SinoniMLƏR: SİnoniMLƏRYüklə 445 b.
tarix22.03.2018
ölçüsü445 b.SİNONİMLƏR:

 • SİNONİMLƏR:

 • Bağırsaq infarktı

 • Mezenterial tromboz

 • Kəskin mezenterial işemiya

 • Müsariqə qan dövranının kəskin pozulması

 • Bağırsağın kəskin damar xəstəliyiXBT-10 görə kodu

 • XBT-10 görə kodu

 • K55.0. Bağırsağın kəskin damar xəstəliyi

Arterial trombemboliyalarda:

 • Arterial trombemboliyalarda:

 • 1.Aortal və mitral klapan qüsurlarının müasir cərrahi müalicəsi.

 • 2.Adekvat antiaritmik terapiya

 • 3.Daimi səyirici aritmiyalarda uzunmüddətli qeyri-düz antikoaqulyantların təyiniAterotromboz:

 • Aterotromboz:

 • Daimi dezaqreqantların təyini.

 • Venoz mezenterial tombozun profilaktikası:

 • Trombofilik vəziyyətlərin aşkar edilməsi və korreksiyası.Təsnifat

 • Təsnifat

 • Etilogiyası

 • Damarların okkluzion zədələnməsi.

 • müsariqə arteriyalarının emboliyası

 • müsariqə arteriyalarının trombozu

 • müsariqə venalarını trombozu

 • aortanın xəstəlikləri

 • şişin müsariqə damarlarına sirayət etməsi

 • müsariqə damarlarının bağlanmasıarteriyanın natamam okkluziyası

 • arteriyanın natamam okkluziyası

 • angiospastik

 • hemodinamikanın mərkəzləşməsi ilə əlaqəli.Mezenterial qan dövranının kəskin pozulması zamanı bu üsuldan istifadə etmək olmaz. Çünki 6-8 saatdan bağırsaq divarında geri dönməz dəyişikliklər baş verir.

 • Mezenterial qan dövranının kəskin pozulması zamanı bu üsuldan istifadə etmək olmaz. Çünki 6-8 saatdan bağırsaq divarında geri dönməz dəyişikliklər baş verir.

Okkluzion səbəblər-90%

 • Okkluzion səbəblər-90%

 • Mezenterial art-ın trombemboliyası-anadangəlmə və qazanılmış ürək qusurları, miokard infarktı,ürək ritminin pozulması,

 • ürək və aortanın anevrizması, ürək və damarların aterosklerotik dəyişiklikləri.

 • Qeyri okkluzion zədələnmələr-10%Mezenterial arteriyaların emboliyası-ən çox

 • Mezenterial arteriyaların emboliyası-ən çox

 • Yuxarı müsariqə arteriyası kötüyündə 3 seqmqnt müəyyən edilir:

 • Yuxarı seqment-a.colika media-ya kimi.

 • Orta seqment-a.colika mediadan a.ileocolikaya kimi.

 • Aşağı seqment-a.ileocolikadan distal.I seqmentdə- nazik bağırsağın total işemiyası, bəzən kor və yoğun bağırsağın sağ yarısı.Sağlam nahiyə Treyts bağından 10-15 sm.

 • I seqmentdə- nazik bağırsağın total işemiyası, bəzən kor və yoğun bağırsağın sağ yarısı.Sağlam nahiyə Treyts bağından 10-15 sm.

 • II seqmentdə-acı bağırsağın terminal hissəsi və btütn qalça bağırsaq. 25% hallarda kor və qalxan çənbər bağırsaq zədələnir.

 • III seqmentdə-ancaq qalça bağırsağın infarktı.Əsas səbəblər:

 • Əsas səbəblər:

 • 1.Ateroskleroz

 • 2.Trombanqiit.

 • 3.Düyünlü periarteriit

 • 4.Vaskulitlər.Ateroskleroz

 • Ateroskleroz

 • Aorta arteriit

 • Laylanan anevrizmalar

 • Aortanın bifurkasiyasının emboliyası

 • Qalxan və divaryanı trombozlar

 • Mezenterial arteriyavə venaların bədxasəli şişlərlə sıxılması.

 • Damarların bağlanılması.Klinikası:

 • Klinikası:

 • İŞEMİYA

 • qarında prodromal əlamətsiz, qəfləti, dözülməz, güclü ağrılar,xüsusən işemiya mərhələsində, birinci 6 saatda.

 • taxikardiya

 • Blinov simptomu ( ps-50-60 zərbə, arterial təzyiq 30-40 mm c.st. qalxır.

 • Yuxarı müsariqə qrteriyasının emboliyası üçün xarakterikdir.Bağırsağın işemik boşalması-qusma,defekasiya.

 • Bağırsağın işemik boşalması-qusma,defekasiya.

 • Qanlı selik-malinovoe jele.

 • Birinci 2-3 saat ərzində leykositlərin sayı az artır.

 • İNFARKT

 • 6-12 saatdan 12-24 saata kimi – leykositlərin sayı 20-40x 10 /l

 • PERİTONİT

 • Ağrılar,intoksikasiya,meteorizm, qusmaDərin palpasiya ağrısız

 • Dərin palpasiya ağrısız

 • Şetkin Blumberq simptomu

 • Mondor simptomu

 • Peristaltika

 • Lateral kanallarda perkutor kütlük

 • Rektal müayinədə qanlı ifrazatHiperleykositoz

 • Hiperleykositoz

 • Angioqrafik müayinələr-aortaqrafiya, mezenterikoqrafiya

 • Laparoskopiya-təcili laparotomiyaya göstərişə şübhə olan hallarda aparılmalıdır.

 • USM, KT, MRT, qarın boşluğu orqanlarının icmal R-skopiyası əsasən başqa urgent abdominal patologiyanı inkar etmək üçün aparılır.Konservativ müalicə cərrahi müdaxiləyə yardımçı olub heç bir halda onu əvəz etməməlidir.

 • Konservativ müalicə cərrahi müdaxiləyə yardımçı olub heç bir halda onu əvəz etməməlidir.

 • Cərrahi müdaxilənin vəzifələri:

 • Mezenterial qan dövranının bərpası

 • Həyat fəaliyyəti olmayan bağırsağın rez.

 • Peritonitlə mübarizəCərrahi müdaxilənin lokalizasiyası

 • Cərrahi müdaxilənin lokalizasiyası

 • Bağırsağın reviziyası və qiymətləndirilməsi

 • Magistral mez.damarların reviziyası

 • Mezenterial qan dövranının bərpası

 • Bağırsağın rezeksiyasına göstərişlər

 • Anastomoza göstərişlər

 • Qarın bo.luğunun sanasiyası və drenajıDiqqətinizə görə təşəkkür edirik!

 • Diqqətinizə görə təşəkkür edirik!: articles -> prezentasiyalar
prezentasiyalar -> Alkohol psixozlar Alkoholizmin ikinci və üçüncü mərhələlərində baş verir
prezentasiyalar -> Çili şairinin bu odası bizim gündəlik həyatımizda qara ciyərin nə qədər önəmli olması gözəl nümayiş olunmuşdur
prezentasiyalar -> Baş beyinin şişlərin nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
prezentasiyalar -> Döş qəfəsində ağrı, əsas şikayət kimi ambulator müraciətlərin demək olar ki, 1-2%-də təsadüf olunur
prezentasiyalar -> Baş beyinin atrofiyası nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular baş beyinin hüceyrə elementlərin proqresivləşən disfunksiya və deqenerasiyası nəticəsində inkişaf edən (edə bilən)
prezentasiyalar -> Baş beyinin damar xəstəlikləri nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
prezentasiyalar -> Yazı xəttinin pozulması Əllərin "Əlçalma" şəkilli tremoru Barmaq-burun sınağı zamanı yayınma
prezentasiyalar -> Affektiv pozuntular ilk növbədə əhval ruhiyənin pozulması ilə özlərini biruzə verir
prezentasiyalar -> Affektiv psixozlar


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə