Tárgy neve / Kódja: Növénynemesítés / gnnea013K61Yüklə 23,73 Kb.
tarix17.01.2018
ölçüsü23,73 Kb.
#21295
Tárgy neve / Kódja: Genetika és biotechnológia / GGNEN084K41
Szak: Növényorvosi II. szak

Heti óraszám / Vizsga: 2+2 / Kollokvium

Kreditértéke: 4

Előtanulmányi követelmény:


Tárgyfelelős: DR. ALFÖLDI ZOLTÁN egyetemi docens

 

A tantárgy oktatásának célja:

A molekuláris genetikai ismeretek és a biotechnológiai módszerek - amelyek napjainkban rendkívül gyorsan fejlődnek - a hagyományos növénynemesítési módszerek hatékonyságát növelik, új lehetőségekkel bővítik a gazdasági növényfajok termőképességének, termésbiztonságának és minőségi-beltartalmi tulajdonságainak javítását. Mindezek alapján a tantárgy célja a hagyományos és molekuláris genetika alapvető ismereteinek oktatása, kapcsolódási területeinek bemutatása.

A tantárgy rövid programja:

Előadások:


 1. Bevezető (alapfogalmak, a genetika és a biotechnológia tárgya, biodiverzitás, szakirodalom)

 2. Strukturális genomika I.: a genetikai anyag szerkezete.

 3. Strukturális genomika II.: a gén fogalma és szerkezete

 4. Funkcionális genomika: a gén működése I.: transzkripció.

 5. Funkcionális genomika: a gén működése II.: fehérjeszintézis (transzláció).

 6. Sejtciklus, DNS szintézis (replikáció) eukariótáknál és prokariótáknál.

 7. A genetikai anyag megváltozása I.: Rekombináció.

 8. A genetikai anyag megváltozása II.: Mutáció, poliploidia.

 9. Génműködés szabályozása prokariótáknál (operon-modell).

 10. Génműködés szabályozása eukariótáknál.

 11. Extranukleáris tulajdonságok öröklődése.

 12. Fejlődésgenetika, az öregedés molekuláris genetikai alapjai.

 13. Molekuláris növényi stresszgenetika I.: biotikus stresszhatások.

 14. Molekuláris növényi stresszgenetika II.: abiotikus stresszhatások.

 15. Vetőmagtermesztés.


Gyakorlatok:

 1. A biotechnológia és a géntechnológia fogalma, területei, története.

 2. Populációgenetika.

 3. Az ivaros szaporodás biotechnológiája.

 4. Az ivartalan szaporodás biotechnológiája.

 5. Molekuláris genetikai vizsgálati módszerek (restrikc. enzimek, PCR, elektroforézis, hibr.)

 6. DNS szekvenciák klónozása, génkönyvtárak.

 7. DNS szekvenálása.

 8. A genetikai anyag megváltozása III.: Rekombináns DNS technológia.

 9. Genetikai módosítás felhasználása, lehetséges kockázatai és társadalmi hatásai.

 10. Molekuláris markerek típusai, fizikai térképezés.

 11. Ivari tulajdonságok molekuláris genetikája.

 12. Molekuláris genetikai módszerek gyakorlati, nemesítési alkalmazásai.

 13. Labor-gyakorlatok

 14. Genetikai újdonságok

 15. Videofilm-bemutató.

A gyakorlatokon kerül sor az elméleti és gyakorlati anyagot felölelő zárthelyi dolgozatok megírására is.

 Tantárgyi követelményrendszer

 Kötelező és ajánlott irodalom

a) Tankönyv

Velich I.: Növénygenetika. Mezőgazda Kiadó, 2001.

b) Kötelező jegyzet

Hoffmann, B.: Genetikai alapfogalmak. Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely, 2004. (A jegyzet online formában megtekinthető és Microsoft Word formátumban letölthető a tanszéki csoport honlapjáról: http://www.georgikon.hu/tanszekek/Novtud/genetikasajat.htm)

c) Ajánlott segédkönyvek

Rédei P. Gy.: Genetika. Mezőgazdasági Kiadó-Gondolat. 1987.

Hayward-Bosemark-Romagosa.: Plant Breeding. Principles and prospects. Chapman & Hall, 1993.

Lewin, B.: Genes VII. Oxford University Press, 2000.

Brown, T.: Genomes. Oxford University Press. 2001.

A leckekönyv-aláírás feltételei

A tantárgy előadásainak és gyakorlatainak látogatása kötelező. A hiányzások lehetséges mértékét és azok igazolását a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat II. fejezet 7. § (5) és (6) pontja szabályozza. A leckekönyv aláírásához az előadásokon, gyakorlatokon való rendszeres és aktív részvétel, a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban meghatározottat (a tantárgy félévi összes óraszámának 35%-át) meg nem haladó mértékű igazolt és igazolatlan hiányzás, és az előírt beszámoló (zárthelyi dolgozat) megfelelő szintű teljesítése szükséges az alábbiakban részletesen megfogalmazottak szerint:

A gyakorlatokra felkészülten, a végrehajtandó munka és a kijelölt tananyagrészek ismeretével kell érkezni. A gyakorlatokon munkaköpeny viselése ajánlott. A gyakorlatok részét képezi a félév során egy tanulmányút, amelyen a részvétel kötelező. A gyakorlatokról való igazolt hiányzás pótlása (a tanulmányút kivételével) a gyakorlatvezetővel előzetesen egyeztetve egy másik időpontban történhet a félév szorgalmi időszakában.

A félév során egy írásbeli beszámoltatást tartunk a gyakorlatok ideje alatt, amely az előadások és gyakorlatok anyagából, a kijelölt témakörökhöz kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismeretek ellenőrzéséből áll. A leckekönyv aláírásához a beszámolókat minimum 50 %-os szinten kell teljesíteni. Az elméleti beszámoló 50 % alatti teljesítése esetén a zárthelyi dolgozatot nem fogadjuk el, és oktatási időn kívül egy alkalommal újabb lehetőséget adunk annak írásbeli pótlására, amelynél az elfogadási ponthatár az első dolgozattal megegyezően 50 %. Újabb pótbeszámolóra (írásban vagy szóban) csak rendkívüli esetben, hetesi beosztás, igazolt kórházi kezelés és dékáni igazolás esetén van lehetőség. Azoknak a hallgatóknak, akik a 2. időpont (pót-ZH) során sem teljesítik a követelményként meghatározott minimum 50 %-ot, a félév elfogadását (az index aláírását) megtagadjuk.

Csoportváltoztatás, illetve a beszámoló szorgalmi időszakon belüli harmadik időpontban történő teljesítése csak a gyakorlatvezetővel történt előzetes egyeztetés után van lehetőség. A beszámoló(k)ról való távolmaradás esetén – akár igazoltan, akár igazolatlanul történik – a hallgató teljesítményét az aktuális beszámoló(k)ra vonatkoztatva 0 %-nak tekintjük.

Kérjük a hallgatókat, hogy a tanszék által a csoportoknak a szorgalmi időszakban kijelölt két beszámolási időponttal (1 elméleti és gyakorlati, valamint 1 elméleti és gyakorlati pótlás) úgy gazdálkodjanak a felkészülésük során, hogy az előírt teljesítményeket ezen időpontokban kell teljesíteni, vagyis pl. egyéni kérésre harmadik időpontban semmilyen indokkal nem engedélyezzük a beszámolót.

A tantárgy összes félévi óraszámának 35%-át meghaladó mulasztás (hiányzás) esetén a leckekönyv-aláírást megtagadjuk.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a leckekönyv-aláírás fenti követelményeit valamennyi a tárgyat ismételten felvevő – korábban leckekönyv-aláírást még nem szerzett – hallgatónak is teljesítenie kell!


A leckekönyv-aláírás utólagos megadásának feltételei


Amennyiben a hallgató a fenti követelményeket nem teljesíti, ebben az esetben a szorgalmi időszak végén leckekönyvének aláírását megtagadjuk. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat III. fejezet 15. § (7) pontja lehetőséget ad egyes esetekben a követelmények utólagos (vizsgaidőszakban történő) teljesítésére és a leckekönyv-aláírás utólagos megadására. A leckekönyv-aláírás utólagos megadásának feltételeit – a TVSZ III. fejezet 15. § (1) pont figyelembevételével – az alábbiak szerint szabályozzuk:

Amennyiben az aláírás megtagadására az engedélyezett óraszámot meghaladó mértékű hiányzás miatt került sor, akkor az utólagos teljesítés nem lehetséges, az aláírás utólagos megadására sem kerülhet sor.

Ha az aláírás megtagadására azért került sor, mert a hallgató nem teljesítette a beszámolóknál előírt minimum 50 %-os szintet, de évközi elméleti és gyakorlati beszámolóinak (ZH + pót ZH) átlaga elérte legalább a 30 %-ot, akkor ebben az esetben a vizsgaidőszak első hetében még egy lehetőséget adunk szóban a beszámoló utólagos teljesítésére, és minimum 50 %-os teljesítés esetén a leckekönyv-aláírást utólag megadjuk.

 A számonkérés rendje, vizsgakövetelmények

A tárgy számonkérése az érdemjegy megszerzése szempontjából a “vizsgaidőszakon belüli számonkérésen alapuló érdemjegy” [TVSZ 17. § (2) c)] csoportba tartozik. A hallgatók a félév végén a vizsgaidőszakban kollokvium formájában szóban vizsgáznak Növénynemesítés tantárgyból. A kollokviumon az előadásokon, gyakorlatokon elhangzott, illetve segédletek formájában megszerezhető ismereteket kérjük számon. A hallgatók két témakörből húznak tételt A: az előadások anyaga (elméleti), B: a gyakorlatok anyaga. Mindkét témakör minimum elégséges megválaszolása feltétele a kollokvium sikerességének.

A tantárgy – hallgatókkal egyeztetett – vizsgaidőpontjai elektronikus formában a NEPTUN Egységes Felsőoktatási Tanulmányi Rendszerben meghirdetésre kerülnek. Elővizsga letételére a tantárgy utolsó órarendi foglalkozását (az utolsó gyakorlatot) követően, a tantárgyfelelőssel egyeztetett időpontban kerülhet sor.

A kollokvium eredményes letételéhez a hallgatóknak ismerniük kell a félév során tárgyalt alapvető nemesítési módszereket, azok genetikai alapjait, valamint összefüggéseit és kapcsolatát a társtudományokkal és a környezettel. A tananyag ismeretének értékelése a TVSZ 18. § (4) pontja szerint történik. A kollokviumon szerzett érdemjegy az oklevél minősítésébe beszámít.

Jegymegajánlás


A kollokviumon más egyetemen, azonos tematikájú magyar vagy idegen nyelvű tantárgyból, nemzetközileg rangos intézményben szerzett, legalább közepes minősítésű érdemjegy esetén lehetőség nyílik a jegymegajánlásra a tantárgyfelelőssel egyeztetve [TVSZ 19. § (1)]. A megajánlott értékelést a hallgató nem köteles elfogadni.
Keszthely, 2008. január 29.

Dr. Alföldi Zoltánegyetemi docens,

tantárgyfelelős
Yüklə 23,73 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə