Pediyatrik hastanın özellikleriYüklə 445 b.
tarix21.06.2018
ölçüsü445 b.
#50517Pediyatrik hastanın özellikleri

 • Pediyatrik hastanın özellikleri

  • Demografik
  • Anatomik
  • Farmakolojik
 • Anestezi Yönetimi

 • Havayolu Cerrahisinde Yaklaşım

  • Preoperatif değerlendirme
  • Anestezi idamesi
  • Postoperatif döneme yaklaşım: ağrı, kanama
Demografik özellikler: Yaş

 • Demografik özellikler: Yaş

NORMAL YENİDOĞAN

 • NORMAL YENİDOĞANHavayoluna ilişkin anatomik ve Fizyolojik değişimler

 • Havayoluna ilişkin anatomik ve Fizyolojik değişimler

 • Kraniyofasiyal anomaliler

 • Nöromüsküler veya SSS bozuklukları

 • Tümör veya hemanjiyomlar

 • Üst solunum yolu enfeksiyonuna (ÜSYE) sekonder daralmış üst havayoluFetal dolaşım: Plasenta + patent foramen ovale + duktus arteriyozus

 • Fetal dolaşım: Plasenta + patent foramen ovale + duktus arteriyozus

 • Pulmoner vasküler direnç yüksek, sistemik vasküler direnç düşük

 • Transisyonel dolaşım dönemi

 • Umbilikal kordun klampe edilmesi, solunumla PaO2’nin artması, Pulmoner vasküler dirençte azalma, Pulmoner kan akımında ve sol atrial basınçta artma, Pulmoner kan akımında ve sol atrial basınçta artma, Foramen ovalenin fonksiyonel kapanması-  

 •  Dolaşım sisteminde ilk 24 saatte major değişim

 • Dolaşım sisteminde ilk 24 saatte major değişim

 • Persistan fetal dolaşıma yol açan diğer etmenler

 • hipoksi, asidoz, hipotermi

 • pulmoner volüm artışı

 • yüzeysel anestezi

 • hastanın endotrakeal tüpe reaksiyon gösterip efor yapması,

 • sepsis, mekonyum aspirasyonu, polisitemi, diyafragma hernisi ve ciddi hipotansiyon

 • Fetal-tip dolaşıma geçiş ve foramen ovale veya duktus arteriyozus yoluyla şantların tekrar açılmasıYenidoğan kardiyovasküler sistemi immatür

 • Yenidoğan kardiyovasküler sistemi immatür

 • Stroke volumü artırma yeteneği sınırlı, kardiyak debi kalp atım hızına bağımlı

 • Sempatik sinir sistemi immatür, stres sırasında kronotropik ve inotropik desteği sınırlı

 • Baroreseptör immatürasyonu sonucu, intravasküler sıvı açıgı taşikardinin olmaksızın hipotansiyon

 • Aynı anestezi düzeyinde baroreseptor yanıt erişkininkine kıyasla daha fazla depreseİnfant zorunlu burundan solur

 • İnfant zorunlu burundan solur

 • Burunda ön/arka obstrüksiyon ile (nazal konjesyon, stenoz, koanal atrezi) asfiksi, genel anestezi altında havayolu yönetimi zor

 • İnfant büyüdükçe, solunum ve oral fonksiyonları koordine etme yeteneği artar

 • İnfant geniş baş ve oksiputa sahip, supin pozisyonda fleksiyon, havayolu obstrüksiyonuna yol açarDil

 • Dil

 • Geçmişte; yenidoğanda dil oral kaviteye oranla rölatif olarak büyük ve özellikle yenidoğanda havayolunu kolayca tıkar???

 • MR çalışmaları;

 • 1-11 yaş arası çocuklarda dil ve diğer yumuşak dokular oral kavitenin kemik yapıları ile ilişkili olarak orantısal büyür

 • Arens R, McDonough JM, Corbin AM, et al: Linear dimensions of the upper airway structure during development: assessment by magnetic resonance imaging. Am J Respir Crit Care Med 2002İnfant larinksi,klasik tanım, daha yukarda

 • İnfant larinksi,klasik tanım, daha yukarda

 • C3-4/C4-5

 • MR–BT, çocuklarda larinksin yukarı pozisyonunu doğruladı ve 2 yaşına kadar hyoid kemik C2-3 düzeyindeLaringeal giriş ve Epiglotun alt yüzeyi N. Vagus tarafından innerve edilir

 • Laringeal giriş ve Epiglotun alt yüzeyi N. Vagus tarafından innerve edilir

 • Epiglotun üst yüzeyi ve vallekula N. Glossofaringeal tarafından innerve edilir

 • Düz bleyd ile vagal refleks ve bradikardi- hipotansiyon riski artar

 • Eğri bleyd ile, bleyd ucu dil kökü ve epiglot arasındaki köşeye yerleştiğinden bradikardi riski azalırYüksek oksijen tüketimi

 • Yüksek oksijen tüketimi

 • Yüksek kapanma volumü

 • Dakika ventilasyonun FRC’ye oranının yüksek olması

 • Yumuşak kotlar

 •   Hafif laringospazm halinde; yüksek kapanma volumü nedeniyle hızlıca desaturasyonÇocuk ağladığında aşırı ekstraluminal basınçlar etkisi ile çok esnek olan trakea ve bronşlar kollabe olur

 • Çocuk ağladığında aşırı ekstraluminal basınçlar etkisi ile çok esnek olan trakea ve bronşlar kollabe olur

 • Havayollarının bu duyarlılığı yaşla ters ilişkilidir

 • Hava yolu obstrüksiyonu olan çocukların sakin kalması temel bir gereksinimdir

 • Dinamik havayolu kollapsından sakınılmalıYenidoğanda dakika ventilasyonun FRC ‘ye oranı 5:1, erişkinde 1.5:1

 • Yenidoğanda dakika ventilasyonun FRC ‘ye oranı 5:1, erişkinde 1.5:1

 • İnhalasyonla anestezi indüksiyonu ve anesteziden uyanma hızlı

 • Yenidoğanın damardan zengin dokuları içeren vücut ağırlığı yüzdesinin yüksek olması da etken

 • Yenidoğanda hızlı anestezi indüksiyonu, aşırı doz riski taşırFetal böbrekte; RBFve GFR düşük

 • Fetal böbrekte; RBFve GFR düşük

 • Geçiş döneminde;

 • Yaşamın ilk 3-4 gününde, RBF ve GFR artar, yenidoğanın idrarı dilüe veya konsantre etme yeteneği gelişir

 • Ful-term infantta 1 aydan önce böbrekler ortalama %70 matür hale gelir.

 • Yenidoğan böbreği ciddi sodyum defisitinde bile zorunlu sodyum kaybedici • Total vücut kitlesine oranla, vücut sıvısı prematür bebekte en fazladır ve yaşla giderek azalır

 • Kas ve yağ kitlesi yaşla birlikte arttığından ilaçların dağılımı değişir

 • Preterm ve term yenidoğanda, protein ve albumin oranları düşük

 • Karaciğer ve böbrek immatürYenidoğanda ısı üretimi:

 • Yenidoğanda ısı üretimi:

 • Non-shivering termogenezis

 • Volatil anestezikler kahverengi yağ hücrelerinde termogenezisi engeller

 • Hipotermi

 • Anesteziden uyanma gecikir

 • Kardiyak irritabilite, solunum depresyonu,

 • Pulmoner vasküler direnç artar, ilaç yanıtları değişirAnamnez/Öykü

 • Anamnez/Öykü

 • Hastanın demografik özellikleri(yaş, kilo)

 • Gelişme geriliği, konjenital anomali, yandaş hastalık

 • ÜSYE

 • Aşı

 • Laboratuvar

 • Operasyon ve çocuğun özelliklerine göre

 • Muayene

 • Baş-boyun (büyük dil, küçük çene…)

 • Akciğer (oskültasyon)

 • Damar yolu (ekstremite incelemesi)

 • Sırt – omurga (büyük çocukta-rejyonal uyg. İçin)

 • Ateş +/-

 • İletişimNeden önemli??

 • Neden önemli??

 • Normal

 • Zayıf

 • Obez

  • Anestezi sistemi
  • İlaç etkileri (farmakoloji) ve
  • hazırlığı(ekipman)
  • Vücut sıcaklığının korunması
  • IV kanülasyon
 • Astım

 • Kalp hastalıkları (ASD, VSD, Fallot…)

 • Diyabet Tip 1

 • Tiroit hastalıkları

 • Allerjiler (ilaç, polen, lateks..)

 • Nörolojik (nöbet öyküsü, epilepsi, kas hast…)

 • Renal hast. (KBY, diyaliz, nefrotik snd….)

 • Kanama diyatezi (faktör eksiklikleri, kc hast.)

 • MaligniteYandaş hastalık varlığında kullanılan ilaçların ne olduğu

 • Yandaş hastalık varlığında kullanılan ilaçların ne olduğu

 • Kesilmesi (erişkinlerden farksız)

 • Devam etmesi gerekenler (Antihipertansif, astım preparatları, insülin, antiepileptik…)

 • Düzey belirlenmesi gerekenler (örn. digoksin, fenobarbituratlar)

 • Ventilasyon, intübasyon zorluğu

 • IV kanülasyon güçlüğü

 • Metabolik dengesizlik

  • DM, Dİ, hipo-hipertiroidi, asit-baz dengesizliği, enzim anomalileri…
 • Termoregülasyon

 • Malign hipertermi riski • Kafatası Anomalileri (Kranyosinositoz)

 • Dudak-Damak Yarıkları

 • Küçük AğızSağlıklı çocukta aşının etkisi az ve geçicidir

 • Sağlıklı çocukta aşının etkisi az ve geçicidir

 • Aşıdan kaynaklanan yan etkilerin postoperatif komplikasyonlarla etkileşmemesi için

 • Erteleme Süresi

 • İnaktif aşılarda 2 gün

 • Canlı, viral aşılarda ise 2-3 hfİnspeksiyon

 • İnspeksiyon

 • Pek çok ayrıntı yalnızca görerek saptanabilir

 • Anemi, şantlı kardiyak hast., malformasyonlar

 • Bitkin, soluk, ateşli çocuk…

 • Hipotoni veya hiperaktivite

 • Yaş, boy, ağırlık…

 • Aileye ilişkin ip uçları (ilgili, obsessif, kayıtsız, cahil, sosyokültürel düzey….)Baş-boyun (büyük dil, pierre robin snd, küçük çene…)

 • Baş-boyun (büyük dil, pierre robin snd, küçük çene…)

 • Akciğer, kalp (oskültasyon)

 • Nörolojik durum (tonus, mental durum…)

 • Damar yolu (ekstremite incelemesi)

 • Sırt – omurga (büyük çocukta-rejyonal uyg. için)

 • Ateş +/-

 • İletişimHer çocuk deneyimli bir anestezist tarafından bireysel olarak değerlendirilmeli

 • Her çocuk deneyimli bir anestezist tarafından bireysel olarak değerlendirilmeli

 • ÜSYE ilişkili havayolu reaktivitesi 2 veya 4-6 hafta sürer

 • Solunumsal komplikasyonları açısından yakından izlenmeli, pulse oksimetre ile monitorize edilmeli

 • Operasyon salonundan derlenme odasına transportda ve erken postoperatif dönemde oksijen desteği verilmeli • Prodüktif öksürük,

 • Pürülan burun akıntısı

 • Ateş > 37- 37.5º C

 • Akciğer dinleme bulgusu +

 • Operasyon günü tekrar değerlendirilmeliYakın zamanda ÜSYE öyküsü olmasına karşın asemptomatik ancak, risk faktörleri ile ilişkili çocuklarda;

 • Yakın zamanda ÜSYE öyküsü olmasına karşın asemptomatik ancak, risk faktörleri ile ilişkili çocuklarda;

  • Belirlenen risk faktörleri (ör: reaktif havayolu hastalığı, ETT kullanımı, cerrahi girişim tipi ve nazal konjesyon ve balgam varlığı)
  • Önerilen cerrahinin gereksinimi
 • Olabilirlik Kararı: olgu bazında anestezistin deneyimi ve çocuğun konforunun da hesaba katılmasıyla verilmeliLaringeal maske ETT’e kıyasla daha üstündür

 • Laringeal maske ETT’e kıyasla daha üstündür

 • Daha az irritan olan Propofol ve sevofluran, tiyopental ve desflurana kıyasla tercih edilebilirdir

 • ÜSYE varlığında antikolinerjikler havayolu reaktivitesinin azalmasında yararlı olabilirSağlıklı çocukta hematokrit ölçümü gereksiz

 • Sağlıklı çocukta hematokrit ölçümü gereksiz

 • Kan kaybı beklenen

 • 6 aydan küçük

 • Prematüre

 • Diğer testler yaş, yandaş hastalık, operasyona göre anestezist tarafından saptanırKemoterapi uygulanan çocuklarda trombosit sayısı dahil son tam kan sayımı

 • Kemoterapi uygulanan çocuklarda trombosit sayısı dahil son tam kan sayımı

 • Nöbet sağaltımı uygulananlarda terapötik düzeyin preoperatif değerlendirilmesi

 • Kolloid veya kristalloidlerin hızlı infüzyonu gerekli olduğunda ayrı geniş intravenöz kateter yerleştirilmesiTüm yaş gruplarında

 • Tüm yaş gruplarında

 • Berrak sıvı alımı 2-3 saat önce

 • Anne sütü 4 saat

 • Süt dahil partiküllü sıvılar 6 saat

 • Katı gıdalar 8 saat önce kesilmelidir • Anksiyete ile ilişkili faktörler;

 • küçük yaş, ebeveyn anksiyetesi, önceki sağlık problemlerinde yaşanan deneyimler, ve önceden beş kezden daha fazla hastaneye kabul edilmiş olmak

Oral midazolam

 • Oral midazolam

 • OSA, intermitant obstrüksiyon veya büyük tonsilleri olan çocuklarda sedatif premedikasyondan kaçınılmalı

 • Premedikasyon gerekli ise, verildikten sonra yakın izlem yapılmalıEn Önemlisi ANESTEZİST GÖZLEMİ

 • En Önemlisi ANESTEZİST GÖZLEMİ

 • Prekordiyal stetoskop

 • EKG

 • Non-invaziv sistemik arter basıncı

 • Pulse oksimetre ve

 • End-tidal CO2Anahtar Noktalar

 • Anahtar Noktalar

 • İlaç dozunun hesaplanmasına ve ilaçların dilüsyonuna özellikle dikkat edilmeli

 • Paradoksik hava embolisinin önlenmesine özen gösterilmeli

 • İntravenöz sıvılar volüm sınırlayıcı cihazlarla verilmeli

 • İdame sıvı tedavisinde yıkama solüsyonları dikkate alınmalı

 • İnfantın ısısı korunmalı, ortam ısısı ayarlanmalıEpiglot uzun

 • Epiglot uzun

 • Larinks önde ve C3-4 hizasında

 • Krikoid kıkırdak ve subglottik

 • bölge en dar bölge

 • Kaflı tüpler 6-8 yaş altında önerilmez!!! • Laringeal mukoza hasarı ve glottik stenoz olasılığı↓

 • Çocuk anatomisine daha uygun

 • Daha geniş tüp çapı, daha düşük hava yolu direnci, solunum işini ↓

 • Krikoid halka içindeki submukoza, krikoid kıkırdağın perikondriyumu orta derece travma ile laserasyon, enfeksiyon, daha sonra obstrüksiyona yol açacak şekilde granülasyon dokusu oluşumuna yatkın

 • 1997’de kaflı tüplerin infantlarda kullanımına yönelik öneri, yeni tip yatrojenik orijinli havayolu travmalarına yol açtı

Prematür YD (Miller) Düz 00 2.5-3 kafsız

 • Prematür YD (Miller) Düz 00 2.5-3 kafsız

 • Matür YD Düz 0 3-3.5 kafsız

 • 1-5 yaş (Macinthosh) Eğri 1 3.5-5.5 kafsız

 • 5-15 yaş Eğri 2 6-7 kaflı

 • 15 yaş üzeri Eğri 3 7-9 kaflıİnhalasyon indüksiyonu

 • İnhalasyon indüksiyonu

 • %35-40 O2+%60-65 N2O’le beraber

 • Halotan %1-5

 • Sevofluran %4-8İzofluran, desfluran, sevofluran sistemik vasküler direnci azaltır, sistemik arter basıncı düşer

 • İzofluran, desfluran, sevofluran sistemik vasküler direnci azaltır, sistemik arter basıncı düşer

 • Yenidoğan ve prematüre infantlarda anestezik gereksinim infant ve büyük çocuklara kıyasla daha az

 • Azot protoksit

 • Hemodinamik sisteme ılımlı depresyon

 • Pulmoner arter basıncı ve pulmoner vasküler direnci artırmaz

 • Pnömoensefalo, intestinal obstrüksiyon, pnömotoraks gibi patolojiler ve yüksek FIO2 ‘e gereksinim olmadıkça N2O kullanımı yenidoğanlarda mantıklı bir seçenek • Tiyopental 5-6 mg/kg

 • Propofol 2.5-3.5 mg/kg

 • Ketamin 2 mg/kg

 • Midazolam 0.3 mg/kg

 • Etomidat 0.3 mg/kgSekresyonları azaltmak

 • Sekresyonları azaltmak

 • (fiberoptik, endoskopi, oral, üst hava yolu cerrahisi)

 • Bradikardiyi önlemek

  • Atropin 0.01-0.02 mg/kg IV
  • Glikoprilat 0.01 mg/kg IV


Süksinilkolin

 • Süksinilkolin

Hastanın durumuna

 • Hastanın durumuna

 • Operasyonun tipine

 • Amaç:

 • idame sıvı gereksinimlerini vermek

 • sıvı defisitlerini düzeltmek

 • yeterli doku perfüzyonunu sürdürmek için gereken sıvı volümünü sağlamakSaatlik idame gereksinimi x kısıtlama süresi (saat)

 • Saatlik idame gereksinimi x kısıtlama süresi (saat)

 • Hesaplanan sıvının % 50 1. saat

 • %25 2. saat ve 3. saat

 • Bu kılavuzlar “gece yarısı sonrası” 6-8 sa aç kalmış çocuklara uygulanır

 • Eğer çocuk kısa açlık periyodu geçirmişse veya cerrahi öncesi halen i.v. sıvı alıyorsa ilk saatte verilen sıvı miktarı azaltılmalı  • Preoperatif açlık
  • Preoperatif barsak hazırlığı
  • Preoperatif kan kayıbı (travma, yanık)


4/2/1 kuralı

 • 4/2/1 kuralıPediatrik hastalarda, hiperglisemiye karşı (>200 mg/dL), hipoglisemi riski (<40 mg/dL) tartılır, glikoz konsantrasyonuna karar verilir

 • Pediatrik hastalarda, hiperglisemiye karşı (>200 mg/dL), hipoglisemi riski (<40 mg/dL) tartılır, glikoz konsantrasyonuna karar verilir

 • Hipogliseminin birçok bulguları genel anestezi ile maskelenir ve hipoglisemi ile nörolojik hasar oluşur • Ozmotik diürez

 • Dehidratasyon ve elektrolit bozukluğu

 • Yüksek kan glukoz düzeyleri ve hipoksik-iskemik koşullarda nörolojik hasar potansiyeli artar • Birçok pediyatrik hasta uzamış açlık dönemi olsa bile normal bir kan şekeri düzeyine sahiptir; cerrahi-anestezi stresine yanıt olarak da kan glisemi düzeyi artar

 • İdeal olarak hem hipoglisemi, hem de hiperglisemiden sakınılan bir İ.V. solüsyon seçilmelidirYeterli kan basıncı,

 • Yeterli kan basıncı,

 • doku perfüzyonu ve dokulara yeterli O2 sunumu

 • idrar çıkışı (0.5-1 ml/kg/sa) devam ettirilmesi

 • Dengeli elektrolit kompozisyonu

 • Hemodinamik stabilite

 • Normoglisemi

 • NormotermiKusma

 • Kusma

 • Aspirasyon

 • Laringospasm

 • Hipoksi

 • Bradikardi

 • Kardiyak arrestEntübasyon güçlüğü

 • Entübasyon güçlüğü

 • Özefagus intübasyonu

 • Bronşial intübasyon

 • Dil, diş ve yumuşak doku travması

 • Hipoksi

 • Bradikardi

 • Kusma

 • AspirasyonYetersiz ventilasyon

 • Yetersiz ventilasyon

 • Hipoksi

 • Bradikardi

 • Ekstübasyon

 • BronkospazmLaringospazm

 • Laringospazm

 • Bronkospazm

 • Yetersiz solunum

 • Hipoksi

 • Bradikardi-arrest

 • Kusma

 • Aspirasyon

 • AğrıYüzeyel Anestezi± Uyarı

 • Yüzeyel Anestezi± Uyarı

 • İzofluran veya desfluran ile maske anestezisi

 • Havayolunda sekresyon, gastrik sıvı veya kan

 • Havayolunda yabancı cisim (oral airway, yüzeyel anestezi altında laringeal maske) • ÜSYE

 • Pasif sigara içiciliği

 • Havayolu cerrahisi (tonsillektomi ve adenoidektomi, laringoskopi)

 • 5 yaşından küçük infant ve çocuklar ( özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu olanlar) • Anestezik ajanlar

 • Havayolu gereçlerinin seçimi

 • Propofol (anesteziden uyanma sırasında 0.5 –1mg·kg)

 • “Jaw Thrust” manevrası ile solunum yolunun açılması

Küçük solunum çabalarının desteklenmesi

 • Küçük solunum çabalarının desteklenmesi

 • Atropin 20 µg/kg, propofol 1-2 mg/kg

 • Süksinilkolin (tam laringospazm oluştuğunda; 0.5-1 mg/kg İ.V./İ.M.)

 • Bu ilaçların verilmesi için Bradikardi gelişimini beklemeyin !Risk faktörleri

 • Risk faktörleri

 • Bulantı kusma öyküsü, araç tutması

 • Cerrahi işlem (Adenotonsillektomi, şaşılık, kulak)

 • Opioidler (özellikle morfin)

 • Erken postoperatif mobilizasyon

 • Erken postoperatif oral sıvı alınımıAşırı açlık sürelerinin önlenmesi

 • Aşırı açlık sürelerinin önlenmesi

 • İyi perioperatif hidrasyon sağlanması

 • Erken oral alımının ve

 • Hızlı mobilizasyonun önlenmesi

 • Emetik ajanlardan kaçınılması (opioidler)

 • Propofol ile total intravenöz anestezi uygulanmasıProfilaksi; droperidol (20 μg/kg)

 • Profilaksi; droperidol (20 μg/kg)

 • 5-HT3 antagonistler; ondansetron ve granisetron yararlı

 • En önemli avantajları: ekstrapiramidal yan etkilerinin olmaması ve sedasyon yapmamaları; ancak maliyetleri yüksektir • Postoperatif üst havayolu obstrüksiyonu

 • Laringospazm

 • Ağrı

 • Hemoraji

 • OSA’nın daha da kötüleşmesi

 • Pulmoner ödem

 • NewYork Mal practice” davalarından elde edilen verilere göre, anestezistler cerrahlara kıyasla tonsillektomi sonrası komplikasyonlar nedeniyle daha fazla mahkemeye verilmekteVKİ’ye göre, normal, aşırı kilolu ve obez olarak sınıflandırdıkları 2170 çocuğun verileri

 • VKİ’ye göre, normal, aşırı kilolu ve obez olarak sınıflandırdıkları 2170 çocuğun verileri

 • T&A yapılan aşırı kilolu ve obez çocuklarda intraoperatif desatürasyon, birden çok laringoskopi girişimi, zor maske ventilasyonu, derlenme ünitesinde üst havayolu obstrüksiyonu gibi peri-operatif komplikasyon insidansı, hastaneye tekrar dönüş oranı ve hastanede kalış süreci daha yüksek

 • Nafiu ve ark.0.15 to 1.0 mg/kg steroid ile kontrol grubuna kıyasla tonsillektomi sonrası ilk gün emeziste iki kat azalma (8 çalışmadan elde edilen verilere göre)

 • 0.15 to 1.0 mg/kg steroid ile kontrol grubuna kıyasla tonsillektomi sonrası ilk gün emeziste iki kat azalma (8 çalışmadan elde edilen verilere göre)

 • Düşük-doz deksametazon (0.15 mg x kg(-1)) ile kombine tropisetron, tek başına kullanımına kıyasla, pediyatrik adenotonsillektomi sonrası kusma insidansını anlamlı derecede azaltır

 • Deksametazon ile birlikte veya tek başına 0.10 to 0.15 mg/kg dozda ondansetron da tonsillektomi sonrası BK’yı azaltmada çok etkilidirBK öyküsü, araç tutması

 • BK öyküsü, araç tutması

 • Cerrahi işlem (adenotonsillektomi, şaşılık, kulak)

 • Opioid kullanımı (özellikle morfin)

 • Erken postoperatif mobilizasyon ve erken postoperatif oral sıvı alımı

 • Bulantı-kusmaya karşı alınacak genel önlemler arasında aşırı açlık sürelerinin önlenmesi, iyi bir perioperatif hidrasyon sağlanması, erken oral alımının ve hızlı mobilizasyonun önlenmesi emetik ajanlardan kaçınılması (opioidler) ve propofol ile total intravenöz anestezi uygulanmasıAdenoidektomi sonrası ağrı minimal

 • Adenoidektomi sonrası ağrı minimal

 • Tonsillektomi sonrası bir haftaya kadar sürebilen ve beslenmeyi etkileyebilecek, dehidratasyona neden olabilecek ciddi ağrı

 • Opioidler, deksametazon, asetaminofen ve nonsteroid antiinflamatuvar ilaç (NSAİİ) gibi opioid tüketimini azaltan ajanlar

 • Steroidler (deksametazon 0.0625- 1.0 mg/kg ); respiratuvar distres sendromu ve subglottik ödem, BK insidansında azalma, ağrı kontrolünde iyileşmede yararlıdır

MİDAZOLAM PREMEDİKASYONU FAYDA ve ZARARI TARTIŞMALI

 • MİDAZOLAM PREMEDİKASYONU FAYDA ve ZARARI TARTIŞMALI

 • İNHALASYON AJANLARINDA GÖRÜŞ BİRLİĞİ YOK

 • PROPOFOL İDAMESİ FAYDALI GİBİ GÖRÜNÜYOR

 • DİĞER AJANLARLA ÇALIŞMALAR AZPROPOFOL HEM İNDÜKSİYON HEM DE İDAMEDE KULLANILDIĞINDA SEVOFLURANDAN DAHA AZ ANESTEZİ SONRASI AJİTASYONA NEDEN OLUYOR

 • PROPOFOL HEM İNDÜKSİYON HEM DE İDAMEDE KULLANILDIĞINDA SEVOFLURANDAN DAHA AZ ANESTEZİ SONRASI AJİTASYONA NEDEN OLUYORSEVOFLURAN İNDÜKSİYONUNDAN SONRA İDAMEDE KULLANILAN PROPOFOL SEVOFLURANDAN DAHA AZ ANESTEZİ SONRASI AJİTASYONA YOL AÇIYOR

 • SEVOFLURAN İNDÜKSİYONUNDAN SONRA İDAMEDE KULLANILAN PROPOFOL SEVOFLURANDAN DAHA AZ ANESTEZİ SONRASI AJİTASYONA YOL AÇIYORPrimer (daha ciddi): ilk 24 sa içinde, %75’i cerrahinin 6 saati

 • Primer (daha ciddi): ilk 24 sa içinde, %75’i cerrahinin 6 saati

 • Sekonder: operasyondan 5-10 gün sonra tonsiller yatağı örten skar dokusu gerildiğinde

 • Hastaneye yatırılma oranı %1.6

 • %67’si tonsiller fossadan, %27’si hipofarinksten ve %7’si her ikisindenOrijinal cerrahinin anestezi kayıtları dikkatle gözden geçirilmeli

 • Orijinal cerrahinin anestezi kayıtları dikkatle gözden geçirilmeli

 • Çocuğun tıbbi durumu, aspirin gibi ilaç kullanımı

 • Zor havayolu yönetimi ve bilinen kanama süresi

 • Kanama başladığından beri kusulan kan volümü

 • Öykü ve Fizik Bakı: Baş dönmesi öyküsü ve ortostatik hipotansiyon varlığı, dolaşan kan volümünün %20’sinden fazla bir kaybın olduğuna işaret ederAkut kan kaybına kompanzatuvar yanıt nedeniyle uyanık çocukta hipotansiyon klinik olarak geç başlar

 • Akut kan kaybına kompanzatuvar yanıt nedeniyle uyanık çocukta hipotansiyon klinik olarak geç başlar

 • Anestezi sonucu vazodilatasyon ve derin hipotansiyon gelişir

 • Anestezi indüksiyonu öncesi hemodinamik stabiliteyi elde etmek ve kardiyak debiyi iyileştirmek için kristalloidler (dengeli tuz solüsyonunun 20 mL/kg tekrarlanan dozları) ve/veya kolloidlerle agresif sıvı resüsitasyonuCiddi hipovolemi varlığında indüksiyon öncesi kan kros karşılaştırma yapılmalı veya iki veya daha fazla paket ES kroslanarak hazırlanmalı

 • Ciddi hipovolemi varlığında indüksiyon öncesi kan kros karşılaştırma yapılmalı veya iki veya daha fazla paket ES kroslanarak hazırlanmalı

 • Adenotonsillektomi sonrası kanayan bir çocukta kanayan kan damarı ayırt edilemiyorsa, bir kanama problemini dışlamak üzere protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı, trombosit sayısı ve kanama zamanı ölçülmeliRutin monitorizasyondan sonra, kanın ağızdan drenajı için sol lateral pozisyonda ve baş aşağı iken preoksijenasyon uygulanmalı

 • Rutin monitorizasyondan sonra, kanın ağızdan drenajı için sol lateral pozisyonda ve baş aşağı iken preoksijenasyon uygulanmalı

 • Sonra supin pozisyona çevrilen çocuk akciğere kan aspirasyonunu minimale indirgemek için bir asistan tarafından uygulanan krikoid bası ile (Sellick manevrası) hızlı-ardışık indüksiyonİndüksiyon ajanlarının azaltılmış dozları:

 • İndüksiyon ajanlarının azaltılmış dozları:

 • 2-3 mg/kg tiyopental

 • 1-2 mg/kg propofol

 • ketamin (1-2 mg/kg)

 • etomidat (0.2 mg/kg)

 • atropin (0.02 mg/kg)

 • süksinilkolin (1.5-2 mg/kg) veya rokuronyum (1.2 mg/kg)Tüp etrafından kan aspirasyon olasılığını minimale indirgemek amacıyla, kaflı bir ETT tüp ( yaş veya vücut ağırlığına uygun olandan daha küçük ölçüde)

 • Tüp etrafından kan aspirasyon olasılığını minimale indirgemek amacıyla, kaflı bir ETT tüp ( yaş veya vücut ağırlığına uygun olandan daha küçük ölçüde)

 • Sevofluran veya desfluran gibi bir volatil anestezik ajanın azot protoksit ve oksijen ile kombinasyonu ve 1-2 μg/kg fentanil

 • Profilaktik antiemetik kullanımı (0.1 mg/kg ondansetron) -midenin aspirasyonu yeterli olamaz-Postoperatif dönemde tam uyanık ve havayolu reflekslerini kontrol edebilme yeteneğinde iken ve lateral pozisyonda ekstübe edilmeli

 • Postoperatif dönemde tam uyanık ve havayolu reflekslerini kontrol edebilme yeteneğinde iken ve lateral pozisyonda ekstübe edilmeli

 • Süksinilkolin yerine yüksek doz rokuronyum (1.2 mg/kg) kullanılmış ise, nöromüsküler bloğun geri dönüşü gecikebileceği anımsanarak gerekli önlemler alınmalıdır


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə