Qrup: 171b Fənn: Mərkəzi Asiya dövlətləri müasir beynəlxalq münasibətlər sistemindəYüklə 18,82 Kb.
səhifə1/4
tarix13.01.2022
ölçüsü18,82 Kb.
#82842
  1   2   3   4
Serbest is-2020
MUASIR DIPLOMATIYA CAVAB 2021, Siyasi munaqislr imtahan Fatima 1, İCTİMAİ-SİYASİ-MÜTALİӘLӘRİN-ӘSASLARI-2, Estoniya, Kəşmir problemi, son variant Az.tar.sual.19-20 II sem. ., 4cu fesili iqtisa, 9b4f0aadff6cbbba1afe4b0a29074e27, 5c56f86e155daeb2663a9b2c9c00bff3, 271 a,b, ALLAUDDIN HAQUE - CV Sample Translation

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

Fakültə:Beynəlxalq münasibətlər və Regionşünaslıq

İxtisas:Beynəlxalq münasibətlər

Qrup:171b

Fənn:Mərkəzi Asiya dövlətləri müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində

Müəllim:dos.Anar Nagiyev

Tələbə:Seymur Ibrahimov

Mövzu:Siyasi rejimlərin təsnifatı

"Siyasi rejim" termini 1960-1970-ci illərdə meydana gəlmişdir. Siyasi rejim dedikdə,hakimiyyət və cəmiyyət münasibətlərini, siyasi azadlıq səviyyəsini və ölkədə siyasi həyatın xüsusiyyətlərini əks etdirən bir siyasi sistemin təşkili yolu nəzərdə tutulur. Bir çox cəhətdən bu xüsusiyyətlər konkret ənənələr, mədəniyyət və dövlətin inkişafı üçün tarixi şərtlərlə müəyyən edilir, buna görə deyə bilərik ki, hər bir ölkənin özünəməxsus siyasi rejimi var. Bəzi müəlliflər hesab edirlər ki, siyasi rejim dövlət formasının elementlərindən biridir. "Dövlət forması dedikdə, dövlətdə siyasi hakimiyyətin təşkili, onun üç əsas elementinin (və ya partiyaların) - hökumət forması, idarəetmə və siyasi rejim şəklində birləşməsindən ibarətdir." V. S.Petrov, siyasi rejim termini dövlət formasının üçlüyünə daxil edir.

Bu şəkildə dövlət formasını anlayaraq, onun üç ünsürünə tərif verir: “İdarəetmə forması, mənbəyi və hakimiyyətin özləri və əhali ilə münasibətləri prinsipləri ilə xarakterizə olunan dövlətdəki ali hakimiyyətin təşkili. İdarəetmə forması dövlətin və onların orqanlarının bir-biri ilə və bütövlükdə dövlətlə münasibətləri prinsipləri ilə səciyyələnən inzibati ərazi və milli-dövlət hakimiyyət təşkilatıdır.

Siyasi rejim cəmiyyətdə demokratiya və siyasi azadlığın vəziyyəti və təbiətində ifadə olunan bir dövlət təşkilatının konkret təzahürüdür. ”

Digər müəlliflər siyasi rejimi dövlət formasının elementlərindən birinə aid etmirlər. "Dövlət forması altında geniş mənada, idarəetmə və idarəetmə forması, dar mənada isə yalnız hökumət forması başa düşülür." “Siyasi rejim dövlətin forması ilə sıx bağlıdır, onun əhəmiyyəti bir ölkənin həyatında olduqca böyükdür. Məsələn, siyasi rejimin dəyişməsi (hökumət forması və idarəetmə forması geridə qalsa belə) ümumiyyətlə dövlətin daxili və xarici siyasətində kəskin dəyişikliyə səbəb olur. Bu, siyasi rejimin təkcə hakimiyyətin təşkili forması ilə deyil, həm də məzmunu ilə əlaqəli olması ilə əlaqədardır..Elmi ədəbiyyatda iki növ siyasi rejim mövcuddur:

Siyasi rejimlərin təsnifatı böyük maraq doğurur və dövlət və hüquq nəzəriyyəsi üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.Siyasi rejimlər çoxdur, çünki bir çox amillər bir növ siyasi rejimə və ya digərinə təsir göstərdiyindən, hər bir dövlətin bir dərəcədə və ya digərində başqa dövlətlərin siyasi rejimlərindən fərqlənən öz xüsusi siyasi rejiminin olduğunu söyləmək olar. "Siyasi rejimlərin olduqca sadə, geniş yayılmış təsnifatlarından biri də onları demokratik və qeyri-demokratik siyasi rejimlərə bölməkdir." Öz növbəsində, hər ikisi daha çox və ya az dərəcədə demokratiyanın müxtəlif növlərinə və növlərinə ayrılır. Beləliklə, siyasi rejimlərin ən əhəmiyyətlisi aşağıdakı dörddür:

1)Demokratik;

2)Avtoritar;

3)Totalitar;

4)Liberal;

Demokratik rejim (yunan dilindən. Demokratiya - demokratiya) xalqın hakimiyyətin əsas mənbəyi kimi tanınmasına, bərabərlik və azadlıq prinsiplərinə əsaslanır. Demokratiyanın əlamətləri belədir:

Demokratik rejim hakimiyyətin sərbəst ifadə olunan çoxluq tərəfindən göndərildiyi bir rejimdir. Yunan dilindən tərcümə olunan demokratiya sözün həqiqi mənasında "xalqın gücü" və ya "demokratiya" deməkdir.

Demokratik hakimiyyət rejiminin əsas prinsipləri:

1. Populyar suverenlik, yəni. hakimiyyətin əsas daşıyıcısı xalqdır. Bütün güc xalqdandır və onlara həvalə edilmişdir. Bu prinsip siyasi qərarların birbaşa xalq tərəfindən, məsələn, referendumda qəbul edilməsini nəzərdə tutmur. Yalnız dövlət hakimiyyətinin bütün daşıyıcılarının güc funksiyalarını xalqın sayəsində aldığını güman edir. birbaşa seçki yolu ilə (parlament üzvləri və ya prezident) və ya dolayı yolla xalq tərəfindən seçilmiş nümayəndələr vasitəsilə (hökumət formalaşdırılmış və parlamentə tabe olanlar);

2. Ən azı üç şərtin olmasını nəzərdə tutan hakimiyyət nümayəndələrinin azad seçkiləri: təhsil azadlığı və siyasi partiyaların fəaliyyət göstərməsi nəticəsində namizədliyini irəli sürmək azadlığı; seçki hüququ, yəni. "bir nəfər - bir səs" prinsipi ilə ümumi və bərabər səsvermə; gizli səsvermə vasitəsi kimi qəbul edilən səsvermə azadlığı və hamı üçün məlumat əldə etmək və seçki kampaniyası zamanı təbliğat aparmaq imkanı əldə etmək;

3. Azlıqların azlıqların hüquqlarına ciddi riayət etməklə əksəriyyətə təqdim edilməsi. Əksəriyyətin demokratiyasındakı əsas və təbii vəzifə müxalifətə hörmət, onun azad tənqid hüququ və yeni seçkilərin nəticələrinə görə köhnə hakimiyyətdə olan çoxluq;

4. Hakimiyyət bölgüsü prinsipinin həyata keçirilməsi. Hökümətin üç qolu - qanunverici, icra və məhkəmə - bu cür səlahiyyətlərə və təcrübəyə malikdirlər ki, bu özünəməxsus "üçbucağın" iki "küncü", zərurət yarandıqda, qeyri-demokratik və millətin maraqlarına zidd olan üçüncü "künc" ün hərəkətlərinə mane ola bilər. Hakimiyyətə inhisarın olmaması və bütün siyasi qurumların plüralist mahiyyəti demokratiyanın zəruri şərtidir;

5. Həyatın bütün sahələrində konstitusiya və qanunun aliliyi. İnsan kimliyindən asılı olmayaraq qanun üstünlük təşkil edir, qanun qarşısında hamı bərabərdir. Deməli, demokratiyanın "ciddiliyi", "soyuqluğu", yəni. rasionaldır. Demokratiyanın hüquqi prinsipi: "Qanunla qadağan olmayan hər şeyə icazə verilir."

Demokratik rejimlərə aşağıdakılar daxildir:

prezident respublikaları;

parlament respublikaları;

parlament monarxiyaları.

Seçki - vətəndaşlar ümumi bərabər və birbaşa seçkilər yolu ilə dövlət orqanlarına seçilir;

Səlahiyyət bölgüsü - hakimiyyət bir-birindən asılı olmayan qanunverici, icra və məhkəmə qollarına bölünür;

Vətəndaş cəmiyyəti - vətəndaşlar könüllü ictimai təşkilatların inkişaf etmiş bir şəbəkəsi vasitəsilə hökumətə təsir edə bilər;

Hüquq və azadlıqlar, habelə onların təminatları qorunur;

Plüralizm - müxalifət də daxil olmaqla, digər insanların fikirlərinə və ideologiyalarına hörmətin hakim olması, senzuradan tam şəffaflıq və mətbuat azadlığı təmin edilir;

Razılıq - siyasi və digər ictimai münasibətlər problemin şiddətli bir həllinə deyil, kompromis tapmağa yönəldilmişdir; bütün münaqişələr qanuni yolla həll olunur.

Demokratik rejimin xüsusiyyətlərinə aiddir:

Qanunun aliliyi;

Səlahiyyətlərin bölünməsi;

Vətəndaşların həqiqi siyasi və sosial hüquq və azadlıqlarının olması;

Dövlət orqanlarının seçilməsi;

Müxalifətin və plüralizmin mövcudluğu.

Demokratiya birbaşa və təmsilçidir. Birbaşa demokratiyada qərarlar birbaşa səsvermə hüququ olan bütün vətəndaşlar tərəfindən qəbul edilir.İndi birbaşa demokratiya, bir qayda olaraq, referendum şəklində həyata keçirilir - qanun layihələri və ümummilli əhəmiyyət kəsb edən vacib məsələlər üzrə xalq səsverməsi. Böyük bir ərazidə birbaşa demokratiyanın həyata keçirilməsi çox çətindir. Buna görə hökumət qərarları xüsusi seçilmiş qurumlar tərəfindən qəbul edilir. Bu cür demokratiya təmsilçi adlanır, çünki seçilmiş bir orqan (məsələn, Dövlət Duması) onu seçən insanları təmsil edir.

Demokratik rejim bərabərlik və azadlıq prinsiplərinə əsaslanır; burada əsas güc mənbəyi xalq hesab olunur. Avtoritar rejim altında siyasi hakimiyyət bir şəxsin və ya bir qrup insanın əlində cəmləşir, lakin nisbi azadlıq siyasət sahəsindən kənarda qalır. Totalitar rejim şəraitində hakimiyyət cəmiyyətin bütün sahələrini möhkəm idarə edir.
Yüklə 18,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə