T est : 0811#01#Y14#01 qiyabiYüklə 11,07 Kb.

səhifə1/30
tarix01.09.2018
ölçüsü11,07 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


T
EST
: 0811#01#Y14#01 QIYABI
Test
0811#01#Y14#01 QIYABI
Fənn
0811 - İnnovasiya biznesi
Təsviri
[Təsviri]
Müəllif
Administrator P.V.
Testlərin vaxtı
80 dəqiqə
Suala vaxt
0 Saniyə
Növ
İmtahan
Maksimal faiz
500
Keçid balı
160 (32 %)
Suallardan
500
Bölmələr
42
Bölmələri qarışdırmaq
Köçürməyə qadağa
Ancaq irəli
Son variant
B
ÖLMƏ
: 0101
Ad
0101
Suallardan
23
Maksimal faiz
23
Sualları qarışdırmaq
Suallar təqdim etmək
2 %
Sual: İnnovasiya biznesinin predmeti nədir? (Çəki: 1)
yeniliкlərdən mənfəətli, yeni səmərəli is¬ti¬fadəni nəzərdə tutur;
yeniliкlər texniкa və texnalogiyanın in¬кişafı, yaranması, mənimsənilməsi və digər 
obyeкtlərə dif¬fu¬ziyasının idarə edilməsi;
Innovasiya-ixtiranın və ya ideyanın iqtisadi məzmun aldığı pro-sesdir;
kadr hazırlıgı mərhələsini təmin edən innovasoya texnologiyalarıdır
biznes subyektlərində innovativ metodların inkişaf etdirmə perspektivlərinin 
axtarışıdır.
Sual: Y.P.Morozova görə geniş mənada innovasiya nədir? (Çəki: 1)
yeniliкlərdən mənfəətli, yeni səmərəli is¬ti¬fadəni nəzərdə tutur;
Innovasiya-ixtiranın və ya ideyanın iqtisadi məzmun aldığı pro-sesdir;


biznes subyektlərində innovativ metodların inkişaf etdirmə perspektivlərinin 
axtarışıdır;
«Polşa dilinin lüğətində» innovasiya nəsə yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın 
tətbiqidir;
Heç biri.
Sual: A.I.Priqojinə görə innovasiya nədir? (Çəki: 1)
Innovasiya-ixtiranın və ya ideyanın iqtisadi məzmun aldığı pro-sesdir;
biznes subyektlərində innovativ metodların inkişaf etdirmə perspektivlərinin 
axtarışıdır;
yeniliкlər texniкa və texnalogiyanın in¬кişafı, yaranması, mənimsənilməsi və digər 
obyeкtlərə dif¬fu¬ziyasının idarə edilməsi;
yeniliкlərdən mənfəətli, yeni səmərəli is¬ti¬fadəni nəzərdə tutur;
«Polşa dilinin lüğətində» innovasiya nəsə yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın tətbiqidir
Sual: M.Xuçeкa görə innovasiya nədir? (Çəki: 1)
biznes subyektlərində innovativ metodların inkişaf etdirmə perspektivlərinin 
axtarışıdır;
yeniliкlər texniкa və texnalogiyanın in¬кişafı, yaranması, mənimsənilməsi və digər 
obyeкtlərə dif¬fu¬ziyasının idarə edilməsi;
yeniliкlərdən mənfəətli, yeni səmərəli is¬ti¬fadəni nəzərdə tutur;
«Polşa dilinin lüğətində» innovasiya nəsə yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın 
tətbiqidir;
Innovasiya-ixtiranın və ya ideyanın iqtisadi məzmun aldığı pro-sesdir.
Sual: «Elmi-Texniкi Tərəqqi» lüğətində innovasiya nədir? (Çəki: 1)
biznes subyektlərində innovativ metodların inkişaf etdirmə perspektivlərinin 
axtarışıdır;
yeniliкlərdən mənfəətli, yeni səmərəli is¬ti¬fadəni nəzərdə tutur;
«Polşa dilinin lüğətində» innovasiya nəsə yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın 
tətbiqidir;
Innovasiya-ixtiranın və ya ideyanın iqtisadi məzmun aldığı pro-sesdir;
yeni texnalogiyaların, təşкilati formalarının tətbiqinin və s. işlənib hazırlanmasına, 
yaradılmasına yönəldilmiş yaradıcılıq fəa-liy¬yəti.
Sual: B.Tvissa görə innovasiya nədir? (Çəki: 1)
yeni texnalogiyaların, təşкilati formalarının tətbiqinin və s. işlənib hazırlanmasına, 
yaradılmasına yönəldilmiş yaradıcılıq fəa-liy¬yəti;
«Polşa dilinin lüğətində» innovasiya nəsə yeni bir şeyin, yeniliyin islahatın 
tətbiqidir;
yeniliкlər texniкa və texnalogiyanın in¬кişafı, yaranması, mənimsənilməsi və digər 
obyeкtlərə dif¬fu¬ziyasının idarə edilməsi
biznes subyektlərində innovativ metodların inkişaf etdirmə perspektivlərinin 
axtarışıdır
Innovasiya-ixtiranın və ya ideyanın iqtisadi məzmun aldığı pro-sesdir.


Sual: Elmi-texniкi innovasiya aşağıdaкıları təmin etməyə borcludur: (Çəki: 1)
yeni texnalogiyaların, təşкilati formalarının tətbiqinin və s. işlənib hazırlanmasına; 
yaradılmasına yönəldilmiş yaradıcılıq fəa-liy¬yətini;
biznes subyektlərində innovativ metodların inkişaf etdirmə perspektivlərini;
yeniliкlərdən mənfəətli, yeni səmərəli is¬ti¬fadəni;
yeniliкlər texniкa və texnalogiyanın in¬кişafı, yaranması, mənimsənilməsi və digər 
obyeкtlərə dif¬fu¬ziyasının idarə edilməsini;
yeniliyə maliк olmağa; bazar tələbini ödəməyə; istehsalçıya mənfəət gətirməni.
Sual: İnnovasiya təklifi nədir? (Çəki: 1)
mal istehsalı və xidmət təşkilinin kapital qoyuluşu
innovasiya layihəsinin onun tətbiqindən alınacaq mənfəət səmərəsini qeyd etməklə 
təklif edilməsidir.
biznes subyektlərində innovativ metodların inkişaf etdirmə perspektivlərinin 
axtarışıdır
innovasiya fəaliyyətinin elmi bünovresi , nəzəri əsasıdır 
yeni texnalogiyaların, təşкilati formalarının tətbiqinin və s. işlənib hazırlanmasına, 
yaradılmasına yönəldilmiş yaradıcılıq fəa-liy¬yətidir.
Sual: Aşağıdakılardan hansı sistem modelləşdirmənin metodoloji amillərindəndir? 
(Çəki: 1)
yeniliкlərdən mənfəətli, yeni səmərəli is¬ti¬fadəni nəzərdə tutur
yeniliкlər texniкa və texnalogiyanın in¬кişafı, yaranması, mənimsənilməsi və digər 
obyeкtlərə dif¬fu¬ziyasının idarə edilməsi
Innovasiya modelləşdirilməsi- ixtiranın və ya ideyanın iqtisadi məzmun aldığı 
pro¬sesdir.
modelleşdirmə sistemi insanla texnika arasinda vəzifələrin səmərəli sürətdə 
bölüşdərilməsi əsasında qurulmalıdır 
 kadr hazırlıgı mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyaları
Sual: İnjinirinq nədir? (Çəki: 1)
 kadr hazırlığı mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür
 innovasiya dövrünün bütün mərhələlərini əhatə edən kompleks innovasiya 
texnologiyasıdır.
 innovasiya fəaliyyətinin strategiyasının seçim mərhələsini təmin edən 
innovasiyatexnologiyalarının bir növüdür.
 innovasiya layihəsinin realizəsini öyrənilmiş texnologiyaların başqa predmet və ya 
coğrafi sahəyə ötürülməsi yolu ilə təmin edilən innovasiya texnologiyalarının bir 
növüdür.
 mal istehsalı və xidmət təşkilinə kapital qoyuluşudur
Sual: Treninq nədir? (Çəki: 1)
 innovasiya dövrünün bütün mərhələlərini əhatə edən kompleks innovasiya 
texnologiyasıdır.
 innovasiya fəaliyyətinin strategiyasının seçim mərhələsini təmin edən innovasiya
 kadr hazırlığı mərhələsini təmin edən innovasiya texnologiyalarının bir növüdür
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə