O`zbеkiston rеspublikasi xalq ta'limi vazirligiYüklə 3,62 Mb.
səhifə1/35
tarix17.04.2018
ölçüsü3,62 Mb.
#38761
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

O`ZBЕKISTON RЕSPUBLIKASI

XALQ TA'LIMI VAZIRLIGI

NAVOIY DAVLAT PЕDAGOGIKA INSTITUTIUMUMIY PEDAGOGIKA KAFEDRASI

«IJTIMOIY PEDAGOGIKA»

FANI BO`YICHA O`QUV-USLUBIY MAJMUA

(bakalavriat bosQichi talabalari uchun)

NAVOIY - 2012
Navoiy davlat pedagogika instituti Umumiy pedagogika kafedrasining 2012 yil

27-avgustdagi 1- sonli yig'i1ishi bayonnomasidan

KO`CHIRMA.

Navoiy shahri 27.08.12 yil.

K U N T A R T I B I.

Umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan o'quv rejadagi barcha fanlar bo'yicha yaratilgan o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash haqidaESHITILDI: Kafedra mudiri v.b. dots.D.A.Axatova - Umumiy pedagogika kafedrasi professor - o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy majmuasini tasdiqlash zarurligini bayon etdi. Kafedra professor-o'qituvchilari o'quv rejasidagi barcha o'quv fanlari bo'yicha o'quv-uslubiy majmuasini yarati1ganligini takidlab, ular yuzasidan fikrlarini so`radi.

O'quv rejadagi quyidagi fanlar bo'yicha yaratilgan o`quv-uslubiy majmualar muhokamaga tavsiya etiladiI blok (bakalavriat):

1. PedagogikaIII blok (bakalavriat):

 1. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

 2. Pedagogik mahorat asoslari

 3. Pedagogik texnologiyalar

 4. Tarbiyaviy ishlar metodikasi

 5. Maktabgacha pedagogika

 6. Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi

 7. Ijtimoiy va oila pedagogikasi

 8. Ijtimoiy pedagogika


Ixtisoslik fanlar (4 blok):

 1. Boshlang'ich ta'lim integratsiyasi

 2. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar

 3. Maktabgacha tarbiya fanlarini o'qitishda yangi pedagogik va axborot texnologiya1ari

Yuqorida nomlari ko'rsatilgan o'quv fanlaridan o'quv uslubiy majmua yigirma bo'limdan iborat holda yaratildi. Ushbu o'quv-uslubiy majmuasini tasdiqlash bugungi kengash kun tartibiga kiritilgan.

SO`ZGA CHIQDILAR:

P.f.n. S.S.Sayitov - Umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv uslubiy majmua hozirgi kun talabiga javob beradi. Unda har bir fan uchun titul varog'i, o'quv rejasidagi barcha fanlardan namunaviy hamda ishchi o`quv dasturlari, o`quv-uslubiy xarita, ta`lim texnologiyalari, kalendar-tematik reja, ma'ruza matni, laboratoriya yoki amaliy mashg'ulot ishlanmalari, fanlar bo'yicha joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar uchun savolnomalar, testlar yangidan ishlab chiqildi. Ma'lum fanlar bo'yicha bitiruv malakaviy va kurs ishi, referat mavzulari o'quv amaliyot dasturi va uslubiy ko'rsatmasi ishlab chiqildi.

p.f.n.F.Xodjieva- Umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan barcha o'quv fanlar bo 'yicha o'quv - uslubiy majmualar davlat ta'lim standartlari va namunaviy dasturlar asosida yaratilgan va talabga javob beradi deb hisoblayman. Ularni tasdiqlash mumkin.

P.f.n. O.Ibodullaeva, p.f.n. F.Aminova, M.Shodiyeva va H.Aliqulovalar ham o'z so'zlarida o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash fikrini bildirdilar. Ushbu fikrni barcha kafedra a'zolari ma'qulladilar.Kafedra yig`ilishi qaror qiladi:

1. Kafedra mudiri v.b. dots.D.A.Axatova axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Umumiy pedagogika kafedrasi professor- o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash fakultet o'quv - uslubiy kengashidan so`ralsin tasdiqlansin.
Kafedra mudiri: dots.D.A.Axatova.

Kotiba: S.Sanayeva

Navoiy davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Umumiy pedagogika” kafedrasi katta o’qituvchisi H.B.Aliqulova tomonidan barcha bakalavriat ta’lim yo`nalishi uchun “Iltimoiy pedagogika” fani bo`yicha tayyorlangan o`quv- uslubiy majmuaga

TAQRIZ
Respublikamiz uzluksiz ta’lim tizimida amalga oshirilayotgan islohatlar milliy ta’lim-tarbiya tizimini takomillashtirishga, zamon talablari bilan uyg’unlashtirilgan, jahon andozalari darajasiga mos «milliy modelni» hayotga tadbiq qilishga, ma’naviyatimizni yanada yuksaltirishga qaratilgan.

Bu esa o’z navbatida o’quvchi va talabalarning darsga nisbatan qiziqishlarini orttirishga, mustaqilligi va faolligini rivojlantirishga, tanqidiy tafakkurini o’stirishga qaratilgan interaktiv ta’lim olishlariga ko’mak beruvchi innovatsion usullardan, guruhli ta’lim shakllaridan keng foydalanishimizni talab qiladi. Shu talabdan kelib chiqib oliy ta’lim muassasalaridagi barcha o`quv predmetlarining o`qitilishini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda. Bu esa yangi tartibdagi o`quv-uslubiy majmualarni yaratishni ham talab etmoqda.

“Iltimoiy pedagogika” fanini o`tishda bo`lajak o`qituvchilarni ta'lim-tarbiya jarayonida shaxs va ijtimoiy ongning o`zaro ta`sirini ijtimoiy pedagogik jihatdan asoslash, ijimoiy muhit va ijtimoiy munosabatlarni ilmiy pedagogik asoslarini o`rgatadi.

Mazkur o`quv- uslubiy majmua barcha ta’lim yo`nalishining umumkasbiy fanlari blokidagi “Ijtimoiy pedagogika” fani bo`yicha tuzilgan bo`lib, unda fanning namunaviy dasturi, ishchi o`quv dasturlari, kalendar-tematik rejalari, amaliy mashg’ulot ishlanmalari, ma’ruza matnlari, baholash mezonlari, joriy, oraliq va yakuniy nazorat variant savollari, testlar, referat mavzulari va mashg’ulotlarda pedagogika va axborot texnologiyalarini qo’llash bo’yicha metodik tavsiyalarni o`z ichiga olgan.

Majmuada mazkur fanning maqsadi, vazifasi, nazariy va amaliy ahamiyati yetarli darajada yoritilgan. Fanning ta’lim texnologiysidan namunalar keltirilgan, glossariy va foydali maslahatlar berilgan.

O`quv uslubiy majmuadagi fanning ishchi o`quv dasturlari namunaviy fan dasturiga, kalendar-tematik rejalar esa ishchi o`quv fan dasturlariga mos keladi.

Talabalrning mustaqil ishlari bo`yicha tuzilgan rejalar ham DTS bo`yicha talablariga moslashtirilgan, fanlar bo`yicha tuzilgan savolnomalarda barcha mavzular qamrab olingan.

Ushbu o`quv-uslubiy majmuada rejalashtirilgan barcha ko`rsatmalar o`z ifodasini topgan hamda undan ta’lim jarayonida foydalanish mumkin.

Navoiy viloyat PKQTMOI

rektori p.f.n., dots: F.R.Ro`ziqulov

Navoiy davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti “Umumiy pedagogika” kafedrasi katta o’qituvchisi H.B.Aliqulova tomonidan barcha bakalavriat ta’lim yo`nalishi uchun “Ijtimoiy pedagogika” fani bo`yicha tayyorlangan o`quv- uslubiy majmuaga
TAQRIZ
O`zbekiston Respublikasining “Ta’lim to`g`risida”gi qonuni, “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi” talablari asosida ta’lim tizimida ro`y berayotgan o`zgarishlar oliy ta’lim muassasalaridagi barcha o`quv predmetlarining o`qitilishini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda. Bu esa yangi tartibdagi o`quv-uslubiy majmualarni yaratishni ham talab etmoqda.

“Ijtimoiy pedagogika” fanini o`tishda bo`lajak o`qituvchilarni jamiyatda orqada qolgan yordamga muhtoj bo`lgan shaxslar ongini o`rganish va nazariy yaqindan tanishtirish, ijimoiy pedagogga qo`yilgan talablari, tamoyillari, mazmuni va ijtimoiy tarbiyachining shakllantirishni pedagogik asoslarini o`rgatadi.

Mazkur o`quv- uslubiy majmua barcha bakalavriat ta’lim yo`nalishining umumkasbiy fanlari blokidagi “Ijtimoiy pedagogika” fani bo`yicha tuzilgan bo`lib, unda fanning namunaviy dasturi, ishchi o`quv dasturlari, kalendar-tematik rejalari, amaliy mashg’ulot ishlanmalari, ma’ruza matnlari, baholash mezonlari, joriy, oraliq va yakuniy nazorat variant savollari, testlar, referat mavzulari va mashg’ulotlarda pedagogika va axborot texnologiyalarini qo’llash bo’yicha metodik tavsiyalarni o`z ichiga olgan.

Majmuada mazkur fanning maqsadi, vazifasi, nazariy va amaliy ahamiyati yetarli darajada yoritilgan. Fanning ta’lim texnologiysidan namunalar keltirilgan, glossariy va foydali maslahatlar berilgan.

O`quv uslubiy majmuadagi fanning ishchi o`quv dasturlari namunaviy fan dasturiga, kalendar-tematik rejalar esa ishchi o`quv fan dasturlariga mos keladi.

Talabalarning mustaqil ishlari bo`yicha tuzilgan rejalar ham DTS bo`yicha talablariga moslashtirilgan, fanlar bo`yicha tuzilgan savolnomalarda barcha mavzular qamrab olingan.

Ushbu o`quv-uslubiy majmuada rejalashtirilgan barcha ko`rsatmalar o`z ifodasini topgan hamda undan ta’lim jarayonida foydalanish mumkin.

Navoiy davlat pedagogika instituti

“Umumiy pedagogika” kafedrasi dotsenti: S.S.Saitov

NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI PEDAGOGIKA FAKULTETI O`QUV-USLUBIY KENGASHI 1-SONLI YIG`ILISHI

B A Y O N N O M A S I D A N

KO`CHIRMA

2012-yil 27-avgust Navoiy shahri
Rais: p.f.d. prof. Sh. Abdullayeva

Kotiba: p.f.n. dots. D.A.Axatova

Qatnashdilar: Pedagogika fakulteti dekani, fakulteti o`quv-uslubiy kengashi raisi p.f.d., prof. Sh.A.Abdullayeva, “Umumiy pedagogika” kafedrasi mudiri dots. D.A.Axatova, “Pedagogika-psixologiya” kafedrasi mudiri p.f.n. F.Xodjiyeva, “Musiqa” kafedrasi mudiri B.Umrzoqov, “Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi” kafedrasi mudiri S.Shovdirov va fakultetning barcha professor-o’qituvchilari.
K U N T A R T I B I D A:
1. Fakultet kafedralari professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash haqida.

Ma’ruzachi: Ilmiy-uslubiy kengash raisi p.f.d., prof. Sh.A.Abdullayeva
E SH I T I L D I
1. Birinchi masala yuzasidan Ilmiy-uslubiy kengash raisi dots. p.f.d., prof. Sh.A.Abdullayeva so’zga chiqib, “Umumiy pedagogika”, “Pedagogika-psixologiya”, “Musiqa” “Pedagogika-psixologiya” kafedralari professor - o'qituvchilari tomonidan o`quv rejadagi barcha fanlardan o'quv-uslubiy majmualar yaratilganligini, kafedra yig`ilishlarida muhokama qilininb, o`quv-uslubiy kengashdan tasdiqlash so`ralganligini aytib o`tdi. Barcha majmualarga ichki va tashqi ekspert xulosalari taqdim etilganligini aytib, ular yuzasidan fikrlarini so`radi.

Har bir kafedra tomonidan yaratilgan majmualar ro`yxati o`qib eshittirildi. Jumladan, Umumiy pedagogika kafedrasidan o'quv rejadagi quyidagi fanlar bo'yicha yaratilgan o`quv-uslubiy majmualar muhokamaga tavsiya etiladiI blok (bakalavriat):

1. PedagogikaIII blok (bakalavriat):

 1. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti

 2. Pedagogik mahorat asoslari

 3. Pedagogik texnologiyalar

 4. Tarbiyaviy ishlar metodikasi

 5. Maktabgacha pedagogika

 6. Pedagogika fanlarini o'qitish metodikasi

 7. Ijtimoiy va oila pedagogikasi

 8. Iltimoiy pedagogika


Ixtisoslik fanlar (4 blok):

 1. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar

 2. Maktabgacha tarbiya fanlarini o'qitishda yangi pedagogik va axborot texnologiya1ari

Yuqorida nomlari ko'rsatilgan o'quv fanlaridan o'quv uslubiy majmua yigirma bo'limdan iborat holda yaratildi. Ushbu o'quv-uslubiy majmuasini tasdiqlash bugungi kengash kun tartibiga kiritilgan.
SO`ZGA ChIQDILAR:

Muhokama uchun p.f.n.dots.D.A.Axatova so’zga chiqib, ushbu umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv uslubiy majmua hozirgi kun talabiga javob berishini, ularda har bir fan uchun titul varog'i, o'quv rejasidagi barcha fanlardan namunaviy hamda ishchi o`quv dasturlari, o`quv-uslubiy xarita, ta`lim texnologiyalari, kalendar-tematik reja, ma'ruza matni, laboratoriya yoki amaliy mashg'ulot ishlanmalari, fanlar bo'yicha joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar uchun savolnomalar, testlar berilganligini, barcha ma’ruzalar yangidan ishlab chiqilganligini aytib o`tdi.p.f.n.S.S.Sayitov so`zga chiqib, Umumiy pedagogika kafedrasi professor-o'qituvchilari tomonidan yaratilgan barcha o'quv fanlar bo 'yicha o'quv - uslubiy majmualar davlat ta'lim standartlari va namunaviy dasturlar asosida yaratilganligi va talabga javob berishini, ular uchun ijobiy ekspert . Ularni tasdiqlash mumkin.

P.f.n. F.Xodjiyeva, katta o`qituvchilar M.Shodiyeva va H.Aliqulovalar ham o'z so'zlarida o'quv-uslubiy majmualarni tasdiqlash fikrini bildirdilar. Ushbu fikrni barcha uslubiy kengash a'zolari ma'qulladilar.

Ushbu majmualarni tasdiqlash fikri uslubiy kengash a’zolari tomonidan ma’qullandi.
FAKULTET O`QUV-USLUBIY KENGASHI Q A R O R Q I L A D I:
1. O`quv-uslubiy kengash raisi p.f.d., prof. Sh.A.Abdullayeva axboroti ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. Umumiy pedagogika kafedrasi professor- o'qituvchilari tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy majmualar tasdiqlanib, foydalanish uchun tavsiya etilsin.


Fakultet O`quv-uslubiy

kengashi raisi: p.f.d., prof. Sh.A.Abdullayeva
Kengash kotibasi: p.f.d.dots. D.A.Axatova

M U N D A R I J A
(O`quv-uslubiy majmuaning tarkibi)
Tarkib mazmuni (87-01/1-166/M.2 shakli)


Bilim sohasi: 100000 –Ta'lim


Ta'lim sohasi: 140000-O`qituvchilar tayyorlash va pеdagogika fani


Bakalavriat yo`nalishi:1-bеt

Kafеdra yig`ilishi bayonnomasidan ko`chirma

2-bеt

Ekspеrt xulosasi (Tashqi)

3-bеt

Ekspеrt xulosasi (Ichki)

4 bеt

Fakultеt o`quv uslubiy kеngashi bayonnomasidan ko`chirma

5 bеt

Uslubiy majmua mundarijasi

1. «Ijtimoiy va oila pedagogkasi»fani bo`yicha o`quv dasturi………….

2. Fan bo`yicha ishchi dastur………….

3. Fan bo`yicha ta’lim texnologiyasi.….

4. Prezentatsiyalar (Masala va mashqlar) ………………………….…

5. Testlar …………………………………….…....…………………

6. Nazorat uchun savollar (JN,ON,YaN) ……………………………..

7. Umumiy savollar …………………………………………………

8. Tarqatma materiallar ……………………………………………..

9. Glossariy ………………………………………………………….

10. Referat mavzulari ……………………………………………….

11. Adabiyotlar ro`yxati ……………………………………………

12. Tayanch konspekt ……………………………………………….

13. O`quv materiallari (ma’ruza matni) …………………………….

14. Xorijiy manbalar ………………………………………………..

15. Seminar ishlanmalari ………………………………………

16. Annotatsiyalar …………………………………………………..

17. Mualliflar haqida ma’lumot ………………………………………

18. Foydali ma’lumotlar ……………………………………………

19. Normativ hujjatlar ………………………………………………

20. Baholash mezonlari ……………………………………………….

21. Elektron varianti
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ


И Ж Т И М О И Й П Е Д А Г О Г И К А


Kataloq: uploads -> books -> 26622
books -> Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasi assistenti
books -> Sotsial guruh tushunchasi, uning asosiy belgilari
26622 -> Gidroekologiya
26622 -> O’zbeqiston respubliqasi xalq ta’limi vazirligi
26622 -> Temur va temuriylar davlatining ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-maishiy taraqqiyoti. Temur va temuriylar davlatining ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy-maishiy taraqqiyoti
26622 -> Eng qadimgi davrlardan milodiy VII-VIII asrlargacha) 5220200 – Tarix (Markaziy Osiyo xalqlari tarixi) ta’lim yo‘nalishi bakalavr iibosqich talabalari uchun
26622 -> Yoshlar fiziologiyasi va gigiyenasi
26622 -> Ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантиришда суғурта бозорининг роли
26622 -> Toshkent davlat sharqshunoslik instituti siyosatshunoslik fakulteti jahon siyosati kafedrasi
26622 -> Shavkat ergashevich omonov, xurram esonqulovich karabaev, sherzod baxramdjanovich gulyamov

Yüklə 3,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə