Türk xalqlarinin mərasim sistemiNDƏ novruzun yeriYüklə 2,8 Kb.

səhifə1/105
tarix19.07.2018
ölçüsü2,8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105


AMEA-
nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu 
 
 
 
GÜLLÜ YOLOĞLU 
 
 
 
 
TÜRK XALQLARININ 
MƏRASİM SİSTEMİNDƏ 
NOVRUZUN YERİ 
(tarixi-etnoqrafik t
ədqiqat) 
 
 
 
 
AMEA-
nın Arxeologiya və Etnoqrafiya 
İnstitutunun Elmi Şurasının 2018-ci il, 
19 fevral iclasının qərarı ilə çap 
olunur (Protokol № 10) 
 
 
 
 
Bakı – 2018 

 


 
ELMİ  
REDAKTORLAR:   Mais
ə Rəhimova 
                                  tarix üzr
ə elmlər doktoru, professor 
                                   
                                   M
əhərrəm Qasımlı 
                                   filologiya üzr
ə elmlər doktoru, professor 
 
RƏYÇİLƏR:              Hacı Qadir Qədirzadə  
                                    AMEA-
nın müxbir üzvü 
 
                                    Emil K
ərimov 
                                    tarix üzr
ə fəlsəfə doktoru 
 
Yoloğlu Güllü. TÜRK XALQLARININ MƏRASİM 
SİSTEMİNDƏ NOVRUZUN YERİ  (tarixi-etnoqrafik 
t
ədqiqat). – Bakı, “Sabah”, 2018,   s. 
 
Monoqrafiya Az
ərbaycanın  da  bir  parçası  olduğu  Türk 
Dünyasının ən önəmli milli bayramlarına – Gündoğan bayramı, 
çill
ələrə, Xıdır Nəbi, Novruz bahar bayramına, cəmrələrə həsr 
olunub.  Burada  xalqın  təsərrüfat  həyatından  doğan  inamlar, 
sınamalar,    əkinçiliklə,  heyvandarlıqla,  təqvimlə  bağlı  digər 
ön
əmli tarixlər, Novruzun yaranışı, xalq arasında özünəməxsus 
adları  olan  çərşənbələr  (Yalançı  çərşənbə, Xəbərçi çərşənbə, 
Ölü ç
ərşənbəsi,  Axır  çərşənbə), Novruz tonqalı  ilə  bağlı 
araşdırmalar,  ümumiləşdirmələr, bu mərasimlərin, ayinlərin 
dig
ər türk xalqlarının yaz bayramları ilə müqayisəli analizi öz 
əksini tapır.  

 


Monoqrafiya elmi ictimaiyy
ət, eləcə  də  geniş  oxucu  kütləsi 
üçün n
əzərdə tutulub.  
 
İSBN ____________ 
 
KİTABIN İÇİNDƏKİLƏR  
 
GİRİŞ ………………………………………………………….  
 
ZAMAN ANLAYIŞI: Yeni il – 1 yanvar və 21 mart tarixlərinin 
meydana g
əlməsi...  
 
TÜRK XALQLARININ MÖVSÜM 
MƏRASİMLƏRİ.........................................................................  
Gün
əşin dirilməsi Yeni ilin başlanğıcı kimi..................................  
Yelda gec
əsi.........................................................................  
Böyük Çill
ə...........................................................................  
Gündoğan bayramı...........................................................  
T
əqvim bayramı – 31 dekabr Yeni il.........................  
H
əmişəyaşıl ağaclar uzunömürlülük rəmzidirlər………………..  
Saya m
ərasimi ………………………………….…………  
Kiçik Çill
ə..............................................................................  
Xıdır Nəbi................................................................................  
 
NOVRUZUN YARANMA TARİXİNƏ  
DAİR FİKİRLƏR ……………………………………………..  
“B
ədmüşk ətirli Novruz ”..............................................  
Novruz ç
ərşənbələri: tarixi kökləri və regional 
öz
əllikləri................. 
Türk xalqlarının mərasim sistemində Novruzun yeri 
……………....…………..  
Novruz tonqalı ………………………………………….  
 
YEKUN SÖZ ..............................................................................  
İNFORMATORLARIN SİYAHISI ………….....…………… 

 


İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYATIN SİYAHISI ...... 
  
 
 
 
 
 
 
“Novruz bayramı bizim 
bütün bayramlarımızdan əzizdir” 
 
Heyd
ər Əliyev 

 


 
 

 


GİRİŞ 
 
Dünyanın  “kiçilərək”  hamının  bir-birindən xəbəri olan 
bir ev
ə bənzəməsi buradakı dəyərlərin də hamıya tanıdılması, 
q
əbul olunmasa belə, hörmətlə yanaşılmasının təmin edilməsi, 
m
ənəvi dəyərlərdə  ortaq nələrinsə  tapılaraq  aralarındakı 
bağların möhkəmlənməsinə yönəldilməsi kimi vacib məsələləri 
h
ər bir dünya vətəndaşının qarşısına vacib məqam kimi qoyur. 
Yer kür
əsinin əhalisi başqa, bəlkə də daha yaxşı inkişaf etmiş, 
biz
ə münasibətdə hərdən dost, hərdən düşmən mövqedən çıxış 
ed
ən  sivilizasiyaların  varlıqları  tərəfindən nəzarətdədir.  Bu 
yönd
ən baxanda, məsələyə  qlobal  yanaşanda,  insanların, 
xalqların,  dövlətlərin bir-birilə  ədavəti necə  də  mənasız 
görünür... 
“Dünya bizim evimizdir” deyirik. Amma bu evd
ə 
hörm
ət, ehtiram, sevgi olmazsa, əmin-amanlıq, dinclik, sevinc 
v
ə rahatlıq da olmayacaq. Əslində bütün bunları heç gözləmək 
d
ə  lazım  deyil!  Çünki  hər evdə  böyük də  var, kiçik də. 
Böyükl
ər kiçiklərdən itaət, qulluq, hörmət-izzət gözləyirlər. 
Kiçikl
ər  onların  yanında  çəkinir,  ağızlarına  su  alıb  otururlar. 
Qayınana  gəlindən,  ər  arvadından,  ata  uşağından,  qardaş 
bacısından  bu  itaəti gözləyir.  İtaət  altında  olanlar  da  tez 
böyüyüb, b
əlli  bir  yaşa  dolub  itaətdən  çıxmaq,  böyüklərin 
yerini tutmaq v
ə  özləri də  kimlərisə  itaətə  məcbur etmək 
ist
əyirlər.  Bu  bizim  uzaq  keçmişimizdəkilər  deyil, kimlərəsə 
s
ərf edən,  “mentalitet”  adı  ilə  xalqa  sırınan  yanlış 
stereotipl
ərdir.  Əgər  biz  “dünya”  adlı  evimizdə  də  eyni 
qanunları  qoymaq  istəyəcəyiksə, o zaman burada da 
b
ərabərlikdən,  qarşılıqlı  hörmətdən, sevgi və  rahatlıqdan  söz 
ged
ə bilməz. Dünya bizim evimizdir. Əgər belə olmasaydı, bir 

 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   105


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə