Uygulanan Kanunla Getirilen Miktar Miktar (7) sayili tariFEYüklə 30,11 Kb.
tarix02.04.2018
ölçüsü30,11 Kb.

Uygulanan Kanunla Getirilen

Miktar Miktar

(7) SAYILI TARİFE (1)(2)

(Değişik : 21/11/1980 - 2345/2 md.)

Gemi ve Liman Harçları

I – Gemi sicil işlemleri :

1. Gemi tasdiknameleri, beher rüsum tonilatosundan (0,243 TL.) 424 TL.

(367.000 (199,50 TL.) liradan az, 1.335.500.000(13.442,00 TL.) liradan çok olamaz.)

2. Gemi siciline kayıtlı gemilerin ivaz karşılığında temlikinde veya

muvazaa yoluyla yapılan tescillerin düzeltilmesinde satış veya muvazaa

belgelerin de yazılı bedel üzerinden (Binde 22,77) Binde 12

(Belge mevcut olmaması veya belgede bedeli yazılı bulunmaması veya

rayiç bedelden küçük olması hallerinde emsal bedeli üzerinden harç alınır. Aile

tesisleri, trampa, iktisabi zaman aşımı tescilleri de bu esasa tabidir.)

3. Sicilde kayıtlı gemilerin, ölünceye kadar bak-

ma akdi ile temlikinde, emsal bedeli üzerinden (Binde 5,69) Binde 3

4. Gemi sicilinde kayıtlı gemiler üzerine ivaz karşılığında mukavele

ile intifa hakkı tesisinde, bedeli üzerinden (Binde 5,69) Binde 3

5. Gemi siciline kayıtlı gemiler üzerinde tesis olu-

nacak ipoteklerden sağlanan borç miktarı üzerinden (Onbinde 11,38) Binde 0,6

6. Kira mukavelelerinin gemi siciline şerhinde mu-

kavelede şart koşulan kira bedeli toplamı üzerinden (Onbinde 11,38) Binde 0,6

7. Harç mevzuuna giren işlemlerin terkininden

(Tescilinde alınan harç miktarını aşamaz) (17,80 TL.) 35.600 TL.

8. Gemi sicilinde yapılan kayıt düzeltmelerinden beher rüsum

tonilatosundan 35.600 (17,80 TL.) lira-

dan az 612.200 (334,40 TL.) liradan çok olamaz.) (0,243 TL.) 424 TL.

9. İstek üzerine verilen ve gemi siciline atıf yapılmış olan belge

suretleri ile sicil kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil) (8,20 TL.) 17.600 TL.II – Liman işlemleri: (2)

1. Denize elverişlilik belgesi:

En az 121.600 (65,40 TL.) lira maktu harca ilave olunarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,751TL.) 1.400 TL.

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonila-tosundan (0,405 TL.) 792 TL.

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan (0,202 TL.) 294 TL.

(Harç tutarı 3.677.400 (2.014,90 TL.) liradan çok olamaz.)

2. Ölçme belgesi:

En az 244.800 (132,90 TL.) lira maktu harca ilave olarak aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,997 TL.) 1.834 TL.

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,997 TL.) 1.834 TL.

Sonra gelen 2.500 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,751 TL.) 1.400 TL.

3.000 tonilatosundan yukarısı için beher rüsum

tonilatodan (Harç tutarı 9.807.800 (5.375,60 TL.) liradan

çok olamaz.) (0,405 TL.) 792 TL.

3. Yola elverişlilik belgesi:

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

11-150 rüsum tonilatoluk gemilerden (38,50 TL.) 72.800 TL.

151-500 rüsum tonilatoluk gemilerden (65,40 TL.) 121.600 TL.

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (132,90 TL.) 244.800 TL.

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden (166,00 TL.) 305.200 TL.

10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.

__________________________

(1) Bu tarifede 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilen miktarlar aynen bırakılmış olup, 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maliye Bakanlığının (Gelir İdaresi Başkanlığı) 78 Seri No’lu Tebliği ile 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanacak maktu harç miktarları metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tarifede değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuat İzleme Cetveline bakınız.

(2) Bu Tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için; Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden, 1/1/2017 tarihinden itibaren alacakları harç miktarında esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları 3,46 TL olarak belirlenmiş ve emsal sayının 1,410 ve diğer tarifelerdeki miktarlar için ise 1,000 olarak uygulanacağı, Maliye Bakanlığının(Gelir İdaresi Başkanlığı) 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 79 Seri No’lu Tebliği ile hüküm altına alınmıştır.

3941


Uygulanan Kanunla Getirilen

Miktar Miktar

4. Ulaştırma Bakanlığınca verilen bayrak şahadetnameleri,

beher rüsum tonilatodan (183.400 (98,90 TL.) liradan az 6.129.600

(3.359,60 TL) liradan çok olamaz.) (0,751 TL.) 1.400 TL.

5.Gemi jurnallarının liman idarelerinde tasdiki (14,50 TL.) 29.400 TL.

6. (Değişik:25/12/2003-5035/38 md.) Yeterlik Belgesi Harçları:

a) Uzakyol Kaptanı, Uzakyol Başmakinist/Başmühendisi,

Uzakyol Birinci Zabiti, Uzakyol İkinci Mühendisi/Makinisti,

Uzakyol Vardiya Zabiti, Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti,

Liman Kılavuz Kaptanı, İstanbul Boğazı Kılavuz Kaptanı ve

Çanakkale Boğazı Kılavuz Kaptanı (98,90 TL.) (31.100.000 TL.)

b) Kaptan, Başmakinist ve Deniz Kılavuz Kaptanı (65,40 TL.) (20.600.000 TL.)

c) Birinci Zabit, İkinci Makinist, Vardiya Zabiti, Telsiz Zabiti/

Operatörü, Makine Zabiti, Yat Kaptanı, Balıkadam,

1.Sınıf Dalgıç, 2.Sınıf Dalgıç, Balıkadam Gaz Karışım ve

Açık Deniz Balıkçı Gemisi Kaptanı (38,50 TL.) (12.300.000 TL.)

d) Sınırlı Kaptan, Sınırlı Başmakinist, Sınırlı Vardiya Zabiti,

Sınırlı Makine Zabiti, Amatör Denizci ve Balıkçı Gemisi Kaptanı (28,05 TL.) (9.000.000 TL.)

7. (Değişik:25/12/2003-5035/38 md.) Türk Denizci Kütüğüne

kayıt suretlerinden (Fotokopiler dahil),

Gemiadamı Cüzdanı, Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve

Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme Kapsamında

Verilen Eğitim Sertifikaları ve Kısa Mesafe Telsiz Belgeleri (17,80 TL.) (5.900.000 TL.)

8. (Ek : 3/12/1988 - 3505/32 md.) Gemi sörvey belgeleri:

a) Yolcu gemisi emniyet belgesi, yük gemisi teçhizat ve inşa emniyet

belgesi, uluslararası yükleme sınırı belgesi, yük gemisi, telsiz-telefon

emniyet belgesi, telsiz-telgraf emniyet belgesi, (Her bir belge için ayrı

ayrı olmak üzere)

En az 60.000 (31,40 TL.) lira maktu harca ilave olarak beher

rüsum tonilatosundan (0,060 TL.) 176 TL.

Her belgenin harç tutarı 612.200 (334,40 TL.) liradan çok

olamaz.

b) Muafiyet belgesi (65,40 TL.) 121.600 TL.

(Yukarıdaki bölümde yazılı belgelerin konsolosluklarca

yapılacak temdidi işleminden de aynı miktarda harç alınır.)

9. (Ek: 30/12/2004-5281/10 md.) Özel yat kayıt belgesi:

En az 27,00 (Yeni Türk Lirası maktu harca ilave olunarak

aşağıdaki tarifeye (65,40 TL.) göre harç alınır:

İlk 150 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,751 TL.) (0,27 YTL)

Sonra gelen 350 tonilato için beher rüsum tonilatosundan (0,405 TL) (0,15 YTL)

500 tonilatodan yukarı beher rüsum tonilatosundan

(Harç tutarı 824,90 (2.014,90 TL.)Yeni Türk Lirasından çok olamaz.) (0,202 TL) (0,06 YTL)

10. (Ek: 30/12/2004-5281/10 md.) Transitlog belgesi:

Aşağıdaki tarifeye göre harç alınır:

11-100 rüsum tonilatoluk gemilerden (13,65 TL) (5,00 YTL)

101-250 rüsum tonilatoluk gemilerden (28,05 TL.) (10,00 YTL)

251-500 rüsum tonilatoluk gemilerden (57,20 TL.) (20,00 YTL)

501-3.000 rüsum tonilatoluk gemilerden (115,00 TL.) (40,00 YTL)

3.000 rüsum tonilatodan yukarı gemilerden (143,70 TL.) (50,00 YTL)10 rüsum tonilatoya kadar olan gemiler harçtan muaftır.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə