Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 21/11/2013 toplanti no : 552Yüklə 79,53 Kb.
tarix24.04.2018
ölçüsü79,53 Kb.
#40049

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ :21/11/2013

TOPLANTI NO :552
Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Prof. Dr. Kemal İNAT başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof. Dr. Kemal İNAT

Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAN

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

Doç. Dr. M. Bedizel AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Nebi MİŞ


1- Enstitümüz yüksek lisans programı öğrencisinin danışman değiştirme formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; eski danışmanın üniversitemizden ayrılması nedeniyle, yüksek lisans programı öğrencisinin danışman değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

Eski Danışmanı

Yeni Danışmanı

Sevgi KARATAŞ

Türk Dili ve Edebiyatı

Yrd. Doç. Dr. Selçuk KIRBAÇ

Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL2- Enstitümüz uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisinin danışman değiştirme formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; eski ve yeni proje yürütücüsü öğretim üyelerinden alınan bilgi doğrultusunda, adı geçen öğrencinin proje yürütücüsü değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

Eski Proje Yürütücüsü

Yeni Proje Yürütücüsü

Cem ÇAMLI

İşletme uzaktan eğitim tezsiz YL

Doç. Dr. Ali TAŞ

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK


3- Coğrafya EABD Başkanlığının 04.11.2013 tarihli ve 134 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ile danışmanının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, Coğrafya EABD yüksek lisans programı öğrencisinin tez önerisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

Danışmanı

EABD

Tez Adı

Perihan KAÇMAZ

Yrd. Doç. Dr. Zerrin KARAKUZULU

Coğrafya

Havalimanlarının Mekansal Değişime Etkisi, İstanbul Örneği


4- Enstitümüz doktora programı öğrencilerinin tez öneri formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; tez izleme komitesinin uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, doktora programı öğrencilerinin tez önerisinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

EYK-552/2

21/11/2013


ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

Danışmanı

EABD

Tez Adı

Kadir ZORA

Prof. Dr. Ertan EFEGİL

Uluslararası İlişkiler

Güvenlikleştirme Kuramı Perspektifinde Türkiye’nin Komşuları İle İlgili Tehdit Algılarının Dönemsel Karşılaştırmalı Analizi

İbrahim Halil YAŞAR

Prof. Dr. Ertan EFEGİL

Uluslararası İlişkiler

Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Uluslararası Sistemin Yapısına İlişkin Görüşlerin Karşılaştırmalı Analizi

Damla YILMAZOĞLU

Doç. Dr. Nilgün SARIKAYA

İşletme

Satın Alma Öncesi Duyguların Satın Alma Kararı Üzerindeki Etkisi

Seher ULU

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

İşletme

Firmaların Duygusal Yeteneklerinin ve Otantik Liderliğin İş Sonuçları Üzerindeki Etkisi


5- Enstitümüz doktora programı öğrencilerinin tez izleme formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlıkları ile danışmanlarının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak, doktora programı öğrencilerinin tez adı değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


Adı Soyadı

Danışmanı

EABD

Tezin Eski Adı/Tezin Yeni Adı

Hümmet KANAL

Prof. Dr. Yücel ÖZTÜRK

Tarih

II. Meşrutiyet Döneminde Tekirdağ

20. Yüzyıl Başlarında Tekirdağ (1900-1914)

Fatma Kahraman GÜLOĞLU

Prof. Dr. Ali Rıza ABAY

Sosyoloji

Özürlü Kadınların Sosyal Hayata Adaptasyonu Türkiye ve Amerika Karşılaştırması

Engelli Kadınların Toplumsal Hayata Katılımında Eğitimin ve İstihdamın Rolü: Türkiye ve ABD Karşılaştırması


6- Uluslararası İlişkiler EABD Başkanlığının 18.11.2013 tarihli ve 365 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 43/4 maddesi uyarınca, Uluslararası İlişkiler EABD doktora programı öğrencisinin Tez İzleme Komitesi değişikliğinin, aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Yerkinay ONGARAVA

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Doç. Dr. Giray Saynur ALTUĞ (Danışman)

Yrd. Doç. Dr. Sibel AKGÜN (Uluslararası İlişkiler EABD)

Prof. Dr. Ebubekir SOFUOĞLU (Tarih EABD)


7- Alman Dili ve Edebiyatı EABD Başkanlığının 11.11.2013 tarihli ve 159 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 43/4 maddesi uyarınca, Alman Dili ve Edebiyatı EABD doktora programı öğrencilerinin Tez İzleme Komitesi değişikliğinin, aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Eyüp ZENGİN

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Doç. Dr. Recep AKAY (Danışman)

Prof. Dr. Muharrem TOSUN (Alman Dili ve Edebiyatı EABD)

Prof. Dr. Engin YILMAZ (Eğitim Fakültesi)
EYK-552/3

21/11/2013
Murat KAYAHAN

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Doç. Dr. Recep AKAY (Danışman)

Prof. Dr. Muharrem TOSUN (Alman Dili ve Edebiyatı EABD)

Prof. Dr. Engin YILMAZ (Eğitim Fakültesi)8- Felsefe ve Din Bilimleri EABD Başkanlığının 14.11.2013 tarihli ve 105 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 43/4 maddesi uyarınca, Felsefe ve Din Bilimleri EABD doktora programı öğrencisinin Tez İzleme Komitesi değişikliğinin, aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Muhammet KIR

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Prof. Dr. Fuat AYDIN (Danışman)

Yrd. Doç. Dr. Saim YILMAZ (İslam Tarihi ve Sanatlar EABD)

Yrd. Doç. Dr. Bilal BAŞ (Marmara Üni. İlahiyat Fak.)


9- Sosyoloji EABD Başkanlığının 28.10.2013 tarihli yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 43/4 maddesi uyarınca, Sosyoloji EABD doktora programı öğrencilerinin Tez İzleme Komitesi değişikliğinin, aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Ali Yaşar AYDENİZ

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Doç. Dr. Abdullah TAŞKESEN (Danışman)

Doç. Dr. Ali ARSLAN (Sosyoloji EABD)

Doç. Dr. Ahmet ESKİCUMALI (Eğitim Fak. Eğitim Bil.)


Emrullah TÜRK

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAN (Danışman)

Prof. Dr. H. Musa TAŞDELEN (Sosyoloji EABD)

Yrd. Doç. Dr. Fikret EFE (Fen Edebiyat Fakültesi)


Handan AKYİĞİT

TEZ İZLEME KOMİTESİ

Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAN (Danışman)

Prof. Dr. H. Musa TAŞDELEN (Sosyoloji EABD)

Yrd. Doç. Dr. Fikret EFE (Fen Edebiyat Fakültesi)


10- 06.11.2013 tarihli duyuru ile Enstitümüz İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalına alınacak Araştırma Görevlisi giriş sınavı jürisi belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 9. maddesi uyarınca İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı tarafından önerilen sekiz öğretim üyesinden aşağıda isimleri belirtilen öğretim üyelerince sınav jürisi oluşturulmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Prof. Dr. Kadir ARDIÇ (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Şuayyip ÇALIŞ (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Tuncay YILMAZ (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Cemal İYEM (Yedek Jüri Üyesi)


EYK-552/4

21/11/2013
11- İnsan Kaynakları EABD Başkanlığının 13.11.2013 tarihli ve 168 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü doğrultusunda; İnsan Kaynakları EABD bilimsel hazırlık yüksek lisans programı öğrencisi Sinem SAVAŞIR’ın daha önce almış olduğu “İnsan Kaynakları Yönetimi” ve “Eğitim ve Geliştirme” dersine karşılık, bilimsel hazırlık programı kapsamında alması gereken derslerden muafiyet talebinin, AKTS ve kredi oranları uyuşmazlığı nedeniyle uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.
12- Türk Dili ve Edebiyatı EABD Başkanlığının 15.11.2013 tarihli ve 222 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda, 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Türk Dili ve Edebiyatı EABD yüksek lisans programında görevlendirme değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.
GÖREVLENDİRME DEĞİŞİKLİĞİ TABLOSU


GÖREVLENDİRİLDİĞİ

KURUMU

GÖREVLENDİRME

DEĞİŞİKLİĞİ

YAPILAN ÖĞRETİM

ÜYESİNİN ADI - SOYADI

DERSİ VERECEK

ÖĞRETİM

ÜYESİNİN

ADI-SOYADI

OKUL KODU

BÖLÜMÜ

DERSİN ADI


SAAT

T+U+L

Y.Y

ÖĞR.

TÜRÜ

SBE

Öğr. Gör. Dr. Emine ATMACA

Yrd. Doç. Dr. Ayşe AYDIN

60

Türk Dili ve Edebiyatı YL

YTD 501 Karşılaştırmalı Oğuz ve Karluk

3+0

I

Örgün

I. Öğretim00 72.01.FR.23
13- Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 30.10.2013 tarihli 1004 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Felsefe ve Din Bilimleri EABD yüksek lisans programı öğrencisi Halim MACİT’in 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünden ders alma talebinin; SAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları Madde 11-g/2. maddesi “Farklı enstitüden ders alma işlemi, öğrencinin yazılı başvurusu, Danışmanın uygun görüşü, EABD/EASD başkanlığının onayı ve EYK kararı ile kesinleşir.” hükmü uyarınca adı geçen öğrencinin Enstitümüze, farklı enstitüden ders alma başvuru formu bulunmadığından dolayı uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.
14- Prof. Dr. Rana Özen KUTANİS’in 13.11.2013 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili öğretim üyesinden alınan bilgi doğrultusunda, danışmanlığını yürüttüğü İşletme EABD doktora programı öğrencisi Ahmet KARAKİRAZ’ın EYK’nun 31.10.2013 tarihli ve 549 sayılı toplantısının 21 nolu kararı ile kabul edilen doktora yeterlik sınav takviminin, komitenin toplanamaması nedeniyle ertelenmesi talebinin, aşağıdaki şekliyle kabulüne; oy birliği ile karar verildi.
Sınav Tarihi: 27.12.2013

Sınav Saati: 10:00
15- Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAR’ın 13.11.2013 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili öğretim üyesinden alınan bilgi doğrultusunda, danışmanlığını yürüttüğü İşletme EABD doktora programı öğrencisi Mustafa ARAS’ın EYK’nun 31.10.2013 tarihli ve 549 sayılı toplantısının 21 nolu kararı ile kabul edilen doktora yeterlik sınav takviminin, komitenin toplanamaması nedeniyle ertelenmesi talebinin, aşağıdaki şekliyle kabulüne; oy birliği ile karar verildi.
Sınav Tarihi: 27.12.2013

Sınav Saati: 10:00

EYK-552/5

21/11/2013
16- Doç. Dr. Zeynel Abidin KILINÇ yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan Uluslararası İlişkiler EABD öğrencisi İdris TURAN’ın tezini tamamladığına dair tez teslim formu okundu.
Adı geçen öğrencinin tezini Enstitümüze teslim ettiği anlaşılarak, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 28/1 maddesi uyarınca tez savunma jürisinin;
Doç. Dr. Zeynel Abidin KILINÇ (Danışman)

Prof. Dr. Ertan EFEGİL (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Yıldırım TURAN (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. İrfan HAŞLAK (Yedek Jüri Üyesi)’dan oluşmasına oy birliği ile karar verildi.
Sınav Tarihi: 06.12.2013

Sınav Saati: 15:00
17- İşletme EABD doktora programı öğrencisi Esra DİL’in 06.09.2013 tarihinde girdiği doktora tez savunma sınavını oy birliği ile başardığını belirtir jüri raporu okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin programının tüm gereklerini yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2012) 48/1 maddesi uyarınca kendisine “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin uygun olduğuna; gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.


18- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Murat ŞAHİN’in 18.11.2013 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
19- İşletme EABD Başkanlığının 21.11.2013 tarihli ve 129 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü göz önünde bulundurularak İşletme EABD doktora programı öğrencisi Volkan TEMİZKAN’ın EYK’nun 24.10.2013 tarihli ve 548 sayılı toplantısının 16 nolu kararı ile kabul edilen doktora yeterlik sınav takviminin, komitenin toplanamaması nedeniyle sınav takvimi ve doktora yeterlik sınav jüri üyesi değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; Üniversitemiz dışından gelen öğretim üyelerinin yolluk ve yevmiyelerinin Enstitümüz bütçesinden karşılanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
Volkan TEMİZKAN

DOKTORA YETERLİK SINAV JÜRİSİ

Doç. Dr. Sima NART (Danışman)

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Nilgün SARIKAYA (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Nihal SÜTÜTEMİZ (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Burcu CANDAN (Jüri Üyesi) (Kocaeli Üni. İk.İd.Bil.Fak.)

Yrd. Doç. Dr. Faruk Anıl KONUK (Yedek Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Arzu AZİZAĞAOĞLU (Yedek Jüri Üyesi) (Kocaeli Üni. Kandıra M.Y.O.)


Sınav Tarihi: 25.11.2013

Sınav Saati: 12:00
20- Çeviribilim EABD Başkanlığının 21.11.2013 tarihli ve 203 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında kayıt yaptıran öğrencinin danışman atamasının aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
EYK-552/6

21/11/2013


ÖĞRENCİNİN

NUMARASI

ADI/SOYADI

EASD

DANIŞMAN

1260D28104

Fırat SOYSAL

Çeviribilim DR

Yrd. Doç. Dr. Aysel Nursen DURDAĞI


21- Enstitümüz doktora programı öğrencisinin danışman değiştirme formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ile eski ve yeni danışmanlarının uygun görüşü doğrultusunda, adı geçen öğrencinin danışman değişikliklerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

Eski Danışmanı

Yeni Danışmanı

Mehmet Cem ODACIOĞLU

Çeviribilim

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ERSOY

Yrd. Doç. Dr. Şaban KÖKTÜRK22-Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

Prof. Dr. Kemal İNAT Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAN

Başkan Üye

Prof. Dr. Fuat AYDIN Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

Üye Üye

Doç. Dr. M. Bedizel AYDIN Yrd. Doç. Dr. Nebi MİŞÜye Üye
Kataloq: sites -> sbe.sakarya.edu.tr -> file
file -> Sakarya üNİversitesi
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 06. 10. 2015 toplanti no : 643
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 27/06/2013 toplanti no : 533
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 14/11/2013 toplanti no : 551
file -> Sakarya üNİversitesi
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 12/09/2013 toplanti no : 543
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 20. 06. 2017 toplanti no : 731

Yüklə 79,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə