Yeni Kİtablarin siyahisiYüklə 315,51 Kb.

səhifə1/11
tarix01.07.2018
ölçüsü315,51 Kb.
növüDərs
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


 

 

 

2016 

 

Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanası

 

YENİ KİTABLARIN SİYAHISI 
1.

 

XIX-XX  əsr  Azərbaycan  ədəbiyyatı  :  dərs vəsaiti:  2  cilddə  / tərt.:  S.  A.  Əhmədova,  T.  Ə. 

Əhmədov ; ön sözün müəl. T. Ə. Əhmədov. II cild : Nəsr. - Bakı : Nurlar NPM, 2012. –712 s. 

 

2. 

XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı: 3 cilddə: dərs vəsaiti / ön sözün müəl. T. Ə. Əhmədov ; 

tərt.: S. A. Əhmədova, T. Ə. Əhmədov. III cild : Dramaturgiya / M. F. Axundzadə [et al.]. - 

Bakı : Nurlar NPM, 2014. - 752 s. 

 

3. 

Abdulla  Şaiq  (Abdulla  Axund  Mustafa  oğlu  Talıbzadə)  :  biblioqrafiya  /  Azərbaycan 

Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, F.Köçərli adına Rspublika Uşaq Kitabxanası 

; tərt.: N. Tahirova, L. Qafarova, T. Əzizova; red. G. C. Səfərəliyeva.- Bakı: F.Köçərli adına 

Respublika Uşaq Kitabxanası, 2016. – 448 s. - (Uşaq ədəbiyyatı xəzinəsindən). 

 

4.

 Abşeron: 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr / Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi. - Bakı : n. y., 2013.- 105 s. 

 

5.

 Ağayev, Rasim. Akademik Mirəli Qaşqay / R. Ağayev ; tərc. O. Məmmədov; elmi red. A. A. 

Əli-zadə. - Bakı: Elm, 2015. - 162 s. 

 

6.

 Ağcabədi: 2003-2013: hədəflər, inkişaf, nəticələr / Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf 

Nazirliyi.- Bakı : n. y., 2013.- 120 s. 

 

7.

 Ahmetli,  Salătın.  Analar  göç  ederken:  bayatılar  /  S.  Ahmetli;  ed.  M.  Kubat.  -  Eskişehir: 

ÖZKAĞITIÇILIK MATBAACILIK BASIM SAN. TIC. A.Ş., 2013. - 118 s. 

 

8.

 Ahmetli, Salatın. Mezartaşı = The story of gravestone / S. Ahmetli ; tərc. B. İsayeva ; red. 

Pericahan. - Bakı : B-Print, 2015. - 328 s.  

 

9.

 Akademik Aleksandr Qrossheym / tərt. E. Novruzov [et al.]; elmi red. A. A. Əlizadə ; red. 

V. Əlizadə. - Bakı : Elm, 2015. - 127 s.  

 

10.


 

Akademik İosif Yesman / tərt. F. İmranov; elmi red. A. A. Əli-zadə. - Bakı: Elm, 2015. - 95s. 

 

11. 

Ana dedim, qarşımda gözəl bir səhnə açıldı / Xaqani Şirvani [et al.]; tərc. M. Aslan[et al.] ; 

tərt.:  Ə.  Vəkil,  K.  M.  Tahirov,  T.  Həmid  ;  red.:  T.  Həmid,  E.  Əliyev  ;  Regionların  İnkişafı 

İctimai Birliyi. - Bakı : Şərq-Qərb, 2012. - 771 s. 

 

12. 

Atakişiyev, Ruslan Bahyəddin oğlu. Gənc sahibkarın yaddaş kitabçası / R. B. Atakişiyev, F. 

Əliyev  ;  layihənin rəh.  L.  Kərimova  ;  Azərbaycan  Respublikasının  Gənclər və  İdman 

Nazirliyi, "Təkan" Tələbə Gənclərin İctimai Birliyi. - Bakı : Elm və Təhsil, 2013. - 140 s. 

 

13. 

Atmaca,  Aylin.  Mədəni səviyyəni  necə  yüksəltməli?  /A.  Atmaca;  tərc.  G.  Uluç.-  Bakı  : 

Altun kitab, [n.i.y.]. - 128 s. - (Uğur Qazanmağın Yolları). 

 

14.


 

Atmaca, Aylin. Zamanı necə idarə etməli? / A. Atmaca ; Azərb. dilində iş. E.Əliyev.- Bakı: 

Altun kitab, 2015. - 128 s. 

 

15.


 

Atsız,  Hüseyn  Nihal.Ruh  adam:  roman  /  H.N.  Atsız;  tərc.  A.  İmranova;  red.  O.B.Hacı-

musalı. - Bakı: Hədəf Nəşrləri, 2013. - 304 s. 

  
16.

 

Azərbaycan  xalçası  ensiklopediyası  :  2  cilddə  /  Azərbaycan  Respublikası  Mədəniyyət 

vəTurizm Nazirliyi, Azərb. Xalça Muzeyi, UNESCO, İntangible Cultural Heritage ; müəl., 

tərt. R. Tağıyeva, fotoqraf A. Süleymanov.C.2- Bak; : [n.y.], 2015. - 472 s. 

 

17.


 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 90 : 1918-1920 : biblioqrafiya / Azərbaycan Respub-likası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxa-nası ; tərt. Ş. 

Nağıyeva ; red. G. Səfərəliyeva. - Bakı : M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası

2008. - 266 s. 

 

18.


 

Azərbaycan Kitabxana Ensiklopediyası / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi,  Azərbaycan  Milli  Kitabxanası  ;  layihənən rəh.  Ə.  M.  Qarayev;  baş  red.  K.  M. 

Tahirov; elmi red. A. A. Xələfov; red. X. İsmayılov [et al.]. - Bakı: Zərdabi-Nəşr MMC, 2015.- 

632 s. 


 

19.


 

Azərbaycan  Milli  Ensiklopediyası  :  25  cilddə  /  A.  N.  Abbasov  [və  b.]  ;  red.  heyəti  İ.  H. 

Əliyev  [və  b.]  V  cild  :  Brüssel  -  Çimli-podzol  torpaqlar.  -  Bakı  :  Azərbaycan  Milli 

Ensiklopediyası NPB, 2014. - 592 s.  

 

20. 

Azərbaycan Milli Kitabxanası - 90 : biblioqrafiya / Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və 

Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; tərt.: M. Ə. Vəliyeva, L. Şirinova ; red. G. C. 

Səfərəliyeva. - Bakı : Zərdabi LTD MMC NPM, 2013. - 304 s. 

 

21. 

Azərbaycan  Milli  Kitabxanası  -  90  :  məqalələr məcmuəsi  /  Azərbaycan  Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Milli Kitabxanası ; baş red., bur. məsul K. M. 

Tahirov ; red. A. Abdullayeva. - Bakı : Zərdabi LTD MMC NPM, 2013. - 152 s. 

 

22. 

Azərbaycan  Milli  Kitabxanası  =  Azerbaijan  National  Library  =  Азербайджанская  Наци-

ональная  Библиотека  /  Azərbaycan  Respublikası  Mədəniyyət və  Turizm  Nazirliyi,  Azər-

baycan  Milli  Kitabxanası  ;  layihənin rəh.  Ə.  M.  Qarayev  ;  tərt.:  K.  M.  Tahirov,  G.  C. 

Səfərəliyeva. - Bakı : Təhsil, 2013. - 176 s. 

 

23.


 

Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı : 20 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; 

baş red. N. R. Hacızadə ; red. heyəti Ə. M. Həsənov [et al.]. VI cild : X, İ hərfləri. - Bakı : 

Qızıl Şərq, 2006. – 696 s. 

 

24. 

Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı: 20 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; 

baş red. N. R. Hacızadə; red. heyəti Ə. M. Həsənov [et al.]. VII cild : K, Q hərfləri. - Bakı: 

Qızıl Şərq, 2007. - 614 s.  

 

25. 

Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı: 20 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; 

baş red. N. R. Hacızadə; red. heyətiƏ. M. Həsənov [et al.]. VIII cild: Q, L hərfləri. - Bakı: 

Nurlan NPM, 2008. – 252 s. 

 

26. 

Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı: 20 cilddə / Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası; 

baş red. N. R. Hacızadə; red. heyəti Ə. M. Həsənov [et al.]. IX cild:  

M hərfi. - Bakı: Aypara-3, 2009. – 647 s. 

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə