Unibank kommersiya banki 31 dekabr 2011-ci IL tarixinə Konsolidə edilmiş Maliyyə HesabatlarıYüklə 1,34 Mb.

səhifə1/37
tarix14.09.2018
ölçüsü1,34 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


 

 

UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

31 dekabr 2011-ci il tarixinə  Konsolidə edilmiş Maliyyə Hesabatları  

 UNİBANK KOMMERSİYA BANKI 

 

 MÜNDƏRİCAT 

 

 Səhifə 

 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ MALİYYƏ HESABATLARININ HAZIRLANMASI VƏ TƏSDİQLƏNMƏSİ İLƏ BAĞLI RƏHBƏRLİYİN MƏSULİYYƏTİNƏ  

DAİR HESABAT ....................................................................................................................................... 1 

MÜSTƏQİL AUDİTORUN RƏYİ .............................................................................................................2-3 

31 DEKABR 2011-Cİ İL TARİXİNƏ BİTƏN İL ÜZRƏ MALİYYƏ HESABATLARI: 

Maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabat ............................................................................... 4 

Məcmu gəlirlər haqqında konsolidə edilmiş hesabat  ................................................................................. 5 

Səhmdar kapitalında dəyişikliklər haqqında konsolidə edilmiş hesabat  ..................................................... 6 

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında konsolidə edilmiş hesabat  .................................................................. 7 

KONSOLİDƏ EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARINA QEYDLƏR: 

 

1.  Ümumi məlumat ................................................................................................................................. 8 

2.  Mühüm mühasibat uçotu qaydaları ..................................................................................................... 9

 

3.  Yenidən bəyanat və yenidən təsnifləndirmələr .................................................................................. 27 

4.  Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri ............................................................................................... 27

 

5.  Digər banklardan alınacaq vəsaitlər .................................................................................................. 28 

6.  Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar .......................................................................................... 30

 

7.  Satıla bilən investisiya qiymətli kağızları ........................................................................................... 37 

8.  Binalar, avadanlıqlar və qeyri-maddi aktivlər ..................................................................................... 39

 

9.  Digər maliyyə aktivləri ...................................................................................................................... 40 

10.  Digər aktivlər .................................................................................................................................... 41

 

11.  Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər .................................................................................................. 41 

12.  Müştəri hesabları ............................................................................................................................. 42

 

13.  Buraxılan borc qiymətli kağızları ....................................................................................................... 43 

14.  Müddətli borc öhdəlikləri ................................................................................................................... 43

 

15.  Digər maliyyə öhdəlikləri .................................................................................................................. 44 

16.  Subordinasiyalı borc öhdəlikləri ........................................................................................................ 44

 

17.  Səhmdar kapitalı .............................................................................................................................. 45 

18.  Faiz gəlirləri və xərcləri..................................................................................................................... 46

 

19.  Haqq və komissiya gəlirləri və xərcləri .............................................................................................. 47 

20.  Digər əməliyyat xərcləri, xalis ........................................................................................................... 47

 

21.  Digər qeyri-əməliyyat gəlirləri ........................................................................................................... 47 

22.  İnzibati və digər əməliyyat xərcləri .................................................................................................... 48

 

23.  Mənfəət vergiləri .............................................................................................................................. 48 

24.  Səhm üzrə mənfəət .......................................................................................................................... 50

 

25.  Seqmentlər üzrə təhlil ...................................................................................................................... 51 

26.  Maliyyə risklərinin idarə edilməsi ...................................................................................................... 54

 

27.  Kapitalın idarə edilməsi .................................................................................................................... 70 

28.  Şərti öhdəliklər ................................................................................................................................. 71

 

29.  Maliyyə alətlərinin ədalətli dəyəri ...................................................................................................... 73 

30.  Əlaqəli tərəflərlə əməliyyatlar ........................................................................................................... 74

 

31.  Əsas törəmə müəssisələr ................................................................................................................. 76 

32.  Hesabat dövründən sonra baş vermiş hadisələr ............................................................................... 76

 

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə