Yanaşi patologiyalar zamanı brusellyozun diaqnostika və müalicəsində yaranan çətinliklərin klinik materialda nümayişiYüklə 445 b.
tarix11.01.2018
ölçüsü445 b.
#20294Yanaşi patologiyalar zamanı brusellyozun diaqnostika və müalicəsində yaranan çətinliklərin klinik materialda nümayişi

 • Yanaşi patologiyalar zamanı brusellyozun diaqnostika və müalicəsində yaranan çətinliklərin klinik materialda nümayişi

 • Azərbaycan Respublikasında və Rusiya Federasiyasında ilk dəfə qeydə alınmış brusellyozun statistik göstəriciləri (Azərbaycan Respublikası Gigiyena və Epidemiologiya mərkəzinin illik hesabatları, Rusiya Federasiyası SN dövlət sanitar nəzarəti Federal mərkəzinin rəsmi məlumatları əsasında )

 • Azərbaycanda brusellyozun aşkarı,müalicəsində praktik səhiyyənin problemləriQISA ANAMNEZ- Betta talassemiya,orta ağir forma,təkrari hemotransfuziyalar,daimi sarılıq,splenektomiya, Hepatit C aşkarlanıb,2006-cı ilin may ayında 14 gün ərzində febril hərarət,antibakterial terapiyadan sonra səngiyib, 5 ay sonra vəziyyəti kəskin pisləşib.

 • QISA ANAMNEZ- Betta talassemiya,orta ağir forma,təkrari hemotransfuziyalar,daimi sarılıq,splenektomiya, Hepatit C aşkarlanıb,2006-cı ilin may ayında 14 gün ərzində febril hərarət,antibakterial terapiyadan sonra səngiyib, 5 ay sonra vəziyyəti kəskin pisləşib.

 • OBYEKTİV MÜAYİNƏDƏ- Fiziki, cinsi inkişafdan geri galib,dəri və selikli qişalar solgun,sarıdır,qarında, kürəkdə, xüsusən əlin arxası, topuqlar nahiyyəsində sıxlaşan qəhvəyi rəngli sahələr var.hepatomegaliya,sağ bud-çanaq oynağinda hərəkətin kəskin azalması, hər iki diz, aşıq-daban oynaqlarınin şişkinliyi, hərəkətin agrılı və məhdudluğu

 • LABORATOR TƏDQİQATLAR- Hipoxrom anemiya, HB 70 q/l,anizositoz,hədəfvari eritrositlər,retikulositoz,leykopeniya, limfositoz. HB A2, HB F miqdarının artması. Sidikdə-proteinuriya,bilirubinuriya,urobilinuriya. Biokimyəvi- hiperbilirubinemiya, hər iki fraksiya hesabına,Fe və Ferritinin artması,AlAt≥5 N,AsT≥4N, QQT ≥ 2N,QF≥1,5N,hipoalbuminemiya.Seroloji- Rayt-Xeddelson 1:200, 4+, HCV Ab+, HBsAg-USM-hepatomeqaliya,qaraciyər strukturunun qeyrihəmcins olması,öd daşı xəstəliyi.

 • USM-hepatomeqaliya,qaraciyər strukturunun qeyrihəmcins olması,öd daşı xəstəliyi.

 • RENTGENOGRAFİYA-sağ bud-canaq oynağında osteoporoz,metafizin genişlənməsi,osteoartroz əlamətləri,sümükiliyi boşluğunun kəskin genəlməsi.Talassemiya

 • Talassemiya

 • Hepatit C

 • Hemosideroz

 • Brusellyoz ?PZR HCV RNT-pozitiv,virus yükü 1200000 nüm/ml,genotip 1b

 • PZR HCV RNT-pozitiv,virus yükü 1200000 nüm/ml,genotip 1b

 • İFA- Brusellyoz İg M və İg G pozitivTETRASİKLİNLƏR

 • TETRASİKLİNLƏR

 • STREPTOMİŞİN

 • AMİNOQLİKOZİDLƏR

 • FTORXİNOLONLAR

 • RİFAMPİÇİN

 • TMP/SMDEZİNTOKSİKASAİYA

 • DEZİNTOKSİKASAİYA

 • LEVOFLOKSAÇİN- 30 sutka

 • HEPATOPROTEKTİV

 • ANTİOKSİDANT

 • METABOLİK

 • İMMUNOKORREKTİV

 • İƏQSP

 • DESFERAL

 • YERLİ

 • ANTİAQREQANT

 • R- KÜTLƏ,TDPHƏRARƏTİN NORMALLAŞMASI-7ci sutka

 • HƏRARƏTİN NORMALLAŞMASI-7ci sutka

 • OYNAQ AĞRILARININ KEÇMƏSİ,HƏRƏKƏTLƏRİN HƏCMİNİN BƏRPASI

 • SARILIGIN AZALMASI

 • İNTOKSİKASİYA ƏLAMƏTLƏRİNİN İTMƏSİ

 • QARACİYƏR ÖLÇÜLƏRİNİN KİÇİLMƏSİ

 • QARACİYƏR SPESİFİK TRANSFERAZALAR SƏVİYYƏSİNİN 2 FAZALI AZALMASI

 • UZUNMÜDDƏTLİ REMİSSİYAQısa anamnez-son 10 sutka ərzində xəstələnib,oynaq ağrıları getdikcə şiddətlənib,hərəkət məhdudluğu əmələ gəlib.

 • Qısa anamnez-son 10 sutka ərzində xəstələnib,oynaq ağrıları getdikcə şiddətlənib,hərəkət məhdudluğu əmələ gəlib.

 • Obyektiv müayinədə- sklerada sarılıq,dəridə qaşinma izləri,kiçik oynaqlar nahiyyəsində ödem,mikrolimfadenopatiya,hepatomeqaliya,sidiyin rənginin tündləşməsi.

 • Laborator tədqiqatlar- qanin ümumi analizində leykopeniya,limfasitoz,eçs artması.Siudikdə- öd pigmentləri müsbətdir.

 • Biokimyəvi- hiperbilirubinemiya,BG artıb,ALT> 6N,AST>4.5N, QF>1.7N,QQT>2.1N.Protrombin indeksi-72%

 • Seroloji- HBsAg pozitiv,HBeAg pozitiv,HCVAb negativ,Rayt-Xeddelson r-sı 1:200; 4+Müalicə sxemi:

 • Müalicə sxemi:

 • - bazis terapiya

 • - dezintoksikasiya

 • -metabolik vasitələr

 • -antioksidant

 • -hepatoprotektor

 • - sorbent

 • -rifampiçin7 sutkadan sonra hərarətin normallaşması

 • 7 sutkadan sonra hərarətin normallaşması

 • Oynaq ağrılarının zəifləməsi və hərəkət həcminin bərpası

 • Sarılığın daha çox artması

 • Qaşınmanın dözülməz şiddətlənməsi

 • Qaraciyərin daha çox böyüməsi,konsistensiyasının bərkiməsi

 • Sitoliz və xolestazın dərinləşməsi.İFA- BRUSELLYOZ İgM neqativ, İg G neqativ

 • İFA- BRUSELLYOZ İgM neqativ, İg G neqativAZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA VƏ RUSİYA FEDERASİYASINDA ilk dəfə aşkar olunmüş BRUSELLYOZ xəstəliyinin səviyyəsi

 • AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA VƏ RUSİYA FEDERASİYASINDA ilk dəfə aşkar olunmüş BRUSELLYOZ xəstəliyinin səviyyəsiMüxtəlif laboratoriyaların eyni qan nümunəsinə fərqli cavabları

 • Müxtəlif laboratoriyaların eyni qan nümunəsinə fərqli cavabları

 • Laboratoriyaların işinə nəzarət mexanizminin olmaması

 • Özəl tibb müəssisələrində aşkarlanmış xəstələnmə halları haqqında müvafiq Dövlət nəzarəti orqanlarına məlumatların ötürülməməsi

 • Xüsusən də regionlarda xəstəliyin diaqnostikası və müalicəsi ilə qeyri mütəxəssis həkimlərin məşqul olması

 • Son nəticədə gecikmiş diaqnoz,müalicə taktikasının səhv aparılması ilə əlaqədar residivlərin artması,fəsadlaşma

 • Profilaktik tədbirlərin effektliyinin azalması

Kataloq: articles -> prezentasiyalar
prezentasiyalar -> Alkohol psixozlar Alkoholizmin ikinci və üçüncü mərhələlərində baş verir
prezentasiyalar -> Çili şairinin bu odası bizim gündəlik həyatımizda qara ciyərin nə qədər önəmli olması gözəl nümayiş olunmuşdur
prezentasiyalar -> Baş beyinin şişlərin nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
prezentasiyalar -> Döş qəfəsində ağrı, əsas şikayət kimi ambulator müraciətlərin demək olar ki, 1-2%-də təsadüf olunur
prezentasiyalar -> Baş beyinin atrofiyası nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular baş beyinin hüceyrə elementlərin proqresivləşən disfunksiya və deqenerasiyası nəticəsində inkişaf edən (edə bilən)
prezentasiyalar -> Baş beyinin damar xəstəlikləri nəticəsində əmələ gələn psixiki pozuntular
prezentasiyalar -> Yazı xəttinin pozulması Əllərin "Əlçalma" şəkilli tremoru Barmaq-burun sınağı zamanı yayınma
prezentasiyalar -> Affektiv pozuntular ilk növbədə əhval ruhiyənin pozulması ilə özlərini biruzə verir
prezentasiyalar -> Affektiv psixozlar

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə