Sveučilište u zagrebuYüklə 5,98 Mb.
səhifə1/52
tarix26.08.2018
ölçüsü5,98 Mb.
#64899
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FILOZOFSKI FAKULTET

Zagreb, Ivana Lučića 3
KLASA: 602-04/10-11/1

URBROJ: 3804-850-10-2

Zagreb, 17. veljače 2010.
P O Z I V

Na osnovi članka 36. Statuta sazivam 5. sjednicu Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koja će se održati u ponedjeljak 22. veljače 2010. s početkom u 11,00 sati u Vijećnici fakulteta.


Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:
1. Verifikacija zapisnika 4. sjednice Fakultetskog vijeća održane 27. siječnja 2010.
2. Obavijesti dekana i prodekana.

3. Prijava kandidature dr. sc. Nevena Budaka, red. prof., za rektora Sveučilišta u Zagrebu. str. 27

A. IZBORI
Prijedlozi za izbor u znanstveno-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička zvanja
4. Izbor dr. sc. Milke Car Prijić u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana germanistika, na Odsjeku za germanistiku.

Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 4. svibnja 2009.

Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Milke Car Prijić u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje filologija, klasa: 640-03/09-08/0701, ur.br. 355-03-09-2 od 25. studenog 2009.
Ocjena nastupnog predavanja održanog 25. siječnja 2010.

str. 33
5. Izbor dr. sc. Nikoline Maraković u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, grana povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija, na Odsjeku za povijest umjetnosti.

Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 17. prosinca 2009.

Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Nikoline Maraković u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje povijest umjetnosti, klasa: 640-03/09-08/1252, ur. broj: 355-03-09-2 od 22. prosinca 2009.


Ocjena nastupnog predavanja održanog 1. veljače 2010.

str. 35
6. Izbor dr. sc. Hajrudina Hromadžića u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područja društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Odsjeku za sociologiju.

Izvještaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje docenta prihvaćen je na sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 28. siječnja 2009.

Odluka Matičnog odbora o izboru dr. sc. Hajrudina Hromadžića u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području društvenih znanosti - polje sociologija, klasa: 640-03/09-08/0088., ur.br.: 355-03-09-4, od 20. listopada 2009.


Ocjena nastupnog predavanja održanog 14. siječnja 2010.

str. 37
7. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivora Karavanića u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana prapovijesna arheologija, na Odsjeku za arheologiju. str. 38


8. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Mire Menac-Mihalić u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Odsjeku kroatistiku.

str. 58
9. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Anđele Frančić u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika, na Odsjeku kroatistiku.

str. 78
10. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Jelene Šesnić u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika, na Odsjeku za anglistiku.

str. 113
11. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Ivane Vidović Bolt u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana slavistika, na Katedri za poljski jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti.

str. 132
12. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru mr. sc. Dubravke Dubravec Labaš u nastavno zvanje višeg lektora za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Katedri za talijanski jezik, na Odsjeku za talijanistiku. str. 163
13. Izvještaj stručnog povjerenstva o izboru dr. sc. Mladena Planinca u suradničko zvanje višeg asistenta za područje humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofska antropologija, na Odsjeku za filozofiju. str. 166
14. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Gorana Bilogrivića za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu 130-1300620-0641, područje humanističkih znanosti, polje povijest, na Odsjeku za povijest. str. 172
15. Izvještaj stručnoga povjerenstva o izboru Danijele Tončić, Izvora Rukavine, Nevene Jerak i Mirele Turk za znanstvenog novaka u suradničkom zvanju asistenta za rad na znanstvenom projektu broj 130-0000000-3289 za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, na Odsjeku za sociologiju. str. 173


B. MIŠLJENJE FAKULTETSKOG VIJEĆA O IZBORU U ZVANJA PREDLOŽENIKA VISOKIH UČILIŠTA
16. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Vere Turković u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Akademiji likovnih umjetnosti.

str. 175
17. Izvještaj stručnog povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Stjepana Jagića u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za područje društvenih znanosti, polje pedagogija, grana opća pedagogija, na Sveučilištu u Zadru, Odjel za pedagogiju. str. 187


18. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Zorana Nježića u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija, na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. str. 216
19. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Gianne Mazzieri Sanković u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana romanistika, na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci. str. 228
20. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Željka Bonete u znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje sociologija, grana posebne sociologije, na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.

str. 248
21. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Vlaste Begović u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika za područje humanističkih znanosti, polje arheologija, grana antička arheologija, u Institutu za arheologiju u Zagrebu.

str. 259
22. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Sonje Podgorelec u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje sociologija. str. 280
23. Izvještaj stručnoga povjerenstva i prijedlog za izbor dr. sc. Anđeline Svirčić Gotovac u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje sociologija, na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu.

str. 295


C. IZVJEŠTAJI O RADU ZNANSTVENIH NOVAKA
24. Izvještaj o radu Ine Miloglav, znanstvenog novaka na Odsjeku za arheologiju. str. 302
25. Izvještaj o radu Ines Carović, znanstvenog novaka na Odsjeku za fonetiku. str. 304
26. Izvještaj o radu Petre Bago, znanstvenog novaka na Odsjeku za informacijske znanosti. str. 310
27. Izvještaj o radu Višnje Rogošić, znanstvenog novaka na Odsjeku za komparativnu književnost. str. 311
28. Izvješće o radu dr. sc. Krešimira Šojata, znanstvenog novaka na Odsjeku za lingvistiku. str. 313
29. Izvještaj o radu Ivana Markića, znanstvenog novaka na Odsjeku za pedagogiju. str. 315
30. Izvještaj o radu Barbare Kušević, znanstvenog novaka na Odsjeku za pedagogiju. str. 317
31. Izvještaj o radu Ane Blažević, znanstvenog novaka na Odsjeku za pedagogiju. str. 321
32. Izvještaj o radu Sandre Citković, znanstvenog novaka na Odsjeku za pedagogiju. str. 323
33. Izvještaj o radu Ivana Basića, znanstvenog novaka na Odsjeku za povijest umjetnosti. str. 325
34. Izvještaj o radu Ivane Tomas, znanstvenog novaka na Odsjeku za povijest umjetnosti. str. 328
35. Izvještaj o radu Ivane Krpan, znanstvenog novaka na Odsjeku za romanistiku. str. 330


D. STJECANJE DOKTORATA ZNANOSTI
Izvještaji stručnih povjerenstava za ocjenu doktorskog rada
36. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Jakše Primorca pod naslovom Klapsko pjevanje u Hrvatskoj: povijesni, kulturnoantropološki i estetski aspekti. str. 333
37. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Jelene Marković pod naslovom Folkloristički i kulturnoantropološki aspekti pričanja o djetinjstvu. str. 340
38. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Luke Šeše pod naslovom Nadnaravna bića u kontekstu etnologijskih istraživanja tradicijskih vjerovanja u Dalmatinskom zaleđu danas. str. 345
39. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Marinka Vukovića pod naslovom Migracije, održavanje i transformacija identiteta u ruralnim zajednicama slavonske Posavine. str. 351
40. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Josipa Berdice pod naslovom Položaj čovjeka u ideji religioznog anarhizma. Doprinos anarhizma socijalnoj filozofiji. str. 356
41. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Mirjane Matee Kovač pod naslovom Govorna disfluentnost u materinskom i stranom jeziku. str. 362
42. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Franje Pehara pod naslovom Komunikacijska uloga hrvatskih časopisa u polju informacijskih znanosti: Bibliometrijska analiza Vjesnika bibliotekara Hrvatske i Informatologije. str. 367

43. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Roberta Holjevca pod naslovom Markantun de Dominis (1560.-1624.), život i djelovanje u povijesnom i teološkom kontekstu (Markantun de Dominis u crkveno-političkim prijeporima). str. 373
44. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Marije Mogorović Crljenko pod naslovom Druga strana braka – nasilje i ilegitimnost u (izvan)bračnim vezama u Porečkoj biskupiji u prvoj polovici 17. stoljeća.

str. 378
45. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Nine Katarine Simončič pod naslovom Kultura odijevanja na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće u Zagrebu. str. 384


46. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Anite Lauri Korajlija pod naslovom Perfekcionizam i anksiozna osjetljivost kao rizični faktori za pojavu anksioznih smetnji: kvantitativna i kvalitativna studija.

str. 392
47. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Jakova Sabljića pod naslovom Najnoviji hrvatski i crnogorski roman (tvorbe zbilje, granice i identiteta). str. 399


48. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada Danijele Lugarić pod naslovom Ruski bardi (Modusi popularnog u kantautorskoj poeziji Bulata Okudžave i Vladimira Vysockoga). str. 406
49. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Mirjane Adamović pod naslovom Žene i društvena moć. Sociološka obilježja upravljačkih položaja žena u kulturi i kulturnim industrijama.

str. 411
50. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu doktorskog rada mr. sc. Ivora Altarasa Pende pod naslovom Europski integracijski procesi i socijalna država – integracijski potencijal socijalne države. str. 419
E. STJECANJE MAGISTERIJA
51. Zahtjev Božene Popić Kurtela za obustavu postupka ocjene i obrane znanstvenog magistarskog rada pod naslovom Drveni oltari od 15. do 18. stoljeća na dubrovačkom prostoru.
52. Izvještaj stručnog povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Branka Lamuta pod naslovom Antropomorfna plastika skupine Ruše.

str. 426
53. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Morane Zibar pod naslovom Dekonstrukcija smisla zvukom (Poetičke i stilske odlike pjesničkoga pisma Josipa Severa). str. 432


54. Izvještaj stručnoga povjerenstava za ocjenu magistarskog rada Vlatka Čakširana pod naslovom Ruski emigranti u gradu Sisku između dvaju svjetskih ratova. str. 439
55. Izvještaj stručnoga povjerenstava za ocjenu magistarskog rada Amira Obhođaša pod naslovom Kopnene postrojbe NDH na Istočnom bojištu 1941-1943. godine. str. 444
56. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu znanstvenog magistarskog rada Janje Juzbašić pod naslovom Etnografski rad Ivana Filakovca.

str. 450
57. Izvještaj stručnoga povjerenstva za ocjenu magistarskog rada Nensi Segarić pod naslovom Pretpostavke održivog razvitka turizma na primjeru mjesta Kukljica na otoku Ugljanu. str. 453
F. PREDMETI S VIJEĆA POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA
Izvještaji stručnih povjerenstava za odobrenje stjecanja doktorata znanosti izvan doktorskoga studija
58. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Ivane Macuka za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Uloga obitelji i emocionalne regulacije u prilagodbi mlađih adolescenata, mentorica : dr. sc. Sanja Smojver Ažić, doc.

str. 457
59. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Zrinke Greblo za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Perfekcionizam u darovitih sportaša: uloga osobinskih i okolinskih činitelja, mentorica : dr. sc. Gordana Keresteš, izv. prof.

str. 464
60. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Darka Pintera za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Izloženost agresivnim medijskim sadržajima, obrada socijalno relevantnih informacija i agresivno ponašanje predškolske djece, mentorica : dr. sc. Gordana Keresteš, izv. prof. str. 471
61. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Ljiljane Muslić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Anksiozna osjetljivost i tegobe vezane uz perimenopauzu, mentorica: dr. sc. Nataša Jokić Begić, izv. prof. str. 479
62. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Jasminke Juretić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Uloga socijalne anksioznosti i regulacije emocija u doživljavanju pozitivnih emocija, mentorica: dr. sc. Ivanka Živčić Bećirević, izv. prof. (Filozofski fakultet, Rijeka). str. 486
63. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Snježane Pintarić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Umjetnički ateljei u Zagrebu 1896. – 2007.: od istraživanja fenomena do smjernica muzealizacije, mentorica: dr. sc. Žarka Vujić, izv. prof.

str. 492
64. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Dubravke Mandušić za stjecanje doktorata izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Model vrednovanja sustava za elektroničko učenje, mentor: dr. sc. Vladimir Mateljan, red. prof. str. 499


65. I. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Ivanke Buzov za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Obrazovanje za okoliš i ekološka svijest: Utjecaj nastavnih programa na promjenu ekološke svijesti studenata u Splitu, mentor: dr. sc. Ivan Cifrić, red. prof. str. 504
II. Vijeće poslijediplomskih studija sugerira da se u povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada uvrsti stručnjak koji se bavi područjem pedagogije.
66. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Marka Mustapića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Procjena važnosti aktualnih društvenih problema studenata Sveučilišta u Zagrebu, mentor: dr. sc. Nenad Karajić, izv. prof.

str. 512
67. I. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Zvonimira Bošnjaka za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Percepcija obrazovnih ishoda srednjoškolske nastave sociologije u Republici Hrvatskoj, mentor: dr. sc. Nenad Karajić, izv. prof.

str. 520
II. Vijeće poslijediplomskih studija sugerira da se u povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada uvrsti stručnjak koji se bavi područjem pedagogije.
68. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Borisa Čarga za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Arhitektura i urbanizam na istočnoj jadranskoj obali u helenističkome razdoblju, mentor: akademik Nenad Cambi (Sveučilište u Zadru).

str. 525
69. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Maje Pasarić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Životinjski ritualni ukopi i idoloplastika u prapovijesti kontinentalne Hrvatske, mentor: dr. sc. Aleksandar Durman, red. prof.

str. 531
70. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Tatjane Mićević Đurić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Bizantska figuralna umjetnost od Budve do Kvarnera, mentor: dr. sc. Igor Fisković, red. prof. str. 536
71. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Irfana Hošića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Slikar Vojo Dimitrijević, mentor: dr. sc. Zvonko Maković, red. prof.

str. 541
72. Izvještaj stručnoga povjerenstva utvrđivanje uvjeta mr. sc. Vjekoslava Jukića za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Figuralna plastika srednjovjekovne Slavonije do provale Tatara, mentor: dr. sc. Vladimir Goss, red. prof. (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci), komentor: dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof. str. 545


73. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Sunčice Mustač za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Romanička kamena skulptura u Istri, mentor: dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof., komentor: dr. sc. Ivan Matejčić, doc. (Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci). str. 550
74. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Đurđice Garvanović-Porobija za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Disperzija i stilska funkcija biblizama u dramskom i romanesknom diskursu Miroslava Krleže, mentor: dr. sc. Krešimir Bagić, red. prof. str. 556
75. I. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Olinke Breka za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Uloga udžbenika i nastavnika u razvoju interkulturalne kompetencije u nastavi stranih jezika, mentorica: dr. sc. Ana Petravić, doc. (Učiteljski fakultet, Zagreb), komentorica: dr. sc. Mirjana Vilke, professor emeritus.

str. 560
II. Vijeće poslijediplomskih studija sugerira da se u povjerenstvo za ocjenu i obranu doktorskog rada uvrsti stručnjak koji se bavi područjem pedagogije.


76. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Vladimira Legca za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Strah od jezika i jezična proizvodnja u jednojezičnih i dvojezičnih učenika engleskoga kao stranoga jezika, mentorica: dr. sc. Jelena Mihaljević Djigunović, red. prof. str. 565
77. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Marice Čilaš Mikulić za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i prihvaćanje teme pod naslovom Glagolski vid u hrvatskome kao drugome i stranome jeziku, mentor: dr. sc. Ivo Pranjković, red. prof. str. 570
78. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta mr. sc. Amre Hadžimuhamedović za stjecanje doktorata znanosti izvan doktorskoga studija i neprihvaćanje teme pod naslovom Rekonstrukcija graditeljskog nasljeđa. Studija slučaja: poslijeratna rekonstrukcija, s posebnim osvrtom na slučaj Stoca, mentor: dr. sc. Zlatko Jurić, izv. prof. str. 576


Izvještaji stručnih povjerenstava za stjecanje doktorata znanosti u doktorskome studiju i odobrenje predložene teme
79. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta za mr. sc. Samante Matejčić Čotar predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija informacijskih znanosti i prihvaćanje teme pod naslovom Programi cjeloživotnoga učenja za korisnike narodnih knjižnica u Hrvatskoj, mentorica: dr. sc. Aleksandra Horvat, red. prof. str. 586
80. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Tomislava Bilića predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija arheologije i prihvaćanje teme pod naslovom Mitološka pozadina najranijih spoznaja grčke znanstvene geografije, mentor: dr. sc. Aleksandar Durman, red. prof.

str. 591
81. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Vjerana Kursara predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske povijesti i prihvaćanje teme pod naslovom Nemuslimani i funkcioniranje predmodernoga multikonfesionalnoga društva u osmanskoj Bosni (1463. – oko 1750.), mentor: dr. sc. Nenad Moačanin, red. prof. str. 596


82. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Franje Janeša predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija lingvistike i prihvaćanje teme pod naslovom Usporedba pragmatičkih i leksičkih osobitosti hrvatskoga i njemačkoga govora mladih, mentor: dr. sc. Zrinjka Glovacki-Bernardi, red. prof. str. 602
83. Izvještaj stručnoga povjerenstva za utvrđivanje uvjeta Gabrijele Kišiček predviđenih programom Poslijediplomskoga doktorskoga studija lingvistike i prihvaćanje teme pod naslovom Forenzično profiliranje i prepoznavanje govornika prema gradskim varijetetima hrvatskoga jezika, mentor: dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić, izv. prof. str. 607

Yüklə 5,98 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   52
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə