ŞƏXSİ MƏlumat formasi rəhilə İldırım qızı QuliyevaYüklə 66,21 Kb.

tarix22.07.2018
ölçüsü66,21 Kb.


ŞƏXSİ MƏLUMAT FORMASI 

 

Rəhilə İldırım qızı Quliyeva  Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dosenti  İş telefonu: 012- 539-10-88  

imeyl: dr.guliyeva@mail.ru  

 

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT 

 

1947-ci il dekabrın 16-da Laçın rayonunda anadan olub.   

1954-1961-ci illərdə Şuşa şəhər 1 saylı orta məktəbdə təhsil alıb.   

1961-1965-ci illərdə təhsilini Şuşa Şəhər Pedaqoji Texnikumunda davam etdirib və  texnikumu fərqlənmə diplomu ilə bitirib.  

 1965-1970-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb.  

 Ailəlidir, iki övladı var.   

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ  ELMİ ADLARI 

 1974-1980-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dissertantı olub.  

 1980-ci ildə «Azərbaycan dilində ədatlar» mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və  filologiya üzrə 

fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb. 

 

1982-ci ildə dosent elmi adını alıb.  ƏMƏK FƏALİYYƏTİ   

 1970-1981-ci illərdə Xankəndi Dövlət Pedaqoji İnstitutunda müəllim

 1981-1982-ci illərdə Xankəndi Dövlət Pedaqoji İnstitutunda baş müəllim.  

 1982-1988-ci illərdə Xankəndi Dövlət Pedaqoji İnstitutunda dosent.  

 1988-ci ildən BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasının dosenti.    

 2015-ci ildən BDU-nun D.02.181 Dissertasiya müdafiəsi şurası yanında Elmi seminarın üzvü.   

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR   

 Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası  

 Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasının nəzəri problemləri  

 Qrammatik təhlilin nəzəri-metodik əsasları    

TƏDQİQAT SAHƏSİ  

 Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu  

 Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri  

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR 

 1983,  Xankəndi,  Azərbaycan.  «Sovet  ədəbiyyatında  xalqlar  dostluğu  və  qardaşlıq»  mövzusunda 

Respublika elmi konfransı.  

 

1984, Bakı, Azərbaycan. «Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri» mövzusunda Respublika elmi-metodik konfransı.  

 1986,  Bakı,  Azərbaycan.  «Azərbaycan  onomastikasının  problemləri»  mövzusunda  Respublika  ali 

məktəblərarası elmi konfrans.  

 

1997,  Bakı,  Azərbaycan.  AR  Təhsil  Nazirliyi  tərəfindən  təşkil  edilmiş  ixtisasartırma  kurslarında iştirak edib. 

 2002,  Bakı,  Azərbaycan.  AR  Təhsil  Nazirliyi  tərəfindən  Azərbaycan  Müəllimlər  İnstitutunda  təşkil 

edilmiş ixtisasartırma kurslarında iştirak edib. 

 

2008, Bakı, Azərbaycan. AR Təhsil Nazirliyi və «Mədəd» humanitar təşkilatı tərəfindən «Müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin təkmilləşdirilməsi» kursunda iştirak edib və sertifikata layiq görülüb.  

 2008,  Bakı,  Azərbaycan.  Ümummilli  lider  H.Əliyevin  anadan  olmasının  85  illik  yubileyinə  həsr 

olunmuş  «Azərbaycan  filologiyasının  aktual  problemləri»  mövzusunda  Respublika  elmi-nəzəri 

konfransı.   

 2010,  Bakı,  Azərbaycan.  Prof.  Cəfər  Xəndanın  anadan  olmasının  100  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş 

«Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.  

 

2011,  Bakı,  Azərbaycan.  Azərbaycan  Respublikasının  Dövlət  Müstəqilliyinin  bərpasının  20-ci 
ildönümünə  həsr  olunmuş  «Azərbaycan  filologiyasının  aktual  problemləri»  mövzusunda  Respublika 

elmi-nəzəri konfransı.  

 

2012, Bakı, Azərbaycan. M.Ə.Sabirin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı.  

 2013, Bakı, Azərbaycan. Prof. Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş 

«B.Çobanzadə və türkologiyanın müasir problemləri» mövzusunda Respublika elmi konfransı. 

 

2014,  Bakı,  Azərbaycan.  Məhəmməd  Əmin  Rəsulzadənin  anadan  olmasının  130  illik  yubileyinə  həsr olunmuş  «Azərbaycan  filologiyasının  aktual  problemləri»  mövzusunda  Respublika  elmi-nəzəri 

konfransı.  

 

2015,  Bakı,  Azərbaycan.  Ümummilli  lider  H.Əliyevin  anadan  olmasının  92  illik  yubileyinə  həsr olunmuş  «Azərbaycan  filologiyasının  aktual  problemləri»  mövzusunda  Respublika  elmi-nəzəri 

konfransı.   

 

2015,  Bakı,  Azərbaycan.  Xalq  şairi  Bəxtiyar  Vahabzadənin  anadan  olmasının  90  illik  yubileyinə  həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans.   

 2015,  Qars,  Türkiyə.  «Azərbaycanşünaslıq:  Bu  günü,  keçmişi  və  gələcəyi»  mövzusunda  Beynəlxalq 

elmi simpozium. 

 

2016, Bakı, Azərbaycan. Akademik Tofiq Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı. 

 2016,  Bakı,  Azərbaycan.  I  Bakı  Türkoloji  Qurultayının  90  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  “Müasir 

türkologiya: dünən, bu gün və sabah” mövzusunda Respublika elmi konfransı.  ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ 

Kitablar 

 2007, Qrammatik təhlilin nəzəri-metodik əsasları (dərslik) (həmmüəllifli). Bakı: Çaşıoğlu, 279 s.   

Metodik göstəriş və proqramlar 

 1999, Azərbaycan dili (proqram). Bakı, 36 s.  

 2000, Rus bölmələrində sintaktik əlaqələrin tədrisi (metodik göstəriş). Bakı, 28 s.  

 2001, Təcrübəçi tələbənin işi (metodik göstəriş). Bakı, 17 s.   

 2001, Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası (proqram). Bakı, 15 s.  

 2001, Qrammatik təhlilin nəzəri-metodik əsasları (metodik göstəriş). Bakı, 10 s.  

 2001, Ədəbiyyatın tədrisi (proqram). Bakı, 15 s.  

 2003,  Qrammatik  təhlil  (metodik  göstəriş)  /  Filologiya  fakültəsinin  qiyabi  təhsil  alan  tələbələri  üçün 

metodik göstərişlər (III-V kurslar) Bakı, s. 145-172   

 

2007, Azərbaycan dili (proqram) (Z.Nəbiyeva ilə birlikdə). Bakı, 14 s.   

2008, Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası  (proqram) (H.Əsgərovla birlikdə). Bakı, 27 s.   

2010, Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası  (proqram) (Ə.Abbasov və Ş.Əliyeva ilə birlikdə). Bakı, 16 s.  

 2013, Azərbaycan dili (proqram) (Z.Nəbiyeva ilə birlikdə). Bakı, 17 s.  

 2015, Azərbaycan dili tədrisi metodikasının nəzəri problemləri. Bakı, 16 s.  

Məqalələr 

 1975, Ədatların tədrisi haqqında // «Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi» jurnalı, № 4, s. 20-25  

 1976, Ədatların semantik növləri // ADU-nun «Elmi əsərləri» (dil və ədəbiyyat məcmuəsi), № 1, s. 44-

52 


 

1976, Bir neçə ədatın mənşəyi haqqında // ADU-nun «Elmi əsərləri» (dil və ədəbiyyat məcmuəsi), № 3, s. 40-46 

 1978, Ədatların qrammatik xüsusiyyətləri // ADU-nun «Elmi əsərləri» (dil və ədəbiyyat məcmuəsi), № 

3, s. 57-64 

 

1979, İdi, imiş isə-nin mövqeyi haqqında // ADU-nun «Elmi əsərləri» (dil və ədəbiyyat məcmuəsi), № 3, s. 43-50 

 1982, Morfologiya ilə sintaksisin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında // «Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu 

məsələləri» (elmi əsərlər toplusu), Bakı: ADU nəşriyyatı, s. 72-76  

 

1983,  Tabeli  mürəkkəb  cümlələrin  yaranmasında  ədatların  rolu  //  «Azərbaycan  dilinin  qrammatik quruluşu haqqında suallar» (elmi əsərlər toplusu), Bakı: ADU nəşriyyatı, s. 68-72  

 1983,  İ.Əfəndiyevin  «Dağlar  arxasında  üç  dost»  romanında  xalqlar  dostluğu  /  «Sovet  ədəbiyyatında 

xalqlar dostluğu və qardaşlıq» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Xankəndi, s. 96-

98   1983,  Tabeli  mürəkkəb  cümlənin  qurulmasında  bir  köməkçi  vasitəsinin  rolu  //  «Azərbaycan  dilində 

tabeli mürəkkəb cümlə məsələləri» (elmi əsərlərin tematik məcmuəsi). Bakı, s. 94-97  
 

1984, Pedaqoji institutlarda morfologiya ilə sintaksisin qarşılıqlı əlaqəsinin tədrisi / «Azərbaycan dilinin tədrisi məsələləri» mövzusunda Respublika elmi-metodik konfransının materialları, Bakı, s. 95-98  

 1986,  Şəxs  adlarının  leksik-qrammatik  xüsusiyyətləri  /  «Azərbaycan  onomastikasının  problemləri» 

mövzusunda Respublika ali məktəblərarası elmi konfransının materialları. Bakı, s. 99-102 

 

1987,  Ara  cümlələr  haqqında  //«Azərbaycan  dilində  sintaktik  konstruksiyalar»  (elmi  əsərlərin  tematik məcmusu). Bakı: ADU nəşri, s. 56-59  

 1987, Azərbaycan dilçiliyində sifət və zərf məsələsinə dair // «Azərbaycan dili morfologiyasnının aktual 

məsələləri» (elmi əsərlərin tematik toplusu). Bakı: ADU nəşri, s. 94-96 

 

1988, Q.Zakirin əsərlərində işlənən bəzi  toponimlərin mənşəyi haqqında //  «Azərbaycan onomastikası problemləri». II hissə. Bakı: APİ nəşri, s.76-79 

 1990, Azərbaycan dilində ədatların üslubi xüsusiyyətləri // «Üslubiyyat məsələləri». Bakı: BDU nəşri, s. 

77-80  


 

1993, Şəxs adlarının qrammatik xüsusiyyətləri // «Dil və ədəbiyyat» məcmuəsi. II buraxılış. Bakı, s. 84-87  

 1995, Feilin məna növlərinin qrammatik omonimliyi və ikili funksiyası // «Dil və ədəbiyyat» məcmuəsi. 

II buraxılış. Bakı, s. 62-67  

 

1995, Müştərək oğuz abidələrinin dilində bəzi qrammatik xüsusiyyətlər (Ə.Cavadovla birlikdə) // «Elm və həyat» jurnalı, № 2, s. 17-19  

 1999,  Azərbaycan  dilinə  aid  mükəmməl  dərslik  (Ə.Cavadovla  birlikdə)  //  «Azərbaycan  dili  və 

ədəbiyyatının tədrisi» jurnalı, № 1, s.61-63  

 

1999, «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarında feilin növləri //«Dil və ədəbiyyat» elmi-nəzəri jurnalı, № 4, s. 44-47 

 2001, Dilçilik elminə yeni töhfə (E.Abbasovla birlikdə) // «Təhsil, mədəniyyət, incəsənət» bilgi dərgisi. 

Bakı, s. 124-127  

 

2002,  Лингвистические  основы  обучения  разговорному  стилью  речи  (N.Bədəlova  ilə  birlikdə) //«Sosial bilgilər» dərgisi, № 1, s. 15-18  

 2005,  «Kitabi-Dədə  Qorqud»  dastanlarında  feil  şəkillərinin  xüsusiyyətləri  //  «Təhsil,  mədəniyyət, 

incəsənət» jurnalı, № 3-4, s. 82-87   

 

2006,  Ədəbi  dilin  qrammatik  normaları  və  onlara  riayət  edilməsinin  nitqdə  əhəmiyyəti  //  «Təhsil, mədəniyyət, incəsənət» jurnalı, № 3-4, s.76-81  

 2007, Azərbaycan dilində feilin növ şəkilçiləri haqqında // «Dil və ədəbiyyat» elmi-nəzəri jurnalı, № 4, 

s.73-76  

 

2008,  Azərbaycan  dilinin  inkişafında  Heydər  Əliyev  epoxası  /  Ümummilli  lider  H.Əliyevin  anadan olmasının  85  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  «Azərbaycan  filologiyasının  aktual  problemləri» 

mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, s. 15-19 

 

2008,  Azərbaycan  dilində  ədatların  yazılışındakı  bəzi  dolaşıqlıqlara  dair  //    «Dil  və  ədəbiyyat» beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, № 2 (62), s. 242-244  

 2009, Bəzi sözlərin nitq hissələri içərisində mövqeyinə dair // «Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri» 

(humanitar elmlər seriyası), № 1, s. 32-40  

 

2009, Tələbələrdə şifahi nitqin inkişaf etdirilməsi // «Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi» jurnalı, № 4, s. 43-50  

 2010, Mənalı ömür yolu // «Prof. Məhəmməd Həsənov» kitabında, Bakı, s. 110-114 

 2010, Ədəbi tələffüz təlimi / Prof. Cəfər Xəndanın anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş 

«Azərbaycan  filologiyasının  aktual  problemləri»  mövzusunda  Respublika  elmi-nəzəri  konfransının 

materialları. Bakı, s. 330-340  

 2010, İnsanlıq zirvəsini fəht etmiş unudulmaz müəllim // AMEA-nın «Tədqiqlər» jurnalı, № 2, s. 61-66  

 2011, N.Nərimanov ana dili və onun tədrisi məsələləri haqqında / Azərbaycan Respublikasının Dövlət 

Müstəqilliyinin  bərpasının  20-ci  ildönümünə  həsr  olunmuş  «Azərbaycan  filologiyasının  aktual 

problemləri» mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, s. 296-274  

 2011,  Alovlu,  vətənpərvər,  türkçü  alim,  cəsarətli  insan  /  «Müasir  Azərbaycan  filologiyası:  axtarışlar, 

perspektivlər» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 93-95 

 

2011,  Feilin  növ  kateqoriyasının  tədrisi  //  «Azərbaycan  dili  və  ədəbiyyatının  tədrisi»  elmi-metodiki jurnalı, № 2, s. 54-60  

 2012,  Şair,  alim  Bəxtiyar  Vahabzadə  -  müəllim  Bəxtiyar  Vahabzadə  /  M.Ə.Sabirin  anadan  olmasının 

150  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  «Azərbaycan  filologiyasının  aktual  problemləri»  mövzusunda 

Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, s. 348-355 

 2012,  Qısa  ömür  ərzində  kamillik  zirvəsini  fəth  edən  alim  –  Bəxtiyar  Məmmədzadə  /  «Xatirələrdə 


yaşayan Bəxtiyar» kitabı. Bakı, s. 180-184  

 2013,  Elm,  təhsil,  mədəniyyət  və  incəsənətin  böyük  qarantı,  aparıcı  qüvvəsi  /    «Azərbaycan 

filologiyasının aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, 

s. 22-27  

 2013,  Yüksək  mənəvi  keyfiyyətləri,  xəfif  danışığı  ilə  yaddaşlarda  yaşayan  nəcib  insan  /«Bir  işığın 

zərrələri» kitabı. Bakı, s. 212-217 

 

2013, Zərif duyğuların tərənnümü // «Dil və ədəbiyyat» beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, № 1 (85), s. 201-204 

 2013, Gözəl insan, ləyaqətli alim, fədakar pedaqoq // «Söz» jurnalı, № 3, s. 19-22 

 2013, F.Köçərlinin ədəbi fəaliyyəti haqqında // «Dil və ədəbiyyat» beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı, № 4 

(88), s. 238-242 

 

2013,  «İfadəli  oxudan  praktikum»  fənninin  tədrisi  lazımdırmı?  /  Prof.  Bəkir  Çobanzadənin  anadan olmasının  120  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  «B.Çobanzadə  və  türkologiyanın  müasir  problemləri» 

mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 245-249  

 

 2014,  F.Köçərlinin  pedaqoji  fəaliyyəti  haqqında  /  Məhəmməd  Əmin  Rəsulzadənin  anadan  olmasının 130  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  «Azərbaycan  filologiyasının  aktual  problemləri»  mövzusunda 

Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 325-330 

 

2014, Söz assosiasiyasının yaradılması üçün sözlərin seçilməsi prinsipləri / BDU-nun 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 209-216  

 2014, Mənalı ömür yolu //«Söz» jurnalı, iyul, s. 10-12  

 2015, Söz ehtiyatını zənginlkəşdirmək üçün işin məzmunu // «Filologiya məsələləri», s. 267-276  

 2015,  Azərbaycan  dilçiliyində  Yusif  Seyidov  mərhələsi  /  Xalq  şairi  Bəxtiyar  Vahabzadənin  anadan 

olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, s. 289-293  

 

2015, Kommunikativ vəzifənin həyata keçirilməsi /  Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92 illik yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri» mövzusunda Respublika 

elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, s. 282-287  

 

2015, Azerbaycan Türkçesinde konuşmanın geliştirilmesi yöntemleri / “Azərbaycanşünaslıq: Bu günü, keçmişi və gələcəyi” mövzusunda Beynəlxalq elmi simpozium. Qars, s. 695-709  

 2016, İdrak ətirli esselər (M.Abdullayeva ilə birlikdə) // «Söz» jurnalı, mart, s. 26-29  

 2016,  Qarabağ  həsrətli  Tofiq  müəllim  //  Akademik  T.Hacıyevin  80  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş 

«Türklük biliminde bir ömür prof. dr. T.Hacıyev kitabı». Ankara: Akçağ, s. 125-131 

 

2016,  Akademik  T.Hacıyev  türkologiyanın  canlı  ensiklopediyası  idi  /  Akademik  Tofiq  Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 

29-33 


 

2016,  I  Bakı  Türkoloji  Qurultayında  orfoqrafiya  məsələləri  /  I  Bakı  Türkoloji  Qurultayının  90  illik yubileyinə  həsr  olunmuş  “Müasir  türkologiya:  dünən,  bu  gün  və  sabah”  mövzusunda  Respublika  elmi 

konfransının materialları. Bakı, s. 27-31 

 

2016,  M.Şəhriyar  dilinin  poetikliyi  və  bənzərsizliyi  (Ş.Əliyeva  ilə  birlikdə)  /  I  Bakı  Türkoloji Qurultayının  90  illik  yubileyinə  həsr  olunmuş  “Müasir  türkologiya:  dünən,  bu  gün  və  sabah” 

mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, s. 207-211   ELMİ-PEDAQOJİ NAİLİYYƏTLƏRİ, TƏLTİFLƏRİ, MÜKAFATLARI,  FƏXRİ ADLARI 

 1987- ci ildə Xankəndi Dövlət Pedaqoji İnstitutu tərəfindən «Fəxri fərman»la təltif olunub. 

 2009-cu ildə Bakı Dövlət Universteti tərəfindən «Fəxri fərman»la təltif olunub.  

 2014-cü ildə BDU-da «Universitetdaxili 50+50» qrant müsabiqəsinin qalibi olub.   

 2015-ci  ildə  Türkiyənin  Qafqaz  Universiteti  tərəfindən  «Azərbaycanşünaslıq:  Bu  günü,  keçmişi  və 

gələcəyi»  mövzusunda  Beynəlxalq  elmi  simpoziumda  fəal  iştirakına  görə  «Təşəkkürnamə»  ilə  təltif olunub.  

 

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə