Pravilnik o uvjetima za držanje otrova skupine III u prostorijama koje služe za druge potrebeYüklə 19,12 Kb.
tarix22.05.2018
ölçüsü19,12 Kb.

Na temelju članka 30. stavka 3. i 4. Zakona o otrovima (»Narodne novine«, broj 27/99, 37/99 i 55/99) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DRŽANJE OTROVA SKUPINE III U PROSTORIJAMA KOJE SLUŽE ZA DRUGE POTREBE

(Urednički pročišćeni tekst, «Narodne novine», broj 7/01 i 182/04)


Članak 1.


Ovim Pravilnikom utvrđuju se posebni uvjeti držanja otrova skupine III u prostorijama koje iznimno od odredbe članka 30. stavka 1. Zakona o otrovima služe i za druge potrebe.

Članak 2.

Otrovi skupine III koji se mogu držati u prostorijama koje služe i za druge potrebe svrstani su u Popis otrova skupine III koji se nalazi u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Otrovi iz članka 2. ovoga Pravilnika mogu se držati u prostorijama koje služe i za druge potrebe pod uvjetima kako slijedi:

1. U prodajnoj prostoriji površine do 50 m2 otrovi moraju biti smješteni u ormarima pod ključem pohranjenim kod zaposlenika odgovornog za smještaj i čuvanje otrova. Ormari moraju biti izrađeni od materijala koji kemijski ne reagira u dodiru s otrovima.

2. U prodajnoj prostoriji većoj od 50 m2 otrovi moraju biti smješteni u za to posebno odvojenom prostoru na udaljenosti od najmanje 3 metra od prostora za prodaju drugih proizvoda.

3. Ormari odnosno prostor u kojem se drže otrovi moraju biti vidno označeni i obilježeni propisanim znakovima i oznakama otrova koji se u njima drže.

4. Otrovi koji mogu međusobno kemijski reagirati moraju biti posloženi u ormaru odnosno u prostoru tako da se onemogući njihova međusobna kemijska reakcija.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

POPIS OTROVA SKUPINE III KOJI SE MOGU DRŽATI U PROSTORIJAMA KOJE SLUŽE I ZA DRUGE POTREBE

 

_____________________________________________________________________________________ 

Br. Naziv otrova Koncent. Znak i oznaka

_____________________________________________________________________________________

1. acetatna kiselina 20-90% C; R:34

2. n-alildiizokinolin-bromid >50% Xn;R:20/21/22

3. akrilna kiselina 2-25% Xi, R:36/38

4. amonijak 10-35% Xi; R:34,37

5. amonijev fluorid 0,2-1% Xn;R20/21/22

6. amonijev klorid Xn;R:22,38

7. amonijev tioglikolat >20% Xn;R36/38

8. benzalkonijev klorid >10% Xn;R:20/21/22,36/38,43

9. benzensulfonska kiselina Xn;R:20/21/22,36

10. benzetonij klorid >5% Xn;R:20/21/22

11. benzil alkohol >25% Xn;R:20/21

12. benzoil peroksid Xi,E;R3,36/37/38

13. benzojeva kiselina >5% Xn;R:20/21/22,36

14. bronopol >5% Xn;R:20/21/22

15. butil-p-krezol Xn;R:20/21/22

16. dehidroacetatna kiselina >1% Xn;R:20/21/22

17. diaminofenol i soli >10% Xn;R:20/21/22

18. didecil-dimetil-amonijev

klorid 5-50% C,N;R:22,34,50

19. dietileter Xn,F;R:12,19

20. diklormetan >35% Xn; R:20/21/22

21. DMDM-hidantoin >1% Xn;R:20/21/22

22. dioksan >1% F,Xn; R11,19,20

23. etilenglikol >25% Xn; R:22

24. fenilendiamin 1-5% Xn;R:20/21/22,43

25. fenilfenol >10% Xn;R:20/21/22

26. fenoksietanol >10% Xn;R:20/21/22

27. fenol 1-5% Xn;R:20/21,36/38

28. fluoridna kiselina 0.1-1% Xn;R:20/21/22,36

29. fosfatna kiselina 10-25% Xi; R36

30. formaldehid 5-25%

31. glioksilna kiselina >2% Xi;R:36/38

32. glutaraldehid >10% Xn; R:20/21/22

33. heksan >5% Xn,F; R:11,20,48

34. hidrokinon >10% Xn;R:20/22,43

35. jod >10% Xn;R:20/21

36. kalijev diklorizocijanurat >50% Xn,O;R:8,22,31,36/37

37. kalijev fluorid 0,2-1% Xn;R:20/21/22

38. kalijev hidroksid 5-25% C; R:22,34

39. kalijev karbonat >40% Xi; R: 36/37/38

40. kalijev nitrit 1-5% Xn; R:22

41. kalijev permanganat Xn; R: 8,22

42. kamfor >10% Xn; R:20/21/22

43. kloracetamid >10% Xn;R:20/21/22,36/37/38

44. kloridna kiselina 10-25% Xi; R: 36/37/38

45. klorkrezol Xn;R:21/22,38

46. kloroform Xn;R:20/22

47. krezol <30% Xn;R:20/22,24,36/38

48. ksilen >12.5% Xn;R:10,20/21/22

49. magnezijev klorid >50% Xn; R:20/21/22

50. metanol 3-20% Xn.F;R:11,20/22

51. metil salicilat >10% Xn;R:22

52. mravlja kiselina >50% C;R:20/21/22,34

53. natrijev diklorizocijanurat >50% Xn;R:22,31,36/37

54. natrijev fluorid 1-5% Xn;R:22

55. natrijev hidroksid 5-25% Xn; R:22,36/38

56. natrijev hipoklorit >5% klora Xi;R:31,36/38

57. natrijev nitrit 1-5% Xn; R:22

58. nitratna kiselina 5-20% C; R:34

59. nitrobenzen <1% Xn;R:5,10,22

60. nitrometan >12,5% Xn;R:20/21/22

61. oksalna kiselina/oksalati >5% Xn; R:21/22

62. perkloratna kiselina 10-50% C; R:34

63. peroksiacetatna kiselina 2-25% Xi;R:5,22,34

64. rezorcinol >10% Xn;R:20,36/38

65. sulfatna kiselina 5-15% Xi; R:36/38

66. timol >5% Xn;R:20/21/22

67. tioglikolna kiselina 2-10% Xn;R:20/21/22

68. tiourea Xn:22,40

69. toluen >12.5% Xn,F; R:11,20

70. trikloretilen >1% Xn;R:20/22

71. triklorfenol >2% Xn;R:22,37/38

72. triklorizocijanurna kiselina >50% O,Xi;R:8,22,31,36/37

73. vodikov peroksid >50% Xi; R:36/38


 Br. Naziv otrova Koncent. Znak i oznaka

74. Sulfaminska kiselina >20% Xi, R36/38

75. tetrakloretilen >1% Xn, R40, 51/53
 


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə