Prvky 16. skupiny s výjimkou kyslíkuYüklə 448 b.
tarix05.03.2018
ölçüsü448 b.
#30278prvky 16. skupiny s výjimkou kyslíku

 • prvky 16. skupiny s výjimkou kyslíku

 • „rudotvorné“

 • obecná elektronová konfigurace ns2 np4

 • kyslík se od ostatních prvků odlišuje neschopností excitovat elektrony (není 2d)

se vzrůstajícím protonovým číslem klesá elektronegativita

 • se vzrůstajícím protonovým číslem klesá elektronegativita

 • chemické vlastnosti polonia odpovídají jeho relativně nízké elektronegativitě

 • S, Se a Te vykazují značnou chemickou podobnost

  • s kyslíkem vytvářejí SO2, SeO2, TeO2
  • s fluorem vytvářejí SF6, SeF6, TeF6
  • s chlorem tvoří SCl4, SeCl4, TeCl4
s rostoucím protonovým číslem roste stabilita nižších oxidačních čísel

 • s rostoucím protonovým číslem roste stabilita nižších oxidačních čísel

 • S, Se, Te díky relativně vysoké elektronegativitě mohou mít oxidační číslo –II

  • tvoří příslušné sulfidy, selenidy a telluridy
   • analogické oxidům


žlutá krystalická látka

 • žlutá krystalická látka

 • vyskytuje se v přírodě v menší míře volná nebo ve formě sloučenin (zejména sulfidy kovů)

 • tvoří molekuly S8

 • hoří modrým plamenemkosočtverečná – nejstálejší

 • kosočtverečná – nejstálejší

 • jednoklonná – pomalu přechází na kosočtverečnou

 • plastická

 • sirný květ – resublimovaná sírav plynném skupenství se vyskytují molekuly S8, S6, S4, S2

 • v plynném skupenství se vyskytují molekuly S8, S6, S4, S2

 • => silná tendence vytvářet vazbu S-S

 • Výroba

  • vytlačování přehřátou vodní párou
  • povrchová ložiska
  • ze zemního plynu
   • (obsahuje H2S)
   • 2 H2S + O2 → 2 S + 2 H2O


Využití

 • Využití

  • vulkanizace kaučuku
  • výroba oxidu siřičitého
  • výroba kyseliny sírové
  • výroba sirouhlíku (umělé hedvábí)
  • fungicid


hydridy

 • hydridy

  • obecně H2Sx
  • nejdůležitější H2S
   • sulfan (sirovodík)
   • toxický plyn nepříjemného zápachu
   • vyskytuje se v sopečných plynech a některých minerálních vodách
   • ve vodě se chová jako slabá dvousytná kyselina
   • příprava reakcí sulfidu se silnými kyselinami
   • Na2S + HCl → 2 NaCl + H2S


sulfidy

 • sulfidy

  • soli kyseliny sirovodíkové
  • příprava
   • přímou syntézou prvků
   • Zn + S → ZnS
   • srážením sulfanem
   • CuCl2 + H2S → CuS + 2 HCl
   • reakcí hydroxidů se sulfanem
   • 2 NaOH + H2S → Na2S + 2 H2O


rozpustné ve vodě jsou sulfidy kovů alkalických zemin a alkalických kovů

  • rozpustné ve vodě jsou sulfidy kovů alkalických zemin a alkalických kovů
   • díky hydrolýze reagují zásaditě
  • sulfidy těžkých kovů jsou nerozpustné a zpravidla barevné
  • pražením sulfidy přecházejí na oxidy
   • 2 PbS + 3 O2 → 2 PbO + 2 SO2
  • polysulfidy
   • obsahují větší množství atomů síry (až 6) v aniontu
   • nejznámější je pyrit FeS2 (disulfid železnatý)


halogenidy

 • halogenidy

  • nejstálejší jsou fluoridy síry, nejméně stálé jsou jodidy


oxidy

 • oxidy

  • S2O
   • značně nestálý, není anhydridem kyseliny
  • SO2
   • vzniká spalováním síry nebo pražením sulfidů
   • S + O2 → SO2
   • 4 FeS + 7 O2 → 2 Fe2O3 + 4 SO2
   • jedovatý plyn, snadno zkapalnitelný (-10 °C)
   • připravuje se reakcí siřičitanů se silnou kyselinou
   • Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2


má především redukční účinky

   • má především redukční účinky
   • působením silných redukčních činidel za tepla se redukuje na síru
    • SO2 + C → S + 2 CO
    • SO2 + 2 H2 → 2 H2O + S
   • je anhydridem kyseliny siřičité
    • SO2 + H2O → H2SO3
   • s hydroxidy reaguje za vzniku siřičitanů


význam SO2

   • význam SO2
    • bělící činidlo
    • desinfekce, konzervace
    • výroba H2SO4 a siřičitanů
    • kapalný jako nevodné rozpouštědlo
    • způsobuje kyselé deště


SO3

  • SO3
   • v malé míře vzniká při spalování síry
   • vzniká oxidací oxidu siřičitého za přítomnosti katalyzátoru (V2O5, Pt)
   • 2 SO2 + O2 → 2 SO3
   • pevná, snadno těkající látka, v pevném stavu polymeruje
   • anhydrid kyseliny sírové
   • velmi silné dehydratační
   • účinky


Oxokyseliny

 • Oxokyseliny

  • velké množství díky schopnosti síry vytvářet stálé vazby a S-S, S-H


kyselina siřičitá

  • kyselina siřičitá
   • pouze ve zředěných roztocích, nestálá (snadno se rozkládá na SO2 a H2O)
   • Na2SO3 + HCl → 2 NaCl + H2O + SO2
   • stálejší jsou její soli
   • slabá dvousytná kyselina
   • bělící účinky
   • má (i její soli) redukční účinky, podobně jako SO2
   • Cr2O72- + 3 SO32- + 8 H+ → 2 Cr3+ + 3 SO42- + 4 H2O


kyselina sírová

  • kyselina sírová
   • nejstálejší kyseliny síry
   • výroba
    • výroba SO2 (spalování síry, pražení pyritu, oxidace H2S)
    • S + O2 → SO2
    • oxidace SO2 na SO3
     • nitrosní způsob (komorový)
     • 2 SO2 + 3 NO2 + H2O → 2 ONO-SO2-OH + NO
     • 2 HO-SO2-ONO + H2O → 2 H2SO4 + NO + NO2
     • hydrogensíran nitrosylu


kontaktní způsob (věžový)

     • kontaktní způsob (věžový)
     • 2 SO2 + O2 → 2 SO3
     • v dalším kroku se mísí SO3 s kyselinou sírovou za vzniku „olea“
     • - roztok SO3 v H2SO4
     • - dýmavá kyselina sírová
     • - směs kyselin disírové, trisírové a tetrasírové
   • koncentrovaná 98,3 %
   • zředěná (10 – 20 %) rozpouští většinu neušlechtilých kovů za vzniku H2
   • koncentrovaná pasivuje některé kovy – Fe, Pb


koncentrovaná za horka má oxidační účinky

   • koncentrovaná za horka má oxidační účinky
   • Hg + 2 H2SO4 → HgSO4 + SO2 + H2O
   • silné dehydratační účinky
   • sírany jsou většinou dobře rozpustné ve vodě
    • málo rozpustné jsou sírany kovů alkalických zemin, olova, stříbra
   • sírany přechodných kovů tvoří zpravidla hydráty
   • skalice – modrá CuSO4 . 5H2O
   • - zelená FeSO4 . 7H2O
   • - bílá ZnSO4 . 7H2O
   • kamence – podvojné sírany MIMIII(SO4)2 . 12H2O


kyselina thiosírová

  • kyselina thiosírová
   • nestálá, její soli jsou však již stálé
   • v kyselém prostředí se rozkládá
   • S2O32- + 2H+ → H2O + S + SO2
   • připravuje se reakcí oxidu sírového se sulfanem
   • H2S + SO3 → H2S2O3
   • použití
    • fotografie (v ustalovačích)
    • analytická chemie


kyselina peroxosírová, peroxodisírová

  • kyselina peroxosírová, peroxodisírová
   • velmi silné oxidační účinky
    • silnější oxidační činidlo než manganistan
    • 5 S2O82- + 2 Mn2+ + 8 H2O → 2 MnO4- + 10 SO42- + 16 H+
   • příprava reakcí kyseliny sírové s peroxidem vodíku
   • H2SO4 + H2O2 → H2SO5 + H2O


charakteristika, výskyt

 • charakteristika, výskyt

  • Selen
   • vyskytuje se pouze v malé míře, zpravidla doprovází síru v sulfidických rudách, zejména FeS
   • červený selen – Se8, stálejší
   • šedý selen („kovový“)
  • Tellur
   • jeho zastoupení je nižší než u selenu, rovněž doprovází síru a selen
   • kovovou strukturu


Polonium

  • Polonium
   • radioaktivní kov
   • izolováno ze smolince
   • jeho izotopy jsou klasické α-zářiče


Sloučeniny s vodíkem a halogeny

 • Sloučeniny s vodíkem a halogeny

  • H2Se – selan
   • připravuje se hydrolýzou selenidů
   • toxický, nestálý plyn výrazného zápachu, rozkládá se vzdušnou vlhkostí
  • H2Te – tellan
  • selen ani tellur netvoří sloučeniny obdobné polysulfanům, díky malé stálosti vazby Se-Se a Te-Te


tvoří halogenidy v oxidačním čísle IV a II, jodidy pouze u telluru a polonia

  • tvoří halogenidy v oxidačním čísle IV a II, jodidy pouze u telluru a polonia
  • většinou pevné stálé látky
  • jejich stálost vzrůstá s nárůstem elektropozitivního charakteru – od selenu k poloniu


Sloučeniny s kyslíkem

 • Sloučeniny s kyslíkem

  • XO2
   • pevné látky
   • SeO2 s vodou reaguje za vzniku kyseliny seleničité
   • TeO2 je ve vodě prakticky nerozpustný, má amfoterní charakter
    • rozpustný v alkalických hydroxidech za vzniku telluričitanů i v silných minerálních kyselinách
   • PoO2 je bazický
  • XO3 tvoří pouze Se a Te, jsou anhydridy příslušných kyselin (SeO3, TeO3)


Selen tvoří kyseliny H2SeO3 a H2SeO4

  • Selen tvoří kyseliny H2SeO3 a H2SeO4
   • příprava vychází z příslušných oxidů
   • kyselina selenová má silné oxidační účinky, redukuje se na k. seleničitou, případně až na selen
    • dokáže rozpouštět zlato a platinu
    • Au + H2SeO4 → Au2(SeO4)3 + H2SeO3 + H2O
  • Tellur tvoří kyselinu H6TeO6
   • slabá dvousytná kyselinaYüklə 448 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə