Statistikanın müasir problemləri fənnindən imtahan suallarıYüklə 23,5 Kb.
tarix26.03.2018
ölçüsü23,5 Kb.

Statistikanın müasir problemləri fənnindən imtahan sualları

1. Statistik informasiyanın keyfiyyəti konsepsiyasının

2. Statistik məlumatların keyfiyyətinə nəzarət sistemi

3. Innovasiya problemlərinin statistik öyrənilməsi

4. MHS göstəricilərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması

5. İlkin məlumatların avtomatik redaktəsi

6. Variyasiya göstəricilərinin mahiyyəti

7. Miqrasiya statistikasının müasir problemləri

8. Statistikikanın öyrənilməsində müasir kompüter texnoloğiyalarının tətbiqi

9. Statistika sahəsində müasir problemlərin öyrənilməsinin əhəmiyyəti

10. Statistik informasiyanın keyfiyyəti konsepsiyasının əsas anlayışları

11. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin “Uçot və Statistika işlərinin beynəlxalq standartlara uyğun qurulmasına dair” fərman.

12. Variyasiya göstəricilərinin mahiyyəti

13. Milli hesablar sistemində maliyyə aktiv və passiv hesabları

14. Sənaye sahələrində uçot hesabatın yenidən qurulması məsələləri

15. Məlumatlara olan tələblər, məlumatların yayım formaları, məlumatların yayılmasında yeni texnologiyaların rolu

16. Mənzil komunal təsərrüfat sektorunda islahatların statistik informasiya təminatının yaxşılaşdırılması

17. Staristika işlərinə xərclərinvə resrondentlərə düşən məlumat yükünün azalmasını təmin edən seçmə müşahidənin əhəmiyyəti.

18. Ölkənin tədiyyə balansının tərtibi, xarici ticarət statistikasının təkmilləşdirilməsi məsələləri

19. Əhalinin nəqliyyat və rabitə xidmətlərinin ggöstəriciləri və onların təkmilləşdirilməsi

20. Müəssisələrin struktur statistikasının yaradılması

21. Səhiyyə və idman xidmətlərinin göstəriciləri və onların təkmilləşdirilməsi

22. Əmək məhsuldarlığının səviyyəsinin hesablandığı göstəricilərin müəyyən edilməsi . Əmək ödənişinin forma sistemi və orta əmək haqqı səviyyəsi göstəricilərinin müəyyən edilməsi

23. Məlumatların inzibatı mənbələrdən maksium istifadə etməklə, ölkənin iqtisadiyyatında baş verən hadisələr üzərində statistik müşahidənin təşkili formaları

24. Maliyyə statistiktikasının mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları səviyyəsində yenidən qurulması

25. Dinamika sıralarının proqnozlaşdırılmasının yeni göstəricilərlə hesablanması

26. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının meyarlarına tam uyğunlaşdırılması, sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxsləri barədə statistik tədqiqatların keçirilməsi

27. Turizm statistikası sahəsində turizmin mövcud inkişafını təmin edən göstəricilər sistemi

28. Elektron xidmətlərin təşkili idarələrarası məlumat informasiya sistemi haqqında

29. Statistika müşahidəsinin proqram metodoloji məsələlərin təkmilləşdirilməsi

30. ÜDM məhsulunun hesablanması metodları

31. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının seçiminə təsir göstərən amillər

32. Orta kəmiyyət növlərinin hesablanması

33. Əhalinin təbii hərəkət və mexaniki hərəkət göstəriciləri və onların hesablanması

34. Bazar xidmətləri sahəsində qiymətlərin müşahidəsi

35. Milli hesablar sistemi göstəricilərinin qurulması və statistika məlumatların keyfiyyətinin yüksəldilməsi

36. Kənd təsərrüfatı sahələrində uçot və hesabatın beynəlxalq təcrübələr nəzərə olunmaqla çoxillik əkmələrin başçılıq təsərrüfatinin müayinəsi, cins mal-qara uçotu metodologiyasının hazırlanması

37. Idxal-ixrac edilən malların həcminin (dəyərinin) metodologiyasının təkmilləşdirilməsi göstəriciləri

38. Turizm təşkilatlarının gösrəriciləri və onların hesablanması

39. Sahibkarlara, elmi işçilərə və ictimayətə ölkədə biznes mühiti haqqında uyğun məlumatın çatdırılması məsələləri

40. Əhalinin həyat səviyyəsini səciyələndirən ,gəlirlərin xərcləri və istehlak göstəricilərin təkmilləşdirilməsi, əhalinin mənzilə şəraiti və mənzil kommunal xidməti göstəriciləri

41. Aralıq istehlak malları ümumi məhsulun hesablanması

42. Məşğulluğun və işsizliyin öyrənilməsi metodikasının əmək statistikası sahəsində işlərin Beynəlxalq Əmək Təşkilatlının meyarlarına tam uyğunlaşdırılması

43. Doğum və ölüm statistikasının problemləri

44. Dövlət büdcəsi xərclərinin ünsürləri

45. Əmlak sığortası anlayışı

46. Statistik müşahidəsinin növləri

47. Qruplaşdirma onun növləri və hesablanması

48. Miqrasiya statistikasında problemləri

49. Qrafiklər haqqında anlayış,onun növləri

50. ÜDM –unun dəyər üsulu ilə hesablanması metodu və MHS mahiyyəti

51. Qarşılıqlı əlaqələrin növləri və formaları

52. Məlumatların yayılmasında yeni texnalogiyların rolu

53. Sənayə məhsulun təsnifatı

54. Dispersiyanın xassələri və onun hesabalanması

55. Secmə müşahidəsinin aparılması usulları

56. Sənaye sahələrində uçot və hesabatın yenidən qurulması məsələləri

57. Kənd təsərüfatında ixtisaslaşdırma və onun iqtisadi səmərəliliyi

58. Seçmə müşahidəsinin xətası və onun son həddinin hesablanması

59. Dispersiayanın növləri və onların cəmlənməsi

60. İri fermer təsərüfatlarının iqtisadi əhəmiyyəti

61. Respublikanın Prezdentinin 26 dekabr 2007 ci il tarixli fərmanı haqqında

62. Bank statistikasının vəzifələri

63. Xarici ticarət statistikasının göstəriciləri sistemi

64. Səhiyyə və idman xidmətlərinin göstəriciləri

65. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2005- ci il 31 may tarixli 242 saylı fərmanından irəli gələn vəzifələr

66. Təhsil statistikasının göstəricilər sistemi

67. Əhali gəlirlərinin göstəriciləri

68. Dinamika sıralarının interpoliyası və onun hesablanması

69. Statistika müşahidəsinin proqram metodoloji meselələrin təkmilləşdirilməsi

70. Kənd təsərrüfatında intensivləşdirmə və onun istehsalın səmərəliyinə tesiri

71. Hesabi orta kəmiyyət və onun xassələri

72. Qiymət və tariflər haqqında anlayış

73. Yük dövriyyesi statistikasının əsas göstəriciləri75. İstehlak qiymələri indeksi
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə