Sakarya üNİversitesiYüklə 249 Kb.
tarix22.07.2018
ölçüsü249 Kb.
#58202

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
TOPLANTI TARİHİ :19/01/2012

TOPLANTI NO :459
Enstitü Yönetim Kurulu Enstitü Müdürü Prof. Dr. Kemal İNAT başkanlığında toplanarak gündemdeki maddeleri görüşmüş ve aşağıdaki kararları almıştır.
TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR
Prof. Dr. Kemal İNAT Yrd. Doç. Dr. Bünyamin BEZCİ

Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAN Doç. Dr. Atilla ARKANProf. Dr. Erhan BİRGİLİ Yrd. Doç. Dr. M. Bedizel AYDIN
1- Enstitümüz yüksek lisans programı öğrencilerinin danışman değiştirme formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin danışman değişikliklerinin eski ve yeni danışmanlarının uygun görüşü doğrultusunda aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

Eski Danışmanı

Yeni Danışmanı

İsa ACAR

Temel İslam Bilimleri YL

Doç. Dr. Ahmet BOSTANCI

Yrd. Doç. Dr. Osman GÜMAN

Derya BAYINDIR

İşletme YL

Doç. Dr. Hasan TUTAR

Yrd. Doç. Dr. Ali TAŞ

Yasin ALTAY

Temel İslam Bilimleri YL

Prof. Dr. Muhammed AYDIN

Doç. Dr. Muhittin AKGÜL

Hakkı ÇILGINOĞLU

Kamu Yönetimi uzaktan eğitim tezsiz YL

Yrd. Doç. Dr. Bünyamin BEZCİ

Prof. Dr. Musa EKEN2- Enstitümüz yüksek lisans programı öğrencilerinin tez öneri formları ile doktora programı öğrencilerinin tez önerisi değerlendirme formları okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; danışmalarının uygun görüşü de göz önünde bulundurularak söz konusu öğrencilerin tez önerilerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

Danışmanı

EABD

Tez Adı

Ümmügülsüm ALBİZ TELCİ

Prof. Dr. İlyas ÖZTÜRK

Çeviribilim YL

Zülfi LİVANELİ’nin “Mutluluk” Adlı Romanında Kültürel Öğelerin Kaynak Metin, Erek Metin ve Sinema Bağlamında İrdelenmesi

Esin ALÇIOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Selçuk KIRBAÇ

Türk Dili ve Edebiyatı YL

Pertev Naili Boratav Sözlüğü (P.N. Boratav’ın Eserlerinde Geçen Folklor Malzemesinin Tahlili)

Ramazan AKKIR

Doç. Dr. Ahmet Faruk KILIÇ

Felsefe ve Din Bilimleri DR

1993 Sonrası CHP’nin Yönetici Elitleri ve Tabanının Dine Bakışı


3- Kamu Yönetimi EABD Başkanlığının 11.01.2012 tarihli ve 07 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı ile eski ve yeni danışmanlarının uygun görüşü doğrultusunda, Kamu Yönetimi EABD yüksek lisans programı öğrencisi Ali DORU’nun danışman değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.
EYK-459/2

19.01.2012


ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

Eski Danışmanı

Yeni Danışmanı

Ali DORU

Kamu Yönetimi YL

Yrd. Doç. Dr. Hale BİRİCİKOĞLU

Prof. Dr. Halil KALABALIK


4- Maliye EABD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin final mazeret sınavlarına girme taleplerini içeren dilekçeleri okundu.
Yapılan görüşmeler sonucunda; belgeledikleri mazeretleri nedeniyle 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda yer alan derslerin final sınavına katılamadıkları anlaşılan aşağıda belirtilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.


Öğrencinin Adı Soyadı

Ders Adı

Barış ZORLU

Maliye Politikası ve Yeni Yaklaşımlar, Türk Vergi Sistemi ve Güncel Sorunlar, Vergi Psikolojisi ve Mali Sosyoloji, Vergi Teorisi ve Politikası

Turan GÜNDOĞDU

Kamu Bütçesi ve Teorisi, Kamu Kesimi Ekonomisi, Araştırma Yöntemleri, Genel Vergi Hukuku ve Güncel Sorunlar

Ali ÖZDEMİR

Maliye Politikası ve Yeni Yaklaşımlar, Türk Vergi Sistemi ve Güncel Sorunlar, Vergi Psikolojisi ve Mali Sosyoloji, Vergi Teorisi ve Politikası

Mustafa TANIL

Maliye Politikası ve Yeni Yaklaşımlar, Türk Vergi Sistemi ve Güncel Sorunlar, Vergi Psikolojisi ve Mali Sosyoloji, Vergi Teorisi ve Politikası

Emine TURGUT

Kamu Bütçesi ve Teorisi, Kamu Kesimi Ekonomisi, Türk Vergi Sistemi ve Güncel Sorunlar, Maliye Politikası ve Yeni Yaklaşımlar, Vergi Psikolojisi ve Mali Sosyoloji, Vergi Teorisi ve Politikası

Yasemin KIRTEPE

Genel Vergi Hukuku ve Güncel Sorunlar, Kamu Kesimi Ekonomisi, Kamu Bütçesi ve Teorisi, Araştırma Yöntemleri

Alattin KARAMAN

Araştırma Yöntemleri, Genel Vergi Hukuku ve Güncel Sorunlar, Kamu Bütçesi ve Teorisi, Kamu Kesimi Ekonomisi, Türk Vergi Sistemi ve Güncel Sorunlar, Vergi Psikolojisi ve Mali Sosyoloji

Mehmet Gürkan UYANIK

Kamu Kesimi Ekonomisi, Türk Vergi Sistemi ve Güncel Sorunlar, Vergi Psikolojisi ve Mali Sosyoloji, Vergi Teorisi ve Politikası, Maliye Politikası ve Yeni Yaklaşımlar

Şerife ERCİYES AYDIN

Maliye Politikası ve Yeni Yaklaşımlar, Türk Vergi Sistemi ve Güncel Sorunlar, Vergi Psikolojisi ve Mali Sosyoloji, Vergi Teorisi ve Politikası,


5- Kamu Yönetimi EABD Mahalli İdareler ve Şehircilik EBD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin final mazeret sınavlarına girme taleplerini içeren dilekçeleri okundu.
Yapılan görüşmeler sonucunda; belgeledikleri mazeretleri nedeniyle 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda yer alan derslerin final sınavına katılamadıkları anlaşılan aşağıda belirtilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.


Öğrencinin Adı Soyadı

Ders Adı

Tuğer AYDOĞDU

Türkiye’de Yerel Yönetim Yapıları ve Politikaları, Türkiye’de Şehircilik ve Sorunlar, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi, Belediye Yönetimi ve Sorunları

Müyesser Başak ÖZLÜK

Belediye Yönetimi ve Sorunları, Türkiye'de Şehircilik ve Sorunları, Türkiye'de Yerel Yönetim Yapıları ve Politikaları, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi

Bora TUNÇ

Belediye Yönetimi ve Sorunları, Türkiye'de Şehircilik ve Sorunları, Türkiye'de Yerel Yönetim Yapıları ve Politikaları, Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi


6- Kamu Yönetimi EABD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin final mazeret sınavlarına girme taleplerini içeren dilekçeleri okundu.

EYK-459/3

19.01.2012
Yapılan görüşmeler sonucunda; belgeledikleri mazeretleri nedeniyle 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda yer alan derslerin final sınavına katılamadıkları anlaşılan aşağıda belirtilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.


Öğrencinin Adı Soyadı

Ders Adı

Tuğba SÜRÜCÜ

1982 Anayasası'nda Temel Hak ve Özgürlükler, Türkiye'de Yerel Yönetimler, Türkiye'nin Siyasal Yapısı ve Sorunları, Türkiye'nin Yönetim Yapısı ve Politikaları

Erhan DEMİREL

Avrupa İdari Alanı, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, Çağdaş Yönetim Anlayışı, İdarenin Yargısal Denetimi, Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamuda Performans Yönetimi

Özlem DERUNDERE

Çağdaş Yönetim Anlayışı, Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi

Avni DURMAZ

Avrupa İdari Alanı, Çağdaş Yönetim Anlayışı, Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamuda Performans Yönetimi

Mehmet Ufuk ZENGİN

Kamuda Performans Yönetimi, İdarenin Yargısal Denetimi, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, Demokrasi, Yönetim ve Etik

Mete Can ÖZKAN

Çağdaş Yönetim Anlayışı, Kamuda Performans Yönetimi, Avrupa İdari Alanı, Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi

Mehmet Yasin ÖZLÜ

Avrupa İdari Alanı, Çağdaş Yönetim Anlayışı, Kamuda İnsan Kaynakları Yönetimi, Kamuda Performans Yönetimi

Oktay YÜCETAŞ

Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, Demokrasi, Yönetim ve Etik, İdarenin Yargısal Denetimi, Kamuda Performans Yönetimi, Kentleşme ve Çevre Sorunları


7- İşletme EABD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin final mazeret sınavlarına girme taleplerini içeren dilekçeleri okundu.
Yapılan görüşmeler sonucunda; belgeledikleri mazeretleri nedeniyle 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda yer alan derslerin final sınavına katılamadıkları anlaşılan aşağıda belirtilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.


Öğrencinin Adı Soyadı

Ders Adı

Serkan KIRCA

Müşteri İlişkileri Yönetimi, E- Ticaret, Girişimcilik

Erkan KARADAĞ

Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Stratejik Yönetim, Yönetim, Yönetim Muhasebesi

Ömer Salih KÖSEOĞLU

Finansal Yönetim, Üretim Yönetimi, Yönetim Muhasebesi, Girişimcilik, İş ve Performans Değerlemesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi

İsmail KARA

Araştırma Yöntemleri, Girişimcilik, Örgütsel Davranış

Yasin ÖZKAN

Girişimcilik, Yönetim

Seda CANDAN

Araştırma Yöntemleri, Stratejik Yönetim

Hayriye KARATAŞ

Finansal Muhasebe, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, Yönetim

Mustafa BAYRAM

Yönetim, Finansal Muhasebe, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi


8- Tarih EABD T.C. Tarihi EBD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin final mazeret sınavlarına girme taleplerini içeren dilekçeleri okundu.
Yapılan görüşmeler sonucunda; belgeledikleri mazeretleri nedeniyle 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda yer alan derslerin final sınavına katılamadıkları anlaşılan aşağıda belirtilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmesinin uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.


Öğrencinin Adı Soyadı

Ders Adı

Muhammet İlker İPEK

Türkiye Cumhuriyeti’nin Sorunları, Yakınçağ Dönemi Osmanlı Devleti’nde Modernleşme Hareketleri, Milli Mücadele Dönemi Sosyal Tarihi, Modern Dünya Tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları, Atatürk İlkelerinin Analizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomi Politikaları, Çağdaş Türk Dünyası

Yunus GÜNGÖR

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kültür Politikaları, Modern Dünya Tarihi


EYK-459/4

19.01.2012
9- Kamu Yönetimi EABD Başkanlığının 11.01.2012 tarihli ve 05 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda, Yrd. Doç. Dr. Ferruh TUZCUOĞLU’nun uzun süreli yurtdışında görevlendirilmesi nedeniyle, danışmanlığını yürüttüğü Kamu Yönetimi EABD yüksek lisans programı öğrencisi Sadık ULUŞAHİN’in danışman değişikliğinin aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

Eski Danışmanı

Yeni Danışmanı

Sadık ULUŞAHİN

Kamu Yönetimi YL

Yrd. Doç. Dr. Ferruh TUZCUOĞLU

Prof. Dr. Halil KALABALIK


10- Maliye EABD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Ümran KALINSAZLIOĞLU’nun 14.01.2012 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin Nisan 2012 celbinde askere gideceği anlaşıldığından Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2010) 18. maddesi uyarınca askerlik süresince kaydının dondurulmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
11- İşletme EABD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Rıza BOZACI’nın 18.01.2012 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
12- Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünün 10.01.2012 tarihli ve 15 sayılı yazısı okundu.

Aldığı Ders

Başarı Notu

Stratejik Finansal Yönetim 3+0

AA
Yapılan görüşmeler sonunda; Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünden alınan bilgi doğrultusunda, Turizm İşletmeciliği EABD doktora programı öğrencisi Zeynep ASLAN MESCİ’nin 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ilgili Enstitüden aldığı aşağıda belirtilen dersin başarı notunun aşağıdaki şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.


13- Turizm İşletmeciliği EABD Başkanlığının 11.01.2012 tarihli ve 18 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili EABD Başkanlığının, Turizm İşletmeciliği Bölümü araştırma görevlileri Arş. Gör. Özgür ERGÜN ve Arş. Gör. Kazım Ozan ÖZER’in Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora programı olmadığı için Arş. Gör. Özgür ERGÜN Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalında, Arş. Gör. Kazım Ozan ÖZER İşletme Anabilim Dalında doktora eğitimlerini yaparken, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora programı açılması nedeniyle 12.08.2010 tarih 391 sayılı EYK’nın 31. ve 32. maddeleri uyarınca Turizm İşletmeciliği EABD doktora programına yapılan yatay geçişlerinin uygun olmadığına ilişkin Turizm İşletmeciliği EABD Başkanlığının 11.01.2012 tarihli ve 02/01 sayılı Bölüm Kurulu Kararına istinaden, Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil KALABALIK’tan alınan görüş doğrultusunda; Turizm İşletmeciliği Bölümü araştırma görevlileri Arş. Gör. Özgür ERGÜN ve Arş. Gör. Kazım Ozan ÖZER’in geçmişe dönük olarak tekrar eski doktora programlarına iade edilemeyeceğine, ancak geleceğe dönük olarak söz konusu öğrencilerin talebi ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarının (Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EABD, İşletme EABD) Bölüm Kurullarının uygun görüşü ile iade edilebileceklerine ve Anabilim Dalı Başkanlığına bilgi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14- Sanat Tarihi EABD yüksek lisans programı öğrencisi Hülya KORAN’ın 13.01.2012 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin danışman değişikliğinin ilgili Anabilim Dalındaki öğretim üyelerinin danışmanlık yükleri göz önüne alınarak yapıldığından, danışman değişikliğine ilişkin talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.

EYK-459/5

19.01.2012
15- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Fikret DAĞLI’nın 13.01.2012 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme EABD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş talebinde bulunan söz konusu öğrencinin Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının (2011) 5/f (iv) maddesi uyarınca talebinin kabulüne; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için kayıt işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
16- Uluslararası İlişkiler EABD yüksek lisans programı öğrencisi Muhammad RAVI’nin 16.01.2012 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin bilimsel hazırlık programı kapsamında 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans programından aldığı ve kaldığı “Uluslararası İlişkiler I” dersi yerine 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İşletme Bölümü Lisans programından “Uluslararası İlişkiler” dersini almasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
17- Yrd. Doç. Dr. Funda KIZILER EMER yönetiminde yüksek lisans tez çalışması yapan Alman Dili ve Edebiyatı EABD öğrencisi Ayşe ULUKAN’ın tezini tamamladığına dair tez teslim formu okundu. Adı geçen öğrencinin tezini Enstitümüze teslim ettiği anlaşılarak, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2004) 13/b maddesi uyarınca tez savunma jürisinin;
Yrd. Doç. Dr. Funda KIZILER EMER (Danışman)

Doç. Dr. Recep AKAY (Jüri Üyesi)

Doç. Dr. Yılmaz DAŞCIOĞLU (Jüri Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Nurhan ULUÇ (Yedek Jüri Üyesi)Prof. Dr. M. Mehdi ERGÜZEL (Yedek Jüri Üyesi)’den oluşmasına oy birliği ile karar verildi.
18- İşletme EABD tezsiz yüksek lisans (MBA) programı öğrencisi Erkan ERKILINÇ’ın 13.01.2012 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı akademik takviminde belirtilen “Güz Yarıyılı Mazeret Sınavına Girecek Öğrencilerin Mazeret Bildirimi Son Günü” olan 10 Ocak 2012 tarihini geçirmesi nedeniyle talebinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.
19- Uluslararası İlişkiler EABD Başkanlığının 17.01.2012 tarihli ve 12 sayılı yazısı okundu ve 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Uluslararası İlişkiler EABD doktora programına kesin kaydı alınan öğrencilere danışman atanması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda, 2011-2012 Eğitim Yılı Öğretim Bahar Yarıyılında Uluslararası İlişkiler EABD doktora programına kesin kaydı alınan öğrencilere danışman olarak atanan öğretim üyelerinin aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

ÖĞRENCİNİN

Numarası

Adı Soyadı

EABD

Danışmanı

1160D07050

Kadir ZORA

Uluslararası İlişkiler DR

Yrd. Doç. Dr. Nesrin KENAR

1160D07051

Mustafa ATALAY

Uluslararası İlişkiler DR

Prof. Dr. Emin GÜRSES20- Türk Dili ve Edebiyatı EABD Başkanlığının 18.01.2012 tarihli ve 10 sayılı yazısı okundu ve 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Türk Dili ve Edebiyatı EABD yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kaydı alınan öğrencilere danışman atanması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda, 2011-2012 Eğitim Yılı Öğretim Bahar Yarıyılında Türk Dili ve Edebiyatı EABD yüksek lisans ve doktora programlarına kesin kaydı alınan öğrencilere danışman olarak atanan öğretim üyelerinin aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
EYK-459/6

19.01.2012

ÖĞRENCİNİN

Numarası

Adı Soyadı

EABD

Danışmanı

1160Y11050

Mehmet Mustafa ÖRÜCÜ

Türk Dili ve Edebiyatı YL

Doç. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU

1160Y11051

Zehra PEHLİVAN

Türk Dili ve Edebiyatı YL

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖÇALAN

1160D11050

Dilek YÜSKÜP

Türk Dili ve Edebiyatı DR

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖÇALAN

1160D11051

Seval TOKAT

Türk Dili ve Edebiyatı DR

Doç. Dr. Paki KÜÇÜKER21- Türk Dili ve Edebiyatı EABD Başkanlığının 18.01.2012 tarihli ve 09 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından alınan bilgi doğrultusunda, aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin danışman değişikliklerinin eski ve yeni danışmanlarının uygun görüşü doğrultusunda aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

Eski Danışmanı

Yeni Danışmanı

Terciye SEZGİN

Türk Dili ve Edebiyatı YL

Prof. Dr. Zikri TURAN

Yrd. Doç. Dr. Selçuk KIRBAÇ

Hüseyin SÜZER

Türk Dili ve Edebiyatı YL

Yrd. Doç. Dr. Selçuk KIRBAÇ

Prof. Dr. Zikri TURAN

Amir DZANANOVİC

Türk Dili ve Edebiyatı YL

Prof. Dr. Zikri TURAN

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖÇALAN22- Türk Dili ve Edebiyatı EABD Başkanlığının 18.01.2012 tarihli ve 09 sayılı yazısı okundu
Yapılan görüşmeler sonunda; Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uzaktan Eğitim Senato Esaslarının 3. maddesinde geçen “Lisansüstü tez danışmanı, öğrenci sayısına bakılmaksızın, “Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi”, diğeri “Doktora Uzmanlık Alan Dersi” olmak üzere, bir dönemde en fazla iki ayrı uzmanlık alan dersi açabilir. Danışman Öğretim Üyesi için birden fazla Yüksek Lisans veya Doktora Programında “Uzmanlık Alan Dersi” açılamaz.” hükmü uyarınca, Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖÇALAN’ın 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Folklor ve Müzikoloji EABD yüksek lisans programında ‘Uzmanlık Alanı’ dersi açık olduğu için ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı EABD yüksek lisans programında ‘Uzmanlık Alanı’ dersi açılmasının uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.
23- Uluslararası İlişkiler EABD Başkanlığının 17.01.2012 tarihli ve 13 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu Anabilim Dalının görüşü doğrultusunda, aşağıda bilgileri yer alan yabancı uyruklu öğrenci adayının başvurusunun, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının (2011) 6. maddesi uyarınca uygun olduğuna ve 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yabancı uyruklu öğrenci kayıt takvimine göre kendi imkânlarıyla kayıt yaptırmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.


ADAYIN

ADI SOYADI

UYRUĞU

BAŞVURDUĞU ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KABUL EDİLDİĞİ YL / DR PROGRAMI

Yerkinay ONGANOVA

Kazakistan

Uluslararası İlişkiler

DR


24- Felsefe EABD Başkanlığının 16.01.2012 tarihli ve 08 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu Anabilim Dalının görüşü doğrultusunda, aşağıda bilgileri yer alan yabancı uyruklu öğrenci adaylarının başvurularının, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının (2011) 6. maddesi uyarınca uygun olduğuna; söz konusu öğrencilerin Felsefe programı lisans mezunu olmadıkları için, 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Felsefe EABD yüksek lisans bilimsel hazırlık programına alınmalarının uygun olduğuna ve 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yabancı uyruklu öğrenci kayıt takvimine göre kendi imkânlarıyla kayıt yaptırmalarının kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

EYK-459/7

19.01.2012


ADAYIN

ADI SOYADI

UYRUĞU

BAŞVURDUĞU ANABİLİM DALI/BİLİM DALI

KABUL EDİLDİĞİ YL / DR PROGRAMI

Alim MAMMADOV

Azerbaycan

Felsefe

YL

Ali ABİYEV

Azerbaycan

Felsefe

YL


25- İşletme EABD Başkanlığının 18.01.2012 tarihli ve 04 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü doğrultusunda, Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının (2011) 5. maddesi uyarınca; Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Mehmet BAĞIŞ’ın Enstitümüz İşletme Anabilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı doktora programına yatay geçiş yapmasının kabulüne; ders intibakının ekteki şekliyle uygun olduğuna; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için kayıt işlemlerini yapmasının uygun olduğuna ve söz konusu Üniversiteden özlük dosyasının talebine oy birliği ile karar verildi.
26- Sosyoloji EABD doktora programı öğrencisi Ekrem SALTIK’ın 18.01.2012 tarihli Farklı Enstitüden Ders Alma Formu okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının uygun görüşü doğrultusunda, 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Sosyoloji EABD doktora programı öğrencisi Ekrem SALTIK’ın aşağıda belirtilen dersleri İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden almasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.


Dersin Kodu

Dersin Adı

Kredisi

606

Bağımlılık Kuramları

3

608

Osmanlı Uygarlığı

3


27- İşletme EABD yüksek lisans programı öğrencisi Mustafa DOĞANAY’nun 31.12.2011 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kendi isteği ile kaydının silinmesinin uygun olduğuna; 2011/2174 Sayılı Bakanlar Kurulunun 20. maddesi 1. fıkrasında yer alan 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ının “Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri geri ödenmez” hükmü uyarınca, söz konusu öğrencinin ödemiş olduğu katkı payları ve öğrenim ücretinin geri ödenmesine ilişkin talebinin uygun olmadığına ve oy birliği ile karar verildi.
28- Prof. Dr. Emin GÜRSES’in 18.01.2012 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; dersin Öğretim Üyesinin onayı ve sınav evrakının incelenmesi doğrultusunda, Uluslararası ilişkiler EABD yüksek lisans programı öğrencisi Burcu KUMRU’nun ‘Soğuk Savaş Sonrasında Amerikan Dış Politikaları’ dersi final sınavı başarı notunun harf karşılığının CC olarak düzeltilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
29- İşletme EABD doktora programı öğrencisi Sevdiye ERSOY YILMAZ’ın 13.01.2012 tarihinde girdiği doktora tez savunma sınavını oy birliği ile başardığını belirtir jüri raporu okundu.

Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin programının tüm gereklerini yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2004) 28/a maddesi uyarınca kendisine “Bilim Doktoru” unvanı verilmesinin uygun olduğuna; gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.


30- İşletme EABD yüksek lisans programı öğrencisi Yusuf ÇESTENECİ’nin 12.01.2012 tarihinde girdiği Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavını “oy birliği” ile başardığını belirten tutanak okundu ve dosyası incelendi.

EYK-459/8

19.01.2012
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kayıtlı olduğu programın düzeyinin öngördüğü tüm şartları yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2004) 14/a maddesi uyarınca mezuniyetine oy birliği ile karar verildi.
31- İşletme EABD yüksek lisans programı öğrencisi Ömer ATLAY’ın 11.01.2012 tarihinde girdiği Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavını “oy birliği” ile başardığını belirten tutanak okundu ve dosyası incelendi.
Yapılan görüşmeler sonunda; söz konusu öğrencinin kayıtlı olduğu programın düzeyinin öngördüğü tüm şartları yerine getirdiği anlaşıldığından, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin (2004) 14/a maddesi uyarınca mezuniyetine oy birliği ile karar verildi.
32- Felsefe EABD Başkanlığının 18.01.2012 tarihli ve 13 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının bilgi doğrultusunda, 2011-2012 Eğitim Yılı Öğretim Bahar Yarıyılında Felsefe EABD doktora programına kesin kaydı alınan Tayfun DURAT’a danışman olarak Prof. Dr. Hakan POYRAZ’ın atanmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

ÖĞRENCİNİN

Numarası

Adı Soyadı

EABD

Danışmanı

1160D19050

Tayfun DURAT

Felsefe DR

Prof. Dr. Hakan POYRAZ33- İşletme EABD Başkanlığının 18.01.2012 tarihli ve 05 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü doğrultusunda, aşağıda isimleri belirtilen öğrencilerin danışman değişikliklerinin aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi

ÖĞRENCİNİN

Adı Soyadı

EABD

Eski Danışmanı

Yeni Danışmanı

Soner ÇELİK

İşletme YL

Yrd. Doç. Dr. Cemal SEZER

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

Serkan Öz KALTU

İşletme YL

Doç. Dr. Rana ÖZEN KUTANİS

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

Behice KOLAY

İşletme YL

Prof. Dr. Serkan BAYRAKTAROĞLU

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

Enes DEMİR

İşletme YL

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

Alim EMİRSALIYEV

İşletme YL

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

Noyan ERGÜN

İşletme YL

Yrd. Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

Yusuf Ziya ÖZENÇ

İşletme DR

Yrd. Doç. Dr. Cemal SEZER

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

Murat ŞENGÖZ

İşletme DR

Yrd. Doç. Dr. Ali TAŞ

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

Kartal TÜRK

İşletme DR

Doç. Dr. Hasan LATİF

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT

Şaban KÖKTÜRK

İşletme DR

Prof. Dr. Kadir ARDIÇ

Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT34- Tarih EABD T.C. Tarihi EBD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Osman Nuri EKER’in 16.01.2012 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Maliye EABD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş talebinde bulunan söz konusu öğrencinin Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının (2011) 5/f (iv) maddesi uyarınca talebinin kabulüne; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için kayıt işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

EYK-459/9

19.01.2012
35- Tarih EABD T.C. Tarihi EBD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Osman ÇEVİK’in 19.01.2012 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Kamu Yönetimi EABD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş talebinde bulunan söz konusu öğrencinin Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının (2011) 5/f (iv) maddesi uyarınca talebinin kabulüne; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için kayıt işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
36- Tarih EABD T.C. Tarihi EBD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi Emre UYGUNCU’nun 19.01.2012 tarihli dilekçesi okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; İşletme EABD uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programına yatay geçiş talebinde bulunan söz konusu öğrencinin Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarının (2011) 5/f (iv) maddesi uyarınca talebinin kabulüne; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için kayıt işlemlerini yapmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.
37- Tarih EABD Başkanlığının 18.01.2012 tarihli ve 16 sayılı yazısı okundu ve 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Tarih EABD yüksek lisans ve doktora programına kesin kaydı alınan öğrencilere danışman atanması hususu görüşmeye açıldı.
Yapılan görüşmeler sonunda; ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının bilgi doğrultusunda, 2011-2012 Eğitim Yılı Öğretim Bahar Yarıyılında Tarih EABD yüksek lisans ve doktora programına kesin kaydı alınan öğrencilere danışman olarak atanan öğretim üyelerinin aşağıdaki şekliyle uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

ÖĞRENCİNİN

Numarası

Adı Soyadı

EABD

Danışmanı

1160Y12050

Bahattin ALTILAR

Tarih YL

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SARI

1160D12050

Bülent CIRIK

Tarih DR

Yrd. Doç. Dr. Zeynep İSKEFİYELİ

1160D12051

Cengiz KESKİN

Tarih DR

Yrd. Doç. Dr. Turgut SUBAŞI

1160D12052

Nagihan GÖKTAŞ

Tarih DR

Yrd. Doç. Dr. Recep YAŞA

1160D12053

Zafer ÇINAR

Tarih DR

Yrd. Doç. Dr. Haşim ŞAHİN38- Türk Dili ve Edebiyatı EABD Başkanlığının 18.01.2012 tarihli ve 09 sayılı yazısı okundu
Yapılan görüşmeler sonunda; 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Türk Dili ve Edebiyatı doktora programında aşağıda belirtilen ‘Uzmanlık Alanı’ dersinin açılmasının ve doktora uzmanlık programı haftalık ders saatlerine Salı Günü 08:00-09:00-10:00 ve 11:00 olarak işlenmesinin uygun olduğuna; gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.


EABD

Dersin Kodu

Kredisi

Z/S

Dersin Adı

Öğretim Üyesi

YY

Türk Dili ve Edebiyatı (DR)

TED 912

4+0

Z

Uzmanlık Alanı

Yrd. Doç. Dr. Muharrem ÖÇALAN

I-II


39- Temel İslam Bilimleri EABD Başkanlığının 18.01.2012 tarihli 06 sayılı yazısı okundu.
Yapılan görüşmeler sonunda; Temel İslam Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Davut AYDÜZ’ün yurtdışında görevlendirilmesi nedeniyle 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora programlarında görevlendirme değişikliklerinin aşağıdaki şekliyle kabulüne; Tefsir EBD yüksek lisans ve doktora ders programlarındaki güncellenmenin ekteki şekliyle uygun olduğuna; gereği için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verildi.

EYK-459/10

19.01.2012
GÖREVLENDİRME DEĞİŞİKLİĞİ TABLOSU
GÖREVLENDİRİLDİĞİ

KURUMU

GÖREVLENDİRME DEĞİŞİKLİĞİ YAPILAN ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI-SOYADI

DERSİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİNİN ADI-SOYADI

OKUL KODU

BÖLÜMÜ

DERSİN ADI

SAAT

T+U+L

YY

ÖĞR.

TÜRÜ

SBE

Prof. Dr. Davut AYDÜZ


Prof. Dr. Muhammed AYDIN

60


Temel İslam Bilimleri EABD Tefsir EBD YL

Çağdaş Tefsir Metinleri

3+0


II


Örgün

SBE

Prof. Dr. Davut AYDÜZYrd. Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZOĞLU

60


Temel İslam Bilimleri EABD Tefsir EBD DR

Çağdaş Tefsir Metotları

3+0


II


Örgün


00 72.01.FR.23

40- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

(Katılmadı)

Prof. Dr. Kemal İNAT Yrd. Doç. Dr. Bünyamin BEZCİ

Başkan Üye


(Katılmadı)

Doç. Dr. Mustafa Kemal ŞAN Prof. Dr. Erhan BİRGİLİÜye Üye

(Katılmadı) (Katılmadı)Doç. Dr. Atilla ARKAN Yrd. Doç. Dr. M. Bedizel AYDIN

Üye Üye
Kataloq: sites -> sbe.sakarya.edu.tr -> file
file -> Sakarya üNİversitesi
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 06. 10. 2015 toplanti no : 643
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 27/06/2013 toplanti no : 533
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 14/11/2013 toplanti no : 551
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 21/11/2013 toplanti no : 552
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 12/09/2013 toplanti no : 543
file -> Sakarya üNİversitesi sosyal biLİmler enstiTÜSÜ enstiTÜ YÖnetim kurulu toplanti tutanaği toplanti tariHİ : 20. 06. 2017 toplanti no : 731

Yüklə 249 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə