Pytania do testu z filozoficznych podstaw edukacjiYüklə 24,24 Kb.
tarix06.05.2018
ölçüsü24,24 Kb.
#42552

PYTANIA DO TESTU Z FILOZOFICZNYCH PODSTAW EDUKACJI

I.

1. Wyjaśnij doktrynalne elementy religii greckich.

2. Przedstaw główne cechy utopi oświeceniowej.

3. Absolut, apokaliptyka, dualizm, fideizm, jaskinia.


II.

1. Omów koncepcję natury w filozofii J. J. Rousseau ?

2. Ogólna charakterystyka współczesnych ideologii edukacyjnych.

3. Kapitalizm, racjonalizm, abstrakt, bigot.


III.

1. Przedstaw cechy utopi komunistycznej.

2. Omów oświeceniowe twierdzenia dotyczące religii.

3. Fanatyk, joga, pragmatyzm, absurd, brahma.


IV.

1. Omów sokratejską metodę filozofowania.

2.Omów ontologiczne założenia filozofii Platona?

3. Ad acta, brewe, fatalizm, kabała, realizm.


V.

1. Omów cechy współczesnego bytu społecznego.

2. Omów koncepcję ontologii J. Locke’a.

3. Ad hoc, bulla, fenomen, kapitał, redukcjonizm.


VI.

1. Omów przedmiot filozofii wychowania.

2. Omów koncepcję człowieka J. Locke’a.

3. Ad rem, byt, filogeneza, karma, reifikacja.


VII.

1. Przedstaw ontologiczne fundamenty edukacji.

2. Omów koncepcję człowieka D. Diderota.

3. Ad verbum, byt dla siebie, fetyszyzm, kategoria, reinkarnacja.


VIII.

1. Przedstaw grecką koncepcję paidei.

2. Omów koncepcję człowieka Helwecjusza.

3. Ad vocem, byt w sobie, filozofia, katolicyzm, relatywizm.


IX.

1. Opisz myślenie potoczne.

2. Omów oświeceniowe koncepcje filozofii edukacji..

3. Adwersarz, cel, filozofia człowieka, klerykalizm, religia.


X.

1. Opisz istotę myślenia mitycznego i religijnego.

2. Omów koncepcję wychowania u Platona.

3. Agape, charyzmat, filozofia historii, komunizm, rzeczywistość.


XI.

1. Omów istotę poznania filozoficznego.

2. Omów koncepcję szczęścia u Arystotelesa a wychowanie.

3. Agnostycyzm, chiliazm, filozofia transcendentalna, konceptualizm, sacrum.


XII.

1. Omów koncepcję nauczyciela u Arystotelesa.

2. Omów przedmiot, funkcje i dziedziny filozofii.

3. Agora, cnota, finalizm, konieczność, sansara.


XIII.

1. Przedstaw wybrane definicje filozofii oraz genezę filozofii.

2. Omów koncepcję etyki I. Kanta.

3. Ahinsa, chrześcijaństwo, hedonizm, konklawe, sceptycyzm.XIV.

1. Przedstawić wzorce filozofowania.

2. Omów wybraną koncepcję polskiej myśli edukacyjnej – aspekty filozoficzne.

3. Akademia, cogito ergo sum, forma i treść, konkordat, schizma.


XV.

1. Realizm a wychowanie u Arystotelesa.

2. Omów platońską krytykę demokracji.

3. Akatalepsja, człowiek, formalizm, kosmogonia, scholastyka.


XVI.

1. Opisz koncepcję paradygmatu nauki I. Newtona..

2. Omów koncepcję wychowania św. Tomasza – aspekt filozoficzny.

3. Akcydentalny, cywilizacja, gnoza, kreacjonizm, sekularyzacja.


XVII.

1. Opisz istotę tzw. „cudu helleńskiego”.

2. Omów antropologię św. Tomasza.

3. Aksjologia, dajmonion, gnoseologia, kult, sensualizm.


XVIII.

1. Omów koncepcję filozofii utylitaryzmu J. S. Milla..

2. Czym jest idealizm w edukacji?

3. Aksjomat, dedukcja, guna, kultura, socjalizm.


XIX.

1. Czym jest naturalizm w edukacji?

2. Przedstaw wybrane starożytne mity o człowieku i społeczeństwie.

3. Alienacja, de facto, hedonizm, laicyzacja, sofizm.


XX.

1. Wymień i omów cnoty kardynalne wg św. Augustyna.

2. Omów filozofię religii H. Spencera.

3. Anachoreta, deifikacja, herezja, laik, solipsyzm.


XXI.

1. Omów metodę hermeneutyczną W. Dilthe’a.

2. Przedstaw ogólną charakterystykę „Odrodzenia”.

3. Argumentum ad populum, erystyka, kult, noumen, politeizm, argumentum ad vanitatem.


XXII.

1. Gnoseologia F. Bacona.

2. Wyjaśnij antropologię T. Hobbesa.

3. Ekstrapolacja, asceza, eros, kosmogonia, państwo.


XXIII.

1. Omów filozofię wychowania S. Hessena.

2. F. Nietzschego i koncepcja nadczłowieka.

3. Atman, esencja, hic Rhodos hic salto, istota i zjawisko, nota bene.


XXIV.

1. Przedstaw główne założenia filozofii wychowania J. Dewey’a.

2. Racjonalizm a wychowanie.

3. Podmiot, joga, ontogeneza, transcendentalny, wolnomyślicielstwo.


XXV.

1. Religia i moralność w wychowaniu.

2. Omów główne idee filozofii oświecenia w Polsce.

3. Palingeneza, panteizm, irracjonalizm, życie, utylitaryzm.


XXVI.

1. Przedstaw koncepcję człowieka renesansu.

2. Omów heglowską idee wychowania.

3. Intencjonalny, konieczność, prozelityzm, solipsyzm, soteriologia.
XXVII.

1. Przedstaw ogólną charakterystykę filozofii empirycznej.

2. Omów koncepcję podmiotowości w wychowaniu.

3. Anima vilis, apologeptyka, encyklika, estetyka, joga.


XXVIII.

1. Omów metodologiczne zasady analizy życia społecznego wg K. Marksa.

2. Przedstaw F. Bacona teorię „mamideł”.

3. Tolerancja, predestynacja, humanizm, gnoza, en bloc.XXIX.

1. Przedstaw ogólną charakterystykę polskiej filozofii XIX wieku.

2. Omów koncepcję reizmu T. Kotarbińskiego.

3. Abstrakt, finalizm, hipoteza, idea, ontogeneza.


XXX.

1. Omów marksowską koncepcję człowieka.

2. Przedstaw koncepcję człowieka i społeczeństwa F. Nietzschego.

3. Moralność, neofita, indeterminizm, jaskinia, nauka.


XXXI.

1. Przedstaw główne założenia wizji człowieka E. Mouniera.

2. Idealizm a wychowanie – aspekt filozoficzny.

3. Ekskomunika, ex aequo, historyzm, kategoria, obyczaj.


XXXII.

1. Poglądy filozoficzne o wychowaniu J. Habermasa.

2. Przedstaw koncepcję społeczeństwa informatycznego.

3. Antropologizm, cogito ergo sum, eudajmonizm, historyzm, kreacjonizm.


XXXIII.

1. Omów funkcje nauki

2. Przedstaw podstawowe założenia filozofii K. Twardowskiego.

3. Ad vocem, dialektyka, ex promptu, indyferentyzm, monoteizm.


XXXIV.

1. Przedstaw poglądy na wychowanie H. Gadamera.2. Przedstaw główne nurty filozofii starożytnej

3. Anachoreta, chiliazm, eschatologia, forma i treść, heteronomia.

Yüklə 24,24 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə