Yrd. Doç. Dr. Yalçın sarikaya özgeçMİŞ Adı SoyadıYüklə 47,84 Kb.
tarix01.07.2018
ölçüsü47,84 Kb.

Yrd. Doç. Dr. Yalçın SARIKAYA
ÖZGEÇMİŞ  

1.      Adı Soyadı : Yalçın SARIKAYA

2.      Doğum Tarihi : 15.08.1978

3.      Unvanı : Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Uluslararası İlişkiler

Gazi Üniversitesi

1995-1999

Y. Lisans

Uluslararası İlişkiler

Gazi Üniversitesi

1999-2001

Doktora

Uluslararası İlişkiler

Gazi Üniversitesi

2001-2007


5.      Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2008 - Giresun Üniversitesi

Araştırma Görevlisi : 2000-2008 - Gazi Üniversitesi

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

6.2.  Doktora Tezleri

7.     Yayınlar

7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

7.2.1 Turuncuya Veda: Ukrayna’nın Kritik Seçimi, KARAM Karadeniz Araştırmaları, Bahar 2010, Sayı 25, s. 1-10

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3.1. The Wider Black Sea Basin: An Option for Turkey to be a Regional Power?, ISA (International Studies Association-Uluslararası Çalışmalar Derneği) Annual Convention 2010, 17-21 Şubat 2010 New Orleans, Lousiana, ABD.

7.3.2. Enerji Nakil Hatları Güvenliği: Riskler ve Tehditler, II. Karadeniz Uluslararası Sempozyumu: Karadeniz Komşuluğu, 16-17 Nisan 2009, Giresun.

7.3.3. Tarihten Günümüze İran-Rusya İlişkileri: Çatışma ve İşbirliği, I. Türk-Rus Ortak Karadeniz Sempozyumu, Giresun, 27-28 Mart 2008.

7.3.4. Nükleer Tartışmanın İran Milliyetçiliğine Etkisi, “Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi”, ICANAS 38, 10-15 Eylül 2007, Ankara – Türkiye (Bildiri Kitabı basım aşamasındadır.)

7.3.5. Geleneksel Ermeni Terör Politikası: Terörizmi Millileştirmek ve Hocalı Katliamı, Hocalı Soykırımı Uluslararası Konferansı, Lahey, Hollanda, 25 Şubat 2007

7.3.6. ABD’nin Irak Müdahalesi Sonrasında Türkiye-İran İlişkilerinin Güvenlik Boyutu, 3. Uluslararası Ortadoğu Semineri, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 2-4 Kasım 2006

7.3.7. İran'da Azerbaycanlı / Türk Kimliğinin Gelişimi, Kimlik ve Kültür Sempozyumu, İstanbul, 13-17 Haziran 2005 (Bildiri Kitabı basılmamıştır.)

7.3.8. İran Akdeniz'e Ne Kadar Yakın? İran'ın Akdeniz Perspektifinde Etnik-Dinsel Boyut, Kuzey Doğu Akdeniz Uluslararası Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 12-13 Mayıs 2005. (Bildiri Kitabı basılmamıştır.)

7.4.  Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

7.4.1. Kitap ( 3 Adet Yayın)

7.4.1.1. Tarihi ve Jeopolitik Boyutlarıyla İran’da Milliyetçilik, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2008.

7.4.1.2. Kaosa Doğru İran: Güncel İran İncelemeleri, (Prof. Dr. Osman Metin Öztürk ile birlikte) Derleme, Fark Yayınları, Ankara, 2006

7.4.1.3. Uluslararası Mücadelenin Yeni Odağı: Karadeniz (Prof. Dr. Osman Metin Öztürk ile birlikte), Platin Yayınevi, Ankara, 2005

7.4.2. Derleme Kitapta Bölüm (1 Adet Yayın)

7.4.2.1. 11 Eylül Saldırısı ve Uluslararası Politika Bağlamında Terörün Geleceği Üzerine, 11 Eylül Bir Örtülü Operasyon Mu? Prof. Dr. Osman Metin Öztürk (Der.) Biltek Yayınları, Ankara, 2002

7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

      1. 1974-1980 Dönemi Türkiye-ABD İlişkileri, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Genelkurmay ATASE ve Denetleme Başkanlığı Yayınları, Sayı 7, s.111-129, Yıl:4, Şubat 2006.

      2. Mahkeme Kararlarında Kıta Sahanlığına Hak Sahibi Olmanın Esasları, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl 120, Sayı 367, 2000

7.6.  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

7.6.1. Ermeni Terörizm Faaliyetlerinin Yakın Bir Örneği: Hocalı, “17. yılında Her Yönüyle Hocalı Katliamı” Paneli, 25 Şubat 2009, Giresun.

7.6.2. Afganistan'da Yeniden Yapılanmanın Etnik-Dinî Yapı Bakımından Analizi, 10. Askerî Tarih Sempozyumu, İstanbul, 20-22 Nisan 2005

7.6.3. İran’ın Kafkaslar Politikası, 28 Mayıs Hürriyet ve İstiklal Bayramı Paneli, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hüsnü Türker Salonu, Milli Müdafaa Cad., Ankara, 28 Mayıs 2001

7.7.  Diğer yayınlar

7.7.1. Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

7.7.1.1. Kapılar Kimin İçin Açılıyor? 2023 (Aylık Dergi), 15 Ekim 2009, S.102. ss. 12-17.

7.7.1.2. 2009 İran Seçim Krizi: İç ve Bölgesel Analiz, 2023 (Aylık Dergi), Temmuz 2009, ss. 16-20.

7.7.1.3. 11 Eylül Sonrasında Türkiye ve Türk Dünyası, JEOPOLSAR-internet dergisi, C. 3, S. 7, Eylül 2006

7.7.1.4. ABD Savunma Politikasının El Kitabı: Amerika’nın Savunmasının Yeniden İnşası, 2023 (Aylık Dergi), Ağustos 2003

7.7.1.5. Azerbaycan Siyasi Tarihinde 20 Ocak 1990 Katliamı, Azerbaycan Türk Kültür Dergisi, Kasım-Aralık-Ocak-2007

7.7.1.6. Bush Doktrini: Caydırmak Yetmez Müdahale Şart, 2023 (Aylık Dergi), Kasım 2002

7.7.1.7. Gündem İran: Azerbaycan’da ABD’ye Güvenmenin Riskleri, 2023 (Aylık Dergi), Temmuz 2003.

7.7.1.8. Hatemi Döneminde İran'ın Dış Politikası: Geleneksel Dış Politika İçin Atılım İmkanı Mı?, 2023 (Aylık Dergi), Haziran 2002

7.7.1.9. İran Nereye?, “Kaosa Doğru İran: Güncel İran İncelemeleri, Prof. Dr. Osman Metin Öztürk ile birlikte Derleme, Fark Yayınları, Ankara” içinde, s.43-68, 2006

7.7.1.10. İran'ın Nükleer Macerası: Büyük Oynamanın Başlangıcı ya da Büyük Darbe Vurmanın Bahanesi, Jeopolsar(web dergisi), Sayı 3, www.jeopolsar.com, Mayıs 2005

7.7.1.11. Rusya Federasyonu’nun Gürcistan Politikası, Jeopolsar-internet dergisi, Sayı 1, (www.jeopolsar.com), Eylül 2004.

7.7.2. Çeviriler

7.7.2.1. Azerbaycan 2015, Nesib Nesibli, 2023 (Aylık Dergi), Temmuz 2003

7.7.2.2. Azerbaycan’ın Birinci ve İkinci Cumhuriyetleri: Milli Bilinç Meselesi, Azerbaycan Türk Kültür Dergisi, Yıl 49, Sayı 334, Temmuz-Ağustos 2000

7.7.2.3. Batıya Doğru Riskli Bir Dönüş mü? Putin’in 11 Eylül Metinleri ve Sıradan Ruslar, Jeopolsar-internet dergisi, Sayı 2, Ocak 2004

7.7.2.4. İnsanlık Güvenliğine Yönelik Bir Tehdit Olarak Mezhepçilik: Pakistan Örneği, Mehtap Ali Şah, “Sectarianism: A Threat to Human Security: a Case Study of Pakistan” The Round Table, C.94, S.382, ss.613-628, Ekim 2005, JEOPOLSAR-internet dergisi, C. 2, S. 6, Mayıs 2006

7.7.2.5. İran'da Azerbaycanlı Ortak Kimliğinin Oluşumu, Azerbaycan Türk Kültür Dergisi,Yıl 50, Sayı 339, Mayıs-Haziran 2001

7.7.2.6. Terörizmi Açıklamak: Kolektif Hareket Teorisi, Anthony Oberschall, “Explaining Terrorism: The Contribution of Collective Action Theory”, Sociological Theory, Sayı 22, 1 Mart 2004, JEOPOLSAR-internet dergisi, C. 2, S. 5, Ocak 2006

7.7.3. Röportajlar (2 Adet Yayın)

7.7.3.1. Fars Şövenizminin Gelişimi ve İran’da Türklük, Ali Rıza Sarrafi ile mülakat: Tahran 2005, “Kaosa Doğru İran: Güncel İran İncelemeleri, Prof. Dr. Osman Metin Öztürk ile birlikte Derleme, Fark Yayınları, Ankara ” içinde yayımlanmıştır., 2006

7.7.3.2. Faslı Tarihçi Abdurrahim Ouardighi ile Fas ve Fas Tarihi Üzerine, Jeopolsar-İnternet Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, Eylül 2005

7.7.4. Seminerler

7.7.4.1. Türkiye ve Türk Dünyası: Güncel Politik Değerlendirme, 21. Yüzyılda Türkiye ve Türk Dünyası Politikası Paneli, Türk Eğitim-Sen Giresun Şubesi, 2 Mayıs 2009, Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu, Giresun.

7.7.4.2. 6 Kasım 2005 Parlamento Seçimleri Sonrasında Azerbaycan, POLSAR-Gazi Üniversitesi İİBF, 24 Kasım 2005

7.7.4.3. Gürcistan’da Kadife Devrim / Bölgesel Analiz, G.Ü. İ.İ.B.F. Seminer Salonu, Ankara, 3 Mart 2004

7.7.4.4. İran Nereye: Fotoğraflarla Tahran Gezi Notları, POLSAR, Gazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü, Seminer Salonu, 14 Şubat 2006, 13:30

8.    Projeler

8.1. Bölgesel Çatışmaların Siyasal Ekonomik ve Sosyal Etkileri: Gürcistan Örneği – Giresun Üniversitesi BAP (Bilimsel Araştırma Projesi), Yürütücü: Yard. Doç. Dr. Pınar YÜRÜR

9.    İdari Görevler

- Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı (Ocak 2009-…)

- Karadeniz Stratejik Araştırma ve Uygulamalar Merkezi

(KARASAM) Müdürlüğü (Ekim 2008-…)- Giresun Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü (Ağustos 2009-Şubat 2009)

10.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

11.  Ödüller

12.  Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2008-2009

Güz

İktisat Tarihi

3

0

4

İlkbahar

İktisadi Düşünceler Tarihi

4

0

70

Siyasi Tarih

3

0

70

2009-2010

Güz

Kamu Maliyesine Giriş

3

0

50

Kamu Maliyesi

3

0

80
Uluslararası İlişkiler

3

0

70

İlkbahar

 

 

 

 

 

 

 

 Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə