Sənsyenin təşkili və idarəedilməsinin müasir problemləri fənni üzrə imtahan suallarıYüklə 26,67 Kb.
tarix06.02.2018
ölçüsü26,67 Kb.

Sənsyenin təşkili və idarəedilməsinin müasir problemləri fənni üzrə

imtahan sualları

 1. Sənaye və onun ölkə iqtisadiyyatında yeri

 2. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında sənayenin rolu

 3. Azərbaycan Respublikası sənayesinin müasir vəziyyəti

 4. Azərbaycan sənayesinin inkişaf perspektivləri

 5. Sənayenin sahə quruluşu və onun təşkili xüsusuiyyətləri

 6. Sənayenin sahə quruluşunun təkmilləşdirilməsi problemləri

 7. Sənayenin restrukturizasiyasının əsas istiqamətləri

 8. Sənayenin təşkilinin ümumi prinsipləri

 9. Sənayenin yerləşdirilməsi prinsipıəri

 10. Azərbaycan sənayesinin regional yerləşmə xüsusiyyətləri

 11. Ayrı-ayrı regionlarda sənayenin sahə xüsusiyyətləri

 12. “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı” Dövlət Proqramlarında sənayenin inkişafı məsələləri

 13. Azərbaycan Respublikası sənayesinin idarə edilməsi prinsipləri

 14. Sənayenin idar edilməsinin əsas vəzifələri

 15. Sənayenin idarə edilməsinin funksiyaları
 1. Sənayenin təşkili və idarəedilməsi üzrə normativ-hüquqi baza

 2. Sənayedə inzibati qanunvericiliyin Sənayenin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi ümümi xarakteristikası

 3. Sənayenin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi

 4. Sənayenin idarə edilməsi üzrə dövlət orqanları sistemi və onların səlahiyyətləri

 5. Sənayedə dövlət nəzarəti və onun həyata keçirilməsi mexanizmi

 6. Müasir dövrdə sənayedə planlaşdırma xüsusiyyətləri. İndikativ planlaşdırma.

 7. Sənayenin idarəeedilməsinin elmi əsasları

 8. Sənayenin sahə quruluşunu səciyyələndirən göstəricilər

 9. Sənaye istehsalının yerləşdirilməsinə təsir edən amillər

 10. Sənayenin sahə quruluşuna təsir edən amillər
 1. Sənayenin idarəedilməsi üzrə dövlət orqanları sistemi

 2. Sənayenin idarəedilməsi üzrə dövlət orqanlarının funksiyaları

 3. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin sənaye sahəsində əsas funksiyaları

 4. Azərbaycan Respublikası Sənaye və İqtisadiyyat Nazirliyinin sənaye sahəsində əsas strukturları

 5. Sənayedə dövlət nəzarəti

 6. Sənaye istehsalıəna nəzarət üzrə dövlət orqanları sistemi

 7. Sənaye istehsalıəna nəzarət üzrə dövlət orqanlarının əsas funksiyaları

 8. Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma və Metroıogiya Komitəsinin sənaye istehsalına nəzarət üzrə əsas funksiyaları

 9. Sənayedə işlərin təhlkəsiz görülməsi üzrə dövlət nəzarəti

 10. Fövqalədə Hallar Nazirliyi və onun qurumlarının sənaye istehsalına nəzarət üzrə funksiyaları

 11. Sənayenin restrukurizasiyası

 12. İqtisadiyyatın diversifikasiyası və sənayedə struktur siyasəti

 13. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi və onun qurumlarının sənaye istehsalına nəzarət üzrə funksiyaları

 14. Dövlətin sənaye siyasəti

 15. Dövlətin sənaye siyasətinin əsas istiqamətləri

 16. Ölkəmizdə 2014-cü ilin sənaye ili elan edilməsi ilə bağlı həyata keçirilmiş əsas tədbirlərin icmalı

 17. Azərbaycan respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı

 18. Azərbaycan respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş əsas tədbirlər

 19. Azərbaycan respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramında nəzərdə tutulmuş əsas vəzifələr

 20. Azərbaycan respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət Proqramı üzrə əsas icraçıları və əlaqələndirici dövlət orqanı

 21. Müasir dövrdə sənaye siyasətində əsas vəzifələr

 22. Sənayenin təşkili üzrə müasir dünya təcrübəsi

 23. Respublikamızda texnoparkların və sənaye parklarının təşkili üzrə həyata keçirilən əsas tədbirlər

 24. Texnoparkların yaradılması və təşkilinin dünya təcrübəsi

 25. Azərbaycan Respublikasında əsas sənaye mərkəzləri və onların xarkteristikası

 26. Sənayenin strukturu və fərqləndirici əlamətləri

 27. Kimya sənayesi. Onun təşkili və idarə edilməsi mexanizmi

 28. Kimya sənayesinin yenidən qurulması məsələləri

 29. Azərbaycanın metallurgiya sənayesi: onun quruluşu və yerləşməsi

 30. Azərbaycanda metallurgiya sənayesini yenidən qurulması

 31. Azərbaycanda dəmir filizi yataqları bazasında metallurgiya kompleksinin yaradılması

 32. Ölkədə metallurgiya sənayesinin inkişafı imkanları

 33. Azərbaycanın metallurgiya sənayesi və onun inkişaf perspektivləri

 34. Əlvan metallurgiya sənayesi, onun təşkili və inkişaf perspektivləri

 35. Azərbaycanda maşınqayırma sənayesi, onun təşkili və idaredilməsi

 36. Maşınqayırma kompleksini inkişaf istiqamətləri

 37. Azərbaycanda maşınqayırma sənayesinin ixrac potensialı

 38. Maşınqayırma kompleksinin təşkili və yerləşməsi

 39. Azərbaycanın yeyinti sənayesi: onun quruluşu və yerləşməsi

 40. Azərbaycanın yüngül sənaye: onun quruluşu və yerləşməsi

 41. Tikinti materiallari və konstruksiya istehsalı: onun quruluşu və yerləşməsi

 42. Yanacaq energetika kompleksi. onun quruluşu və yerləşməsi

 43. Elektroenergetika: quruluşu və inkişaf perspektivləri

 44. Sənayenin qeyri neft sektorunda islahatlar

 45. Respublikamızda texnoparkların təşkili və formalaşması mexanizmi

 46. Sumqayıt Texnologiyalar Parkı (STP): Təşkili və idarəedilməsi

 47. Aqrqr-sənaye kompleksi, onun quruluşu və yerləşməsi

 48. Sənayenin inçişafında elmi-texniki tərəqqinin rolu

 49. Sənayedə innovasiya siyasəti və modernləşdirmə

 50. Sənaye sahələrinin təsnifatı və quruluşuDostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə