St meld 31 (2007-2008): Behov for nasjonalt tilbud I ledelse for rektorer og skoleledereYüklə 445 b.
tarix14.10.2017
ölçüsü445 b.St.meld 31 (2007-2008): Behov for nasjonalt tilbud i ledelse for rektorer og skoleledere

 • St.meld 31 (2007-2008): Behov for nasjonalt tilbud i ledelse for rektorer og skoleledere

 • Utdanningsdirektoratet ansvar for utforming av tilbudet: Nasjonal utlysning av tilbudet

 • Seks utdanningsinstitusjoner har fått ansvaret for å drive tilbudet: UiO, UiB, NTNU, BI, HiOA, og AFF/NHH

 • Løpende evaluering ved NIFU og NTNU SamfunnsforskningRapport 1: Litteraturoversikt, kunnskapsstatus, etablering av en teoretisk referanseramme

 • Rapport 1: Litteraturoversikt, kunnskapsstatus, etablering av en teoretisk referanseramme

 • Rapport 2: Om programtilbudene: hvordan tilbyderne har designet og organisert sine studietilbud, og hva deltakerne mener om kvaliteten på opplæringen

 • Rapport 3: Om deltakernes opplevelse av endring og utvikling i egen hverdag

 • Rapport 4: Samlet oppsummering – inkludert casestudier der man har forsøkt å «spore» organisasjonsendring i 12 skolerHva kjennetegner de seks programtilbydernes intensjoner med egen rektorutdanning? Hvilke ideer presenteres i anbudene, og hvilke praksiser og perspektiver antydes i deres beskrivelser av programmene?

 • Hva kjennetegner de seks programtilbydernes intensjoner med egen rektorutdanning? Hvilke ideer presenteres i anbudene, og hvilke praksiser og perspektiver antydes i deres beskrivelser av programmene?

 • - Eksisterer faglige frihetsgrader i et relativt stramt styrt statlig opplegg?

 • Hva kjennetegner deltakernes synspunkter på rektorutdanningen? Hvilke forventninger har deltakerne til programmet, og hvordan vurderer de utdanningens kvalitet og relevans?

 • - Deltakerne vil sannsynligvis ha ulike forventninger og behov. Ivaretas dette hos tilbyderne?Pedagogiske forhold ved programtilbudene

 • Pedagogiske forhold ved programtilbudene

  • Organisering og ledelse
  • Strukturelle aspekter
  • Målsettinger og faglig innhold
  • Læringsformer, ferdighetstrening
  • Arbeidskrav og vurdering
 • Programmene veldig forskjellige!Noe variasjon i oppstartstidspunkt på året

 • Noe variasjon i oppstartstidspunkt på året

 • Relativt lik varighet i antall semester – BI noe kortere

 • Stor variasjon i antall samlinger og antall dagerUlik orientering når det gjelder ambisjoner:

 • Ulik orientering når det gjelder ambisjoner:

  • Noen mer orientert mot elevers læringsresultater enn av elevers læringsmiljø
  • Styring og administrasjon vektlegges i mindre grad
  • Mer orientering mot pedagogisk ledelse enn mot administrativ ledelse
  • Fokuset i endring og utvikling noe ulikt; elevers læring, skolen som organisasjon, skolens mandat i samfunnet (individ – organisasjonsorientering)


Bakgrunnsvariabler og deltakernes forutsetninger

 • Bakgrunnsvariabler og deltakernes forutsetninger

 • Forventninger til rektorutdanningen

  • Konkrete arbeidsoppgaver
 • Vurderinger av rektorutdanningen

  • Pedagogisk kvalitet
  • Praksisrelevans
De seks programmene er til dels svært forskjellige med hensyn til pedagogiske forhold

 • De seks programmene er til dels svært forskjellige med hensyn til pedagogiske forhold

 • Deltakernes har høye forventninger til programmene, og deres opplevelse av programmenes kvalitet og praksisrelevans er svært positiv – uansett hvilket av de seks tilbudene de har deltatt på

 • Hva er mulig forklaringer på disse funnene?1) Samsvar mellom programtilbudene og deltakernes forventninger

 • 1) Samsvar mellom programtilbudene og deltakernes forventninger

  • Kunnskapstilegnelse/-utøvelse (kunnskapsutvikling)
  • «Trygghet i lederrollen»
 • 2) Tilbydernes autonomi i utformingen av egne programmer

  • Eklektisk tilnærming fra nasjonalt hold har gitt faglig rom
  • «Trygghet i lederutviklingen»


3) Anerkjennelse av rollen som rektor og skoleleder

 • 3) Anerkjennelse av rollen som rektor og skoleleder

  • Økt anerkjennelse av utøvelse av ledelsespraksis
  • Økt oppmerksomhet om skoleledelse som akademisk forskningsfelt
 • 4) Skolelederes behov for støtte og nettverk

  • Individuell veiledning, akademisk skriving og grupper
  • Erfaringsdeling og felles refleksjon over praksis
  • Sosial arena for støtte og gjenkjenning
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə