Yabancı cisim aspirasyon şüpheli olgularda dinamik tanı ve tedaYüklə 289,91 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/12
tarix20.10.2017
ölçüsü289,91 Kb.
#6044
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


 

 

TC  

SAĞLIK BAKANLIĞI 

 

ġĠġLĠ ETFAL EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ 

 

2. RADYOLOJĠ KLĠNĠĞĠ 

 

Klinik ġefi Rad.  Dr.  Zeki KARPAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YABANCI CĠSĠM ASPĠRASYONU ġÜPHESĠ OLAN 

ÇOCUKLARDA SANAL BRONKOSKOPĠ ĠLE 

KONVANSĠYONEL BRONKOSKOPĠ SONUÇLARININ 

KARġILAġTIRILMASI 

 

 

  

 

 

RADYOLOJĠ UZMANLIK TEZĠ 

 

Dr.  Eylem BAHADIR 

 

ĠSTANBUL - 2008

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

ĠÇĠNDEKĠLER 

 

 

 Sayfa no 

 

İÇİNDEKİLER ....................................................................................................... I TEŞEKKÜR ......................................................................................................... II 

GİRİŞ VE AMAÇ ................................................................................................. 1 

GENEL BİLGİLER ............................................................................................... 2 

GEREÇ VE YÖNTEM ........................................................................................ 17 

BULGULAR  ...................................................................................................... 20 

OLGU ÖRNEKLERİ .......................................................................................... 25 

TARTIŞMA ......................................................................................................... 32 

SONUÇ ................................................................................................................ 39 

KAYNAKLAR .................................................................................................... 40 

 

  

 

  

 

  


II 

 

  

 

TEġEKKÜR 

 

Uzmanlık eğitimim boyunca bilgi ve tecrübelerini paylaşan, yol gösterici olup hoşgörülerini esirgemeyen  1.  Radyoloji  Klinik  şefimiz  Doç.  Dr  Muzaffer  Başak,  2.  Radyoloji  Klinik 

şefimiz Rad. Dr. Zeki Karpat ve şef yardımcımız Rad. Dr. Ayhan Üçgül‟e,  

 

İlgi ve desteklerini her zaman yanımda hissettiğim, yetişmemdeki katkıları, büyük miktardaki hoşgörüleri  ve  sabırları  dolayısıyla  Rad.  Dr.  Hüseyin  Özkurt,  Rad.  Dr.  Gülden  Yenice 

Karatağ ve Rad.  Dr. Ozan Karatağ‟a,  

 

Mesleki bilgi ve deneyimlerini esirgemeyen sayın uzmanlarıma, birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum değerli asistan arkadaşlarıma, kliniğimizin tüm teknisyen ve çalışanlarına,  

 

Sonsuz  sabırlarını  sonuna  kadar  kullandığım  teknisyenlerimiz  Volkan  Toksöz  ve  Turgay Ardıç ile raportörümüz Onur Dernek‟e,  

 

Tez çalışmamda büyük emeği bulunan Dr.  Mehmet Nuri Cevizci‟ye,   

Hayatım boyunca desteklerini ve sevgilerini daima yanımda hisstettiğim sevgili aileme  

 

  

  

 

  

 

 sonsuz teşekkürlerimi sunarım.   

  

  

 

  

 

  

Dr.  Eylem BAHADIR 

 

GĠRĠġ VE AMAÇ 

  

Bilgisayar  teknolojisindeki  yeni  gelişmeler,  bilgisayarlı  tomografideki  (BT)  son gelişmeler,  3  boyutlu  görüntülerdeki  ilerlemeler  ve  aksiyel  kesitlerin  yanı  sıra  sagittal  ve 

koronal  planda  elde  edilen  reformat  görüntüler  ile  bunlardan  elde  edilen  rekonstrüksiyonlar 

son zamanlarda oldukça ilgi çekmektedir.  X-ışınlarının daha iyi kolimasyonu, yeni filtreler ve 

düşük mA değerlerindeki çekimler ile BT‟nin özellikle çocuklarda en önemli dezavantajı olan 

radyasyon  maruziyeti  minimale  indirilmiştir.    Hızlı  çekim  tekniklerinin  geliştirilmesi  ile 

hareket artefaktları azaltılarak çok kesitli BT çocuklarda toraks BT incelemesinde kolaylıkla 

kullanılabilir bir yöntem haline gelmiştir. 

Sanal  bronkoskopi,  çok  kesitli  BT  (ÇKBT)  teknolojisi  sayesinde  gerçekleştirilen 

rekonstrüksiyon  yöntemlerinden  biri  olup  trakeobronşial  sistem  lümeninin  gerçek  benzeri 

görüntüleri  oluşturulabilmektedir.    Multiplanar  görüntüleme  eşliğinde  değerlendirme  ve  3 

boyutlu algılama, anatomik yapılara hakimiyet sağlanmasını kolaylaştırmaktadır.   

Trakeobronşiyal sisteme yabancı cisim aspirasyonu, çocukluk döneminde ortaya çıkan 

respiratuar  problemlerin  sık  karşılaşılan  bir  nedenidir  ve  ciddi  komplikasyonları  önlemek 

açısından  erken  tanı  ve  tedavi  çok  önemlidir.    Sanal  bronkoskopi,  yabancı  cisim 

aspirasyonlarında önemli bir noninvaziv tanı aracıdır.  Ancak yabancı cisimlerin çıkarılmasına 

olanak sağlamaması ve işlem esnasında alınan radyasyon dozu işlemin dezavantajlarıdır.   

Çalışmamızda  klinik  olarak  yabancı  cisim  aspirasyonu  açısından  şüpheli  olarak 

değerlendirilen  çocuklarda  çok  kesitli  bilgisayarlı  tomografi  (ÇKBT)  ile  elde  edilen  sanal 

bronkoskopi (SB) görüntüleri ve multiplanar rekonstrüksiyon (MPR) verilerinin yabancı cisim 

aspirasyonu  tanısındaki  başarısını  konvansiyonel  bronkoskopi  sonuçları  ile  karşılaştırmayı 

amaçladık.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yüklə 289,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə