Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A 1996-cı IL AnriYüklə 202,46 Kb.

səhifə1/5
tarix06.05.2018
ölçüsü202,46 Kb.
  1   2   3   4   5


1

Radioaktivlik neçənci ildə kim tərəfindən müəyyən edilmişdir? A)1996-cı il Anri 

Bekkerlium B)1898-ci il Vilhelm Rentgen C)1896-cı il Anri Bekkerlium D)1886-cı il 

Vilhelm Rentgen  E) 1997-ci ildə Pyer Küri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2

Radiasiya deyilir:     A) "Radiaktiv" maddələrin alfa, betta və qamma kimi şüaların yayılmasını və ya Kosmosda yayılan hər hansı bir elektromaqnetik şüanı meydana 

gətirən ünsürlərin hamısına B)Enerjinin şüalar vasitəsilə köçürülməsi prosesinə 

C)Kosmik fəzanı dolduran yüksək enerjili zərrəciklər seli və həmin zərrəciklərin Yer 

atmosferində yaratdığı  ikinci şüalanmaya   D)Fiziklərin, kimyaçıların, 

riyaziyyatçıların, həkimlərin, biofiziklərin, molekulyar bioloqların, klassik 

biologiyanın müxtəlif istiqamətləri ilə məşğul olan alimlərin səylərini birləşdirən 

kompleks elm sahəsinə E)Neytronların alfa, betta və qamma kimi müxtəlif şüalar 

yaymaq sürətiylə parçalanan maddələrə

3

Radioaktiv şüalanma növünün insan orqanizminə təsiri haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır? А)Radiasiyanın orqanizmə təsirini insan hiss etmir B)udulan şüalanma 

enerjisi orqanizmdə böyük bioloji dəyişikliklər yarada bilər C)Radiasiyanın insan 

orqanizminə təsiri gizli inkubasiya perioduna malikdir  D)Radioaktiv şüalanma təkcə 

şüalanma enerjisini udmuş orqanizmə deyil, həm də onun sonrakı nəsillərinə təsir edir 

Е)Radioaktiv şüalanmaya canlı orqanizmin müxtəlif orqanlarının həssaslığı eyni olur.

4

Nüvə çevrilməsinin növləri: A)radioaktnv parçalanma, nüvə reaksiyası B)radioaktivlik, şüalanma C)radioaktiv izotop, nüvə şüalanması D)alfa şüası, Betta 

şüası E)rentgen, ultrabənövşəyi şüalar

5

Nüvə çevrilməsinə nail olmaq üçün ən effektli «mərmi» hesab olunur А)uran B)neytron C)proton D)deytron Е)kvantlar

6

β-parçalanmasından fərqli olaraq artıq protonu olan bəzi süni radioaktiv elementlərin nüvələrindəki protonlardan biri özündən β+ (pozintron) və elektron neytrinosu (Ue) 

ayrılmaqla neytrona çevrilə bilər, belə parçalanma nə adlanır? A)radioaktiv 

parçalanma B)betta parçalanması C)pozitron parçalanma D)radioaktiv izotop 

E)elektrontutma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7

Radium izotopu neçənci ildə yaradıldı ? А)1898-ci ildə  B)1998-c ildə  С)1896-cı ildə D)1886-cı ildə Е)1888-ci ildə                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8

Elektron tutma hansı parçalanmanın bir növüdür? A)betta parçalanmanın B)alfa parçalanmanın  C)pozintron parçalanmanın D)nüvə reaksiyalarının E)nüvə 

şüalanmasının
9

Radioaktivliyin ölçü vahidi nədir? А)Mev B)il C)qram D)Kyüri (Ki) Е)BER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10

Dozimetriya nəyi öyrənir?  A)radioaktiv maddələrin miqdarının ölçülməsi və onların müxtəlif sahələrdə qatılığının təyin oluımasını B)ionlaşdırıcı şüalanmanın ölçülməsi

qeyd olunması vasitələri və prinsiplərini C)Rentgenin və qamma şüasının havada 

əmələ gətirdiyi ionlaşmanın miqdarı D)Maddənin vahid kütləsi tərəfindən udulan 

istənilən ionlaşdırıcı şüalanmanın enerji miqdarını E)Müxtəlif ionlaşdırıcı 

şüalanmanın canlı orqanizmə təsirini

11

Radionuklidlərin torpaqda şaquli miqrasiyasını proqnozlaşdırmağa imkan verən model kim tərəfindən verilmişdir? А)Qontarenko B)Panasenko C)Fesenko D)Konoplev 

E)Vudhed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

12

Ölçü biologiyasında kinetik allometrik yanaşma üsulundan istifadə olunur ki, bu üsulla nə öyrənilir? A)radionuklidlərin qeyri

‐bircins şaquli paylanması 

B)radionuklidlərin effektiv axını C)Daxili şüalanmada ayrı 

‐ ayrı radionuklidlərin payı 

D)“ölçünün” bitki və heyvanların bioloji xarakterinə təsiri E)təbii radiasiya 

mənbələrindən insanın aldığı effektiv şüalanma 

13

Bütün mümkün daxili şüalanma yollarından ən təhlükəlisi hansıdır? A)yeyinti məhsulları B)Su C)şibyə ilə qidalanma D)“çirkli” hava ilə nəfəs almaq E)maral əti ilə 

qidalananma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

14

1903-cü ildə Antuan Anri Bekkerel Mariya və Pyer Küri ilə bərabər hansı xidmətlərinə görə fizika üzrə Nobel mükafatına layiq görülmüşlər? A)Radiasiyanın 

araşdırılması sahəsində fövqəladə xidmətlərinə görə B)Radiasiyanın insanlara fayda 

və zərər verə bilməsi dilemmasınına görə C)Radioaktiv maddələrin istehsalına görə 

D)Radioaktiv şüalanma növünün insan orqanizminə təsirinin öyrənilməsinə görə 

E)Radionuklidlərin ekoloji mühitdə mövcudolma formalarını öyrənmələrinə görə

15

Maddənin vahid kütləsi tərəfindən udulan istənilən ionlaşdırıcı şüalanmanın enerji miqdarı nə adlanır? A)ionlaşdırıcı şüalanmanın ölçülməsi   B)radioaktiv maddələrin 

miqdarının ölçülməsi C)Şüalanmanın nisbi bioloji effektliyi      D)şüalanmanın udulan 

dozası E)ionlaşmanın sıxlığı

16

Torpaqdan bitkiyə ən çox dövretmə qabiliyyətinə malik olan elementdir?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            A)Uran     B) radium      C)torium   D)arqon   E)neon

17 Şüalanmanın udulan dozası vahidi? A)BER B)coul/kq  C)OBE D)Mev E)kq                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
: public html -> files -> uploader -> Imtahan -> Tebiet
Tebiet -> 1 "Ekologiya" anlayışı kim tərəfindən elmə daxil edilmişdir? A e. Hekkel b ç. Darvin c a. Leopord d k. Linney e k. Rulye 2
Tebiet -> Təbii sahələrin yerində otlaqlar, bicənəklər və torpaq yollar
Tebiet -> Aşağıdakılardan hansı fiziki kimyanın əsas bölmələrinə aid deyil? A maddənin quruluşu b səth hadisələri c
Tebiet -> Elmi əsaslı gübrələmə sistemini neçə anlamda başa düşmək olar? A b c d 6 e 8
Tebiet -> Torpaq kolloidlərinin kimyəvi tərkibcə neçə qrupu vardır? A b c d 3 e 6
Tebiet -> Qrafikaya, rənglərə və xəritənin məzmunun rəng və qrafiki surətdə təsvir edilməsi kartoqrafiyanın hansı
Tebiet -> Spora formalı törədiclərlə yoluxmuş heyvan formalarının ərazisi
Tebiet -> Ekologiya sözünün mənası nədir? A kimya b təbiət c çay d yaşayış yeri e hava
Tebiet -> İlkin maddələrin eyni zamanda iki və daha çox istiqamətdə kimyəvi çevrilməsi ilə gedən reaksiyalar hansı reaksiyalar


Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə