksiyaning aniqlanish sohasi.

Funksiyaning hosilasini hisoblash

Misollar ishlash.


Funksiyaning aniqlanish sohasi.

Funksiyaning hosilasini hisoblash

Misollar ishlash.


6

Mavzu: Murakkab funksiyaning hosilasi.O.N N/A mashg’ulot

mazmuni: murakkab funksiyadan hosila olish, teskari funksiyadan hosila

olishga oid misollar ishlash.


Mustaqil ish: misollar ishlash

N

2

1


Murakkab funksiya haqida aytib beradilar;

-Murakkab funksiya tushunchasiga ega bo’ladilar;

-Murakkab funksiya hosilaning formulasini tasniflaydilar;

-Murakkab funksiya hosilasini topish formulasini ko’rsatadilar;

-Ko’paytmaning hosilani topish formulalarini izoxlaydilar; Murakkab funksiya hosilasini topish formulasini izoxlaydilar;

-Murakkab funksiya hosilasini topishga oid misollarni yechadilar va taqdim etadilar;Murakkab funksiya

Murakkab funksiyaning aniqlanish sohasi.

Murakkab funksiyaning hosilasini hisoblash


Murakkab funksiya

Murakkab funksiyaning aniqlanish sohasi.

Murakkab funksiyaning hosilasini hisoblash

Misollar ishlash.Murakkab funksiya

Murakkab funksiyaning aniqlanish sohasi.

Murakkab funksiyaning hosilasini hisoblash


7

Mavzu: Murakkab funksiyaning

hosilasiga oid misollar yechish

N/A mashg’ulot mazmuni: murakkab funksiyadan hosila olish, teskari funksiyadan hosila

olishga oid misollar


Mustaqil ish: misollar ishlash

A

2
1


Murakkab funksiya haqida aytib beradilar;

-Murakkab funksiya tushunchasiga ega bo’ladilar;

-Murakkab funksiya hosilaning formulasini tasniflaydilar;

-Murakkab funksiya hosilasini topish formulasini ko’rsatadilar;

-Ko’paytmaning hosilani topish formulalarini izoxlaydilar; Murakkab funksiya hosilasini topish formulasini izoxlaydilar;


Savol-javob, misollar sihlash

Murakkab funksiya

Murakkab funksiyaning aniqlanish sohasi.

Murakkab funksiyaning hosilasini hisoblash


Murakkab funksiya

Murakkab funksiyaning aniqlanish sohasi.

Murakkab funksiyaning hosilasini hisoblash


8

Mavzu:

Funksiya grafigiga o'tkazilgan urinma va normal tenglamalari N/Amaliy mashg’ulot mazmuni:mavzuga

oid misollar ishlash
Mustaqil ish: misollar ishlash


A

2

1


Urinma tenglamasiga ta’rifini aytib beradilar;

Urinma tenglamasi haqida tushunchalarini aytadilar;

Urinma tenglamasi grafigini izoxlaydilar;

Urinma va normal tenglama grafigi haqida tasavvur hosil qiladilar;

-mavzuga oid masalalar yechadilar;


Aqliy Hujum, charxpalak, og’zaki so’rov

Urinma tenglamasi haqida tushuncha.

Normal tenglamasi
Urinma tenglamasi haqida tushuncha.

Normal tenglamasi9

Mavzu:

Hosila yordamida funksiyani tekshirish N/Amaliy mashg’ulot mazmuni:funksiyanin g o’sishi va kamayishi,statsionar nuqtalari,funksiyaning lokal maksimumi va

Minumimi


N

2

Funksiyani o’sishi va kamayishi haqida tushuncha beradilar;

Funksiyani statsional nuqtalari haqida ma’lumot oladilar ;

silindr elementlarini izoxlaydilar;

Funksiyani lokal maxsimum va lokal minimumlarini ta’riflaydilar;

Funksiyani eng katta va eng kichik qiymatlari tasniflaydilar;

Hosila yordamida funksiya grafigini yasash ga oid masalalar yechish ko’nikmasini hosil qiladilar;Misollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

Funksiyani o’sishi va kamayishi.

Funksiyani statsional nuqtalari

Funksiyani local maxsimum va local minimumlari


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

10

Mavzu: Hosila yordamida funksiyani grafigini yasash

N/A mashg’ulot mazmuni:funksiyanin g aniqlanish sohasini,statsionar nuqtalarini,o’sish va kamayish oraliqlarini, local maksimum va minimumlarini, shu nuqtalardagi qiymatlarini toppish va funksiya grafigini

Chizish
Mustaqil ish:

misollarga grafik yasashN

2

1


Funksiyani o’sishi va kamayishi haqida tushuncha beradilar;

Funksiyani statsional nuqtalari haqida ma’lumot oladilar ;

silindr elementlarini izoxlaydilar;

Funksiyani lokal maxsimum va lokal minimumlarini ta’riflaydilar;

Funksiyani eng katta va eng kichik qiymatlari tasniflaydilar;

Hosila yordamida funksiya grafigini yasash ga oid masalalar yechish ko’nikmasini hosil qiladilar;Misollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

Funksiyani o’sishi va kamayishi.

Funksiyani statsional nuqtalari

Funksiyani local maxsimum va local minimumlari


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

11

Mavzu: Hosila yordamida funksiyani tekshirish va grafigini yasashga oid misollar yechish N/A mashg’ulot mazmuni:o’tilgan mavzularni

mustahkamlash va misollar ishlash


Mustaqil ish:

misollar yechishNA

2

1


Funksiyani o’sishi va kamayishi haqida tushuncha beradilar;

Funksiyani eng katta va eng kichik qiymatlari tasniflaydilar;

Hosila yordamida funksiya grafigini yasash haqida o’z tasavvurlarini shakllantiradilar;

Hosila yordamida funksiya grafigini yasash ga oid masalalar yechish ko’nikmasini hosil qiladilar;Masalalar yechish, og’zaki so’rov

Hosila yordamida funksiyani tekshirish.

Masalalar yechishO’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

12

Mavzu: Gemetrik, fizik, iqtisodiy mazmunli ekstremal masalalarni yechishda differensial hisob usullari

N/A mashg’ulot mazmuni: tezlik-vaqt bog‘lanishning grafigiga qarab,

masofa-vaqtbog‘lanishning grafigini yasash hamda tezlanish-vaqt bog‘lanishning grafigiga qarab topa olish


NA

2


ekstremal masalalar haqida asosiy tushunchalarga ega bo’ladilar;

ekstremal masalalar ni izohlaydilar;

ekstremal masalalarni ketma-ket ochib beradilar;

ekstremal masalalarga oid misollar yechadilar;Masalalar yechish, og’zaki so’rov

Hosila yordamida funksiyani tekshirish.

Masalalar yechishO’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

13

Mavzu:

Taqribiy hisoblashlar N/A mashg’ulot mazmuni:kichik orttirmalar formulasi va unga oid misollar


Mustaqil ish: Misollar ishlash

NA

2
1

Taqribiy hisoblashlar haqida beradilar;

Taqribiy hisoblashlar haqida xossalarini tavsiflaydilar;

Taqribiy hisoblashlar xususiyatlarini ochib beradilar;

Taqribiy hisoblashlar ga oid misollar yechadilar;Savol-javob, misollar sihlash

Taqribiy hisoblashlar

Taqribiy hisoblashlar xossalari

Taqribiy hisoblashlar xususiyatlari


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

14

Mavzu: Hosila yordamida modellashtirish

N/A mashg’ulot mazmuni: Ikki orttirma nisbatiga olib keladigan jarayonlarni

modellarini qura olish va tegishli masalalarni yechish


Mustaqil ish: Modellashtirishni

o’rganishNA

2
1

Hosila yordamida modellashtirish haqida tushuncha beradilar;

Hosila yordamida modellashtirishga ta’rifini aytib beradilar;

Hosila yordamida modellashtirishning xossalarini ketma- ket izoxlab beradilar;

boshlang’ich funksiyalarning umumiy ko’rinishi jadvali bilan tanishadi:

Hosila yordamida modellashtirishga oid misol Yechish ko’nikmasini hosil qiladilar;


Savol-javob, misollar sihlash

1.Differensial tenglama 2.Iqtisodiy modellar.

3.Masalalar yechish.O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

15

Mavzu: Masalalar yechish Y/N

N/A mashg’ulot mazmuni:O`quvchila

rning bob davomida olgan bilimlarini sinash
Mustaqil ish: referat

yozish


NA

2

1


o’tilgan mavzularga oid misol yechish ko’nikmasini hosil qiladilar;

Aqliy Hujum, charxpalak, og’zaki so’rov

O`quvchila

rning bob davomida olgan bilimlarini

sinash


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

16

Mavzu:

Boshlang'ich funksiya tushunchasi

N/A mashg’ulot mazmuni:boshlang’ic h funksiyaning mohiyatini o’rganish
Mustaqil ish: Boshlang’ich funksiya yodlash


NA

2
1

boshlang’ich funksiya haqida tushuncha beradilar;

boshlang’ich funksiyaga ta’rifini aytib beradilar;

boshlang’ich funksiyaning xossalarini ketma- ket izoxlab beradilar;

boshlang’ich funksiyaning haqidagi teoremani tasnifini beradilar;

boshlang’ich funksiyalarning umumiy ko’rinishi jadvali bilan tanishadilar;

boshlang’ich funksiyalarni topishga oid misol Yechish ko’nikmasini hosil qiladilarMisollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

Boshlang’ich funksiya haqida tushuncha.

Boshlang’ich funksiyaning xossalari.

Misollar yechish.


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

17

Mavzu: Aniqmas integral tushunchasi.

N/A mashg’ulot mazmuni:aniqmas integral ta’rifi va formulasi


Mustaqil ish:

konspekt yozishNA

2

1


integral haqida tushuncha berish;

aniqmas integralga ta’rif berish;

aniqmas integral xossalarini ketma-ket izoxlab beradilar; boshlang’ich funksiyani topish qoidalarini tasniflaydilar;


Misollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

Aniqmas integral tushunchasi.

Boshlang’ich funksiyani topish qoidalari.

Eng sodda aniqmas integrallar jadvali


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

18

Mavzu:

Boshlang'ich funksiya va aniqmas integrallarga oid misollar yechish

N/A mashg’ulot mazmuni:O’tilgan mavzularni mustahkamlash va formulalarini tadbiq

Etish
Mustaqil ish:

misollar yechish


NA

2

1


O’tilgan mavzularni mustahkamlash va formulalarini tadbiq

etish


Masalalar yechish, og’zaki so’rov

O’tilgan mavzularni mustahkamlash va formulalarini tadbiq

etish


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

19

Mavzu: Integrallar jadvali

N/A mashg’ulot

mazmuni: Hosilalar jadvali yordamida integrallar jadvalini yaratish
Mustaqil ish:

jadvalni yodlashNA

2
1

Logarifm haqida tushunchaga logarifmik funksiya xossalarini bilib oladi

Masalalar yechish, og’zaki so’rov

Eng sodda logarifmik tenglamalarni va tengsizliklar

O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

20

Mavzu:

Integrallar jadvalidan foydalanib misollar yechish

Amaliy mashg’ulot mazmuni:jadvalni to’g’ri qo’llay olish
Mustaqil ish: mustaqil masalalar

Yechish


NA

2
1

integral haqida tushuncha berish;

aniqmas integralga ta’rif berish;

aniqmas integral xossalarini ketma-ket izoxlab beradilar;

boshlang’ich funksiyani topish qoidalarini tasniflaydilar;

eng sodda aniqmas integrallar jadvali aytib beradilar; aniqmas integralni topishga oid misol yechish ko’nikmasini hosil qiladilar;


Savol-javob, misollar sihlash

Aniqmas integral tushunchasi.

Boshlang’ich funksiyani topish qoidalari.

Eng sodda aniqmas integrallar jadvali


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

21

Mavzu: Integrallashning eng sodda qoidalari

N/A mashg’ulot mazmuni:aF(x)funksi ya af(x) funksiyaning boshlang’ich funksiyasi bo’la oladi,F(x)+G(x)funksi ya f(x)+g(x)funksiyaning boshlang’ich

funksiyasi bo’la oladi
Mustaqil ish:

qoidalarni yodlashNA

2

1


boshlang’ich funksiyaga ta’rif beradilar;

-aniqmas integral haqida tushunchaga ega bo’ladilar;

-aniqmas integral xossalarini ketma-ket izoxlab beradilar;

-boshlang’ich funksiyani topish qoidalarini tasnif-laydilar;

-eng sodda aniqmas integrallar jadvali aytib beradilar;

-aniqmas integralni topishga oid misol yechish ko’nikmasini hosil qiladilar;Savol-javob, misollar sihlash

Aniqmas integral tushunchasi.

Boshlang’ich funksiyani topish qoidalari.

Eng sodda aniqmas integrallar jadvali


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

22

Mavzu: Integrallashning eng sodda qoidalaridan foydalanib misollar yechish1

N/A mashg’ulot mazmuni:qoidalarni amalda tadbiq etish,

misollar yechish
Mustaqil ish: referat

yozish


NA

2
1

boshlang’ich funksiyaga ta’rif beradilar;

-aniqmas integral haqida tushunchaga ega bo’ladilar;

-aniqmas integral xossalarini ketma-ket izoxlab beradilar;

-boshlang’ich funksiyani topish qoidalarini tasnif-laydilar;

-aniqmas integralni topishga oid misol yechish ko’nikmasini hosil qiladilar;


Aqliy Hujum, charxpalak, og’zaki so’rov

Aniqmas integral tushunchasi.

Boshlang’ich funksiyani topish qoidalari.

Eng sodda aniqmas integrallar jadvali


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

23

Mavzu:

Aniq integral Amaliy mashg’ulot mazmuni:Aniq

integralning: yuzalarni hisoblashga, bajarilgan ishni hisoblashga, hajmni hisoblashga, aylanish jismlarining hajmlarini hisoblash
Mustaqil ish konspekt yozish


NA

2

1


-aniq integral haqida o’z tushunchalarini aytadilar;

-aniq integralga ta’rif beradilar;

-aniq integral xossalarini ketma-ket izoxlab beradilar;

-egri chiziqli trapetsiya yuzi haqidagi teoremani tasniflaydilar;

-Nyuton-Lebnits formulasini yozib beradilar;

-Nyuton-Lebnits formulasini misollarga qo’llay olishni o’rganadilar;Misollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

Egri chiziqli trapetsiya yuzi.

Aniq integral xossalari
O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

24

Mavzu:

Nyuton-Leybnis formulasi

N/A mashg’ulot mazmuni: Nyuton-

Leybnis formulasini misollarda tadbiqi
Mustaqil ish:

misollar yechishNA

2

1


aniq integral haqida o’z tushunchalarini aytadilar;

-aniq integralga ta’rif beradilar;

-aniq integral xossalarini ketma-ket izoxlab beradilar;

-egri chiziqli trapetsiya yuzi haqidagi teoremani tasniflaydilar;

-Nyuton-Lebnits formulasini yozib beradilar;

-Nyuton-Lebnits formulasini misollarga qo’llay olishni o’rganadilar;

-aniq integralni hisoblashga oid misollar yechish ko’nikmasini hosil qiladilar;


Misollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

Egri chiziqli trapetsiya yuzi.

Aniq integral xossalari

Nyuton-Lebnits formulasi.


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

25

Mavzu:

Aniq integralning tadbiqlari

N/A mashg’ulot mazmuni:yuzalarni integrallash, aylanish jismlarining hajmini hisoblash, kesik konusning hajmini

topish
Mustaqil ish: Misollar ishlashNA

2

1


aniq integral haqida o’z tushunchalarini aytadilar;

-aniq integralga ta’rif beradilar;

-aniq integral xossalarini ketma-ket izoxlab beradilar;

-egri chiziqli trapetsiya yuzi haqidagi teoremani tasniflaydilar;

-Nyuton-Lebnits formulasini yozib beradilar;

-Nyuton-Lebnits formulasini misollarga qo’llay olishni o’rganadilar;

-aniq integralni hisoblashga oid misollar yechish ko’nikmasini hosil qiladilar;


Masalalar yechish, og’zaki so’rov

Egri chiziqli trapetsiya yuzi.

Aniq integral xossalariO’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

26

Mavzu:

Taqribiy integrallash N/A mashg’ulot mazmuni: to’g’ri to’rtburchaklar formulasi
Mustaqil ish: Usullarni o’rganib

kelish


NA

2

1


integral va uning xossalari bo’limi yuzasidan mukammal tushunchaga ega bo’ladilar;

aniq integral va Nyuton-Leybnis formulasini qo’llashga oid misollar yechish ko’nikmasi hosil bo’ladi;

oraliq nazorat ish variantlarini yechadilar;


Masalalar yechish, og’zaki so’rov

Aniq integral xossalari Egri chiziqli trapetsiya yuzi.


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

27

Mavzu: Kombinatorika masalalari N/Amashg’ulot mazmuni: Variantlarni qarab chiqishga oid kom binatorika masalalari, qo’shish va ko’paytiris h qoidalari, takrorli va takrorsiz o’ri nlashtirishlarni o’rganish
Mustaqil ish: Misollar ishlash

NA

2
1

kombinatorika haqida o’z tushunchalarini aytadilar;

o’rinlashtirish, o’rinalmashtirish, guruhlashlarga ta’rif beradilar;

o’rinlashtirish, o’rinalmashtirish, guruhlashning xossalarini ketma-ket izoxlab beradilar;

o’rinlashtirish, o’rinalmashtirish, guruhlashning formulalarini misollarga qo’llay olishni o’rganadilarSavol-javob, misollar sihlash

O’rinlashtirish haqida tushuncha.

O’rin almashtirish haqida tushuncha.

Guruhlash haqida tushuncha.


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

28

Mavzu: Nyuton binomi

N/A mashg’ulot mazmuni:Nyuton binomi formulasi moxiyatini o’rganish va masalalar yechish


Mustaqil ish: formulani qo’llab misollar ishlash

NA

2
1

kombinatorika haqida o’z tushunchalarini aytadilar;

o’rinlashtirish, o’rinalmashtirish, guruhlashlarga ta’rif beradilar;

o’rinlashtirish, o’rinalmashtirish, guruhlashning xossalarini ketma-ket izoxlab beradilar;


Savol-javob, misollar sihlash

O’rinlashtirish haqida tushuncha.

O’rin almashtirish haqida tushuncha.
O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

29

Mavzu: Statistik ma'lumotlar

N/A mashg’ulot mazmuni:Statistik ma'lumotlar xaqida umumiy tushunchalar


Mustaqil ish:

konspekt yozishNA

2

1


Ehtimollik nazariyasi haqida o’z tushunchalarini gapiradilar;

ehtimollik nazariyasiga ta’rif beradilar;

hodisa tushunchasini yoritib beradilar;

hodisaning turlarini tasniflaydilar;

hodisalar algebrasini izoxlaydilar;

ehtimollikning klassik, geometric va statistik ta’riflarini ketme-ket aytadilar;Aqliy Hujum, charxpalak, og’zaki so’rov

Ehtimollik nazariyasi.

Hodisalar algebrasi.

Ehtimollikning klassik, geometric va statistik ta’riflari.


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

30

Mavzu:

Statistik ma'lumotlarning turli ko'rinishlari

N/A mashg’ulot mazmuni:Statistik ma'lumotlarning turli ko'rinishlari va

farqlarini organish


Mustaqil ish: statistik ma’lumotlar topish

NA

2

1


Ehtimollik nazariyasi haqida o’z tushunchalarini gapiradilar;

ehtimollik nazariyasiga ta’rif beradilar;

hodisa tushunchasini yoritib beradilar;

hodisaning turlarini tasniflaydilar;

hodisalar algebrasini izoxlaydilar;

ehtimollikning klassik, geometric va statistik ta’riflarini ketme-ket aytadilar;Misollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

Ehtimollik nazariyasi.

Hodisalar algebrasi.

Ehtimollikning klassik, geometrik va statistik ta’riflari.


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

31

Mavzu:

O'rta qiymat, moda va mediana

N/A mashg’ulot mazmuni: Statistik kattaliklar: o’rta qiymat, moda va

medianani topish


Mustaqil ish:

misollar yechishNA

2

1


-O‘rta qiymat, moda va mediana tushunchalarni atrib beradi:

ma’lumotlarni matematik ishlashning maqsadini izoxlab beradilar;

taqsimot jadvali, gistogramma, poligon tushunchalarni tasniflaydilar;

empirik taqsimotni korsatib beradilar;
Misollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

Statistik kattaliklar: o’rta qiymat, moda va

mediana


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

32

Mavzu: Chetlanish, standart chetlanish

N/A mashg’ulot mazmuni: Standart chetlanishni topishni o’rganish


Mustaqil ish: savollarga javob

yozish


NA

2

1


Chetlanish, standart chetlanish haqida o’z tushunchalarini aytib beradilar;

Chetlanish, standart chetlanishning maqsadini izoxlab beradilar;

Chetlanish, standart chetlanish

tushunchalarni tasniflaydilar;

Chetlanish, standart chetlanish oid masalalar yechish; ;


Masalalar yechish, og’zaki so’rov

Chetlanish, standart chetlanish


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

33

Mavzu:

Ikkita tur ma'lumotlar o'rtasida bog'liqlikni tadbiq qilish N/Amashg’ulot mazmuni: Sochilish dia grammasi, bog’lanishning yo’nalishi, chiziqliligi, turg’unliligi, chiziqli bog’lanish dara jasini aniqlashni o’rganish


Mustaqil ish: referat

yozish


NA

2

1


Ikkita tur ma'lumotlar o'rtasida bog'liqlikni tadbiq qilish haqida o’z tushunchalarini aytib beradilar;

Ikkita tur ma'lumotlar o'rtasida bog'liqlikni tadbiq qilish izoxlab beradilar;

Sochilish diagrammasining hosssalari

tasniflaydilar;

empirik taqsimotni korsatib beradilar;

Sochilish diagrammasining hosssalari

haqida qisqacha ma’lumot oladilar;


Masalalar yechish, og’zaki so’rov

Sochilish dia grammasi, bog’lanishning yo’nalishi, chiziqliligi, turg’unliligi, chiziqli bog’lanish darajasini aniqlash

O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

34

Mavzu:

Tasodifiy hodisalar va ularning ehtimolligi haqida tushunchaN/A mashg’ulot mazmuni: Tasodifiy hodisalar va ularning ehtimolligi haqida

tushunchalar olish


Mustaqil ish:

konspekt yozishNA

2

1


-tasodifiy hodisa tushunchasiga ega bo’ladilar;

-hodisalar birlashmasi, kesishmasi, ayirmasining ta’riflarini aytadilar;

-hodisalarning geometrik ma’nosini tushuntirib beradilar;

-hodisalar algebrasiga oid masalalar yechish ko’nikmasini hosil qiladilar;Savol-javob, misollar sihlash

Tasodifiy hodisalar va ularning ehtimolligi haqida

tushunchalar olishO’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

35

Mavzu: Qarama-qarshi hodisalar. Hodisalar ustida amallar va ularni Eyler-Venn diagrammalarida tasvirlash

N/A mashg’ulot mazmuni: Qarama- qarshi hodisalar.

Hodisalar ustida amallar

Mustaqil ish:Diagrammani o’rganish

NA

2

1


Qarama- qarshi hodisalar.

Hodisalar ustida amallar va ularni Eyler-Venn diagrammalarida tasvirlashni o’rganishSavol-javob, misollar sihlash

Qarama-qarshi hodisalar. Hodisalar ustida amallar

O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

36

Mavzu: Extimolliklarni qo'shish va ko'paytirish.

Hodisalarning ehtimolligini hisoblash usullari

N/A mashg’ulot mazmuni: Bernulli sxemasi, binomial taqsimot jadvalini hamda tasodifiy miqdorlarni o’rganish
Mustaqil ish: Misollar ishlash


NA

2

1


Bernulli sxemasi, binomial taqsimot jadvalini hamda tasodifiy miqdorlarni o’rganish


Aqliy Hujum, charxpalak, og’zaki so’rov

Extimolliklarni qo'shish va ko'paytirish.

Hodisalarning ehtimolligini hisoblash usullari
O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

37

Mavzu:

Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha

N/A mashg’ulot mazmuni: Bernulli sxemasi, binomial taqsimot jadvalini hamda tasodifiy miqdorlarni o’rganish
Mustaqil ish:

tasodifiy miqdorlarNA

2

1


Bernulli sxemasi, binomial taqsimot jadvalini hamda tasodifiy miqdorlarni o’rganish

Misollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

Binomial va normal taqsimot haqida tushuncha

O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

38

Mavzu: Fazoda dekart koordinatalari sistemasi

N/A mashg’ulot mazmuni:

Fazoda dekart koordinatalar sistemasi, ikki nuqta orasidagi masofa, kesma o’rtasinjng koordinatalari haqida

o’rganishNA

2


Fazoda dekart koordinatalar sistemasi, ikki nuqta orasidagi masofa, kesma o’rtasinjng koordinatalari haqida

o’rganishMisollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

Fazoda dekart koordinatalari sistemasi


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

39

Mavzu: Fazoda vektorlar va ular ustida amallar

N/A mashg’ulot mazmuni: Fazoda vektorlar, ular ustida amallar, kollinear va komplanar vektorlar, vektorlarning skalyar ko’paytmasi va unga

doir misoll yechish
Mustaqil ish:

masalalar yechishNA

2

1


Fazoda vektorlar, ular ustida amallar, kollinear va komplanar vektorlar, vektorlarning skalyar ko’paytmasi va unga doir misoll yechish

Masalalar yechish, og’zaki so’rov

Fazoda vektorlar va ular ustida amallar

O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

40

Mavzu: Fazoda geometrik almashtirishlar va o’xshashlik

N/A mashg’ulot mazmuni: Fazoda geometrik almashtirish, harakat va parallel ko’chirish, fazoda markaziy simmetriya, tekislikka nisbatan simmetriya, fazoviy shakllarni o’xshashligi bilan tanishish


Mustaqil ish:

misollar yechishNA

2

1


Fazoda geometrik almashtirish, harakat va parallel ko’chirish, fazoda markaziy simmetriya, tekislikka nisbatan simmetriya, fazoviy shakllarni o’xshashligi bilan

TanishishMasalalar yechish, og’zaki so’rov

Fazoda geometrik almashtirishlar va o’xshashlik

O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

41

Mavzu: Ko'pyoqli burchaklar va ko’pyoqlar.Muntazam ko’pyoqlar

N/A mashg’ulot mazmuni: Ko’pyoq va uning elementlari.

Ko’pyoqning yo’yilmasi .

Ikki yoqli burchakning chiziqli yo’yilmasi

Muntazam ko’pyoqlar haqida tushuncha

Mustaqil ish:

o’xshashlik shartlari


NA

2

1


ko’pyoq haqida tushuntirib beradilar;

ko’pyoq elementlarini tavsiflaydilar;

ko’pyoq yoyilmasini izoxlaydilar;

ikki yoqli burchakning chiziqli yoyilmasini ko’rsatib beradilar;

ko’pyoq va uning elementlariga oid misollar yechadilar;


Savol-javob, misollar sihlash

Ko’pyoq va uning elementlari.

Ko’pyoqning yo’yilmasi

Ikki yoqli burchakning chiziqli yo’yilmasi

Muntazam ko’pyoqlar haqida tushunchaO’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

42

Mavzu: Prizma va uning sirti

N/A mashg’ulot mazmuni: Prizma, va uning kesimlari .

Paralleliped va kub. Prizmaning yon va to’la sirti.Ko’pyoqli burchaklar va ularning turlari bilan tanishish
Mustaqil ish: internet ma’lumotlari


NA

2

1


prizmaga ta’rif beradilar;

prizma yoqlari, qirralari, uchlari va diagonallarini tushuntirib beradilar;

to’g’ri va muntazam prizmani izoxlab beradilar;

parallelepiped, og’ma, to’g’ri burchakli parallelepipedga ta’rif beradilar;

parallelepiped uchun o’rinli tasdiqlarni ketma- ket ochib beradilar;


Savol-javob, misollar sihlash

Prizma, va uning kesimlari .

Paralleliped va kub.

Prizmaning yon va to’la sirti.


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

43

Mavzu: Parallelepiped va uning xossalari

N/A mashg’ulot mazmuni: Parallelepiped haqida tushuncha. Paralleliped xossalari. Ko’pyoqlar ning turlarini o’rganish


Mustaqil ish: Figura

yasash


NA

2

1


Parallelepipedga ta’rif beradilar;

Parallelepiped yoqlari, qirralari, uchlari va diagonallarini tushuntirib beradilar;

Parallelepipedni izoxlab beradilar;

parallelepiped, og’ma, to’g’ri burchakli parallelepipedga ta’rif beradilar;

parallelepiped uchun o’rinli tasdiqlarni ketma- ket ochib beradilar;


Aqliy Hujum, charxpalak, og’zaki so’rov

Parallelepiped haqida tushuncha. Paralleliped xossalari.


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

44

Mavzu: Prizmaning hajmi

N/A mashg’ulot mazmuni:

O`quvchilarga prizma xaqida ma’lumotlar berish va masalalar yechish
Mustaqil ish: referat

yozish


NA

2

1


O`quvchilarga prizma xaqida ma’lumotlar berish va masalalar yechish


Misollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

O`quvchilarga prizma xaqida ma’lumotlar berish va masalalar yechish


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

45

Mavzu: Silindrning sirti va hajmi

N/A mashg’ulot mazmuni: Aylanish jismlari haqida tushuncha. Silindr, konus yo’n va to’la sirti.

Sfera va uning bo’laklari sirti.
Mustaqil ish: Savollarga javob

yozishNA

2

1


aylanish jismlarga tushuncha beradilar;

silindrga ta’rif beradilar;

Silindr yo’n va to’la sirtini izoxlab beradilar;

konusga ta’rif beradilar;

konus yo’n va to’la sirtini izoxlaydilar;

sfera va uning bo’laklari sirti formulalarini ketma-ket ochib beradilar;

silindr, konus yon sirti va to’la sirti, shar bo’laklari sirtini topishga oid masalalar yechadilar;


Misollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

Aylanish jismlari haqida tushuncha.

Silindr, konus yo’n va to’la sirti.

Sfera va uning bo’laklari sirti.


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

46

Mavzu: Silindrga ichki va tashqi chizilgan ko‘pyoqlar N/A mashg’ulot mazmuni: Silindr xaqida ma’lumotlarni to’liq olish va formula, teoremalarni qo’llash
Mustaqil ish:

konspekt yozishNA

2

1


aylanish jismlarga tushuncha beradilar;

silindrga ta’rif beradilar;

Silindr yo’n va to’la sirtini izoxlab beradilar;

konusga ta’rif beradilar;

konus yo’n va to’la sirtini izoxlaydilar;

sfera va uning bo’laklari sirti formulalarini ketma-ket ochib beradilar;
Masalalar yechish, og’zaki so’rov

Aylanish jismlari haqida tushuncha.

Silindr, konus yo’n va to’la sirti.

Sfera va uning bo’laklari sirti.


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

47

Mavzu: Piramida va uning elementlari

N/A mashg’ulot mazmuni: Piramida. Muntazam piramida Kesik piramida

Piramidaning hajmi
Mustaqil ish:

masalalar yechishNA

2

1


ko’pyoqlarga ta’rif beradilar;

piramidaga ta’rif beradilar;

piramidaning elementlarini ketma-ket izoxlab beradilar;

piramidaning yon sirtini topish formulasini yozib beradilar;

piramidaning yon sirtini topish formulasini yozib beradilar;

piramidani yon va to’la sirtini topishga oid masalalar yechadilarMasalalar yechish, og’zaki so’rov

Piramida.

Muntazam piramida

Kesik piramida

Piramidaning hajmi
O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

48

Mavzu: Piramidaning hajmini hisoblash formulalari N/A mashg’ulot mazmuni: Piramidani ng uchi, qirrasi, yog’i, asosini o’rganish
Mustaqil ish:

piramida yasashNA

2

1


ko’pyoqlarga ta’rif beradilar;

piramidaga ta’rif beradilar;

piramidaning elementlarini ketma-ket izoxlab beradilar;

piramidaning yon sirtini topish formulasini yozib beradilar;

piramidaning yon sirtini topish formulasini yozib beradilar;

piramidani yon va to’la sirtini topishga oid masalalar yechadilarSavol-javob, misollar sihlash

Piramida.

Muntazam piramida

Kesik piramida

Piramidaning hajmi
O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

49

Mavzu: Konusga ichki va tashqi chizilgan

ko‘pyoqlar

N/A mashg’ulot mazmuni:

Kesik piramida, asosi, yon yoqlari hamdabalandligi haqida ma’lumotlar olish.
Mustaqil ish: Shakl yasash


NA

2

1


Konusga ichki va tashqi chizilgan ko’‘pyoqlarga ta’rif beradilar;

Konusga ichki va tashqi chizilgan ko‘pyoqlarni ketma-ket izoxlab

beradilar;

Konusga ichki va tashqi chizilgan ko‘pyoqlarga doir formulalarni yozib beradilar;Savol-javob, misollar sihlash

Konus va uning sirti.

Konusning hajmi
O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

50

Mavzu: Kesik konus va uning elementlari

N/A mashg’ulot mazmuni: Konusni asosi, yon sirti, yasovchisi hamda hajmini topishni o’rganish


Mustaqil ish: Konus

yasash


NA

2

1


Kesik Konus elementlarga ta’rif beradilar;

Kesik Konus elementlarini larni ketma-ket izoxlab beradilar;

Kesik Konus elementlarga doir formulalarni yozib beradilar; Kesik Konus elementlarga oid masalalar yechadilar;


Aqliy Hujum, charxpalak, og’zaki so’rov

Kesik Konus va uning sirti.

Kesik Konusning hajmi
O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

51

Mavzu: Shar va uningning elementlari

N/A mashg’ulot mazmuni: Shar va uning elementlari haqida o’rganish


Mustaqil ish: kesik

konus yasashNA

2

1


-shar haqida o’z tushunchalarini aytadilar;

-sharga ta’rif beradilar;

-shar elementlarini ketma-ket izoxlab

beradilar;

-shar gegmenti va shar sektorini tasniflaydilar;


Misollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

Shar va sfera.

Sharning kesimlari.

Sferaga urinma tekislik


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

52

Mavzu: Sharga ichki va tashqi chizilgan ko’pyoqlar va aylanish jismlari

N/A mashg’ulot mazmuni Shar va uning elementlari

haqida o’rganish


Mustaqil ish: kengaytirilgan

kospekt yozishNA

2

1


Shar va uning elementlari

haqida o’rganish
Misollar ishlash, savol-javob, blist so’rov

:Sharga ichki va tashqi chizilgan ko’pyoqlar va aylanish jismlari


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

53

Mavzu: Shar va uning bo’laklarining hajmi

N/A mashg’ulot mazmuni: Shar hamda uning elementlari bo’laklarining hajmi to’g’risida ma’lumot
Mustaqil ish:

misollar ishlashNA

2

1


Shar hamda uning elementlari bo’laklarining hajmi to’g’risida ma’lumot

Masalalar yechish, og’zaki so’rov

Shar va uning bo’laklarining hajmi


O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

54

Mavzu:

Sfera sirtining yuzi

N/A mashg’ulot mazmuni: Sfera sirtining yuzi haqida tushuncha


NA

2


Sfera sirtining yuzi haqida o’z tushunchalarini aytadilar;

Sfera sirtining yuzi ta’rif beradilar;

Sfera sirtining yuzi elementlarini ketma-ket izoxlab beradilar;

Sfera sirtining yuzi tasniflaydilar;
Masalalar yechish, og’zaki so’rov

Sfera sirtining yuzi haqida tushuncha

O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.

55

Mavzu: Masalalar yechish. N/A mashg’ulot mazmuni: Mavzuga oid hamda yil davomida o’tilganlarni takrorlash

NA

2


Mavzuga oid hamda yil davomida o’tilganlarni takrorlash

Savol-javob, misollar sihlash

Mavzuga oid hamda yil davomida o’tilganlarni takrorlash

O’rganilgan matematik tushunchalarni nostandart vaziyatlarda qo’llay oladi.


110/45Fan o`qituvchisi: G`afurov Zuhriddin
Yüklə 93,22 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə