TüLKÜ VƏ qurdYüklə 0,77 Mb.

səhifə1/30
tarix18.06.2018
ölçüsü0,77 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


 

 

 

TÜLKÜ 

VƏ 

QURD 

 

  

 

 Özbək xalq 

Nağılları 

 

 

  

 

  

 

  

 

Gənclik Bakı 

1977 


 

  

 

  

 

  

 

  “Özbək  nağılları”  kitabında  toplanmış  əsərlər  qardaş 

özbək  xalqının  əsrlərdən  bəri  nəsildən  nəslə  qoruyub 

saxladığı  şifaһi  ədəbiyyatın  nadir  inciləridir.  Bu  nağıllarda 

Vətən  məһəbbətindən,  dostluqdan,  sədaqətdən,  mərdlikdən 

danışılır. Nağıllarda xalqın zülmkar şaһlara, namərd, ikiüzlü 

vəzirlərə nifrəti əks olunur, qudurğan varlıların zəһmətsevər 

xalq  kütlələrinə  çəkdidikləri  zülm  və  məşəqqətdən  söһbət 

gedir.


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

     70802 

    M 653(12)—77  

 

©“Gənclik”, 1977.Ö

    


101-77 


 

QURD VƏ QOCA 

Biri var idi, biri yox idi, bir zamanlar yer üzündə qəzəbli bir 

qurd yaşardı. 

Qurd  tez-tez  sürüyə  basqın  edərdi.  Ona  görə  də  çobanlar 

ovçuya şikayətlənərdilər. 

Günlərin  bir  günü  ovçu  meşəyə  getdi.  Onu  görən  qurd 

qorxub  qaçmağa  başladı.  Ovçu  da  qurdun  arxasınca  düşdü.  Bu 

vaxt əli torbalı bir qocaya rast gəlib yalvardı: 

 

Salam,  baba!  Məni  ovçunun  əlindən  qurtar.  O  məni öldürəcək. Mənim cavanlınıma yazığın gəlsin. 

Qoca qurda tərəf əyilib torbanın ağzını açdı: 

 

Gəl gir torbaya! Canavar  torbaya  girdi.  Qoca  torbanı  dalına  atıb  yoluna 

düzəldi. 

Qarşıdan gələn ovçu qocanın qabağına çıxdı. 

 Baba,  buradan  qurd  keçmədi?  Onu  görmədiniz  ki?  — 

deyə ovçu soruşdu. 

 

Yox görmədim, — qoca cavab verdi. Ovçu yoluna davam etdi. 

Qoca, qurda dedi: 

 

Torbadan çıx, canın qurtardı. Qurd torbadan çıxdı. 

 İndi qayıt meşəyə geri! 

 Nə üçün? Mən acam. Mən səni yeyəcəyəm. 

 Ay səni, nankor! Mən səni ölümdən qurtardım, sən məni 

yemək istəyirsən — deyə qoca һiddətləndi. 

Qəzəblanmiş qurd: — Onsuz da yeyəcəyəm, — dedi. 

Onların  başı  mübaһisəyə  qarışanda  yanlarından  bir  dovşan 

keçirdi. Bu dovşan çox ağıllı idi. 

 Nə  olub?  —  deyə  dovşan  xəbər  aldı.  —  Nəyin  üstə 

mübaһisə salmısınız? 

Qoca, gözləri yaşarmış һalda dedi: 

 Qurd yaxşılığa yamanlıq eləyir. 

Qurd əһvalatı necə olubsa elə də nağıl elədi. 

Dovşan dedi:  

 Ay  qurd,  sözlərinə  inanmıram.  Doğrudanmı  sən  boyda 

zorba qurd bu balacalıqda kisəyə sığışmısan? 

Qurd etiraz etdi: 

 Sığışmışam, bəs nə! 

 Ola bilməz, gir kisəyə, mən öz gözlərimlə görüb inanım. 

Ondan sonra, qocanı yeyə bilərsən. 

Qurd tələsik kisəyə girdi. 

Qoca  əһvalatın  nə  yerdə  olduğunu  başa  düşüb,  dərһal 

kisənin ağzını bağlayıb dedi: 

 Sağ ol, dovşan! 

Qurd  һa  yalvardı,  һa  dil  tökdüsə  qoca  onu  buraxmayıb 

ovçunun yanına apardı. 

 

TÜLKÜ VƏ QURD 

Çox qədim zamanlarda bir qoca, bir də onun qarısı var imiş. 

Onların  var-yoxu  ala-bula  kisədən  və  ala-bula  inəkdən  ibarət 

imiş. Günlərin birində qoca dedi: 

 

Ay  arvad,  ala-bula  kisədən  un  götur,  ala-bula  inəyin südündən yağ һazırla qoğal bişir. 

Qarı ala-bula kisədən un  götürdü, ala-bula inəyin südündən 

yağ һazırlayıb qoğal bişirdi. 

Qocayla  qarısı  dəstərxan  açıb  qoğalı  üstünə  qoydular.  Qarı 

qocadan xaһiş etdi: 

 Hə, indi sən qoğalı böl! 

Qoca ona dedi: 

 

Yox, arvad, yaxşısı budur ki, sən böl! Qarı etiraz etdi: 

 Yox, kişican, sən bölməlisən! 

Qoca  qoğalı  kəsmək  istəyəndə,  qoğal  birdən  yerə  atılıb 

diyirləndi. 

Qoca, qarı ilə qoğalın dalınca qaçdılar. 

Qoğal üç dəfə һəyətdə dövrə vurdu, darvazaya çatıb küçəyə 

çıxdı və diyirlənməyə başladı. 

Qoca ilə qarı onun arxasınca һa qaçdılarsa çata bilmədilər. 

Qoğal  ilxıçının  evinə  diyirləndi,  özünü  dəstərxanın  üstünə 

salıb təngnəfəs dedi:  

 Ay ilxıçı! Məni ala-bula kisənin unundan, ala-bula inəyin 

yağından  bişiriblər.  Məni  ye!  Məni  yeməsən,  onda  ata-ananın 

ətini yeyəsən. 

İlxıçı  qoğalı  qapdı  ki,  onu  parçalasın,  amma  qoğal  onun 

əlindən sürüşüb yol ilə diyirləndi. İlxıçı ata minib qoğalın dalınca 

çapdı. 


Qoğal  ondan  sürətlə  uzaqlaşıb  kəndlinin  daxmasına  di- 

yirləndi. 

 

Ay  kəndli,  —  dedi.  —  Mən  ala-bula  kisənin  unundan, ala-bula  inəyin  yağından  bişirilmişəm.  Məni  ye,  məni  yeməsən, 

ata-ananın ətini yeyəsən. 

Kəndli  qoğalı  yemək  istəyirdi  ki,  qoğal  sürüşüb  düşdü, 

diyirlənməyə başladı. 

Kəndli  öküzün  birini  mindi,  birinində  ipindən  darta-darta 

qoğalın dalınca yollandı, ancaq ona çata bilmədi. 

Qoğal diyirləndi, yolda qabağına bir tülkü çıxdı. 

 Ay  tülkü!  —  qoğal  qışqırdı.  —  Mən  ala-bula  kisənin 

unundan,  ala-bula  inəyin  yağından  bişirilmişəm;  məni  ye, 

yeməsən, ata-ananın ətini yeyəsən. 

Ancaq  tülkü  һeç  qoğal  tərəfə  baxmadı  da.  Özünü  elə  gös- 

tərdi ki, guya һeç nə eşitmir. 

Onda qoğal lap yaxına gəldi və bir az da bərkdən qışqırdı: 

 

Ay tülkü, məni ala-bula kisənin unundan, ala-bula inəyin yağından  bişiriblər;  məni  ye,  məni  yeməsən,  ata-ananın  ətini 

yeyəsən! 

Onda tülkü qoğala baxıb başını buladı, dedi: 

 Mən  karam,  һeç  nə  eşitmirəm.  yaxına  gəl,  sözünü  qula- 

ğıma de! 

Qoğal tülkünün lap yanına diyirlənib qulağına qışqırdı: 

 Ay tülkü, məni ala-bula kisənin unundan, ala-bula inəyin 

yağından  bişiriblər;  məni  ye,  məni  yeməsən,  ata-ananın  ətini 

yeyəsən! 

Tülkü o dəqiqə qapıb qoğalı tutdu. Onun ortasını yedi, sonra 

yediyi yerə gil yapışdırıb qoğalı çobana pay apardı. 

 Ay  çoban,  —  dedi,  —  mən  sənə  ləzzətli  qoğal  gətirmi- 

şəm. 


Çoban ac idi, çox sevindi. 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə