Orta Əsrlərdə Yaşamış azərbaycanli aliMLƏRYüklə 4,41 Mb.

səhifə1/187
tarix21.06.2018
ölçüsü4,41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   187


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Orta Əsrlərdə Yaşamış 

 

AZƏRBAYCANLI   ALİMLƏR 

 

fəqihlər, müfəssirlər, mühəddislər, mütəkəllimlər, ravilər, qarilər ... 

 

 

 

 

ناجيبرذأ ءاملع 

 

ىطسولا نورق في  ءاهقف

 ,

نيرّسفم

 ,

ينثّدمح

 ,

ينمّلكتم

 ,

ةاوُر

 ,

 ءارقلا

...

 

 

 

 

 

THE AZERBAİJANİ SCHOLARS 

 

Lived in the Middle Ages  

 

fuqaha, mufassers, muhaddeses, mutakallims, ruwat, qurra ... 


Orta Əsrlərdə Yaşamış

 

 

 

 

AZƏRBAYCANLI   ALİMLƏR 

 

fəqihlər, müfəssirlər, mühəddislər, mütəkəllimlər, ravilər, qarilər ... 

 

 

ءايبنلاا    ةثرو   ءاملعلا  

 

Elnur Nəsirov 

 

 

 

 

 

 

 

Kitabın üz qabığındakı rəsm tanınmış türk rəssamı  

Osman Həmdi bəyin (1842-1910) ‚İlahiyyatçı‛ portretidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı 2011 

 

azerialimler@box.az

  

  

 

 

 

 Kitabın üz qabığındakı ərəbcə yazıda Muhəmməd peyğəmbərin (م) ‚Alimlər 

peyğəmbərlərin varisləridirlər‛ sözü yazılmışdır. Hədisin bütünü isə belədir: 

 

 بِيا عَ نْ دَّلا   بِي عَ  نْ عَ  

 عَا عَ 


 :

 

 بِينِّي بِي عَ  

 تُ نْ بِيعَ 

 

 عَا تُ عَ  

 بِيدَّا 

 

ىدَّلعَص


 

 تُدَّا 


 

 بِي نْ عَلعَ 

 

 عَ دَّلعَ عَ  ,

 

 تُا تُ عَيَ  :

 

 نْ عَ  

 عَ عَلعَ 

 

 ً  بِيرعَط 

 تُ تُلنْ عَ 

 

 بِي  بِي  

 ًمنْلبِي 

 ,

 

 عَ عَلعَ  

 بِي بِي 

 

 ً  بِيرعَط 

 نْ بِي 


 

 بِي تُرتُط

 

 بِي دَّ عَنْا  ،

 

 دَّ بِي عَ  

 عَ عَ بِيلا عَمنْا 

 

 تُ عَ عَ عَا 

 عَهبِي عَحبِي نْجعَ 

 

 ًضبِي 


 

 بِي بِيا عَ بِيا

 

 بِي نْلبِي نْا  ،

 

 دَّ بِي عَ  

 عَ نْ عَ 

 

 بِيبِيا عَ نْا  

ىعَلعَ 


 

 بِيلبِي  عَ نْا 

 

 بِي نْ عَ عَ  

 بِيرعَمعَ نْا 

 

 عَ عَلنْيَ عَا 

 بِي نْلعَ نْا 

 

ىعَلعَ 


 

 بِيربِيلا عَ 

 

 بِي بِي  عَ عَ نْا  ،

 

 دَّ بِي عَ  

 عَبِيا عَ نْا 

 

 تُربِي نْ عَيَ نْ عَ عَا  

تُ عَا 


 نْ عَ 

 

 بِي  

 بِيت عَ عَمدَّ ا 

 

 نْ عَ عَ  

 بِي 


 

 بِي نْ عَا 

 ،

 

 لُّ تُ عَ  

 ءٍانْ عَ 

 

 دَّ عَ 


 

 بِي  عَ  بِينْا 

 

 بِي 


 

 بِي نْ عَج

 

 بِيا عَمنْا  ،

 

 دَّ بِي  

 عَا عَمعَلتُ نْا 

 

 تُ عَ عَ عَ  

 بِيا عَ بِي نْ عَا 

 ،

 

 دَّ بِي  

 عَا عَ بِي نْ عَا 

  

نْعَا 


  تُ بِينِّي عَ تُيَ 

 

 ً  عَ  بِي  ،

 

لاعَ  

 ًعَهَنْ بِي 

 ،

 

  تُ عَ نْ عَ عَ  

 عَ نْلبِي نْا 

 ,

 

 نْ عَمعَ  

 تُ عَ عَ عَ 

 

 عَ عَ عَ  

 ءٍنِّي عَبِي 

 

ربِي  عَ  ءٍ 

 

 Əbu’d-Dərda’ (ا) dedi: Həqiqətən mən Allah Rəsulunun (م) belə dediyini eşitdim: ‚Kim 

elm  təhsil  etmək  məqsədiylə  yola  çıxsa  Allah  onu  cənnətin  yollarından  birinə 

istiqamətləndirər. Şübhəsiz ki, mələklər elm tələbəsini o qədər xoşlayırlar ki, onun üçün 

qanadlarını  açarlar.  Şübhəsiz  ki,  alimin  abidə  olan  üstünlüyü  ondörd  gecəlik  ayın 

parlaqlığına  görə  digər  ulduzlara  olan  üstünlüyü  kimidir.  Göylərdə,  yerdə  və  sudakı 

məxluqat  Allahdan  alimin  günahlarının  bağışlanmasını  diləyərlər.  Alimlər 

peyğəmbərlərin  varisləridirlər.  Peyğəmbərlər  miras  olaraq  dinar  və  dirhəm  deyil,  elm 

qoyub gedərlər. Kim o elmi əxz etsə çox böyük bir miras əldə edər‛. 

 

(BuxariSəhih, Elm 10; TirmiziSünən, Qur’an 10, Elm 19; Əhməd ibn HənbəlMüsnədElm 252, 325, 407) 

 

Əsər ‚Alimlər peyğəmbərlərin varisləridirlər‛ sözünə məzhər olanlara ithaf olunur 

 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   187


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə