Osteopatoloji osteogenesiSYüklə 445 b.
tarix29.05.2018
ölçüsü445 b.
#46675


OSTEOPATOLOJİ

 • OSTEOGENESİS

 • ve

 • KEMİK MORFOLOJİSİ


OSTEOPATOLOJİ-2

 • İskelet sisteminin en büyük kısmını kemikler oluşturur.

 • Fakat bu da büyük bir mimari harikası olarak vücut ağırlığının %3-4’ünü geçmez.

 • Halbuki inşaatlarda binayı taşıyan kolon ve kirişlerin oranı bunun 10 mislinden daha fazladır.

 • Diğer elemanlar: Kaslar, tendon ve fasyalar ile eklemlerdir.OSTEOPATOLOJİ-3

 • OSSİFİKASYON, OSTEOGENESİS:

 • İntrauterin hayatın 7-8. haftalarında başlar.

 • Bu dönemde bağ dokusunun kemiğe dönüşmesi şeklindeki “DİREKT KEMİKLEŞME” görülür. Buna

 • “DESMAL KEMİKLEŞME” ve

 • “İNTRAMEMBRANÖZ KEMİKLEŞME” de denir. Bu yola klavikula ve kalvarium oluşur. (K: Kemikleşme).OSTEOPATOLOJİ-4

 • Kemikleşmenin ikinci şekli PERİKONDRAL KEMİKLEŞME’dir.

 • Bu olay fetal periyotta başlar.

 • İstikbaldeki uzun kemiklerin kıkırdak eksen çubukları çevresinde kemikleşme olur.

 • Erişkinlerde bu tarz kemikleşme ile kemik manşetlerinin yenilenmesine PERİOSTAL K. de denir.OSTEOPATOLOJİ-5

 • EN(do)KONDRAL K.

 • Yine fetal periyot esnasında ilk kez epifizle damardan zengin metafiz arasındaki sınır bölgesinde vuku bulur ve sürüp gider.

 • ENDOSTAL K.: Erişkinde bütün hayat boyunca sürüp giden bu kemik yapım-yıkımına denir.

 • Bu sonuncular İNDİREKT (İKAME) K.’DİR.OSTEOPATOLOJİ-6

OSTEOPATOLOJİ-7

 • Enkondral kemikleşme kemiklerin uzunluğuna büyümesini yani uzamasını, periostal kemikleşme enine büyümesini yani kalınlaşmasını sağlar.

 • Her iki k., bir denge içinde sürüp gider.

 • Her iki yolla meydana gelen kemikler aynı histolojik yapıda olur.

 • Fizyolojik ve patolojik şartlara cevap vermede farklı davranmazlar. Ancak uzun ve kısa/yassı kemiklerde nicelikleri farklıdır.OSTEOPATOLOJİ-8

 • KEMİK GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

 • A) HORMONAL FAKTÖRLER:

 • 1. STH: Epifiz kıkırdak plağındaki hücreler başta olmak üzere pek çok hücrenin proliferasyonunda etkili olurlar.

 • 2.TİROKSİN: Hipertiroidi halleri hariç erişkinlerde (+) etkilidir.OSTEOPATOLOJİ-9

 • 3. GONADAL HORMONLAR ve BÖBREKÜSTÜ BEZİNİN ANDROJENLERİ:

 • Bunların inhibitör etkileri vardır.

 • Puberteden önce kastrasyon yapılırsa, “ÖNÜKOİD DEVLİK” ortaya çıkar.

 • Kadınlarda epifiz çizgileri daha erken kapanması ve ince kalması erken seksüel olgunlaşmaya bağlıdır.OSTEOPATOLOJİ-10

 • 4. PARATHORMON (PTH):

 • Ca++ metabolizmasının en önemli regülatörü olan PTH, osteoklastların sayısını ve aktivitesini arttırmak suretiyle kemik gelişimini etkiler.

 • Paratiroid hipo- ve hiperfonksiyonları önemli sonuçlar doğurur.OSTEOPATOLOJİ-11

 • B. NON-HORMONAL FAKTÖRLER:

 • 1. Sıcak: (+)

 • 2. Soğuk: (-)

 • 3. Basınç: (-)

 • 4. Radyasyon (iyonizan ışınlar): (-)

 • 5. Bazı gıda eksiklikleri: (-)

 • 6. Bazı osteomiyelit ve kırıklardan sonra uzun kemiklerin epifiz kıkırdağında aşırı damar proliferasyonuna bağlı olarak faaliyet artabilir.OSTEOPATOLOJİ-12

 • KEMİĞİN YAPISI:

 • Bağ dokusunun özel bir formudur.

 • Ara maddesi ve hücreleri vardır.

 • Ara maddesi: Kalsiyum-hidroksiapatit’tir.

 • Formülü: 3Ca3(PO4)2 Ca(OH)2’dir.

 • Kemiğin sertliğini sağlar.

 • Ayrıca kollagen lifleri ve bunları bir arada tutan polisakkarit tabiatında bir madde bulunur.OSTEOPATOLOJİ-13

 • HÜCRELERİ:

 • 1. OSTEOSİTLER: Esas hücreleri olup kalsifiye matriks içinde bulunur.

 • Her hücre çok ince kanalcıklardan geçen çok ince sitoplazmik uzantılarla hem birbirleriyle, hem de kan damarlarıyla bağlıdır: Beslenme ve solunumu sağlar.

 • 2. OSTEOBLASTLAR: Gelişmekte olan kemik lamellerinin yüzeyinde yer alan iri, poligonal, hafifçe köşeli, iri nükleuslu, belirgin nükleoluslu kemik yapıcı hücrelerdir.

OSTEOPATOLOJİ-14

 • 3. OSTEOKLASTLAR:

 • 5-10 nüveli, iri, düzensiz, daima kemik rezorpsiyon yüzeylerine yakın yerlerde bulunan lakunalar içinde yerleşik hücrelerdir.

 • Proteolitik enzimleriyle yıkıma katılır.

 • Pek çok patolojik olayda sayıları artar.

 • Kemik dışındaki patolojik olaylarda da benzer dev hücrelerine sıkça rastlanır.

 • 4. KEMİK SİNÜSLERİNİN ENDOTEL HÜCRELERİ

OSTEOPATOLOJİ-15

 • Kemikler makroskopik ve mikroskopik yapısına göre “kompakt”(kortikal) ve kansellöz (medüller, “süngerimsi) kemiklerin bir karışımıdır.

 • Erişkinde her iki tip kemik hemen tamamen lamellar bir yapıdadır.

 • Bu lamellar kemiğin tabakaları birbirine paraleldir; fakat aykırı istikametlerde seyreder. Bu özellik rutin H-E boyalı kesitlerde değil de, AZAN vb. özel boyalarla veya polarizasyon mikroskobuyla çok belirgin olarak görülebilir.OSTEOPATOLOJİ-16

 • Başlıca 4 tip lamellar kemik vardır:

 • 1. Sirkumferansiyal

 • 2. Konsantrik

 • 3. İnterstisyel

 • 4. Trabeküler

OSTEOPATOLOJİ-16

 • WOVEN BONE: Embryoda veya küçük çocuklarda ya da erişkinlerde bazı patolojik hallerde buna benzemeyen lamelsiz bir kemik görülür. Buna ‘kaba lifli’ veya ‘örgülü’ kemik anlamına gelen “WOVEN BONE” adı verilir.

 • Erişkinde bulunması her zaman patolojiktir.

 • Burada kemik ara maddesini oluşturan kollagen lifleri normal lamellar kemikte olduğu gibi tabakalar oluşturmazlar; düzensiz yerleşimlidirler.

OSTEOPATOLOJİ-17

 • Kemiklerin ince yapısında bir kanal sistemi vardır: HAVERS KANALLARI SİSTEMİ.

 • Bu sistem kortikal kemiği oluşturur.

 • Bunlar kabaca silendir şeklinde yapılardır.

 • Az-çok kemiğin uzun eksenine paralel bir seyir gösterirler; enine kesitleri yuvarlak veya ovoiddir.

 • Etrafında konsantrik yerleşmiş lameller vardır.OSTEOPATOLOJİ-18

 • Kemikte ortadaki/merkezdeki bir Havers kanalının çevresinde yer alan konsantrik lameller sistemine OSTEON adı verilir.

 • Bunların her biri, kemiğin en küçük bir ünitesidir. Böbreklerdeki nefronlar gibi.

 • Ortadaki kanal içinde kapiller vasfında bir veya birden fazla damar bulunur.OSTEOPATOLOJİ-19

 • Her bir osteon çevresindeki dokulardan SEMENT adı verilen bir çizgiyle ayrılmıştır.

 • Bu çizgi H-E ile koyu mor renkte boyanır.

 • HAVERS KANALLARI SİSTEMİ SÜNGERİMSİ KEMİKTE YOKTUR.

 • Ancak yer yer sement çizgilerine rastlanır.

 • Kemiğin PAGET hastalığı gibi bazı hastalıklarda bu çizgiler kalınlaşır; düzensizleşir.

Kataloq: Donem3 -> KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> Patoloji -> FahrettinGoze
KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> HipnosedatiF İLAÇlar
KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> Kalça ve Omurga Muayenesi Doç. Dr. Gündüz Tezeren
KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> Nöromüsküler bloke edici ilaçlar Doç. Dr. M. Kemal Yıldırım
KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> Preanestezik medikasyon doç. Dr. M. Kemal Yıldırım
KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> OpiOİd analjezikler bu ilaçlara narkotik analjezikler de denilir
Patoloji -> Merkezi SİNİr sistemi TÜMÖrleri Prof. Dr. H. Reyhan EĞİlmez
KomiteVISinirSistPsikKasIskeletSistemleri -> Santral sinir sistemi farmakolojisinin temelleri Doç. Dr. M. Kemal Yıldırım
FahrettinGoze -> Dolaşim bozukluklari I. AseptiK (avasküler) nekrozlar (avn)

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə