Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 27/06/2013 toplanti no : 533Yüklə 197,86 Kb.
tarix24.04.2018
ölçüsü197,86 Kb.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ :27/06/2013

TOPLANTI NO :533
Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Prof. Dr. Kemal İNAT başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof. Dr. Kemal İNAT Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAN Yrd. Doç. Dr. Nebi MİŞ

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Doç. Dr. M. Bedizel AYDIN


1- Enstitümüz doktora ve uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin danışman değiştirme formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ile eski ve yeni danışmanlarının uygun görüşü doğrultusunda, aşağıda belirtilen öğrencilerin danışman değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

Eski Danışmanı

Yeni Danışmanı

Esra YAĞCI

Uluslararası İlişkiler EABD Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği uzaktan eğitim tezsiz YL

Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA

Yrd. Doç. Dr. Filiz CİCİOĞLU

Mehmet BAĞIŞ

İşletme DR

Prof. Dr. Gültekin YILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Mahmut HIZIROĞLU


2- Çeviribilim EABD Başkanlığının 28.05.2013 tarihli ve 88 sayılı yazısı okundu.
İlgili EABD Başkanlığının yazısının ekindeki 28.05.2013 tarih ve 2013/27 nolu Bölüm Kurul Kararının 2. Maddesi ile Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERSOY’a danışmanlık aktarılması talebi; adı geçen öğretim üyesinin aktif 9 öğrencisi bulunduğu ve danışmanlık sayısının 10 öğrenciyi aşamayacağından teklif edilen 4 öğrencinin danışman değişikliği talebinin, SAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları’nın 13/a-c maddeleri uyarınca uygun bulunmadığına oy birliği ile karar verildi.
3- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EABD yüksek lisans programı öğrencisi Adem YALÇIN’ın tez konusu değişikliği formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ile danışmanının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EABD yüksek lisans programı öğrencisi Adem YALÇIN’ın tez konusu değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


Adı Soyadı

EABD

Danışmanı

Tezin Eski Adı/Tezin Yeni Adı

Adem YALÇIN

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri YL

Yrd. Doç. Dr. Serdar ORHAN

Sosyal Politikalar Açısından İslamda Yoksullukla Mücadele

Yoksullukla Mücadele’de KYK Burslarının Etkinliği (Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Örneği)


4- Türk Dili ve Edebiyatı EABD Doktora programı öğrencisi Özlem DÜZLÜ’nün tez adı değişikliği formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ile danışmanının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, Türk Dili ve Edebiyatı EABD yüksek lisans programı öğrencisi Özlem DÜZLÜ’nün tez adı değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
EYK-533/2

27/06/2013


Adı Soyadı

EABD

Danışmanı

Tezin Eski Adı/Tezin Yeni Adı

Özlem DÜZLÜ

Türk Dili ve Edebiyatı

Doç. Dr. İsmail GÜLEÇ

Seyyid Vehbi Divanı’nın Tahlili

Seyyid Vehbi Divanı’na Göre 18. Asır Osmanlılarda Sosyal Hayat


5- Enstitümüz doktora programı öğrencilerinin tez önerisi değerlendirme formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; tez izleme komitelerinin uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, aşağıda belirtilen doktora programı öğrencilerinin tez önerilerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

Danışmanı

EABD

Tez Adı

Erkan ÇAKIR

Doç. Dr. Alican DAĞDEVİREN

Temel İslam Bilimleri DR

Maturidi’nin Te’vilatü’l-Kur’an İsimli Eserinde Müşkilu’l-Kuran

Evren MERCAN

Prof. Dr. Ebubekir SOFUOĞLU

Tarih DR

Sultan II. Abdulhamid Dönemi Gemi İnşa Faaliyetleri ve Deniz Stratejisi


6- Uluslararası İlişkiler EABD yüksek lisans programı öğrencisi Zyinat ABDYLDAEVA’nın tez önerisi değerlendirme formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; tez izleme komitesinin uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, Uluslararası İlişkiler EABD yüksek lisans programı öğrencisi Zyinat ABDYLDAEVA’nın tez önerisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

Danışmanı

EABD

Tez Adı

Zyinat ABDYLDAEVA

Doç. Dr. Giray Saynur ALTUĞ

Uluslararası İlişkiler YL

Orta Asya Jeopolitiği ve Jeoekonomisi içinde Kırgızistan’ın Yeri


7- İşletme EABD Başkanlığının 26.06.2013 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme EABD doktora programı öğrencisi Şükran GÖKÇE’nin Tez İzleme Komitesinde yer alan Yrd. Doç. Dr. Cemal SEZER’in yurt dışında görevlendirilmesi nedeniyle, söz konusu öğrencinin Tez İzleme Komitesinin Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 43/4 maddesi uyarınca, Yrd. Doç. Dr. Cemal SEZER yerine Prof. Dr. Kadir ARDIÇ atanarak aşağıdaki şekilde güncellenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Prof. Dr. Mehmet BARCA (Danışman)

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ (İşletme EABD)

Yrd. Doç. Dr. Ali TAŞ (İşletme EABD)


8- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EABD başkanlığının 24.06.2013 tarihli ve 159 sayılı dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; dersin Öğretim Üyesinden alınan bilgi doğrultusunda, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EABD Mahalli İdareler ve Şehircilik uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Erçin ALPAY’ın 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aldığı ‘Kent ve Siyaset’ dersi bütünleme Sınav notu 60 olması gerekirken sehven sisteme 80 olarak girildiğinden hatanın giderilerek söz konusu öğrencinin ilgili dersinin dönem sonu başarı notunun harf karşılığının DC olarak düzeltilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
9- Prof. Dr. Ertan EFEGİL’in 25.06.2013 tarihli dilekçesi okundu.

EYK-533/3

27/06/2013
Yapılan görüşmeler sonunda; dersin Öğretim Üyesinden alınan bilgi doğrultusunda, Uluslararası İlişkiler EABD Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi İbrahim SAĞLAM’ın 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aldığı ‘Dış Politika Yapımı ve Analizi’ dersinden almış olduğu yıl içi notlarının sisteme sehven girilmediği anlaşılmıştır. Adı geçen öğrencinin yılsonu başarı notunun sisteme “BB” olarak girilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
10- Kamu Yönetimi EABD Kamu Yönetimi doktora programı öğrencisi Fuat YÖRÜKOĞLU’nun 24.06.2013 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin 30.05.2013 tarihinde askerlik görevini tamamladığı terhis belgesinden anlaşıldığından, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında kayıt yenileme işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.
11- Yrd. Doç. Dr. Nurullah ALTUN’un 21.06.2013 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; dersin Öğretim Üyesinden alınan bilgi doğrultusunda, Maliye EABD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Ferhat Nabi GÜLER’in 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aldığı ‘Yerel Yönetimler Maliyesi’ dersinin bütünleme sınavı notuna itirazı nedeniyle, dersin sınav evrakının incelenmesi doğrultusunda, söz konusu sınav notunda maddi hata olmadığının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
12- Felsefe EABD yüksek lisans programı öğrencisi Serkan BAYRAM’ın 18.06.2013 tarihinde girdiği Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavını “oy birliği” ile başardığını belirten tutanak okundu ve dosyası incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kayıtlı olduğu programın düzeyinin öngördüğü tüm şartları yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 29/1 maddesi uyarınca mezuniyetine oy birliği ile karar verildi.


13- Felsefe ve Din Bilimleri EABD yüksek lisans programı öğrencisi Sıddık AĞÇOBAN’ın 19.06.2013 tarihinde girdiği Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavını “oy çokluğu” ile başardığını belirten tutanak okundu ve dosyası incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kayıtlı olduğu programın düzeyinin öngördüğü tüm şartları yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 29/1 maddesi uyarınca mezuniyetine oy birliği ile karar verildi.


14- Uluslararası İlişkiler EABD doktora programı öğrencisi Naim YÜKSEL’in 24.06.2013 tarihli doktora yeterlilik sınavı tutanağı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Uluslararası İlişkiler EABD doktora programı öğrencisi Naim YÜKSEL’in doktora yeterlilik sınavında 2. kez başarısız olması nedeniyle, SAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 42/8 maddesinde yer alan “İkinci defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, almamış olduğu derslerden başlayarak takip eden yarıyılda danışmanının onaylayacağı en az 18 AKTS kredi değerinde daha ders almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri de başarıyla tamamladıktan sonra tekrar yeterlik sınav dönemlerinde sınava girmek için yazılı başvuruda bulunur.” hükmü gereğince, adı geçenin 18 kredilik ders almasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
15- Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK yönetiminde doktora tez çalışması yapan İşletme EABD öğrencisi Buket BORA’nın tezini tamamladığına dair doktora tez çalışması teslim formu okundu. Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 47-1/a maddesi uyarınca doktora tez savunma sınav jürisinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasına, tez savunma sınav jüri üyelerinin tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde kendi aralarında yapacakları görüşme sonucu belirleyecekleri sınav tarihini, sınavın yapılacağı tarihten en az 7 gün önce tez danışmanı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirmelerine oy birliği ile karar verildi.

EYK-533/4

27/06/2013

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK (Danışman)

Doç. Dr. Nihal SÜTÜTEMİZ (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Mehmet SARIIŞIK (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Nilgün SARIKAYA (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Raziye COP (Jüri Üyesi) (Abant İzzet Baysal Üni. İ.İ.B.F.)

Prof. Dr. Orhan BATMAN (Yedek Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Burcu CANDAN (Yedek Jüri Üyesi) (Kocaeli Üni. İ.İ.B.F.)


16- Yrd. Doç. Dr. Nevran KARACA yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan İşletme EABD öğrencisi Merve KIYMAZ’ın tezini tamamladığına dair tez teslim formu okundu. Adı geçen öğrencinin tezini Enstitümüze teslim ettiği anlaşılarak, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 28/1 maddesi uyarınca tez savunma jürisinin;
Yrd. Doç. Dr. Nevran KARACA (Danışman)

Yrd. Doç. Dr. Recep YILMAZ (Jüri Üyesi)

Prof. Dr. Erman COŞKUN (Jüri Üyesi)

Prof. Dr. Hilmi KIRLIOĞLU (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yağmur ERSOY (Yedek Jüri Üyesi)’dan oluşmasına oy birliği ile karar verildi.
Sınav Tarihi: 05.07.2013

Sınav Saati: 16:00
17- Türk Dili ve Edebiyatı EABD Başkanlığının 24.06.2013 tarihli ve 126 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından alınan bildi doğrultusunda, Yrd. Doç. Dr. M. Emin ERTAN’ın emekli olması ve Batman Üniversitesi’nde göreve başlaması ve Türk Dili ve Edebiyatı doktora öğrencisi M. Bayram DÜZENLİ’nin tezinin bitme aşamasına yakın olması sebebiyle ilgili öğretim üyesinin 2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz Türk Dili ve Edebiyatı Enstitü Anabilim Dalında görevlendirilmesinin uygun olduğuna; gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI
GÖREVLENDİRİLDİĞİ

OKUL

KODU

 

BÖLÜM

 

DERSİN ADI

SAAT

T+U+L

 

Y.Y.

ÖĞR.

TÜRÜ

 

ÜNİVERSİTE / FAKÜLTE

Yrd. Doç. Dr. M. Emin ERTAN

60

Türk Dili ve Edebiyatı DR

Uzmanlık Alanı

4+0

I

Örgün I. Öğretim

SAÜ/SBE

Yrd. Doç. Dr. M. Emin ERTAN

60

Türk Dili ve Edebiyatı DR

Danışmanlık

0+1

I

Örgün I. Öğretim

SAÜ/SBE

0072.01.FR.29


18- Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN yönetiminde doktora tez çalışması yapan İşletme EABD öğrencisi Niyazi GÜMÜŞ’ün tezini tamamladığına dair doktora tez çalışması teslim formu okundu. Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 47-1/a maddesi uyarınca doktora tez savunma sınav jürisinin aşağıdaki üyelerden oluşturulmasına, Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasına, tez savunma sınav jüri üyelerinin tezin kendilerine teslim tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde kendi aralarında yapacakları görüşme sonucu belirleyecekleri sınav tarihini, sınavın yapılacağı tarihten en az 7 gün önce tez danışmanı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne bildirmelerine oy birliği ile karar verildi.
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN (Danışman)

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Oğuz TÜRKAY (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Nilgün SARIKAYA (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Fatih GEÇTİ (Jüri Üyesi) (Yalova Üni. İ.İ.B.F.)

Yrd. Doç. Dr. Sima NART (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Erhan ÇANKAL (Yedek Jüri Üyesi) (Yıldırım Beyazıt Üni. İşletme F.)
EYK-533/5

27/06/2013
19- Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan Turizm İşletmeciliği EABD öğrencisi Çağrı ERDOĞAN’ın tezini tamamladığına dair tez teslim formu okundu. Adı geçen öğrencinin tezini Enstitümüze teslim ettiği anlaşılarak, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 28/1 maddesi uyarınca tez savunma jürisinin;
Yrd. Doç. Dr. Burhanettin ZENGİN (Danışman)

Prof. Dr. Orhan BATMAN (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Abdurahman BENLİ (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Şevki ULAMA (Yedek Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Selim İNANÇLI (Yedek Jüri Üyesi)’dan oluşmasına oy birliği ile karar verildi.
20- Felsefe ve Din Bilimleri EABD yüksek lisans programı öğrencisi Metin AYDIN’ın 22.05.2013 tarihinde girdiği Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavını “oy birliği” ile başardığını belirten tutanak okundu ve dosyası incelendi.

Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kayıtlı olduğu programın düzeyinin öngördüğü tüm şartları yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 29/1 maddesi uyarınca mezuniyetine oy birliği ile karar verildi.


21- Enstitümüz İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencilerinin 22.06.2013 tarihli proje savunma ve yeterlik sınav başarı listeleri okundu ve durumları incelendi.
Yapılan görüşmeler sonunda; proje savunma ve yeterlik sınavlarına giren aşağıdaki listede belirtilen Enstitümüz İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencilerinden, Proje Savunma Sınavından “başarılı”, Yeterlik Sınavından “yeterli” sonuç alanların ve kayıtlı olduğu programın düzeyinin öngördüğü tüm şartları yerine getirenlerin mezuniyetlerine oy birliği ile karar verildi.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

2012-2013 / BAHAR YARIYILI SONU

İŞLETME (MBA) TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PROJE SAVUNMA VE YETERLİK SINAVI BAŞARI LİSTESİ

6/22/2013
1.GRUP

NUMARASI

ADI SOYADI

MEVCUT KREDİSİ

PROJE DAHİL KREDİ

AĞIRLIKLI NOT ORT.

DANIŞMANI

PROJE

YETERLİK

G.A. NOT ORTALAMA

1160M35040

Hakan ÖZKAN

98

113

339.5

Prof. Dr. Erman COŞKUN

90

YETERLİ

3.535

1160M35093

Mustafa BAKIR

83

98

210

Prof. Dr. Erman COŞKUN

90

YETERLİ

2.755

1060M35019

Baran KASIMOĞLU

82

97

246

Prof. Dr. Erman COŞKUN

90

YETERLİ

3.155

1160M35025

Nergis ALTINTAŞ

98

113

317.5

Yrd. Doç. Dr. Murat AYANOĞLU

90

YETERLİ

3.341


2.GRUP

NUMARASI

ADI SOYADI

MEVCUT KREDİSİ

PROJE DAHİL KREDİ

AĞIRLIKLI NOT ORT.

DANIŞMANI

PROJE

YETERLİK

G.A. NOT ORTALAMA

1160M35082

Müge ERDEN

90

105

237.5

Yrd. Doç. Dr. Ali TAŞ

100

YETERLİ

2.833

1160M35087

Yun Gıl KANG

84

99

282.5

Yrd. Doç. Dr. Ali TAŞ

100

YETERLİ

3.460

1160M35033

Fatih DALKAN

76

91

188

Yrd. Doç. Dr. Ali TAŞ

95

YETERLİ

2.725

1160M35005

Cengiz KIDAK

83

98

210.5

Yrd. Doç. Dr. Ali TAŞ

95

YETERLİ

2.760

1160M35085

Yasin AYIK

83

98

203.5

Yrd. Doç. Dr. Ali TAŞ

95

YETERLİ

2.689

1160M35053

Müjdat KOÇ

83

98

210.5

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

100

YETERLİ

2.760

1060M35065

Bengü AĞAR ÖVER

90

105

200

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

85

GİREMEZ

(ORTALAMA2.405

1160M35057

Semiha BİROL

83

98

203

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

95

YETERLİ

2.684

1160M35064

Betül TERZİOĞLU

83

98

225

Yrd. Doç. Dr. Mahmut HIZIROĞLU

80

YETERLİ

2.755

1060M35035

Çağdaş KARAKUŞ

87
200.5

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

GR

GR

2.305


3.GRUP

NUMARASI

ADI SOYADI

MEVCUT KREDİSİ

PROJE DAHİL KREDİ

AĞIRLIKLI NOT ORT.

DANIŞMANI

PROJE

YETERLİK

G.A. NOT ORTALAMA

1160M35079

Vedat YILMAZ

105

120

288

Prof. Dr. Gültekin YILDIZ

90

YETERLİ

2.900

1060M35029

Melike ALEMDAR

85

100

233

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

90

YETERLİ

2.930

1060M35067

Gökhan ŞENYÜREK

96

111

230

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

95

YETERLİ

2.613

1060M35062

Seyda YALIN

82

97

214.5

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

90

YETERLİ

2.830

1160M35004

Samet ÖZEN

83

98

238

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

95

YETERLİ

3.041

0960M35045

Harun ŞEN

82

97

227

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

90

YETERLİ

2.959

1160M35030

Serkan KARTAL

91

106

205

Prof. Dr. Rana KUTANİS

90

YETERLİ

2.500

1160M35051

Yunus Emre GÜNEY

105

120

270

Prof. Dr. Rana KUTANİS

90

YETERLİ

2.750

1160M35018

Gülüşan KÜPÇÜ

98

113

241.5

Prof. Dr. Rana KUTANİS

85

YETERLİ

2.602

1060M35051

Yunus Emre YAPICI

106

121

189.5

Prof. Dr. Rana KUTANİS

90

KAYIT YENİLEMEDİ

2.062


4.GRUP

NUMARASI

ADI SOYADI

MEVCUT KREDİSİ

PROJE DAHİL KREDİ

AĞIRLIKLI NOT ORT.

DANIŞMANI

PROJE

YETERLİK

G.A. NOT ORTALAMA

1160M35020

Emre BAKIRTAŞ

84

99

235.5

Yrd. Doç. Dr. Nevran KARACA

80

YETERLİ

2.833

1160M35035

Sevil ÜNAL

105

120

361

Yrd. Doç. Dr. Nevran KARACA

100

YETERLİ

3.508

1160M35022

Bahar ALTUN

91

106

305.5

Yrd. Doç. Dr. Nevran KARACA

95

YETERLİ

3.448

0960M35067

Vedat DAŞ

95

110

220

Yrd. Doç. Dr. Fatih Burak GÜMÜŞ

100

YETERLİ

2.545

1260M35013

Zafer Durmuş BOZCA

62

77

135.5

Yrd. Doç. Dr. Filiz KONUK

90

GİREMEZ (AKTS EKSİK)

2.539

0660M35193

Abdülkerim YILDIRIM

76
175

Prof. Dr. Hilmi KIRLIOĞLU

BAŞARILI

YETERLİ

2.3035.GRUP

NUMARASI

ADI SOYADI

MEVCUT KREDİSİ

PROJE DAHİL KREDİ

AĞIRLIKLI NOT ORT.

DANIŞMANI

PROJE

YETERLİK

G.A. NOT ORTALAMA

0860M35016

Fatih ALPARSLAN

81

96

204.5

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

80

YETERLİ

2.599

1160M35054

Zeynep ÖNER

88

103

303.5

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

90

YETERLİ

3.529

1160M35055

Seyit DİNDAR

83

98

206

Yrd. Doç. Dr. Ayhan SERHATERİ

80

YETERLİ

2.561

EYK-533/7

27/06/2013
22- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

(Katılmadı) (Katılmadı)


Prof. Dr. Kemal İNAT Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAN

Başkan Üye

(Katı
(Katılmadı) (Katılmadı)

Prof. Dr. Fuat AYDIN Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

Üye Üye

A

(Katılmadı) (Katılmadı)Doç. Dr. M. Bedizel AYDIN Yrd. Doç. Dr. Nebi MİŞ

Üye Üye
: sites -> sbe.sakarya.edu.tr -> file
file -> Sakarya üNİversitesi
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 06. 10. 2015 toplanti no : 643
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 14/11/2013 toplanti no : 551
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 21/11/2013 toplanti no : 552
file -> Sakarya üNİversitesi
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 12/09/2013 toplanti no : 543
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 20. 06. 2017 toplanti no : 731


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə