Vergi SİyasəTİNİn konseptual əsaslari və praktiKİ aspektləRİYüklə 29,96 Kb.
tarix14.09.2018
ölçüsü29,96 Kb.

VERGİ SİYASƏTİNİN KONSEPTUAL ƏSASLARI VƏ PRAKTİKİ ASPEKTLƏRİ

fənni üzrə imtahan sualları (variantlar üzrə)

I Variant

 1. Vergi siyasəti və vergitumanın prinsipləri

 2. Əlavə dəyər vergisinin ödəyiciləri

 3. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin vergitutma bazası

 4. Zərərin keçmiş və gələcək dövrlərə keçirilməsi

 5. Vergi stimulları

 6. Aksizlərin vergituma elementləri

 7. Vergilərin müəyyən edilməsi qaydası


II Variant

 1. ƏDV vergitutma elementləri

 2. Əmlaka görə vergilər

 3. Dövriyyə vəsaitlərinin qiymətləndirilməsi

 4. Əlavə dəyər vergisinin vergitutma obyekti

 5. Vergi yükünün paylanması konsepsiyası

 6. Vergi siyasətinin həyata keçirilməsi mexanizmləri

 7. Hesablama metodunun tətbiqi zamanı xərclərin çəkilmə vaxtı


III Variant

 1. Müasir şəraitdə vergitutma prinsiplərinin modifikasiyası

 2. Vergitutmanın statik və dövrlərarası nəticələrinin müqayisəsi

 3. ƏDV üzrə vergitutulan dövriyyənin müəyyən edilməsi

 4. Gəlir vergisi üzrə vergitutma vahidinin hesablanması

 5. İnflyasiya düzəlişlərinin edilməsi

 6. Torpaq vergisinin vergitutma elementləri

 7. Hesablama metodunun tətbiqi zamanı gəlirlərin əldə olunma vaxtıIV Variant

 1. Əmlak vergisinin vergitutma elementləri

 2. Daxili istehsal və istehlaka görə vergilər

 3. Kreditlər üzrə yaranmış zərərlərə görə ehtiyatların yaradılması

 4. Gəlir vergisi sisteminin proqressivliyi

 5. ƏDV üzrə vergitutulan dövriyyənin dəqiqləşdirilməsi

 6. Xarici ölkələrin vergi siyasəti

 7. Kassa metodunun tətbiqi zamanı gəlirlərin əldə edilməsi vaxtı


V Variant

 1. Aksizli mallar və onlara tətbiq olunan vergi dərəcələri

 2. Gəlir və xərclərin vergiyə cəlb olunması

 3. Vergitutulan dövriyyədən büdcəyə ödənilməli olan vergi məbləğinin müəyyən edilməsi

 4. Gəlir vergisi üzrə hesabat dövrü

 5. Hesablama metodunun tətbiqi zamanı xərclərin çəkilmə vaxtı

 6. Transfert qiymətlərin tənzimlənməsində xarici ölkələrin təcrübəsi

 7. Mənfəət vergisi

VI Variant

 1. Hesablama metodunun tətbiqi zamanı gəlirlərin əldə edilməsi vaxtı

 2. Kapitalın dəyəri konsepsiyası

 3. Müəssisənin vergitutulan gəlir konsepsiyası

 4. Amortizasiya normaları

 5. Əlavə dəyər vergisinin tutulması xüsüsusiyyətləri

 6. Kassa metodunun tətbiqi zamanı gəlirlərin əldə edilməsi vaxtı

 7. Aksizlərin iqtisadi mahiyyətiVII Variant

 1. Hesablama metodu ilə gəlir və xərclərin uçotu

 2. Əvəzləşdirilmiş əlavə dəyər vergisi

 3. Gəlir vergisinin dərəcələri

 4. Hesablama metodunun tətbiqi zamanı gəlirlərin əldə edilməsi vaxtı

 5. Aksizlərin iqtisadi mahiyyəti

 6. Borc və xüsusi vəsaitlər hesabına maliyyələşmələr

 7. Gəlirlər və əmlaka görə vergilər


VIII Variant

 1. Ümumi istehlak vergiləri

 2. Gəlirlərin vergiyə cəlb olunması ilə müqayisədə xərclərin vergiyə cəlb edilməsi

 3. Aksizli mallar və onlara tətbiq olunan vergi dərəcələri

 4. Aksiz vergitutmasının nəzəri-metodoloji məsələlərinin təhlili

 5. Kassa metodu ilə gəlir və xərclərin uçotu

 6. Aksiz vergitutmasının praktiki məsələlərinin təhlili

 7. Kassa metodu ilə gəlir və xərclərin uçotu


IX Variant

 1. Fiziki şəxslərin gəlir vergisinin hesablanması problemləri

 2. Ümumi dövriyyə (satış) vergisi

 3. Kassa metodunun tətbiqi zamanı xərclərin çəkilmə vaxtı

 4. Gəlir vergisi üzrə güzəştlər

 5. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi

 6. Gəlirlər və əmlaka görə vergilər

 7. Aksiz vergisi

X Variant

 1. Gəlir və xərclərin uçotu

 2. Vergilərin müəyyən edilməsi qaydası

 3. Hüquqi şəxslərin mənfəət vergisinin inteqrasiyası

 4. Fiziki şəxslərin gəlir vergisi və hüquqi şəxslərin mənfəət vergisi ilə bağlı məsələlər

 5. Gəlir vergisi üzrə cari vergi ödəmələri

 6. Gəlir vergisinin dərəcələri

 7. Optimal vergitutma

Müəllim: Dos. Sadıqov T.Ə.
: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə