The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social ScienceYüklə 271,72 Kb.

səhifə8/9
tarix20.09.2017
ölçüsü271,72 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Analizlerde  öncelikle  tüketicilerin  değişkenlere  verdikleri  önem  düzeylerini 

belirleyebilmek  için  tanımsal  istatistikler  yapılmıştır.  Bu  istatistiklerden  cinsiyetin 

hedonik  alışveriş  üzerindeki  etkisini  gösteren  dağılım  KSÜ  için  Tablo  4,  AÜ  için  de 

Tablo 5’te olduğu gibidir.  Tablo  4.  KSÜ  Cinsiyete  Göre  Hedonik  Alışveriş  Değişkenleri  Dağılım 

Tablosu 

Tabloda  görüldüğü  gibi  KSÜ  örnekleminde  tüketicileri  hedonik  tüketime 

yönelten  nedenlerden  maceracı  alışveriş  (p=0,016<0,05),  sosyal  amaçlı  alışveriş 

(p=0,002<0,05),  değer  amaçlı  alışveriş  (p=0,029<0,05)  ve  başkalarını  mutlu  etmek  için 

alışveriş (p=0,043<0,05) davranışlarında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık vardır. Buna 

göre  kadın  öğrencilerin  erkek  öğrencilere  göre  maceracı  alışveriş,  sosyal  amaçlı 

alışveriş,  değer  amaçlı  alışveriş  ve  başkalarını  mutlu  etmek  için  alışveriş 

davranışlarında  daha  baskın  olduğu  (maceracı  alışveriş  için  E=  2,5868,  K=  3,4413; 

sosyal  amaçlı  alışveriş  için  E=3,0744,  K=3,6983;  değer  amaçlı  alışveriş  için  E=3,3967, 

K=3,7430;  başkalarını  mutlu  etmek  için  E=3,0909,  K=3,2458);  fikir  edinmek  ve 

rahatlamak  için  alışveriş  davranışlarında  ise  anlamlı  bir  farklılığın  olmadığı 

söylenebilir.   Tablo 5. AÜ Cinsiyete Göre Hedonik Alışveriş Değişkenleri Dağılım Tablosu 

Adıyaman Üniversitesi öğrencileri için ise Tablo 5.’te görüldüğü gibi tüketicileri 

hedonik  tüketime  yönelten  nedenlerden  maceracı  alışveriş  (p=0,016<0,05)  ve 

başkalarını  mutlu  etmek  için  alışveriş  (p=0,014<0,05)  davranışlarında  cinsiyete  göre Maceracı 

Alışveriş 

Sosyal 

Amaçlı 

Alışveriş 

Değer 

Amaçlı 

Alışveriş 

Başkalarını 

Mutlu Etmek 

İçin 

Alışveriş 

Fikir 

Edinmek 

İçin 

Alışveriş 

Rahatlama

k İçin 

Alışveriş 

ERKEK 

2,5868 


3,0744 

3,3967 


3,0909 

2,7355 


2,6281 

KADI

3,4413 


3,6983 

3,7430 


3,2458 

2,8883 


3,0726 TESTİ 

5,397 


9,339 

4,829 


4,144 

2,611 


1,490 

,021 


,002 

,029 


,043 

,107 


,223 

Maceracı 

Alışveriş 

Sosyal 

Amaçlı 

Alışveriş 

Değer 

Amaçlı 

Alışveriş 

Başkalarını 

Mutlu 

Etmek İçin 

Alışveriş 

Fikir Edinmek 

İçin Alışveriş 

Rahatlamak 

İçin 

Alışveriş 

ERKEK 

2,5455 


2,9432 

3,1023 


3,4659 

2,8523 


3,1477 

KADIN 

3,1970 


3,0985 

3,4545 


3,9773 

2,6212 


3,5076 TESTİ 

5,844 


,635 

1,870 


6,112 

1,371 


1,287 

,016 


,426 

,173 


,014 

,243 


,258 

 H. Seçil FETTAHLIOĞLU & Arif YILDIZ & Cansu BİRİN 

324göre  anlamlı  bir  farklılık  vardır.  Buna  göre  kadın  öğrencilerin  erkek  öğrencilere  göre 

hem macera hem de başkalarını mutlu etmek için alışveriş davranışlarında daha baskın 

olduğu  söylenebilir.  (Maceracı  alışveriş  için  E=  2,5455,  K=  3,1970;  başkalarını  mutlu 

etmek  için  E=3,4659,  K=3,9773).  Sosyal  amaçlı,  değer  amaçlı,  fikir  edinmek  için  ve 

rahatlamak  için  alışveriş  davranışlarında  ise  cinsiyete  göre  anlamlı  bir  farklılık 

gözlenmemiştir.  

Eğitim düzeyleri, yaş, kendilerinin gelirleri, ailenin aylık geliri, baba mesleği ve 

18  yaşına  kadar  yaşadığınız  yer  gibi  sorulardan  oluşan  diğer  sosyo-demografik 

faktörlerden anlamlı farklılık olanlar Tablo 6’da gösterilmiştir.    

Hedonik Tüketim Davranışları: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Adıyaman Üniv… 

325Tablo 6. Sosyo Demografik Faktörlerden Hedonik Alışveriş Davranışlarında Farklılık Gösterenler Değişkenler 

KAHRAMANMA

RAŞ SÜTÇÜ 

İMAM 

ÜNİVERSİTESİ 

HEDONİK ALIŞVERİŞE İTEN NEDENLER 

ADIYAMAN 

ÜNİVERSİTESİ 

HEDONİK ALIŞVERİŞE İTEN NEDENLER 

MA

C

E

R

A

CA

LI

Ş

V

ER

İŞ

 

SOSY

A

LL

EŞME

K İ

Ç

İN

 

A

LI

Ş

V

ER

İŞ

 

DE

R

 A

M

A

Ç

LI

 

A

LI

Ş

V

ER

İŞ

 

F

İK

İR

 EDİ

N

M

EK

 İÇ

İN 

A

LI

Ş

V

ER

İŞ

 

R

A

H

A

T

L

A

M

A

K İ

Ç

İN

 

A

LI

Ş

V

ER

İŞ

 

BA

Ş

KA

LA

R

INMU

T

L

U

 

ETME

K İ

Ç

İN

 

A

LI

Ş

V

ER

İŞ

MA

C

E

R

A

CA

LI

Ş

V

ER

İŞ

 

SOSY

A

LL

EŞME

K İ

Ç

İN

 

A

LI

Ş

V

ER

İŞ

 

DE

R

 A

M

A

Ç

LI

 

A

LI

Ş

V

ER

İŞ

 

F

İK

İR

 EDİ

N

M

EK

 İÇ

İN

 

A

LI

Ş

V

ER

İŞ

 

R

A

H

A

T

L

A

M

A

K İ

Ç

İN

 

A

LI

Ş

V

ER

İŞ

 

BA

Ş

KA

LA

R

INMU

T

L

U

 

ETME

K İ

Ç

İN

 

A

LI

Ş

V

ER

İŞ

YAŞ 

3,1 


4,01 

YAŞ 

3,751 


2,725 

Sig 

0,016  0,003 Sig 

0,006 


0,03 

AYLIK 

GELİR 

2,669  2,388  2,198 AYLIK 

GELİR 

2,368 


Sig 

0,015  0,029  0,043 Sig 

0,041 


AİLENİN 

AYLIK 

GELİRİ 

2,794 


2,372 

AİLENİN 

AYLIK 

GELİRİ 

2,31 


2,455  2,277 

Sig 

0,008 


0,023 

Sig 

0,027 


0,019 

0,03 


EĞİTİM 

DURUMU 

4,221  2,347 

3,136 

EĞİTİM 

DURUMU 

2,445 


3,927 

Sig 

0,002  0,031 

0,005 

Sig 

0,048 


0,004 

BABA 

MESLEĞİ 

3,27 


BABA 

MESLEĞİ 

2,878 


2,238 

Sig 

0,004 


Sig 

0,01 


0,041 

Sig 

Sig 

 H. Seçil FETTAHLIOĞLU & Arif YILDIZ & Cansu BİRİN 

326
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə