RestriKTİf akciĞer hastaliklari dr. Sefa L. ÖzşahinYüklə 445 b.
tarix26.03.2018
ölçüsü445 b.
#34277


RESTRİKTİF AKCİĞER HASTALIKLARI

 • Dr. Sefa L. Özşahin


Restriktif Ventilasyon Bozukluğu

 • Vital kapasite (VC) 

 • Total akciğer kapasitesi (TLC) 

 • Akciğer kompliansı 

 • Artmış alveolo-arteriyel oksijen gradienti

 • (A-a)PO2

 • Gaz dağılımının bozulması

 • Difüzyon kapasitesi (DLCO) Restriktif Ventilasyon Bozukluğu

 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

 • Yer Kaplayan Lezyonlar

 • Plevra Hastalıkları

 • Göğüs Duvarı Hastalıkları

 • Toraks Dışı NedenlerRestriktif Ventilasyon Bozukluğu

 • İnterstisyel Akciğer Hastalıkları

 • İnterstisyel pnömoniler

 • Fibrozis

 • Granülomatöz hastalıklar

 • Pulmoner ödemRestriktif Ventilasyon Bozukluğu

 • Yer Kaplayan Lezyonlar

 • Tümörler

 • KistlerRestriktif Ventilasyon Bozukluğu

 • Plevra Hastalıkları

 • Pnömotoraks

 • Hemotoraks

 • Plevral efüzyon, ampiyem

 • FibrotoraksRestriktif Ventilasyon Bozukluğu

 • Göğüs Duvarı Hastalıkları

 • Travma

 • Kifoskolyoz

 • Spondilit

 • Nöromüsküler HastalıklarRestriktif Ventilasyon Bozukluğu

 • Toraks Dışı Nedenler

 • Obezite

 • Peritonit

 • Asit

 • GebelikİNTERSTİSYUM

 • Alveol epitel bazal membranı ile alveol kapiller endotel tabakası arasındaki potansiyel boşlukİNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • akciğerin interstisyel alanını infiltre eden,

 • benzer klinik, radyolojik ve fizyolojik özellikler gösteren,

 • etiyolojisi bilinen / bilinmeyen çok sayıda hastalık…İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • İnterstisyumun yanı sıra;

 • Alveoler yapılar,

 • Küçük havayolları ve

 • Kan damarları da genellikle tutulur.İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • ETİYOLOJİSİ BİLİNENLER

 • AC’in toz hastalıkları..

 • Hipersensitivite pnömonileri..

 • AC’in infeksiyon hastalıkları..

 • Bazı ilaçlar…

 • Neoplastik hastalıklar…

 • Diğer (radyoterapi, toksik gaz, multipl emboli vb)İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • ETİYOLOJİSİ BİLİNMEYENLER

 • Bağ dokusu hastalıkları..

 • İdiyopatik pulmoner fibroz (İPF)

 • Sarkoidoz

 • Herediter bazı hastalıklar..

 • Diğer…BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI

 • Behçet hastalığı

 • Tekrarlayıcı polikondrit

 • Ankilozan spondilit

 • Marfan sendromu

 • Mikst Konnektif Doku Hst.ğıHEREDİTER HASTALIKLAR

 • Tuberoz skleroz

 • Nörofibromatoz

 • Hermansky-Pudlak sendr.

 • Lipid depo hst.ları

 • Familiyal İPFDİĞER…

 • Amiloidoz

 • Diffüz alveoler hemoraji

 • Alveoler proteinoz

 • Behçet sendromu

 • Eozinofilik pnömoni

 • Wegener granülomatozuİNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • ANAMNEZ

 • NEFES DARLIĞI

 • ÖKSÜRÜK

 • GÖĞÜS AĞRISI

 • HEMOPTİZİ

 • HIŞILTILI SOLUNUM (Wheezing)

 • PLÖRİTİK AĞRIİNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • FİZİK MUAYENE

 • RALLER

 • Selofan raller, velcro ralleri)

 • Çomak parmak

 • RonküslerİNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • FİZİK MUAYENE

 • İlerlemiş hastalıkta;

 • Hipoksemi

 • Hiperkapni

 • Kor pulmonale

 • bulguları gelişir.İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • RADYOLOJİ

  • İnfiltrasyon
  • Diffüz Yamalı
 • retiküler retikülonodüler nodüler asinerİNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ

 • YÜKSEK REZOLÜSYONLU BT (YRBT)

 • BUZLU CAM**

 • Retiküler infiltrasyon, bal peteğiİNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • SFT

 • Vital kapasite (VC) 

 • Total akciğer kapasitesi (TLC) 

 • FEV1/FVC Normal veya 

 • Difüzyon kapasitesi (DLCO) İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • AKG

 • PaO2  , %O2  (hipoksemi)

 • (A-a)PO2

 • PaCO2    (hipokapnihiperkapni)İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • Bronkoalveoler Lavaj (BAL)

 • Lenfanjitik karsinomatoz

 • Bronkoalveoler CA

 • Lenfoma

 • Eozinofilik pnömoni

 • Alveoler proteinoz

 • P. carinii pnömonisi, TBİNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • BİYOPSİ

 • TBİAB

 • TTİAB

 • VATS

 • TORAKOTOMİİNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

 • SARKOİDOZ

 • İDİYOPATİK İNTERSTİSYEL FİBROZ

 • (İPF)

 • DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİSARKOİDOZ

 • Nedeni bilinmiyor

 • Birden çok organı tutar

 • En çok AC, cilt, göz tutulumu

 • Epiteloid hc.li granülomlarSARKOİDOZ

 • Tüm yaşlarda (20-40 y.)

 • Halsizlik

 • İştahsızlık

 • Kilo kaybı

 • AteşSARKOİDOZ

 • Belirtiler;

 • ırka,

 • hastalığın süresine,

 • tutulan organlara,

 • tutulumun yoğunluğuna,

 • granülomatöz olayın aktivitesineSARKOİDOZ

 • akciğer tutulumu

 • Nefes darlığı

 • Kuru öksürük

 • Hışıltılı solunum (wheezing)

 • Göğüs ağrısı, sıkışma hissiSARKOİDOZ

 • DİĞER

 • Kalp*

 • Göz

 • Cilt

 • Nörolojik*

 • GİS

 • Üriner*SARKOİDOZ

 • AKCİĞER TUTULUMU

 • PA AC gr

  • LAP ve/veya hiler LAP
  • Retikülonodüler infiltrasyon
 • BT/YRBT

  • Buzlu cam ve/veya retikülonodüler infiltr.
  • Mediastinal LAP


SARKOİDOZ

 • AKCİĞER TUTULUMU

 • SFT

 • Restriktif patern (asıl)

 • Obstrüktif patern (mümkün)

 • DLCO SARKOİDOZ

 • AKCİĞER TUTULUMU

 • AKG

 • Egzersizde O2 satürasyonu 

 • İstirahatte hipoksemi (PaO2 ) (ilerlemiş hast.)

 • Erken dönemde PaCO2 

 • İlerlemiş dönemde PaCO2 SARKOİDOZ

 • KESİN TANI

 • BİYOPSİİPF

 • Majör Kriterler

 • Bilinen İAH nedenlerinin elimine edilmesi

 • (ilaçlar, mesleki-çevresel maruziyetler, bağ dokusu hast.ları vb)

 • TBB ve BAL ile başka hastalık 

 • SFT’de restriktif patern

 • AKG’nda egzersizle kötüleşen PaO2 

 • YRBT’de bibaziler retiküler paternİPF

 • Minör Kriterler

 • Yaş > 50y

 • Sinsi başlangıçlı egzersizle nefes darlığı

 • Üç aydan uzun süreli hastalık

 • Bilateral tabanlarda inspiratuvar raller

 • (kuru-velcro ralleri- selofan raller)İPF

 • SFT ve AKG

 • FVC

 • TLC 

 • VC 

 • FEV1/FVC N veya

 • DLCO 

 • PaO2  P(A-a) O2 İPF

 • BELİRTİ ve BULGULAR

 • Genellikle 50y üzeri, yarıdan fazlası erkek

 • NEFES DARLIĞI

 • ÖKSÜRÜK (non-prodüktif, paroksismal)

 • Genellikle 6 aydan uzun öykü

 • Çomak parmak (%25-50)

 • Bibaziler inspiratuvar raller

 • Geç dönemde sağ kalp yetmezliği bulguları

 • Ortalama yaşam 2.5-3.5 yılİPF

 • PA AC gr

 • Alt zonlarda fazla olmakla retiküler patern

 • Bal peteği

 • Volüm kaybı (özl. alt zonlarda)İPF

 • YRBT

 • Retiküler gölgeler

 • Traksiyon bronşektazisi

 • Bal peteği

 • Buzlu cam

 • Lober volüm kaybıDİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ

 • Pulmoner kapillaritis +

 • Wegener granülomatozisi

 • Bağ dokusu hastalıkları

 • Behçet Hastalığı

 • Pulmoner kapillaritis 

 • İdiyopatik pulmoner hemosiderozis

 • Good-Pasture sendromu

 • Mitral darlığı

 • Koagülasyon bozuklukları…DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ

 • Wegener granülomatozis

 • ANCA+

 • Good-Pasture Sendromu

 • anti-GBMA+DİFFÜZ ALVEOLER HEMORAJİ

 • Nefes darlığı, Öksürük,Hemoptizi

 • Anemi

 • RADYOLOJİ

 • bilateral alveoler infiltrasyon

 • SFT

 • Restriktif patern+ DLCO  • TEŞEKKÜR EDERİM

 • Dr. Sefa L. ÖzşahinKataloq: Donem3 -> KomiteIIISolunumDolasimSistemleri
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Bronkodilatör ilaçlar, bronş ve bronşiyollerin düz kaslarını gevşetmek suretiyle hava yollarının resistansını düşüren ilaçlardır
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Nitrik oksid(NO) İlk olarak 1980 de Furchgott ve Zawadzki tarafından gösterilen
Donem3 -> HipnosedatiF İLAÇlar
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Otonom siNİr sistemi, NÖrotransmiterleri ve iLAÇlari hakkinda temel biLGİler
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> RestriKTİf akciĞer hastaliklari akc in esnekliğinin kaybı ile karakterlidir
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Sempatik sinir stimülasyonunun bu organlardaki etkilerini
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Andiferansiye büYÜk hücreli karsinom
KomiteIIISolunumDolasimSistemleri -> Neden Direkt Grafiler? Avantaji

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə