State oil company of theYüklə 32,31 Kb.
tarix14.09.2018
ölçüsü32,31 Kb.


Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti

Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun


Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları
31 dekabr 2015-ci il


Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları
Mündəricat

Müstəqil Auditorun Hesabatı Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları

Konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat 1

Konsolidasiya edilmiş mənfəət və ya zərər və sair ümumi gəlir haqqında hesabat 3

Konsolidasiya edilmiş kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 4

Konsolidasiya edilmiş pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 5Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları üzrə qeydlər

Qrup və onun əməliyyatları 6

Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasının əsası və mühüm mühasibat uçotu prinsipləri 6

Əhəmiyyətli uçot təxminləri və mülahizələri 24

Yeni və ya yenidən işlənmiş standartların və onlara dair şərhlərin tətbiqi 27

Seqmentlər üzrə məlumat 32

Maliyyə risklərinin idarə edilməsi 37

Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar və qalıqlar 43

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri və depozitlər 46

Məhdudiyyət qoyulmuş pul vəsaitləri 46

Satış üçün mövcud olan investisiyalar 46

Ticarət və sair debitor borcları 47

Mal-material ehtiyatları 48

Sair uzunmüddətli aktivlər 48

Sair maliyyə aktivləri 48

Əsas vəsaitlər 50

Qeyri-maddi aktivlər, qudvildən başqa 51

Birgə müəssisələrə investisiyalar 52

Asılı müəssisələrə investisiyalar 57

Ticarət və sair kreditor borcları 60

Borc öhdəlikləri 61

Ödəniləcək vergilər 64

Aktivlərin ləğv olunması üzrə öhdəliklər 65

Öhdəliklər və məsrəflər üzrə sair ehtiyatlar 66

Təxirə salınmış gəlir 67

Sair cari və uzunmüddətli öhdəliklər 67

Alış üzrə təxirə salınmış kreditor borcları 68

Nizamnamə kapitalı, əlavə ödənilmiş kapital və bölüşdürülməmiş mənfəət 69

Gəlirlərin kateqoriyalar üzrə təhlili 69

Xərclərin kateqoriyalar üzrə təhlili 70

Sair əməliyyat gəliri 70

Maliyyə gəliri 70

Maliyyə xərcləri 70

Mənfəət vergisi 71

Səhmlərin satışından avanslar 74

Satış opsionu üzrə öhdəliklər 75

Əhəmiyyətli nağdsız investisiya və maliyyələşdirmə fəaliyyətləri 75

Şərti öhdəliklər, təəhhüdlər və əməliyyat riskləri 75

Müəssisələrin birləşməsi, qeyri-nəzarət paylarının alınması, biznes olmayan törəmə

müəssisənin alınması və qudvil 82

Mühüm qeyri-nəzarət payı olan törəmə müəssisələr 84

Hesabat tarixindən sonra baş vermiş hadisələr 86Thank you for using www.freepdfconvert.com service!
Only two pages are converted. Please Sign Up to convert all pages. https://www.freepdfconvert.com/membership


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə