Tələbə şəxsiyyəti. Tələbə yaşının sosial-psixoloji xüsusiyyətləriYüklə 24,82 Kb.
səhifə1/2
tarix23.04.2023
ölçüsü24,82 Kb.
#106716
  1   2
Tələbə yaşının xüsusiyyətləri.


Tələbə şəxsiyyəti.
Tələbə yaşının sosial-psixoloji xüsusiyyətləri. Tələbə kollektivini "ali təhsil institutu tərəfindən təşkil olunmuş xüsusi bir sosial kateqoriya, konkret bir insan icması" kimi qəbul edən İ.A.Qış tələbə yaşının əsas xüsusiyyətlərini ön plana çəkir, onu əhalinin digər qruplarından yüksək təhsil səviyyəsi, yüksək idrak motivasiyası, ən yüksək sosial fəaliyyət və intellektual və sosial yetkinliyin kifayət qədər ahəngdar birləşməsi ilə fərqləndirir. Tələbə heyətini yalnız bioloji yaşı nəzərə alsaq, bu, uşaqlıq və yetkinlik arasındakı insan inkişafında bir keçid mərhələsi kimi yeniyetməlik dövrünə aid edilməlidir. Buna görə xarici psixologiyada bu dövr böyümək prosesi ilə əlaqələndirilir.
Yeniyetməlik dövrü uzun müddət bir insanın yetkin həyat üçün hazırlıq dövrü kimi qəbul edilmişdir, baxmayaraq ki, müxtəlif tarixi dövrlərdə ona fərqli bir sosial status verilmişdir. Gənclik problemi filosofları və elm adamlarını uzun müddət narahat edirdi, baxmayaraq ki, bu dövrün yaş sərhədləri bəlli deyildi və ergenlik dövrünün psixoloji, daxili meyarları haqqında fikirlər sadəlövh idi və hər zaman tutarlı deyildi. Elmi iş baxımından, gənclik, P.P. Blonsky, bəşəriyyətin nisbətən gec bir müvəffəqiyyəti oldu.
Ergenlik birmənalı olaraq fiziki, yetkinlik və sosial yetkinliyə çatma mərhələsi olaraq qiymətləndirildi və böyüməklə əlaqələndirildi, baxmayaraq ki, bu dövr haqqında fikirlər zamanla inkişaf etdi və fərqli tarixi cəmiyyətlərdə fərqli yaş sərhədləri ilə qeyd edildi. Gənclik ideyasının özü tarixən inkişaf etmişdir. İ.S. Cohn, "bütün dillərdə olmasa da, bir çoxunda yaş kateqoriyalarının əvvəlcə sosial status, sosial mövqe qədər xronoloji deyildiyini" qeyd etdi. Müəyyən bir xronoloji yaşda bir fərdin gözlənilən inkişaf səviyyəsi onun sosial mövqeyini, fəaliyyətinin xarakterini və sosial rollarını müəyyənləşdirdiyi zamanlarda yaş kateqoriyası ilə sosial status arasındakı əlaqə qorunur. Yaş sosial sistemdən təsirlənir, digər tərəfdən fərd özü sosiallaşma prosesində mənimsəyir, yeni qəbul edir və köhnə sosial rolları tərk edir. K.A. Abulxanova-Slavskaya, yetkin yaşların sosial şərtlənməsinə işarə edərək, dövrləşmə olduğuna inanır həyat yolu şəxsiyyət, yetkinlikdən başlayaraq, yaşla üst-üstə düşməyi dayandırır və fərdi olur. Yeniyetmənin psixoloji məzmunu, özünüdərkin inkişafı, peşəkar öz müqəddəratını təyinetmə problemlərini həll etmə və yetkin yaşa çatma ilə əlaqələndirilir. Erkən gənclikdə idrak və peşə maraqları, işə ehtiyac, həyat planları qurma bacarığı, ictimai fəaliyyət formalaşır, fərdin müstəqilliyi, həyat yolu seçimi təsdiqlənir. Gəncliyində bir insan özünü seçdiyi işdə təsdiqləyir, peşəkar bacarıq qazanır və məhz gəncliyində peşə təhsili və dolayısıyla tələbə vaxtı başa çatır. A.V.Tolsty, gənclik dövründə bir insanın mümkün qədər səmərəli olduğunu, ən böyük fiziki və zehni stresə tab gətirdiyini və zəka fəaliyyətinin kompleks yollarını mənimsəməyə ən qadir olduğunu vurğulayır. Seçdiyi peşə üçün lazım olan bütün bilik, bacarıq və bacarıqları əldə etmək, tələb olunan xüsusi fərdi və funksional keyfiyyətləri inkişaf etdirmək (bir sıra peşələrdə zəruri olan təşkilatçılıq qabiliyyəti, təşəbbüskarlıq, cəsarət, ixtiraçılıq, aydınlıq və dəqiqlik, reaksiya sürəti) asandır. və s.).
Tələbə müəyyən bir yaşda və bir şəxs olaraq üç tərəfdən xarakterizə edilə bilər:
1) psixoloji proseslərin, vəziyyətlərin və şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin vəhdəti olan psixoloji. Psixoloji tərəfdəki əsas şey zehni proseslərin gedişatı, zehni vəziyyətlərin ortaya çıxması, zehni formasiyaların təzahürünün asılı olduğu zehni xüsusiyyətlərdir (oriyentasiya, mizaç, xarakter, qabiliyyət);
2) sosial münasibətlərin təcəssüm etdirildiyi sosial, tələbənin müəyyən bir sosial qrupa, milliyyətə mənsubiyyəti nəticəsində yaranan keyfiyyətlər;
3) yüksək sinir fəaliyyətinin tipini, analizatorların quruluşunu, şərtsiz refleksləri, instinktləri, fiziki gücü, bədən quruluşu və s. Daxil olan bioloji, bu tərəf əsasən irsiyyət və fitri meyllər ilə əvvəlcədən təyin olunur, lakin müəyyən məhdudiyyətlər daxilində dəyişir. yaşayış şəraitinin təsiri altında. Bu tərəflərin tədqiqi tələbənin keyfiyyətlərini və imkanlarını, yaşını və şəxsi xüsusiyyətlərini ortaya qoyur. Bir tələbəyə müəyyən bir yaşda bir insan kimi müraciət etsəniz, o zaman sadə, kombinə edilmiş və şifahi siqnallara reaksiyaların gizli dövrünün ən kiçik dəyərləri, analizatorların mütləq və diferensial həssaslığı, kompleks psixomotor və digər bacarıqların formalaşmasında ən böyük plastiklik. Yeniyetmənin digər yaşları ilə müqayisədə, işləyən yaddaşın ən yüksək sürəti və diqqəti dəyişdirmə, şifahi-məntiqi problemləri həll etmək qeyd olunur. Nəticə etibarilə, tələbə yaşı, əvvəlki bütün bioloji, psixoloji, sosial inkişaf proseslərinə əsaslanan ən yüksək, "zirvə" nəticələrin əldə olunması ilə xarakterizə olunur. Tələbəni bir insan kimi öyrəniriksə, 18-20 yaş, mənəvi və estetik hisslərin ən fəal inkişaf etdiyi dövr, xarakterin formalaşması və sabitləşməsi və xüsusilə vacib olan, bütün sosial sahələrə yiyələnmə dövrüdür bir yetkinin rolları: mülki, peşə, əmək və s. Bu dövr demoqrafiklərin bir insanın müstəqil istehsal fəaliyyətinə daxil edilməsini, əmək tərcümeyi-halının başlanğıcını və yaradılmasını başa düşdüyü "iqtisadi fəaliyyət" in başlanğıcı ilə əlaqələndirilir. öz ailəsi. Motivasiyanın çevrilməsi, bütün dəyər yönümləri sistemi, bir tərəfdən peşəkarlaşma ilə əlaqəli xüsusi qabiliyyətlərin intensiv şəkildə formalaşması, digər tərəfdən, bu yaşı xarakter və zəkanın formalaşmasında mərkəzi dövr kimi ayırır. Bu, idman rekordlarının vaxtı, bədii, texniki və elmi nailiyyətlərin başlanğıcıdır. Tələbə yaşı həm də bu dövrdə intellektual və fiziki qüvvələrin inkişafının ən yaxşı səviyyəsinə çatması ilə xarakterizə olunur. Ancaq tez-tez bu imkanlarla onların real tətbiqi arasında "qayçı" görünür. Davamlı olaraq artan yaradıcılıq imkanları, xarici cəlbediciliyin çiçəklənməsi ilə müşayiət olunan intellektual və fiziki qüvvələrin inkişafı, bu güc artımının "əbədi" davam edəcəyi, daha yaxşı həyatın hələ irəlidə olduğu, hər şeyin olduğu xəyallarını özlərində gizlədirlər. planlaşdırılan asanlıqla əldə edilə bilər. " Universitetdə təhsil müddəti şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin formalaşmasının mürəkkəbliyi ilə xarakterizə olunan ikinci yetkinlik dövrü və ya ilk yetkinlik dövrü ilə üst-üstə düşür (BG Ananyev, AV Dmitriev, ISKon, VT Lisovski və s. Əsərləri və s.). ). Bu yaşda əxlaqi inkişafın xarakterik xüsusiyyəti şüurlu davranış motivlərinin gücləndirilməsidir. Yüksək siniflərdə tamamilə çatışmayan keyfiyyətlər nəzərə çarpacaq dərəcədə güclənir - məqsədyönlülük, qətiyyətlilik, əzmkarlıq, müstəqillik, təşəbbüskarlıq, özünü idarə etmək bacarığı kimi əxlaqi məsələlərə maraq (hədəflər, həyat tərzi, vəzifə, sevgi, vəfa və s.) artır. Eyni zamanda, inkişaf psixologiyası və fiziologiyası sahəsindəki mütəxəssislər, bir insanın 17-19 yaşındakı davranışını şüurlu şəkildə tənzimləmə qabiliyyətinin tam inkişaf etmədiyini qeyd edirlər. Tez-tez motivasiya olunmayan risk, hərəkətlərinin nəticələrini əvvəlcədən görə bilməmək, həmişə layiqli motivlərə söykənə bilməz. Beləliklə, V.T.Lisovski, 19-20 yaşın fədakar fədakarlıq və tam fədakarlıq yaşı olduğunu, həm də tez-tez mənfi təzahürlərin yaş olduğunu qeyd edir.
Gənclik bir baxış və özünə hörmət etmə dövrüdür. Özünə hörmət ideal "mən" ilə gerçək olanı müqayisə etməklə həyata keçirilir. Ancaq ideal “mən” hələ təsdiqlənməyib və təsadüfi ola bilər və həqiqi “mən” şəxsiyyətin özü tərəfindən hələ tam qiymətləndirilməyib. Bir gəncin şəxsiyyətinin inkişafındakı bu obyektiv ziddiyyət onun özündə daxili şübhə yaratmasına səbəb ola bilər və bəzən xarici təcavüzkarlıq, dələduzluq və ya anlaşılmazlıq hissi ilə müşayiət olunur.
Leninqrad Dövlət Universitetinin sosioloji tədqiqat laboratoriyası V.T. Lisovski. Tələbə birliyi bir fəaliyyət növü ilə - xüsusi təhsilə yönəlmiş, ümumi məqsəd və motivlərlə, təxminən eyni yaşda (18-25 yaş) vahid təhsil səviyyəsinə malik, mövcudluğu məhdud olan gəncləri birləşdirir. zamana görə (orta hesabla 5 il). Fərqli xüsusiyyətləri bunlardır: yeni biliklərin, yeni hərəkətlərin və təhsil fəaliyyətinin yeni yollarının sistematik şəkildə mənimsənilməsindən və mənimsənilməsindən, habelə müstəqil "mənimsənilməsindən" ibarət olan işlərinin mahiyyəti; onun əsas sosial rolları və böyük bir sosial qrupa aid olması - gənclər inkişaf etmiş və çoxsaylı hissəsi kimi. Tələbə kollektivinin sosial qrup kimi spesifikliyi bütün sosial mülkiyyət formalarına bərabər münasibətdə, əməyin sosial təşkilində rolu və məhsuldar və məhsuldarsız əməydə qismən iştirak etməkdədir. Xüsusi bir sosial qrup olaraq, həyat, iş və həyatın xüsusi şərtləri ilə xarakterizə olunur; sosial davranış və dəyər yönümləri sistemi. Tələbələri digər qruplardan fərqləndirən əsas xüsusiyyətlər sosial nüfuz, müxtəlif ictimai formasiyalarla aktiv qarşılıqlı münasibət və həyatın mənasını axtarmaq, yeni fikirlərə və mütərəqqi dəyişikliklərə can atmaqdır.

Yüklə 24,82 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə