SocjologiaYüklə 16,14 Kb.
tarix02.10.2017
ölçüsü16,14 Kb.
#2908
Socjologia

Jednostka a społeczeństwo .

Człowiek w procesie socjalizacji .

Człowiek jest istotą społeczną, ukształtowaną przez kulturę w socjalizacji .Efektem tego procesu są określone cechy osobowości np.: postawy , poglądy, respekt dl norm i wartości powszechnie przyjętych . osobowość człowieka można ująć z punktu widzenia jej elementarnych składników ( biologiczne wyposażenie człowieka ) . Do cech biogennych zalicza się płeć , wzrost , budowę ciała , właściwości fizjologiczne . obecnie czynniki biogenne rozpatruje się również ze względu na ich wpływ na życie społeczne ( w analizie ról społecznych , w dyskusjach ) . Kolejnym składnikiem osobowości człowieka są elementy psychogenne np. pamięć , wola , wyobraźnia , inteligencja , temperament ). Temperament jak zauważa R. Linton . do dzisiaj nie jest zbadany czy należy do cech wrodzonych człowieka , czy jest rezultatem wpływu otoczenia . Niektórzy badacze traktują temperament jako wypadkową czynników wrodzonych i środowiskowych . Czynniki biogenne jak i psychogenne nie są decydujące dla zachowań ludzkich . większość socjologów uważa że socjogenne elementy osobowości stanowią podstawę różnych zachowań człowieka w społeczeństwie . J Szczepański wyróżnia następujące podstawowe socjogenne elementy osobowości : kulturowy ideał osobowości , role społeczne , jaźń subiektywną i odzwierciedloną . Proces który wprowadza jednostkę w życie społeczne ( uczy ją zachowania i porozumiewania się ) nazywa się procesem socjalizacji . W procesie socjalizacji człowiek uczy się panowania nad popędami i potrzebami . Wynikiem oddziaływania środowiska jest nauka zachowań zgodnych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i według określonych wzorów . Wzór Kulturowy określa sposób zachowania , dopuszczony i skuteczny w określonej sytuacji ( schematy działania ) . Socjalizacja ma również znaczenie w kształtowaniu systemu wartości i hierarchii potrzeb ( mieć władze pieniądze dobrą pracę ) . Pewne wartości wynikają ze specyfiki określonej grupy ( inne potrzeby rolnika , pracownika umysłowego ) . przyjęcie określonego systemu wartości może zależeć również od grupy do której jednostka chciałaby należeć - aspiracja grupa odniesienia . Hierarchia wartości w dużej mierze zależy od systemu społecznego, ekonomicznego i politycznego danego społeczeństwa .W pierwszych latach życia człowiek zdobywa podstawowe wiadomości na temat rzyczywistości i samego siebie . Proces socjalizacji powoduje zinternalizowanie niektórych wartości przez jednostkę w taki sposób , że zostają one wbudowane w jego osobowość . Człowiek dąży do realizacji wartości które stanowią o jego tożsamości . W procesie socjalizacji jednostka uczy się również odgrywania ról społecznych ( zdobywa umiejętność spełnienia oczekiwań innych ).

Dzięki socjalizacji człowiek zdobywa podstawowe umiejętności potrzebnie do funkcjonowania w społeczność . Człowiek uczy się również umiejętności porozumiewania z innymi ludźmi za pomocą symboli i języka . Socjalizacja zatem rozumiana jest jako proces , który kształtuje osobowość człowieka i przystosowuje go do życia w zbiorowości . W socjologii funkcjonują również koncepcje , w których podkreśla się aktywną rolę jednostki w procesie socjalizacji ( człowiek nie tylko jako przedmiot oddziaływań społecznych ale także aktywny podmiot , twórczy świadomy ) . Socjalizacja jest procesem który towarzyszy człowiekowi przez całe życie .

Konformizm ( sposób przystosowania jednostki do życia w społeczeństwie )

Formowanie ludzkiej tożsamości opiera się na dwóch mechanizmach : indywidualizacji i identyfikacji . Mechanizmy te możemy rozpatrywać jako dwa przeciwstawne bieguny , jeden prowadzi do formowania się osobistej drugi tożsamości społecznej . człowiek może żyć w stanie napięcia między wartościami związanymi z jego indywidualnością a wartościami związanymi z konformizmem ( zmiana zachowania lub opinii w wyniku rzeczywistego ;lub wyimaginowanego wpływu osób lub grup ) . Badania wykazały że mamy większe zaufanie do wiedzy danej osoby ( grupy ) im bardzie jesteśmy skłonni postępować tak jak ona/ oni . utrwalamy wzory zachowań . Ludzie służą nam do określania rzeczywistości . E . Aronson rozróżnia trzy typy zachowań konformistycznych : uleganie , identyfikacja , internalizacja . Uleganie jest efektem zachowania jednostki motywowanej przez chęć uzyskania nagrody albo uniknięcia kary . Identyfikacja gwarantuje trwalsze efekty zachowań . Motywem działania staje się pragnienie jednostki aby być podobną do osoby od której pochodzi oddziaływanie . Internalizacja jest mechanizmem który daje najtrwalsze efekty . czynnikiem decydującym jest przekonanie o słuszności . W procesie socjalizacji ogromne znaczenie ma wiarygodność źródła informacji ( osoby, grupy , instytucji ) . Ludzie uważają , że nie ulegają wpływowi innych ludzi , a wiele motywów zachowania traktują jako własne i niezależne , w rzeczywistości nie zdają sobie sprawy z tego , jak silnie oddziaływają na nich inni ludzie . Jak jeden z badaczy ludzie pielęgnują w sobie mit o osobistej nie zależności . W okresie kształtowania się tożsamości człowiek musi wybrać pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem . Wolność poprzez miłość ,spontaniczność. Bezpieczeństwo poprzez unikanie samotności podporządkowanie się innym ludziom . Biorąc pod uwagę mechanizm konformizmu społecznego możemy wyjaśnić przyczyny ulegania modzie ,środkom masowego przekazu , akceptacji warunków

Kulturowy ideał osobowości

W procesie socjalizacji istotne znaczenie odgrywa kulturowy ideał osobowości , narzucający człowiekowi wzór cech i zachowań akceptowanych w społeczeństwie lub w pewnych grupach społecznych . Ideał osobowości przekazywany jest poprzez wychowanie ( rodzina , szkoła ), poprze kulturę ( literaturę , film ) Pełna internalizacja ideału osobowości następuje w okresie dojrzewania . O tym , kim jesteśmy decydują narzucone , wybrane modele zachowań . Człowiek dowiaduje się do czego w życiu warto dążyć i jakie oczekiwania ma wobec niego grupa społeczna .

Proces Socjalizacji a role społeczne

Teorie ról społecznych badają sposoby spełniania różnych wymagań nakładanych przez społeczeństwo .

Człowiek wkraczając w sytuacje społeczną , spotyka się z określonymi oczekiwaniami i wymaganiami innych . Z drugiej strony sam również określa wymagania i oczekiwania wobec innych . Z każdą rola społeczną związane są określone prawa i obowiązki każda sytuacja jest swoistą grą . Rola społeczna to względnie stały i wewnętrznie spójny system zachowań i cech , będących reakcjami na zachowanie innych osób i przebiegających według ustalonego wzoru . Role różnią się od siebie pod wieloma względami : zakresem oddziaływania , stopniem określenia konkretnych działań , częstotliwością i znaczeniem w życiu .Uczucia i postawy wzmacniana są w związku z odgrywaną rolą , która związana jest z określonym stopniem identyfikacji .Realizacja roli wymaga więc od człowieka określonych zachowań , które oznaczają nie tylko pojęcie działań ale także identyfikację z rolą Różnorodność granych ról może burzyć pewną spójność świata . Jednostka musi posiadać zdolność do oddzielenia jednej roli od drugiej , musi dokonywać wyboru , jeśli między rolami zaistniała sprzeczność .

Integracja elementów osobowości

Integracja osobowości człowieka przebiega na dwóch płaszczyznach : indywidualizacji i identyfikacji . Tworzą one swoisty układ , w którym badacze wyróżniają 3 podstawowe mechanizmy motywujące działanie i integrujące osobowość jednostki :- dążenie do utrzymania poczucia własnej tożsamości , dążenie do utrzymania i wzrostu poczucia własnej kontroli nad rzeczywistością , dążenie do utrzymania i wzrostu poczucia własnej wartości . Za podstawowe czynniki dezintegracji osobowości uważa się błędy popełniane w procesie socjalizacji ( np.:przekazanie dziecku fałszywych informacji o świecie , brak miłości ) /Błędna socjalizacja doprowadza do ukształtowania się w człowieku fałszywego obraz własnego ja . Istotną przyczyną dezintegracji osobowości może być zbyt wysoka samoocena , podejmowanie ról do których jednostka nie posiada predyspozycji . Dla osób o zaniżonej samoocenie zbyt duża ilość niepowodzeń może burzyć poczucie własnej wartości , zwątpienie w sens życia . poczucie dezintegracji pojawia się zazwyczaj w okresie dojrzewania lub w okresie istotnych zmian w życiu człowieka ( nowa szkoła , nowe miejsce pracy ) Zasadniczym problemem integracji osobowości człowieka staje się umiejętność dostosowania do nowej rzeczywistości .
nareszcie koniec ( powodzenia )


Szukasz gotowej pracy ?

To pewna droga do poważnych kłopotów.

Plagiat jest przestępstwem !

Nie ryzykuj ! Nie warto !Powierz swoje sprawy profesjonalistom.


Yüklə 16,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə