Orta aras havzasi uluslararasi sempozyumu international symposium onYüklə 166,54 Kb.

tarix01.02.2018
ölçüsü166,54 Kb.


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE 

ORTA ARAS HAVZASI

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON 

MIDDLE ARAS BASIN 

WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY 

AND CULTURE

17-19 KASIM/NOVEMBER 2016, NAHÇIVAN/NAKHCHIVAN

PROGRAM


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

2

DÜZENLEYEN KURUMLAR / 

ORGANIZING INSTITUTIONS

•  T.C.  Başbakanlık  Atatürk  Kültür,  Dil  ve  Tarih  Yüksek  Kurumu  Atatürk

Araştırma  Merkezi  Başkanlığı  /  Republic of Turkey Prime Ministry Atatürk  

Supreme Council for Culture, Language and History – Atatürk Research 

Center

•  Iğdır Üniversitesi / Iğdır University

•  Nahçıvan Devlet Üniversitesi / Nakhchivan State University

•  Azerbaycan  Milli  İlimler  Akademisi  Tarih  Enstitüsü  /  Azerbaijan National Academy of Sciences

ONUR KURULU / 

BOARD OF HONOUR

•  Prof.  Dr.  Yagub  MAHMUDOV  (Azerbaycan  Milli  İlimler  Akademisi  Tarih

Enstitüsü  Başkanı)  / President of Institute for History, Azerbaijan National 

Academy of Sciences

•  Prof.  Dr.  Mehmet  Ali  BEYHAN  (Atatürk  Araştırma  Merkezi  Başkanı)/President of Atatürk Research Center

•  Prof.  Dr.  Saleh  MEHERREMOV  (Nahçıvan  Devlet  Üniversitesi  Rektörü)/Rector of Nakhchivan State University


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

3

DÜZENLEME KURULU/ 

ORGANIZING COMMITTEE

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Prof. Dr. Selma YEL

Nihat BÜYÜKBAŞ

Prof. Dr. İsmail HACIYEV

Prof. Dr. Emin ERDEM

Prof. Dr. Fahrettin SEFEROV

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Mübariz NURİYEV Doç. Dr. / Assoc. Prof. Cengiz ATLI

Prof. Dr. Halil BAL

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Elşen MEMMEDOV

Prof. Dr. Cebi BEHRAMOV

Doç. Dr. / Assoc. Prof. İrade MEMMEDOVA

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Güntekin NECEFLİ

Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ

Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Esra KÜRÜMBİLİM KURULU/ 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Prof. Dr. Fahrettin SEFEROV

Nihat BÜYÜKBAŞ

Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU

Prof. Dr. Emin ERDEM

Prof. Dr. Zahmet ŞAHVERDİEV

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Mübariz NURİYEV

Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ

Prof. Dr. Ebru ALTAN

Prof. Dr. Mehmet TEMEL

Prof. Dr. Cemal AVCI

Prof. Dr. Mustafa TURAN

Prof. Dr. Halil BAL

Prof. Dr. Ömer TURAN

Prof. Dr. Cebi BEHRAMOV

Prof. Dr. Ömer Osman UMAR

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Prof. Dr. Mualla UYDU YÜCEL

Prof. Dr. Mehmet CANATAR

Prof. Dr. Selma YEL

Prof. Dr. İsmail COŞKUN

Prof. Dr. Mustafa YILMAZ

Prof. Dr. Kemal ÇELİK

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Uğur ÜNAL

Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Muharrem KESİK

Prof. Dr. Çağrı ERHAN

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Cengiz ATLI

Prof. Dr. İsmail HACIYEV

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Elşen MEMMEDOV

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ

Doç. Dr. / Assoc. Prof. İrade MEMMEDOVA

Prof. Dr. Selami KILIÇ

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Güntekin NECEFLİ

Prof. Dr. Tofig MUSTAFAZADE

Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Esra KÜRÜM

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN

Dr. Gönül ESEDLİ

Prof. Dr. Hamit PEHLİVANLI
TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

4

SEKRETARYA/ 

SECRETARIAT

•  Duygu TÜRKER ÇELİK (ATAM Uzman Yard.) / Assistant Specialist

•  Oya ŞAKI (ATAM Şef) / Chief

•  Araş. Gör. / Res. Asst. Ahmet KOCAİSPİR

•  Rüya SEFEROVATARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

5

Naxçıvan Dövlət Universiteti Incesenet Fakultesının Akt Zali

(

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Toplantı Salonu/ 

Assembly Hall of Nakhchivan State University Faculty of Fine Arts)

09.00-10.00 

Kayıt / Registration

10.00-10.05 

Açılış / Opening

Saygı  Duruşu  ve  Ulusal  Marşlar/ A Moment of Silence and 

National Anthems

10.05-11.00 

Açılış Konuşmaları / Opening Speeches Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN 

 Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı/ President of Atatürk 

Research CenterProf. Dr. Saleh MEHERREMOV

 Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü/ Rector of Nakhchivan 

State UniversityProf. Dr. Derya ÖRS

 T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Başkanı/ President of Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History under Republic of Turkey Prime 

MinistryProf. Dr. Yagub MAHMUDOV 

 Azerbaycan Milletvekili /Azerbaycan Milli İlimler Akademisi

Tarih Enstitüsü Başkanı/Azerbaijan Member of Parliament/ President of Institute for History, Azerbaijan National 

Academy of SciencesYıldırım Tuğrul TÜRKEŞ (Teşrifleri Hâlinde / In Case He Graces Us with His Presence)

 Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı/ Deputy Prime Minister of Republic of Turkey

AÇILIŞ / OPENING

17 KASIM 2016, PERŞEMBE / NOVEMBER 17, 2016, THURSDAY


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

6

17 KASIM 2016, PERŞEMBE / NOVEMBER 17, 2016, THURSDAY

Naxçıvan Dövlət Universiteti Beynelxalq Munasibetler ve Xarici Diller 

Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Diller 

Fakültesi Toplantı Salonu

/Assembly Hall of Nakhchivan State University 

Faculty of International Relations and Foreign Languages)

BİRİNCİ GÜN/ DAY I

I. OTURUM 

SESSION I

Oturum Başkanı / Session Leader: Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

11.00-11.15 Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI

Urartu Devletinin Yayılım Sürecinde

Aras Havzası/ Aras Basin during the Expansion of Urartu State

11.15-11.30 Prof. Dr. İbrahim

TELLİOĞLU

Orta Aras Havzasının Selçuklu

Hâkimiyetine Girmesi/ Middle Aras 

Basin Coming under Seljukian 

Domination

11.30-11.45 Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK

Osmanlı-İran ve Rus İlişkileri

Bağlamında Penah Ali Han ve İbrahim

Halil Han Döneminde Karabağ

Hanlığı/ Penah Ali Khan as part of Ottoman-Iran and Russian Relations 

and Khanate of Karabakh in Ibrahim 

Halil Khan’s Period

11.45-12.00 Doç. Dr. / Assoc. Prof.

Ali HAŞİM

Səlcuqlar Dövründən Bəhs Edən

Tarixi Romanlarda Tarix və Müasirlik

Problemi/ History and Modernity Issue in the Historical Novels Referring to 

Seljukians Era

12.00-12.15Tartışma / Discussion

12.30-14.00: Öğle Yemeği 

Lunch


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

7

17 KASIM 2016, PERŞEMBE / NOVEMBER 17, 2016, THURSDAY

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Magistratura Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans Fakültesi Toplantı Salonu / 

Assembly Hall of Nakhchivan State Univeristy Faculty of Graduate Studies)

BİRİNCİ GÜN / DAY I

I.OTURUM 

SESSION I

Oturum Başkanı / Session Leader: Prof. Dr. Mehmet CANATAR

11.00-11.15 Prof. Dr. Nedim İPEK

Ulus Devlet Anlayışı ve Aras Türk

Hükümeti/ Nation-State Understanding and Turkish Government of Aras

11.15-11.30 Prof. Dr. Selma YEL

II.Dünya Savaşı’nda Kafkasya’da

Alman Lejyon Alayları ve Türkiye

(Nahcıvanlı Abdurrahman Fatalıbeyli)/

German Legion Regiments in 

Caucasia in WW2 and Turkey 

(Abdurrahman Fatalibeyli of 

Nakhchivan)

11.30-11.45 Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.

Özgür YILMAZ

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı

Sonrası Rusya’nın Doğu Anadolu’daki

Faaliyetlerine Dair Bazı TespitlerFindings as to Russian Operations 

in the Eastern Anatolia in the Post- 

Ottoman-Russian War Period of 1828-

1829

11.45-12.00 Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.

Seydi Vakkas TOPRAK

Çıldır Valisi Mehmed Şerif Paşa’nın

Aras Havzasındaki Faaliyetleri /

Actions of Cildir Governor Mehmed 

Serif Pasha in Aras Basin

12.00-12.15Tartışma / Discussion

12.30-14.00: Öğle Yemeği 

Lunch


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

8

17 KASIM 2016, PERŞEMBE / November 17, 2016, Thursday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Pedogoji Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Toplantı Salonu / 

Assembly Hall of Nakhchivan State University Faculty of Education)

BİRİNCİ GÜN 

DAY I

I. OTURUM 

SESSION I

Oturum Başkanı 

Session Leader: Prof. Dr. Zahmet ŞAHVERDİEV

11.00-11.15 Prof. Dr. Hacifahrettin

SEFERLİ

Eski Azerbaycan Toprağı – ZengezurThe Former Azerbaijani Territory - 

Zengezur

11.15-11.30 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Dilşen İNCE ERDOĞAN

İngiliz Belgelerine Göre İngiltere’nin

Kafkas Politikası Çerçevesinde

Zengezor Meselesi (1919) / Zengezur Issue within the scope of England’s 

Caucasus Policy according to English 

Documents (1919)

11.30-11.45 Doç. Dr. / Assoc. Prof.

Oktay KIZILKAYA

XIX. Yüzyılın Sonlarında Nahcivan’da

Bağımsızlığı Amaçlayan Ermeni

Örgütlenmesi / Armenian Organization Aiming Independence in Nakhchivan 

at the End of the 19th Century

11.45-12.00 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Abdulla MUSTAFAYEV

Erivan v


ə

Civarında Türkl

ə

r

əKarşı

Yapılan Katliamlar (1918-1920) /Massacres against Turks in Yerevan 

and Thereabouts(1918-1920)

12.00-12.15Tartışma / Discussion

12.30-14.00: Öğle Yemeği 

/ Lunch


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

9

17 KASIM 2016, PERŞEMBE / November 17, 2016, Thursday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Beynelxalq Munasibetler ve Xarici Diller 

Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Diller 

Fakültesi Toplantı Salonu / Assembly Hall of Nakhchivan State University 

Faculty of International Relations and Foreign Languages)

BİRİNCİ GÜN 

DAY I

II. OTURUM / SESSION II

Oturum Başkanı / Session Leader: Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ

14.00-14.15 Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ

1. Dünya Savaşı’nda İran’da Kuvve-i

Seferiyye / Expeditionary Forces in Iran during the WWI

14.15-14.30 Prof. Dr. Hamit PEHLİVANLI

I. Dünya Savaşı Sırasında Osmanlı

Devleti’nin Kuzey Kafkasya Politikası

ve Kafkasya Cibaliyyun-ı İttihadı

Hükümeti İle İlişkileri / Ottoman State’s Northern Caucasus Policy during the 

WWI and Relations with the Caucasian 

Cibaliyyun-ı İttihadı Government

14.30-14.45 Doç. Dr. / Assoc. Prof.

Cengiz ATLI

1. Dünya Savaşında Şark Cephesinde

Şehit Olan Azerbaycan Türkleri

Azerbaijani Turks Martyred in the 

Eastern Front of WWI

14.45-15.00 Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.

Musa GÜMÜŞ

Vâveylâ Gazete/Mecmuası’na Göre

I. Dünya Harbinde Kafkas Cephesi

ve Kafkaslarda Genel Durum (1915-

1918) / Caucasus Campaign in the 

WWI and General Situation in the 

Caucasus according to The Vâveylâ 

Newspaper/Journal (1915-1918)

15.00-15.15Tartışma / Discussion

15.15-15.30: Çay-Kahve Arası 

Tea-Coffee Break


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

10

17 KASIM 2016, PERŞEMBE / November 17, 2016, Thursday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Magistratura Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans Fakültesi Toplantı Salonu / 

Assembly Hall of Nakhchivan State University Faculty of Graduate Studies)

BİRİNCİ GÜN / DAY I

II. OTURUM / SESSION II

Oturum Başkanı / Session Leader: Prof. Dr. İsmayıl HACIYEV

14.00-14.15 Prof. Dr. Necati DEMİR

Türk Destanlarına Göre Orta Aras

Bölgesi / Middle Aras Region According to Turkish Sagas

14.15-14.30 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

İrade MEMMEDOVA

N.Korsun’un Orta Aras Havzası

Hakkında Verdiği Bilgiler / Information 

N.Korsun Gave as to Middle Aras 

Basin

14.30-14.45 Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.

Erol AKCAN

Bir Cumhuriyet Aydını’nın Gözüyle

Orta Aras Havzası / Middle Aras 

Basin from the View of a Republican 

Intellectual

14.45-15.00 Dr. (E) Alb. / Retd. Col.

Suat AKGÜL

Azerbaycanlı Pilot Mehmet

Altunbay’ın Anıları ve Bir Sinema

Filmi / Memories of Azerbaijani Pilot Mehmet Altunbay and a Motion 

Picture Film

15.00-15.15Tartışma / Discussion

15.15-15.30: Çay-Kahve Arası 

Tea-Coffee Break


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

11

17 KASIM 2016, PERŞEMBE / November 17, 2016, Thursday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Pedogoji Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Toplantı Salonu / 

Assembly Hall of Nakhchivan State University Faculty of Education)

BİRİNCİ GÜN / DAY I

II. OTURUM/ SESSION II

Oturum Başkanı / Session Leader: Doç. Dr. / Assoc. Prof. Hasan CİCİOĞLU

14.00-14.15 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Toğrul HALİLOV

Nahçıvan Toprağının Orta Tunç Çağı

Seramiklerinin Süsleme (Ornamental)

Özelliği / Ornamental Feature of Intermediate Bronze Age Ceramics of 

Nakhchivan Soil

14.15-14.30 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Kadir ALİYEV

Ortaçağ Azerbaycan Mimarisi:

Nahcivan Mümine Hatun Türbesi

Madalyonları Üzerine Bir İnceleme/Medieval Azerbaijani Architecture: 

An Analysis upon Medallions of  

Nakhchivan Mümine Hatun Shrine 

14.30-14.45 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Gulnara KANBAROVA

Arazboyu Mimari Anıtlarının Bedii

Özellikleri / Aesthetic Features of 

Arazboyu Architectural Monuments

14.45-15.00 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Zeyneb GULİYEVA

Nahçıvan’ın Arazboyu

Yerleşmelerinden Bulunan Neolitik

Seramiği / Neolithic Ceramic Found in the Settlements of  Nahchivan’s 

Arazboyu

15.00-15.15Tartışma / Discussion

15.15-15.30: Çay-Kahve Arası 

Tea-Coffee Break


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

12

17 KASIM 2016, PERŞEMBE / November 17, 2016, Thursday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Beynelxalq Munasibetler ve Xarici Diller 

Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Diller 

Fakültesi Toplantı Salonu / Assembly Hall of Nakhchivan State University 

Faculty of International Relations and Foreign Languages)

BİRİNCİ GÜN /

 DAY I

III. OTURUM / SESSION III

Oturum Başkanı / Session Leader: Prof. Dr. Halil BAL

15.30-15.45 Prof. Dr. Vəli BAXŞƏLİYEV

Nahçıvan’ın Kalcolitic Kültürü

Chalcolithic Culture of Nakhchivan

15.45-16.00 Doç. Dr. / Assoc. Prof.

Firudin RZAYEV

Eski Yazıtlarda Kuti, Lulubi Türkleri ve

Onların Nahçıvan, Iğdır Yer İsimlerinde

İzleri / Kuti, Lulubi Turks in Archaic Scriptures and Their Traces on the 

Toponyms of Nakhchivan and Iğdır

16.00-16.15 Doç. Dr. / Assoc. Prof.

Eyüp SARITAŞ

Kars Yöresinde Bulunan Kaya Resimleri

İle Çin’de Hun ve Göktürk Dönemine Ait

Kaya Resimlerinin Karşılaştırılması /A Comparison between  the Cave 

Paintings Found in the Vicinity of Kars 

and the Ones Belonging to the Period of 

Huns in China and Göktürks 

16.15-16.30 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Nermine EMİRBEYOVA

Orta Araz Havzası’nın İstihkâm Kaleleri,

XIX. Yüzyılın İkinci Çeyreğinde Osmanlı-

Rus Askeri Kampanyaları ve Rus-İran

Savaşlarında Onların Rolü / Fortresses 

in Middle Aras Basin, Ottoman-Russian 

Military Campaigns in the Second 

Quarter of the 19

th

 Century and Their 

Role in the Russo-Persian War

16.30-16.45Tartışma / Discussion

19.00: Akşam Yemeği 

Dinner


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

13

17 KASIM 2016, PERŞEMBE / November 17, 2016, Thursday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Magistratura Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans Fakültesi Toplantı Salonu / 

Assembly Hall of Nakhchivan State University Faculty of Graduate Studies)

BİRİNCİ GÜN / DAY I

III. OTURUM 

SESSION III

Oturum Başkanı / Session Leader: Prof. Dr. Tofig MUSTAFAZADE

15.30-15.45 Prof. Dr. Hacı Qadir

QADİRZADE

Arazboyunun Orta Axarının Ortaq

Dəyəri: Qonaqpərvərlik / The Common 

Value of the Middle Aras Basin: 

Hospitality

15.45-16.00 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Reşad ZÜLFÜQAROV

Nahçivan ve Doğu Anadolu Halk

Kültüründe Ortak Dügün Geleneklerinde

Kullanılan Kelimeler / Words Used in the Common Wedding Traditions in 

Nakhchivan and East Anatolia Folk 

Culture

16.00-16.15 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Abdullah KAYA

Türk Kültürünün Türkistan’dan

Anadolu’ya Taşınmasında Orta Aras

Havzasının Rolü ve Önemi; Orta Aras

Havzası ve Türklerde Defin Merasimleri /

The Role and Importance of Middle Aras 

Basin in the Transition of Turkish Culture 

from Turkestan to Anatolia

16.15-16.30 Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.

Türkan ARIK (QADİRZADE)

Azerbaycan Türklerin’de “Ağaç

Süsleme”, “Şah Bezeme” Âdetinin

Eski Türk Kültüründe Yeri ve Önemi/The Place and Importance of  “Tree 

Decoration” and “Shah Bezeme” 

Traditions of Azerbaijani Turks in the 

Early Turkish Culture

16.30-16.45Tartışma / Discussion

19.00: Akşam Yemeği 

Dinner


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

14

17 KASIM 2016, PERŞEMBE / November 17, 2016, Thursday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Pedogoji Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Toplantı Salonu/ 

Assembly Hall of Nakhchivan State University Faculty of Education)

BİRİNCİ GÜN / DAY I

III. OTURUM 

SESSION III

Oturum Başkanı / Session Leader: Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU

15.30-15.45 Doç. Dr. / Assoc. Prof.

Novruzeli REHİMOV

Küreselleşme Sürecinde Doğu-Batı

Kültürlerinin Etkileşimi / Interaction of 

the Eastern-Western Cultures in the 

Globalization Process

15.45-16.00 Dr. Gönül ESEDLİ

Orta Aras Havzası ve Şirvan

Bölgelerinin Manevi Kültüründe Ortak

Özellikler / Common Features in the 

Moral Culture of the Middle Aras 

Basin and Shirvan Regions

16.00-16.15 Öğr. Gör. / Lecturer Şule

ALİYEVA

Nahçıvan ve Doğu Anadolu’nun BazıBölgelerinde Çocukla Bağlı İnam ve

İnançlar / Beliefs Related to Children in Nakhchivan and Some Regions of 

the Eastern Anatolia

16.15-16.30 Dr. Rais

ə 

C

ƏF

Ə

ROVASovet Hakimiyy

ə

ti İllə

rind


ə

Naxçıvan

Ə

halisinin Bir Hissə

sinin M


ə

rk

əzi

Asiya v


ə

Sibir


ə

Sürgün Edilm

ə

sinin


Araşdırılması / A Research of the 

Exile of Nakhchivan People in the 

Provinces under Soviet Hegemony to 

Central Asia and Siberia

16.30-16.45Tartışma / Discussion

19.00: Akşam Yemeği 

Dinner


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

15

18 KASIM 2016, CUMA / November 18, 2016, Friday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Beynelxalq Munasibetler ve Xarici Diller 

Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Diller 

Fakültesi Toplantı Salonu / Assembly Hall of Nakhchivan State University 

Faculty of International Relations and Foreign Languages)

İKİNCİ GÜN 

DAY II

IV. OTURUM 

SESSION IV

Oturum Başkanı / Session Leader: Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof. Esra KÜRÜM

09.30-09.45

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Ramiz

QASIMOV


XIX Əsrın Sonu və XX Əsrın Əvvəllərındə

Naxçıvanda Maarif və Məktəbdarlıqda

M.T.Sidqi və C.Məmmədquluzadənin

Rolu / The Role of M.T.Sitki and C.Memmedguluzade in Education and 

Teaching in Nakhchivan at the End of 

the 19

th

 and at the Beginning of the 20

th

 

Century

09.45-10.00

Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Nezaket HÜSEYNOVA

Azerbaycan Halk Ağzı Edebi Örneklerinde

Aras Havzası ‘Ayrılığın’ Sembolu Kimi /The Symbol of  “Seperation” in Middle 

Aras Basin in the Examples in Azerbaijani 

Colloquial Literature

10.00-10.15

Dr. Elnur NESİROV

Ortaçağ’da Düveyn ve Düveynli İlim

Adamları / Duveyn in the Medieval Period 

and Scientists of Duveyn

10.15-10.30

Öğr. Üyesi / Lecturer Bağır

BABAYEV


Hüseyin Cavid Çarlık Rusya’sı

Döneminde- XX Yüzyılın Başlarında

Nahçıvan’da Eğitimin Milletin Milli

Bilincinin ve Milli Değerlerin Gelişimindeki

Rolü Hakkında / About the Role of Huseyin 

Cavid in Education, National Awareness 

of the Public and Development of National 

Values in Nakhchivan, Tsarist Russia Era- 

at the Beginning of the 20th Century

10.30-10-45Tartışma / Discussion

10.45-11.00: Çay-Kahve Arası 

Tea-Coffee Break


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

16

18 KASIM 2016, CUMA / November 18, 2016, Friday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Magistratura Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans Fakültesi Toplantı Salonu / 

Assembly Hall of Nakhchivan State University Faculty of Graduate Studies)

İKİNCİ GÜN / DAY II

IV. OTURUM 

SESSION IV

Oturum Başkanı / Session Leader: Prof. Dr. Selami KILIÇ

09.30-09.45 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Elman CEFERLİ

1917-1921 Yıllarında Türkiye’nin

Nahçıvan Politikası / Turkey’s Policy 

on Nakhchivan in the years of 1917-

1921

09.45-10.00 Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.

Onur OKYAR

Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan

ve İran Denkleminde Nahçıvan:

Sorun mu, Fırsat mı? / Nakhchivan in the Balance of Turkey, Azerbaijan, 

Armenia and Iran: Is It a Problem, or 

an Oppotunity?

10.00-10.15 Dr. Sadık ERDAŞ

Devletlerarası İşbirliğine Bir Örnek:

Arpaçay Barajı İnşaa Süreci ve Orta

Aras Coğrafyasına Siyasal ve Sosyo

Ekonomik Etkileri / An Example to the Intra-State Cooperation: Construction 

Process of Arpaçay Barrage and Its 

Political and Socio-Economic Effects 

on the Middle Aras Geography

10.15-10.30 Ph.D, Böyuk Elmi İşci

Sevinc CABBAROVA

Türkiyy


ə

-Naxçıvan İqtisadi-Sosial

Ə

laq


ə

l

ərinin İnkişafi: Kecmişi v

ə 

Pespektivlə

ri / The Development of Turkey-Nakhchivan Socio-Economic 

Relations: Its Past and Perspectives

10.30-10.45Tartışma / Discussion

10.45-11.00: Çay-Kahve Arası 

Tea-Coffee Break


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

17

18 KASIM 2016, CUMA / November 18, 2016, Friday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Pedogoji Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Toplantı SalonuAssembly Hall of Nakhchivan State University Faculty of Education)

İKİNCİ GÜN 

DAY II

IV. OTURUM 

SESSION IV

Oturum Başkanı / Session Leader: Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

09.30-09.45

Prof. Dr. Ebulfez

AMANOĞLU -

Aliya MUSAYEVA

İlk Farsça-Türkçe Sözlük: Hinduşah

Naxçıvaninin Es-sihah-el Ecemiye

(XIII yy.) Eseri / The First Persian-Turkish Dictionary: Hindusah 

Nakhchivani’s Work “Es-sihah-el 

Ecemiye” (13th Century)

09.45-10.00 Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.

Mehmet KARAASLAN

Bir Sözlü Edebiyat Türü Olarak

Meyhanalar ve Nahcivan Bölgesinde

İcrası Üzerine Değerlendirmeler /“Meyhane”s as a Genre of Oral 

Literature and Evaluations upon Their 

Performance in Nakhchivan’s Region

10.00-10.15 Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.

Murat KEKLİK

Kavsî Divanında Atasözü ve Veciz

Sözler / Proverbs and Epigrams in 

Kavsî Divan

10.15-10.30 Dr. Nuray ALİYEVA

Naxçıvan Dialekt v

ə

Şivə

l

ərind

ə

və

Iğdır Ağızlarında Saitl

ə

rin


Ə

v

əzl

ə

nmə

si / Revision of Vowels in Nakhchvivani Dialect and Accents and 

Dialects of Iğdır

10.30-10.45Tartışma / Discussion

10.45-11.00: Çay-Kahve Arası 

Tea-Coffee Break


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

18

18 KASIM 2016, CUMA / November 18, 2016, Friday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Beynelxalq Munasibetler ve Xarici Diller 

Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Diller 

Fakültesi Toplantı Salonu 

Assembly Hall of Nakhchivan State University 

Faculty of International Relations and Foreign Languages)

İKİNCİ GÜN 

DAY II

V. OTURUM 

SESSION V

Oturum Başkanı / Session Leader: Doç. Dr. / Assoc. Prof. Güntekin NECEFLİ

11.00-11.15 Prof. Dr. İsmayıl HACIYEV

Naxçıvan Az

ə

rbaycan Atabə

yl

ər

Dövl


ə

tinin M


ə

rk

əzl

ə

rində

n Biri Kimi.../ Nakhchivan as one of the Centers of 

Atabaylar State

11.15-11.30

Prof. Dr. Abbas SEYİDOV -

Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.

Sevinc İMANOVA

Arazboyu Kadim Nahçıvan Boylarının

İktisadi Hayatı (M.Ö.V-II Binyıllar)/

Economic Life of the Ancient 

Arazboyu Nakhchivan Tribes (5000-

2000 B.C.)

11.30-11.45 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

As

ə

f QƏ

RİBOV


Naxçıvan Muxtar Respublikasının

Xarici İqtisadi

Ə

laq


ə

l

ərinin İnkişafı,

T

əhlük

ə

sizliyi və

İxtisaslaşma

İstiqam

ə

tlə

ri / The Development, Security and Specializing Goals 

of Foreign Economic Relations of 

Nakhchivan Autonomous Republic 

11.45-12.00 Tarih Üzre Felsefe Doktoru

Yaşar RAHİMOV

XIX. Yüzyılda Nahçıvan’da Tuz Üretimi

ve Ticareti / Salt Production and Trade 

in Nakhchivan in the 19

th

 Century

12.00-12.15Tartışma / Discussion

12.30-14.00: Öğle Yemeği 

Lunch


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

19

18 KASIM 2016, CUMA / November 18, 2016, Friday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Magistratura Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Yüksek Lisans Fakültesi Toplantı Salonu Assembly Hall of Nakhchivan State University Faculty of Graduate Studies)

İKİNCİ GÜN / DAY II

V. OTURUM / SESSION V

Oturum Başkanı / Session Leader: Doç. Dr. / Assoc. Prof. İrade MEMMEDOVA

11.00-11.15

Prof. Dr. İbrahim GÜNER -

Yrd. Doç. Dr. / Asst. Prof.

Oğuz ŞİMŞEK

Coğrafi, Tarihi ve Siyasi Özellikleri

Bakımından Aras Irmağı / Aras River 

in terms of Its Geographical, Historical 

and Political Features

11.15-11.30 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

R

ə

sul BAĞIROVNaxçıvanda Yeni T

ə

dqiq OlunmuşQalalar v

ə

Müdafiə

İstehkamları

(2000-2010) / Recently Discovered 

Castles in Nakhchivan and Defense 

(2000-2010)

11.30-11.45 Ph.Dr. Ferah HÜSEYN

Az

ə

rbaycanın Çuxursəə

d Vilay


ə

tinin


Toponimikası (1728-ci İl R

ə

vanLivasi Müf

ə

ssə

l T


ə

hrir D


ə

ft

ərinin

Materialları

Ə

sasında) / Toponomy of Azerbaijan’s Cokur Sa’d Province 

(On the Basis of Cadastral Record 

Books of Erivan Region in 1728)

11.45-12.00Tartışma / Discussion

12.30-14.00: Öğle Yemeği 

/ Lunch


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

20

18 KASIM 2016, CUMA / November 18, 2016, Friday

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Pedogoji Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Toplantı Salonu Assembly Hall of Nakhchivan State University Faculty of Education)

İKİNCİ GÜN

 / DAY II

V. OTURUM 

SESSION V

Oturum Başkanı / Session Leader: Prof. Dr. Emin ERDEM

11.00-11.15 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Hazar HUSEYİNOV

Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinde

Tarımın Durumu (1970-1980 Yıllarda)/

Status of Agriculture in Nakhchivan 

Autonomous Republic (1970-1980)

11.15-11.30 Doç. Dr. / Assoc. Prof. 

Seymur AĞAZADE

Nahçıvan’da Tarımsal Verimlilik için

Yakınsama Hipotezinin İncelenmesi/

An Analysis of the Convergence 

Hypothesis for Agricultural 

Productivity in Nakhchivan

11.30-11.45 Dok. Öğr. / Doctoral Student İlah

ə 

SEYİDOVAOrta Araz Hövz

ə

sinin Suvarma və

İçm


ə

li Su M


ə

nb

əl

ə

rinin EkolojiV

ə

ziyyə

ti / Ecological Situation of Middle Aras Basin’s Irrigation and 

Drinking Water Resources

11.45-12.00Tartışma / Discussion

12.30-14.00: Öğle Yemeği 

Lunch


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

21

Naxçıvan Dövl

ə

t Universiteti Beynelxalq Munasibetler ve Xarici Diller 

Fakultesının Akt Zali

(Nahçıvan Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Yabancı Diller 

Fakültesi Toplantı Salonu / Assembly Hall of Nakhchivan State University 

Faculty of International Relations and Foreign Languages)

İKİNCİ GÜN 

DAY II

14.00-15.00:

DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ OTURUMU / EVALUATION and CLOSING 

SESSION

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Prof. Dr. Yagub MAHMUDOV

Prof. Dr. Saleh MEHERREMOV

Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ

Nihat BÜYÜKBAŞ

Doç. Dr. / Assoc. Prof. Mübariz NURİYEV

19.00: Akşam Yemeği 

Dinner

SOSYAL PROGRAM 

SOCIAL PROGRAMME

Nahçıvan Şehir Turu / Nakhchivan City Tour

18 KASIM 2016, CUMA / November 18, 2016, Friday

19 KASIM 2016, CUMARTESİ / November 19, 2016, Saturday


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

22

ADRES LİSTESİ / LIST OF ADRESSES

Prof. Dr. Derya ÖRS

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı /

deryaors@ayk.gov.tr /Ankara / TÜRKİYE

Prof. Dr. Yagub MAHMUDOV

Azerbaycan Milletvekili-AMEA Tarih Enstitüsü Başkanı /

Bakü / AZERBAYCAN

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma 

Merkezi Başkanı / m.beyhan@atam.gov.tr /

Ankara / TÜRKİYE

Prof. Dr. Saleh MEHERREMOV

Nahçıvan Devlet Üniversitesi Rektörü /

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Nihat BÜYÜKBAŞ 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma 

Merkezi Başkan Yardımcısı / nihatbuyukbas@hotmail.com /

Ankara/ TÜRKİYE

Prof. Dr. Abbas SEYİDOV

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti / abbas.seyidov@gmail.

com/ Bakü / AZERBAYCAN   

Doç. Dr. Abdulla MUSTAFAYEV

Nahcivan Devlet Üniversitesi / a.mustafayev1965@gmail.com/

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Prof. Dr. Abdullah İLGAZİ

Dumlupınar Üniversitesi / ailgazi65@hotmail.com /

Kütahya / TÜRKİYE

Doç. Dr. Abdullah KAYA

Cumhuriyet Üniversitesi / zaravi58@hotmail.com / Sivas / TÜRKİYE

Doç. Dr. Ali HAŞİM

AMEA Nahçıvan Bölümü / aliheshim@yahoo.com /

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Aliya MUSAYEVA

Nahçıvan Devlet Üniversitesi / Nahçıvan / AZERBAYCAN

Doç. Dr. Asəf QƏRİBOV

Naxçıvan Dövlət Universiteti / asafqaribov@yahoo.com /

Nahçıvan / AZERBAYCAN 

Öğr.Üyesi Bağır BABAYEV

Nahcivan Devlet Üniversitesi / baqirbabayev59@mail.ru /

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Prof. Dr. Cebi BEHRAMOV

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi / djabibaxramov@mail.ru /

Bakü / AZERBAYCAN      

Doç. Dr. Cengiz ATLI

Iğdır Üniversitesi / cengiz3636@hotmail.com / Iğdır / TÜRKİYE

Doç. Dr. Dilşen İNCE 

ERDOĞAN 

Adnan Menderes Üniversitesi / drinceerdogangmail.com /

Aydın / TÜRKİYETARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

23

Prof. Dr. Ebulfez AMANOĞLU

Nahçıvan Devlet Üniversitesi / ebulfezamanoglu@yahoo.com /

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Doç. Dr. Elman CEFERLİ

Nahçıvan Devlet Üniversitesi / ecaferli@mail.ru /

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Dr. Elnur NESİROV

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi / elnur.nesirov@gmail.

com/ Haçmaz / AZERBAYCAN   

Doç. Dr. Elşen MEMMEDOV

Nahçıvan Devlet Üniversitesi / elsheninfo@mail.ru/

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Prof. Dr. Emin ERDEM

Pamukkale Üniversitesi / eerdem@pau.edu.tr / Denizli / TÜRKİYE

Yrd. Doç. Dr. Erol AKCAN

Iğdır Üniversitesi / eerolakcan@gmail.com / Iğdır / TÜRKİYE

Yrd. Doç. Dr. Esra KÜRÜM

Bitlis Eren Üniversitesi / esra-kurum@hotmail.com /

Iğdır /TÜRKİYE

Doç. Dr. Eyüp SARITAŞ

İstanbul Üniversitesi / eyupsaritas1991@hotmail.com /

İstanbul / TÜRKİYE

Ph.Dr. Ferah HÜSEYN

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi / ferah@mail.ru /

Bakü / AZERBAYCAN    

Doç. Dr. Firudin RZAYEV

AMEA Nahçıvan Bölümü / firudinrzayev@gmail.com /

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Dr. Gönül ESEDLİ

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi /  feyakonul@rambler.ru /

Bakü / AZERBAYCAN

Doç. Dr. Gulnara KANBAROVA

Nahçıvan Devlet Üniversitesi / gulnare_qenberova65@yahoo.com /

Nahçıvan / AZERBAYCAN 

Doç. Dr. Güntekin NECEFLİ

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi / guntekin.cemil@gmail.com /

Bakü / AZERBAYCAN

Prof. Dr. Hacı Qadir QADİRZADE Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi /

Nahçıvan / AZERBAYCAN  

Prof. Dr. Hacifahrettin SEFERLİ Azerbaycan Mili Bilimlər Akademisi Nahçıvan Bölümü /  

hacifexreddin@yahoo.com.tr / Nahçıvan / AZERBAYCAN

Prof. Dr. Halil BAL

İstanbul Üniversitesi / halilbal@yahoo.com / İstanbul / TÜRKİYE

Prof. Dr. Hamit PEHLİVANLI

Kırıkkale Üniversitesi / hamitoba@yahoo.com / Kırıkkale / TÜRKİYE

Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU

Doğu Akdeniz Üniversitesi / hasan.cicioglu@emu.edu.tr /

Gazimağusa / KKTCTARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

24

Doç. Dr. Hazar HUSEYİNOV

Nahçıvan Devlet Üniversitesi / xezerhuseynov@gmail.com /

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Prof. Dr. İbrahim GÜNER

Muğla Üniversitesi / iguner@mu.edu.tr / Muğla / TÜRKİYE

Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / telliogluibrahim@gmail.com /

Samsun / TÜRKİYE

Dok. Öğr. İlahə SEYİDOVA

AMEA Naxçıvan Bölməsi / ilaherahim16@gmail.com /

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Doç. Dr. İrade MEMMEDOVA

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi /  irade.mammadli@gmail.com /

Bakü / AZERBAYCAN

Prof. Dr. İsmail ÖZÇELİK

Kırıkkale Üniversitesi / iozcelik6@gmail.com /

Kırıkkale / TÜRKİYE

Prof. Dr. İsmayıl HACIYEV

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi /

ismayil_haciyev@yahoo.com / Nahçıvan / AZERBAYCAN

Doç. Dr. Kadir ALİYEV

Nahçıvan Devlet Üniversitesi / kadiraliyev@yahoo.com.tr /

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Prof. Dr. Mehmet CANATAR

İstanbul Üniversitesi / canatar@istanbul.edu.tr/ İstanbul / TÜRKİYE

Prof. Dr. Mehmet IŞIKLI

Atatürk Üniversitesi / mehmet.isikli@gmail.com/

Erzurum / TÜRKİYE

Yrd. Doç. Dr. Mehmet 

KARAASLAN

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / mehmerkaraaslan@

nevsehir.edu.tr / Nevşehir / TÜRKİYE

Yrd. Doç. Dr. Murat KEKLİK

Iğdır Üniversitesi / m.keklikk@hotmail.com / Iğdır / TÜRKİYE

Yrd. Doç. Dr. Musa GÜMÜŞ

Adnan Menderes Üniversitesi / musagumus@hotmail.com /

Aydın / TÜRKİYE

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / bilgin.ms@gmail.com /

Ankara / TÜRKİYE

Doç. Dr. Mübariz NURİYEV

Nahçıvan Devlet Üniversitesi / mubariznuri@mail.ru /

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Prof. Dr. Necati DEMİR

Gazi Üniversitesi / demir_necati@hotmail.com / Ankara / TÜRKİYE

Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ

Erzincan Üniversitesi / nfatas@gmail.com / Erzincan / TÜRKİYE

Prof. Dr. Nedim İPEK

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / nedimipek@hotmail.com /

Samsun / TÜRKİYETARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

25

Doç. Dr. Nermine EMİRBEYOVA Azerbaycan Milli İlimler Akademisi / zamburek@mail.ru /

Bakü / AZERBAYCAN

Doç. Dr. Nezaket HÜSEYNOVA

Bakü Devlet Üniversitesi / turkkizi@rambler.ru /

Bakü / AZERBAYCAN

Doç. Dr. Novruzeli REHİMOV

Nahcivan Devlet Üniversitesi / novruzrehimov62@mail.ru /

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Dr. Nuray ALİYEVA

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü / 

naliyeva22@mail.ru / Nahçıvan / AZERBAYCAN

Yrd. Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK

Ardahan Üniversitesi / oguzsimsek76@hotmail.com /

Ardahan / TÜRKİYE

Doç. Dr. Oktay KIZILKAYA

Kafkas Üniversitesi / o.kizilkaya@mynet.com / Kars / TÜRKİYE

Yrd. Doç. Dr. Onur OKYAR

Çankırı Karatekin Üniversitesi / onurokyar@hotmail.com /

Çankırı / TÜRKİYE

Yrd. Doç. Dr. Özgür YILMAZ

Gümüşhane Üniversitesi / ozguryilmaz@gumushane.edu.tr /

Gümüşhane / TÜRKİYE

Dr. Raisə CƏFƏROVA 

Azerbaycan Milli Elmler Akademiyası / cafarova.r@mail.ru /

Bakü / AZERBAYCAN 

Doç. Dr. Ramiz QASIMOV

Azerbaycan Mili Bilimlər Akademisi Nahçıvan Bölümü /

ramizasef@yahoo.com.tr / Nahçıvan / AZERBAYCAN

Doç. Dr. Rəsul BAĞIROV

Nahçıvan Devlet Üniversitesi / resulbagirov@mail.ru /

Nahçıvan / AZERBAYCAN 

Doç. Dr. Reşad ZÜLFÜQAROV

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Nahçıvan Bölümü / 

zulfuqarov_1981@mail.ru / Nahçıvan / AZERBAYCAN

Dr. Sadık ERDAŞ

Hacettepe Üniversitesi / serdas@hacettepe.edu.tr /

Ankara / TÜRKİYE

Prof. Dr. Selami KILIÇ

Atatürk Üniversitesi / drselami@atauni.edu.tr /

Erzurum / TÜRKİYE

Prof. Dr. Selma YEL

Gazi Üniversitesi /  selmayel@gazi.edu.tr / Ankara / TÜRKİYE

Ph.D. Sevinc CABBAROVA

AMEA Naxçıvan Bölməsi / sjabbar@mail.ru/

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Yrd. Doç. Dr. Sevinc İMANOVA Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti / seva_imanli@mail.ru /

Bakü / AZERBAYCAN    

Yrd. Doç. Dr. Seydi Vakkas 

TOPRAK


Adıyaman Üniversitesi / seyditoprak@gmail.com /

Adıyaman / TÜRKİYE
TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

26

Doç. Dr. Seymur AĞAZADE

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi /

seymur.agazade@erdogan.edu.tr / Rize / TÜRKİYE

Dr.(E)Alb. Suat AKGÜL

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire Başkanlığı 

(ATASE)’ndan Emekli / suatakgul1@gmail.com / Antalya / TÜRKİYE

Öğr. Gör. Şule ALİYEVA

Nahçivan Öğretmenler Enstitüsü / shole.qadirqizi@mail.ru /

Nahçıvan / AZERBAYCAN 

Prof. Dr. Tofig MUSTAFAZADE

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi / tofig2014@rambler.ru / 

Bakü / AZERBAYCAN

Doç. Dr. Toğrul HALİLOV

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi / x.toqrul@gmail.com /

Nahçıvan / AZERBAYCAN

Yrd. Doç. Dr. Türkan ARIK 

(QADİRZADE)

Iğdır Üniversitesi / tgadirzade@yahoo.com.tr / Iğdır / TÜRKİYE

Prof. Dr. Vəli BAXŞƏLİYEV

AMEA Naxçıvan Bölməsi / velibahshaliyev@mail.ru /

Naxçıvan / AZƏRBAYCAN

Tarih Üzre Felsefe Doktoru 

Yaşar RAHİMOV

Azerbaycan Mili Bilimlər Akademisi Nahçıvan Bölümü / 

yaarrahimov@yahoo.com.tr / Nahçıvan / AZERBAYCAN

Prof. Dr. Zahmet ŞAHVERDİEV Nahçıvan Devlet Üniversitesi / Nahçıvan / AZERBAYCAN 

Doç. Dr. Zeyneb GULİYEVA

Azerbaycan Mili Bilimler Akademisi Nahçıvan Bölümü /

zeyneb_guliyeva@yahoo.com / Nahçıvan / AZERBAYCAN

Hüseyin TOSUN

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma 

Merkezi İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Müdürü /

ht0992@gmail.com / Ankara / TÜRKİYE

Duygu TÜRKER ÇELİK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma 

Merkezi Uzman Yardımcısı / d.turker@atam.gov.tr /

Ankara / TÜRKİYE

Oya ŞAKI

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Şef  / oyasaki@hotmail.com/ Ankara / TÜRKİYE


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

27


TARİH VE KÜLTÜR EKSENİNDE ORTA ARAS HAVZASI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MIDDLE ARAS BASIN  WITHIN THE CONTEXT OF HISTORY AND CULTURE

28Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə