Yaygin geliŞİmsel bozukluk ve otiZM: tani koyma ve değerlendirme hazirlayan: suna polatYüklə 109,5 Kb.
tarix15.07.2018
ölçüsü109,5 Kb.
#56086


YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK VE OTİZM: TANI KOYMA VE DEĞERLENDİRME


YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK (PDD)

 • İlk kez 1980 yılında, bir grup bozukluğu tanımlamak için kullanılmıştır.

 • YGB; tek bir bozukluk değil, birden fazla bozukluğu içeren kategorinin genel adıdır.

 • YGB: ASD(Autism Spectrum Disorders) otizm spektrum bozukluğu

 • Bu bozukluklarda gözlenen belirtilerin etkileri bireyin yaşamında 3 temel alana yayılmıştır, bu nedenle tanımda “yaygın” sözcüğü kullanılmaktadır.YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK:ORTAK ÖZELLİKLER

 • Sosyal etkileşimde bozulma

 • Dil gelişimi ve iletişimde bozulma

 • Sınırlı ilgi alanı ve davranışların olmasıYAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR HANGİ BOZUKLUKLARI KAPSAR?

 • Otism

 • Asperger Sendromu

 • Çocukluk Disintegratif Bozukluk

 • Rett Sendromu

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk- Hiçbir Sınıflamaya GirmeyenOTİZM NEDİR?

 • Bireyin sosyal iletişimini, dil gelişimini ve dış dünyayı algılamasını etkileyen nöro-gelişimsel bir bozukluktur.

 • Otizmin belirtileri, 3 yaşından önce gözlenmeye başlar.3 TEMEL ALAN

 • Otizm; 3 temel alanda bireyin yaşamını etkiler:

 • Sosyal Etkileşim

 • İletişim (Dil Gelişimi)

 • Sınırlı İlgi

 • Otizm tanısı alan çocuklar; her 3 alanda, değişik derecelerde sorun yaşarlar.1.SOSYAL ETKİLEŞİM

 • Etrafındaki kişilerin farkında olmama

 • Sözel olmayan davranışlarda bozulma

 • Akranları ile gelişimine uygun ilişkiler kuramama ve sürdürememe

 • Sevinç, ilgi ve başarılarını diğer insanlarla paylaşamama

 • Tek başına kalmayı tercih etmeSOSYAL ETKİLEŞİM (devam)

 • Basit sosyal oyunlara etkin biçimde katılamama

 • Sosyal kuralları anlamada zorluk

 • Başkalarının gereksinimlerinin ve sıkıntılarının farkında olmama2. DİL GELİŞİMİ VE İLETİŞİM

 • Konuşmada gecikme veya konuşmanın hiç olmaması

 • Basit şaka, mecaz ifade, soru ve emirleri anlayamama

 • Sözel iletişimi başlatma ve sürdürmede zorluklar

 • Şahıs zamirlerini karıştırma (ben ve sen)DİL GELİŞİMİ VE İLETİŞİM (devam)

 • Ekolalik konuşma

 • Tekrarlayıcı ve basmakalıp konuşma

 • Konuşmanın hızı, tonlaması ve ritminde bozukluk

 • Amaçsız konuşma, dili işlevsel olarak kullanmamaDİL GELİŞİMİ VE İLETİŞİMDE TEMEL BECERİLER

 • Sözel olmayan iletişim becerileri

 • Taklit becerileri

 • Normal gelişimde, bebekliğin ilk 2 yılında bu beceriler doğal olarak gelişir. Ancak otizmi olan çocuklarda her iki alanda da sorunlar yaşanır.SÖZEL OLMAYAN İLETİŞİM

 • - Karşılıklı etkileşim becerileri: Başka bir kişi ile sosyal etkileşimi başlatmak ve sürdürmek için kullanılan davranışlardır.(örn:ce-e oyununda sıra alma)

 • - Ortak dikkat becerileri: Bir başkası ile birlikte dikkat ve ilgiyi ortak bir nesne veya aktiviteye yöneltme davranışıdır. (örn: ilgilendiği bir objeyi parmağı ile işaret ederek annenin dikkatini çekmeye çalışma)

 • -TAKLİT BECERİLERİ

 • Sosyal öğrenme yoluyla kazanılan taklite dayalı beceriler: bay bay yapma, öpücük gönderme, el çırpma, ce-e oyunu vb.

 • Evcilik gibi daha karmaşık ve taklit yoluyla kazanılan sembolik oyun becerileri

 • Normal gelişim gösteren çocuklar bu becerileri çok erken yaşlarda kendiliğinden kazanmaya başlarlar.Otizmi olan çocuklar bu alanda önemli zorluklar yaşarlar.3. SINIRLI VE YİNELEYİCİ DAVRANIŞ VE İLGİLER

 • Değişikliğe aşırı tepki

 • Aynılığın korunması için aşırı ısrar

 • Bazı eşyaların parçaları ile aşırı uğraşma

 • Çoğu zaman tek veya sınırlı bir ilgiye sahip olma

 • Sallanma, dönme, el çırpma gibi tekrarlayıcı beden hareketleriSINIRLI VE YİNELEYİCİ DAVRANIŞ VE İLGİLER (devam)

 • Belirli nesneleri ısrarlı bir biçimde aynı şekilde kullanma

 • Hayal gücünün olmaması

 • Hayal gücü gerektiren oyunlar oynayamama

 • Dönen objelere ve bazı nesnelere aşırı bağlanma

 • Olağandışı beden duruşu (parmak ucunda yürüme gibi)OTİZM/YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK TANISI NASIL KONUR?

 • Aile görüşmesi ve gözlem (oyun,karşılıklı etkileşim, iletişim, akademik, ince-kaba motor becerilerin gözlendiği en az 2 değerlendirme görüşmesi)

 • Gelişimsel değerlendirme (Gelişim Değerlendirme Ölçeklerinin uygulanması ve çocuğun gelişiminin akranları ile karşılaştırılarak değerlendirilmesi)

 • DSM-IV (Diagnostic Statistical Manual)

 • Diğer tanı koyma ölçekleri (CARS,ADI,ADOS)

 • İşitme testi,nörolojik değerlendirmeAilenin bilgilendirilmesi

 • Ailenin bilgilendirilmesi

 • Aileye psikolojik destek

 • Çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarının belirlenmesi

 • Çocuğun ihtiyaçlarına göre eğitim programının belirlenmesi ve aile ile paylaşılması

 • Aile eğitimi; “Aile Eğitim Semineri”OTİZM TANISI EN ERKEN HANGİ YAŞTA KONABİLİR?

 • Ortalama tanı koyma yaşı 36 aydır.Ancak otizm belirtileri 18 aydan önce ortaya çıkar.

 • Bazı çocuklar 12-18 ay arası normal gelişim gösterirler, daha sonra gerilemeye başlarlar.

 • Otizm tanısı 18. ay ve daha önce konulabilir.Otizmin fiziksel bulguları olmadığı için, tanı koyma ve değerlendirme gözlem ve ölçeklerin verdikleri bilgilere dayalıdır.

 • Erken tanı için erken ipuçlarını bilmek ve gözlemlemek çok önemlidir.ERKEN İPUÇLARI

 • Ortak Dikkat: Sağlıklı bebeklerde 9. aydan itibaren gelişmeye başlar.

 • Mış gibi oyun”:1 yaşından itibaren gözlenir.

 • CHAT (Checklist for Autism in Toddlers)18 aylık bebeklerde “ortak dikkat “ ve “mış gibi oyun” becerilerinin gelişimini değerlendiren bir otizm tarama ölçeğidir.DİĞER ÖNEMLİ İPUÇLARI

 • Konuşmanın gelişmemesi

 • Adı ile seslenildiğinde bakmama

 • Uygun zamanlarda göz kontağı kurmama

 • Oyuncak dışındaki eşyalarla ve aktivitelerle takıntılı uğraş,oyuncakla ilgilenmeme

 • Baş baş yapma gibi taklit ile öğrenilen sosyal davranışları göstermemeOtizm dışındaki bozukluklar:

 • Otizm dışındaki bozukluklar:

 • Asperger Sendromu

 • Çocukluk Disintegratif Bozukluk

 • Rett Sendromu

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk- Hiçbir Sınıflamaya GirmeyenASPERGER SENDROMU

 • İlk kez Asperger tarafından 1944 yılında tanımlanmıştır.

 • Otizm ile ortak özellikleri vardır:

 • - İletişim kurmada zorluk

 • - Sosyal etkileşimde zorluk

 • - Hayali ve yaratıcı oyunun olmaması

 • Otizmden farkı; dil gelişiminin normal düzeyde olmasıdır.ÇOCUKLUK DİSİNTEGRATİF BOZUKLUK

 • Aynı zamanda Heller hastalığı olarak da bilinir.

 • Otizmden daha az rastlanan bir bozukluktur.

 • Otizmden en önemli farkı; dil,sosyal etkileşim ve diğer alanlarda normal geçen en az 2-3 yıllık bir sürenin olmasıdır.ÇOCUKLUK DİSİNTEGRATİF BOZUKLUK (devam)

 • 10 yaşına gelmeden aşağıdaki alanlarda gerilemeler görülür:

 • - Dil gelişimi, sosyal etkileşim

 • - Sosyal beceri ve uyum becerileri

 • - Çiş ve kaka kontrolü

 • - Oyun

 • - Motor becerilerRETT SENDROMU

 • Kız çocuklarında görülür.

 • En az 5 ay normal gelişim. Ardından 5.-48. aylar arasında baş büyümesinde gerilik

 • Daha önce kazanılmış el becerilerinde bozulma

 • El oğuşturma, el yıkama gibi istemsiz hareketler

 • Sosyal etkileşim ve dil alanlarında ağır bozulmalar

 • Rett Sendromunun MECP 2 geninin sebep olduğu bulunmuştur.YGB-HİÇBİR SINIFLAMAYA GİRMEYEN (PDD-NOS)

 • PDD kategorisinde bulunan bozuklukları tanımlayan kriterlerden hiçbirine uymayan çocuklar

 • Sosyal etkileşim alanında belirgin gerilik gösterirler.

 • Dil gelişiminde (sözel ve sözel olmayan dil) gerilik gözlenir.

 • Bazı uzmanlar “atipik otizm” veya “yüksek fonksiyonlu otizm” sözcüklerini PDD-NOS ile eşanlamlı kullanırlar.OTİZMİN GÖRÜLME SIKLIĞI

 • Çocuklukta gözlenen bozukluklarda zeka geriliği ve serebral paralizi’den sonra 3. sırada yer alır.

 • Kanner (1944)  10/10.000

 • Wing & Gould (1979)  22/10.000,

 • (1996)  58/10.000

 • NAS  91/10.000

 • Son yıllarda yapılan çalışmalar:1/250KIZ / ERKEK ORANI

 • Erkek çocuklarında kız çocuklarından 3-4 kat daha fazla görülür.

 • Kız çocuklarında bozukluğun belirtilerinin daha ağır olduğunu bildiren araştırmalar vardır.

 • Diğer gelişimsel gerilikler (motor-mental retardasyon), öğrenme bozukluğu, hiperaktivite, konuşma gecikmesi ve konuşma ile ilgili sorunlar erkeklerde daha yaygındır.OTİZM İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN DİĞER DURUMLAR

 • Mental Retardasyon % 75

 • Epilepsi %25-50 (Özellikle complex-partial type)

 • Hiperaktivite

 • Öğrenme Bozukluğu (Çoğunda görülür)

 • Psikiyatrik bozukluklar

 • Davranış bozuklukları

 • Fragile X sendromuETİOLOJİ

 • Kesin neden bilinmemektedir.

 • Daha önceki inanışların tersine, otizmin ortaya çıkmasında psikolojik nedenlerin ya da anne-baba tutumlarının rol oynamadığı araştırmalarla kanıtlanmıştır.ETİOLOJİ

 • Genetik Nedenler:

 • Birden fazla genin etkisi

 • Kardeşlerde görülme riski%2-5

 • İkiz çalışmaları: MZ ikizler: %90’a kadar ulaşan sonuçlar.

 • Otizmin etiolojisinde genetik faktörlerin, şizofreni ve duygulanım bozuklukları ile karşılaştırıldığında daha etkin olduğu düşünülmektedir.ETİOLOJİ

 • Yapısal Nedenler:

 • Araştırma sonuçları: medial-temporal lobe,cerebral cortex bölgelerinde farklılıklar bazı çalışmalarda bulunmuş ancak sonuçlar tutarlı değil.

 • Anormal beyin gelişimi: 2002 yılında Jn of American Academy of Neurology ‘de yayınlanan bir makalede beyin gelişimini karşılaştırmak amacı ile MRI kullanılmış ve otizmi olan çocukların beyin gelişimlerinin kontrol grubundan farklı olduğu bildirilmiştir.

 • Beyin bağışıklık sisteminin aktivasyonu ile ilgili çalışmalar bildirilmiştir. Sonuçlar tutarlı değildir.ETİOLOJİ

 • Gebelik ve Doğum Komplikasyonları

 • Bulgular tutarlı değil.

 • Otistik çocuklarda genel olarak doğum komplikasyonları yüksek bulunmuştur.

 • Hangi tür komplikasyonların etkili olduğu henüz bilinmemektedir.NÖROKİMYASAL ÇALIŞMALAR

 • Otistik bireylerin kan değerlerindeki serotonin düzeyi %30 yüksek bulunmuştur.

 • Bazı akrabalarda benzer değerler gözlenmiştir.

 • Diğer nörotransmiter sistemlerinde herhangi bir farklılık yoktur.

 • Serotonin düzeyinin yüksek olması otizme spesifik bir bulgu değildir.AYIRICI TANI

 • MENTAL RETARDASYON

 • Gelişimde gerilik

 • Her alanda yetersizlikAYIRICI TANI

 • ŞİZOFRENİ

 • Başlangıç:ergenlik

 • Temel Belirtiler:

 • Halusinasyon, deluzyon

 • Mental retardasyon görülmez

 • Epilepsi görülmez

 • Episodik olabilir

 • Antipsikotik ilaçlar etkiliAYIRICI TANI

 • Diğer Bozukluklar

 • Semantik-pragmatik dil bozukluğu gibi dil bozuklukları

 • ADHD

 • Landau-Kleffner Sendromu : (Aqcuired Aphasia with Epilepsy) dil gelişiminde sorunlar yaşanır ve epileptik nöbetler görülür.

 • İşitme Engeli

 • Uyaran yoksunluğuna bağlı otistik belirtiler: “Kral TV” sendromu

 • Obsessif-kompulsif bozuklukPROGNOZ

 • Zeka düzeyi

 • Ek belirtilerin(epileptik nöbetler gibi) olmaması

 • Konuşma gelişimi

 • İlgi alanı ve takıntılarOTİZMİN TEDAVİSİ

 • Otizm yaşam boyu süren bir bozukluktur.

 • Kesin tedavisi henüz bulunmamıştır.

 • Ancak erken tanı konması ve erken tedaviye başlanması, bireyin olumlu yönde gelişmesini, topluma uyum sağlamasını kolaylaştırır.

 • OTİZMİN TEDAVİSİ: ERKEN VE YOĞUN EĞİTİMEĞİTİMDE TEMEL İLKELER

 • Ailenin de eğitime katılması

 • Bireyselleştirilmiş olması

 • Otistik çocuklara özgü bir program olması

 • Sistematik, planlı, yapılandırılmış bir eğitim olması

 • Yoğun ve sürekli olması

 • Çocuğun gelişim düzeyine uygun olması

 • Akranları ile bir arada olduğu bir sürecin olmasıEĞİTİMDE TEMEL İLKELER (devam)

 • Baştan belirlenen net hedeflerin olması

 • Sonuçların değerlendirilebilir olması

 • Belirli aralıklarla hedeflerin gözden geçirilmesi ve gereksinimlere göre uyarlanabilir olmasıNEDEN ANNE-BABA EĞİTİMİ?

 • Öğrenmenin gerçekleştiği en önemli ortam ev ortamıdır.

 • Çocuğun genelleme yapabilmesi açısından aile eğitimi önemlidir.

 • Çocuğu en yakından tanıyan, özelliklerini en iyi bilen ailedir.

 • Çocuğun gelişimini ve gereksinimlerini aile daha yakından takip eder.

 • Yoğun özel eğitim; pahalı, zor, zaman isteyen bir süreçtir.EĞİTİMİN AMACI

 • Öğrenmeye hazırlık becerilerini kazandırmak

 • Temel beceriler geliştirmelerine yardımcı olmak

 • Davranış problemlerini azaltmak

 • Konuşma gelişimine katkıda bulunmak

 • Günlük yaşama uyumu kolaylaştırmak

 • Bağımsız yaşam becerilerini geliştirmelerini desteklemek

 • Çocuk ve ailenin yaşam kalitesini arttırmakEĞİTİM SÜRECİ

 • İlk basamak; öğrenmeye hazırlık becerilerini kazandırmaktır (dinleme ve göz teması kurma, oturma, emirlere/komutlara uyma).

 • Daha sonra yeni temel becerilerin kazandırılması hedeflenir (oyun, iletişim, dil gelişimi, öz-bakım becerileri).

 • Son aşama olumsuz davranışı ortadan kaldırma aşamasıdır.ÖĞRENME DAVRANIŞI

 • OTİSTİK ÇOCUKLAR:

 • Yeni beceriler öğrenmeye dirençlidirler,

 • Kendilerinden ne istendiğini anlamazlar,

 • Taklit yolu ile öğrenemezler,

 • Ses tonu, beden dili, jest ve mimik yolu ile öğrenemezler,

 • Başkalarını memnun etmeye ilgisizdirler.TEDAVİDE TEMEL YAKLAŞIMLAR

 • Özel Eğitim

 • Konuşma terapisi

 • Uğraş terapisi

 • Duyu Bütünlemesi yaklaşımıTEMEL BECERİLER KAZANDIRMA: DAVRANIŞ DEĞİŞTİRME TEKNİKLERİ

 • Son yıllarda yapılan araştırmalara göre; otistik çocukların eğitiminde en etkili yöntem: davranış terapisi / davranış değiştirme teknikleri / davranışçı yaklaşımdır

 • Ivar Lovaas bu tekniğin otistik çocukların eğitiminde kullanılmasında öncülük etmiştir.DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM

 • Davranışçı yaklaşım; bir davranışın öğrenilmesinde geçerli olan ilkeleri, aynı davranışın değiştirilmesinde kullanır.

 • Olumlu davranışların artmasını hedefler.

 • Olumlu davranışın sıklığı, davranışı ödüllendirilerek arttırılır.

 • Pekiştireç çeşitleri ve pekiştirme tarifeleri, yardım teknikleri ve çeşitleri, beceri analizi, problem davranışlar için işlevsel davranış analizi gibi teknikler

 • sıkça kullanılır.ZAMAN

 • Uygun zaman seçimi: Hem eğitimi verecek kişinin hem de çocuğun yorgun olmadığı, rahat olduğu zamanlar seçilir.

 • Çocuğun çalışma sürecine uyum sağlamasını kolaylaştırmak amacı ile, çalışma süreleri önceden planlanır..

 • Çalışma süreleri gün içine yayılır. İlk başlarda günde 3-4 defa 2-5 dakikalık, daha sonra 4-5 defa 5-7 dakikalık sürelerde çalışma yapılır.

 • Çalışma süreleri çocuk ve ailenin gereksinimlerine ve koşullara göre değiştirilebilir.YER (ORTAM)

 • Çalışmalarını hep aynı yerde yapılması önerilir. Böylece çocuk eğitim sürelerine daha kolay uyum gösterebilir.

 • Çalışma mekanı dikkati dağıtacak objelerin olmadığı, sessiz bir yer olmalıdır. Materyallerin nasıl düzenlendiği önemlidir..

 • Çocuğun kontrolünün kolay olduğu bir yer olmalı, örn. Çocuğun sırtı duvara verilerek odanın köşesinde çalışmaTUTARLILIK

 • Bu konu; otizmi olan çocukların genelleme yapabilme becerilerinde sorun olması nedeni ile çok önemlidir.

 • Evdeki tüm bireylerin davranışları tutarlı olmalıdır.

 • Eğitimi veren kişi kendi içinde tutarlı olmalı.

 • Öğretilmek istenen beceri aynı biçimde öğretilmelidir.NEDEN : DAVRANIŞ : SONUÇ

 • Davranışı değiştirebilmek için o davranışın neden ortaya çıktığını bilmek gerekir.

 • Neden: Davranışın ortaya çıkmasından hemen önceki olay.

 • Davranış: Değiştirmeyi hedeflediğimiz davranış.

 • Sonuç: Davranışın hemen ardından gelen olay.HEDEF DAVRANIŞI BELİRLEME

 • Çocuğa hangi davranışı öğreteceğimize karar verirken şunlara dikkat etmeliyiz:

 • 1. Çocuğun gelişim düzeyi

 • 2. Çocuğun ihtiyaçları

 • 3. Bu davranışı öğrenebilmesi için bir başka beceriyi öğrenmesi gerekiyor mu? Örneğin, tuvalet eğitimi için önce oturma becerisini kazanmış olmalı.Çocuğumun BecerileriKONUŞMA TERAPİSİ

 • Özel Eğitim ile birlikte devam etmelidir.

 • Çocuğun dil gelişimi ve iletişim kurma düzeyi ne olursa olsun, konuşma terapisi mutlaka tedavi programında yer almalıdır.

 • Konuşma terapisinde aile ile birlikte çalışılır. Çocuğun dilin (sözel ve sözel olmayan dil) işlevini fark etmesi ;yani, ihtiyaçlarına ulaşmak için dili bir araç olarak kullanmasını sağlamak birinci adımdır.KONUŞMA TERAPİSİ SÜRECİ

 • Ne zaman başlamalı?

 • Özel eğitim ile kazandırılan komut alma, komutlara uyma ve dikkatini yoğunlaştırma becerisinin gelişiminden sonra konuşma terapisine başlanır.

 • Başlangıçta taklit becerisi üzerinde çalışılır. Burada amaç, çocuğun söyleneni anlaması değil, gördüğünü taklit edebilmesidir.KONUŞMA TERAPİSİ SÜRECİ

 • Ses çıkaran oyuncakları taklit etme

 • Objelerle taklit

 • Vücut hareketlerini taklit etme

 • Yüz mimkleri, ağız ve çene hareketlerini taklit etme

 • Ses taklitleri (sesli sesler, hayvan sesleri,

 • taşıt sesleri vb.)Duyu Bütünlemesi Nedir?

 • Duyu Bütünlemesi Nedir?

 • Çevreden gelen bilgiler bizlere duyular yoluyla gelir. Algılayabildiğimiz bazı uyaranlar; görüntü, ses, koku, tat, sıcaklık, basınç, acı, vücut pozisyonu, vücut parçalarımızın hareketleri ve alan içerisindeki hareketi içerir.

 • Dünyayı bizim için anlamlı bir yer kılan ve çevremize uygun tepkileri vermemizi sağlayan duyusal uyaranların organize edilmesine duyu bütünlemesi denir. • Dokunmaya, harekete, görüntü ve sese aşırı hassasiyet

 • Dokunmaya,harekete, görüntü ve sese duyarsızlık

 • Kolaylıkla dikkatin dağılması

 • Sosyal ve/veya duygusal sorunlar

 • Aktivite seviyesinin normalden düşük ya da yüksek olması

 • Fiziksel sakarlık veya belirgin dikkatsizlik

 • Kendi kendini kontrol edememe

 • Bir durumdan diğerine geçişte problem yaşama

 • Kendi kendini sakinleştirmede yetersizlik

 • Kendi hakkındaki farkındalığın az olması

 • Konuşma, dil ve motor becerilerinde gerilik

 • Akademik becerilerde gerilik • Otistik çocuklar

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar

 • Öğrenme güçlüğü olan çocuklar

 • İşitme ve dil problemleri olan çocuklar

 • Erken doğanlar

 • Nörolojik yaralanmalar • Duyu Bütünlemesi terapisi çocuk merkezli bir terapi modelidir.

 • Çocuğun duyusal algılarının daha iyi gelişmesini, hem kendi vücudu , hem de çevresi üzerinde daha çok kontrol sahibi olmasını amaçlar.

 • Çocuğun kendi yaratıcılığını ortaya koyabilmesi için terapinin çocuk tarafından yönlendirilmesine ve aktiviteleri seçmesine izin verilir.

 • Duyu bütünleme terapisinin asıl amacı belirlenmiş becerileri geliştirmek değil, merkezi sinir sisteminin fonksiyonlarının iyileştirilmesine yardımcı olmak amacı ile duyusal ve motor aktiviteleri sağlamaktır ( bu yolla dil, motor becerileri, dikkat ve davranış vs. gelişir)
Yüklə 109,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə