„ bizonyos Drasche-Lázár Alfréd, valamint Benárd Ágoston nevezetű urak valami jóvátehetetlent követtek el hazánk ellen.”Yüklə 445 b.
tarix14.02.2018
ölçüsü445 b.
#26888

„…. bizonyos Drasche-Lázár Alfréd, valamint Benárd Ágoston nevezetű urak valami jóvátehetetlent követtek el hazánk ellen.”

 • „…. bizonyos Drasche-Lázár Alfréd, valamint Benárd Ágoston nevezetű urak valami jóvátehetetlent követtek el hazánk ellen.”

 • „…jellemző, hogy mindig mindenre akad jelentkező. E kettőt még ki sem közösítették, mindketten tagjai maradhattak az úri kaszinóknak…”

 • „…nem a hivatalos kormány, nem a miniszterelnök, csupán egy rendkívüli követ és egy népjóléti miniszter – akiknek az égvilágon semmi közük sincs a külpolitikához, béketárgyaláshoz, határmódosításhoz” írták alá. „Nem voltak kompetensek.”

„Magyarnak rettenetesebb feladat nem jutott még, mint amit Drasche-Lázár Alfréd követ és Benárd Ágoston népjóléti miniszter kaptak osztályrészül. A magyar királyi kormány felhatalmazása alapján nekik kellett aláírniuk a trianoni békeszerződést.”

 • „Magyarnak rettenetesebb feladat nem jutott még, mint amit Drasche-Lázár Alfréd követ és Benárd Ágoston népjóléti miniszter kaptak osztályrészül. A magyar királyi kormány felhatalmazása alapján nekik kellett aláírniuk a trianoni békeszerződést.”

 • „A két aláíró, Benárd Ágoston és Drasche-Lázár Alfréd, akiket az aláírásra kineveztek, derék emberek, de mondhatni, áldozatok voltak. Az előbbi munkaügyi és népjóléti miniszter volt… Másikuk a Külügyminisztérium adminisztratív vezetője, mai fogalommal élve államtitkára volt, aki egyébként sikeres regényíróként tevékenykedett. Ezzel ők, bár nevüket amúgy senki sem jegyezte volna meg, beírták magukat a magyar történelembe.”

Dr. Benárd Ágost Drasche-Lázár Alfréd

 • Dr. Benárd Ágost Drasche-Lázár Alfréd

    • (1880-1968) (1875-1949)


Drasche-Lázár neve először az 1920. május 27-i minisztertanácson

 • Drasche-Lázár neve először az 1920. május 27-i minisztertanácson

 • hangzott el a miniszterelnök részéről.

 • Másnap Teleki Pál is őt javasolta.

 • Benárd Ágost neve többször felmerült, de ő az aláírást egészen

 • 1920. május 31-ig elutasította.1920. május 7. előterjesztő: Teleki Pál. A kérdés az aláírás, vagy annak megtagadása;

 • 1920. május 7. előterjesztő: Teleki Pál. A kérdés az aláírás, vagy annak megtagadása;

 • 1920. május 13. előterjesztő: Teleki Pál.

 • „Apponyi a legnagyobb alázatra is képes!” (Teleki helyteleníti)

 • 1920. május 17. előterjesztő: Teleki Pál.

 • A legfontosabb kérdés eldőlt: a békeszerződést alá kell írni.

 • Mi a vita tárgya? Apponyi aláírná e a békeszerződést?

 • A határozat tartalma.1920. május 20. Teleki lemondásának ügye

 • 1920. május 20. Teleki lemondásának ügye

 • 1920. május 25. Előterjesztő a miniszterelnök

 • Téma: a május 26-i nemzetgyűlési ülésnap napirendje.

 • Teleki és Apponyi is fel fog szólalni az aláírás mellett.

 • Teleki bejelentése: az aláírás június 4-én lesz.

 • Ki legyen az aláíró?

 • 1920. május 27.

 • Ki legyen az aláíró? Hányan utazzanak Párizsba?

 • Benárd nevét először sokorópátkai Szabó István veti fel.

 • Drasche-Lázár Alfréd nevét először a miniszterelnök veti fel.Benárd álláspontja – semmi esetre sem írja alá!

 • Benárd álláspontja – semmi esetre sem írja alá!

 • Soós Károly vezérőrnagy, honvédelmi miniszter hajlandó Telekit elkísérni az aláírásra.

 • Határozat (8:4) egy miniszter legyen az aláíró, a külügyminiszter.

 • 1920. május 28. Egyetlen napirend, az aláírás

 • Vissza kell vonni az előző napi határozatot. Okok!

 • Ki legyen az aláíró?

 • A vita a kormány lemondásának veszélyével fenyeget!

 • Benárd javaslata: Soós előző nap vállalta, legyen ő!

 • Teleki újfent Drasche-Lázár Alfrédot javasolja.Simonyi összegzi a vitát: Soós, Pekár, Drasche-Lázár legyenek az aláírók.

 • Simonyi összegzi a vitát: Soós, Pekár, Drasche-Lázár legyenek az aláírók.

 • Egyeztetés személyesen a kormányzóval és telefonon a honvédelmi miniszterrel.

 • Mindketten elfogadták a javaslatot!

 • Mi történhetett a május 28-i minisztertanácsot követően?

 • Hogyan történt meg a Soós Benárd csere?

 • A lehetséges válaszok és magyarázatok……

A magyar küldöttség megérkezése Párizsba

 • A magyar küldöttség megérkezése Párizsba

 • (1920. jún. 3. 8.50)

 • Dr. Benárd Ágost, Drasche-Lázár Alfréd, Praznovszky Iván rend. követ és megh. miniszter, Wettstein János követségi tanácsos, Bobrik Arno követségi titkár, gróf Csáky István követségi attasé

 • (Szállás: Versailles, Hotel du Réservoir) Folyamatos ellenőrzés!

 • Érkezés a trianoni kastélyba: du. 4 óra 15 perc.

 • Helyszín: 52 méter hosszú és hét méter széles folyosó, az un. Galérie des Cotelle, a Cotelle-terem.

 • Középen nagy patkó alakú asztal, körülötte a résztvevő nemzetek képviselői. Elnök: Millerand.

Millerand rövid bevezetőjével kezdődött.

 • Millerand rövid bevezetőjével kezdődött.

 • Felszólította a magyar küldötteket az aláírásra.

 • Először Benárd Ágost lépett az asztalhoz – a rozsdás, puhafa szárú toll mítosza.

 • Drasche-Lázár Alfréd ülve írta alá.

 • Majd az öt főhatalom delegátusai következtek, azután a többiek a francia ÁBC sorrendjében.

 • Millerand röviden bezárta az ülést.

 • Az egész nem tartott tovább 15 percnél.A lehetséges „nulladik” megoldás. Apponyi Albertnek, a magyar békedelegáció elnökének javaslata

  • A lehetséges „nulladik” megoldás. Apponyi Albertnek, a magyar békedelegáció elnökének javaslata
a Csehszlovákiához került 3 517 568 fő 30,3 %-a,

 • a Csehszlovákiához került 3 517 568 fő 30,3 %-a,

 • a Romániához került 5 257 467 fő 31,6 %-a,

 • az SHS Királysághoz került 1 509 295 fő 30,3 %-a,

 • az Ausztriához került 291 618 fő 8,9 %-a,

 • az Olaszországhoz került 49 806 fő 13,0 %-a,

 • a Lengyelországhoz került 23 662 fő 1,0 %-a

 • vallotta magát magyar anyanyelvűnek.

 • Vagyis abból a 10 649 416 főből, akik Trianon következtében idegen uralom alá kerültek, 3 216 124 fő vallotta magát 1910-ben magyarnak.A lehetséges alternatívák:

 • A lehetséges alternatívák:

 • 1. 1717. bánsági telepítés (Lotharingia, Vallónia)

 • 2. Elzász, Dijon, Lyon

 • 3. Jean-Louis Benard francia alhadnagy, mint lehetséges ős. [104. gyalogezred (1. B. de la Charente)]

 • Charente département (Dél- Nyugat-Franciaország)

 • [Internálásának (1793-1797) helyszínei: Nagyvárad, Kiscell, Újépület, Gyulafehérvár] • A Drasche família flamand eredetű.

 • 1650 körül érkeznek Csehországba, ahol kendő- és vászonmanufaktúrát működtettek.

 • Kereskedők, üzletemberek, gyárosok.

 • Érdekeltségeik vannak Morvaországban is.

 • Drasche Henrik 1811-ben Brünnben születik. Nagybátyja (Miesbach Alajos) révén kerül Bécsbe, majd Dorogra. Az Esztergom körüli szénbányák megnyitása.

 • 1857-ben ő lesz a hatalmas Miesbach vagyon örököse.

 • A Lázár család erdélyi eredetű família.Benárd Lajos (1827- 1885k.)

 • Benárd Lajos (1827- 1885k.)

 • báró Testa Auguszta (1822- ?)

 • Benárd Ágost Adolf

 • (1853-?)

 • pákai Kölber Ilona

 • (1850-?)

 • Ágost (1880. január 3. Bp.)

 • Aladár (1881)

 • Géza (1883)

1877. július 22. Schönbrunn

 • 1877. július 22. Schönbrunn

 • „szilvágyi” előnévvel1898. érettségi a budapesti piarista gimnáziumban

 • 1898. érettségi a budapesti piarista gimnáziumban

 • 1905. orvosi diploma a budapesti Pázmány Péter TudományegyetemKözépiskolai tanulmányok:

 • Középiskolai tanulmányok:

 • Bécs, Theresianum

 • 1894-től huszártiszti pálya:

 • Tart. hadnagy a II. Vilmos nevét viselő cs. és kir. 7. huszárezredben.Benárd 1914-ben vonul be és

 • Benárd 1914-ben vonul be és

 • századosként 50 havi

 • frontszolgálatot teljesít,

 • mint ezred törzsorvos.1914. október 10. – Urzejowice (Galícia) önkéntes felderítés. 17 fős huszár harccsoportjával behatolt az oroszok által megszállt faluba. 300 ellenséges katonát ejtett foglyul.

 • 1914. október 10. – Urzejowice (Galícia) önkéntes felderítés. 17 fős huszár harccsoportjával behatolt az oroszok által megszállt faluba. 300 ellenséges katonát ejtett foglyul.

 • 1914. november 5. – a második galíciai visszavonulás során az aláaknázott przeworski vasúti hídon ( a Mleczka folyó vasúti hídjáról van szó) átlovagolva elkerülte a hadifogságba kerülést.

 • 1914. december 8. – a Krakkó környéki Bodsanov községnél a legnagyobb ellenséges tűzben, saját életének kockáztatásával mentette meg a súlyosan sebesült Tóthvárady- Asbóth Ödönt, a szabadkai 4. ho. huszárezred századosát azzal, hogy elvérzését megakadályozta.

 • 1915. február-március – Benárd a Zebrak nyeregben (Kárpátokbeli lopkówi-hágónál) működő ezred segélyhely parancsnokaként a 20. nagykanizsai és a 32. dési ho. gye-dek számos katonáját mentette meg.Hivatali karrierjének csúcsa:

 • Hivatali karrierjének csúcsa:

 • A Miniszterelnökség I. Elnöki

 • osztályát vezette.

 • 1915 és 1917 között a miniszterelnöki sajtóosztályt is irányította.

 • A Hadi Felügyelő Bizottságban képviselte a Miniszterelnökséget.

 • Annak Sajtóalbizottságát is ő vezette.

Benárd az 1918-as változásokat kezdettől elutasította.

 • Benárd az 1918-as változásokat kezdettől elutasította.

 • Bekapcsolódás a keresztényszocialista mozgalomba.

 • Erős szociális érzékenység!A Károlyi-kormány külügyminisztériumában az igazgatási főosztály megszervezésével és irányításával bízta meg

 • A Károlyi-kormány külügyminisztériumában az igazgatási főosztály megszervezésével és irányításával bízta meg

 • a tárca adminisztratív vezetését ellátó Harrer Ferenc.

 • Harrer Ferenc (1874-1969)

 • 1919. március 21. Drasche-Lázár távozott a Külügyminisztériumból és belső emigrációba vonult.

 • A Kommün hónapjait Balatonfüreden vészelte át.Benárd Ágost

 • Benárd Ágost

 • A Bp.-i Ker.-i Munkásbiztosító Pénztár igazgatója lett.

 • 1919. nov. politikai és adminisztratív államtitkár

 • 1920. január 25-26.

 • nemzetgyűlési képviselő

 • (a KNEP programjával, de a Keresztényszocialista Párt jelöltjeként)

 • 1920. március 15.

 • Népjóléti és munkaügyi miniszter

Benárd Ágost

 • Benárd Ágost

 • Az aktív politizálás folytatása.

 • 1921. április 14-ig miniszter

 • 1926-ig nemzetgyűlési képviselő és 1925-ig a budapesti törvényhatósági bizottság tagja.

 • 1926-tól az orvosi praxis folytatása OTI főorvosként

Valójában soha sem szakadt el

 • Valójában soha sem szakadt el

 • a politikától, s 1926 után is

 • aktív közéleti szereplő maradt.

 • Készült a visszatérésre.

 • Ez 1935-ben sikerült is.

 • NEP programmal lett

 • Veszprém országgyűlési

 • képviselője.

 • (A Benárd-Griger affér)Benárd Ágost kezdeményezése

 • Benárd Ágost kezdeményezése

 • Dr. Kluge Andrásnál1939. január 28.

 • 1939. január 28.Lakását, állandóan figyelték, látogatóit igazoltatták.

 • Lakását, állandóan figyelték, látogatóit igazoltatták.

 • Élete nem volt biztonságban.

 • Célja:

 • Kivonni magát a magyar joghatóság alól.

 • 1944. nov. Bécs

 • Orvosként, őrnagyi rendfokozattal 64 évesen, belép az SS kötelékébeDr. Benárd Ágostot az amerikai hatóságok mint háborús bűnöst

 • Dr. Benárd Ágostot az amerikai hatóságok mint háborús bűnöst

 • kiadják Magyarországnak. (1945. szept. 29.)

 • 1945. nov. 9-től volt előzetes letartóztatásban

 • 1945. dec. 10. a Budapesti Népügyészség vádiratot nyújt be ellene

 • 1946. március 7. Első ítélet (Budapesti Népbíróság)

 • 10 év fegyház, vagyonelkobzás, állásvesztés, 10 évre politikai jogainak felfüggesztése

 • 1946. május 4. Második ítélet (NOT)

 • 6 év börtön, a többi büntetés fenntartása

 • 1948. április 24. Harmadik ítélet (Budapesti Népbíróság)

 • (újrafelvétel) 4 év hat hónap börtön, a többi büntetés marad

 • 1948. október 7. Negyedik ítélet (NOT)

 • Az újrafelvételi ítélet megsemmisítése. Az alapperben hozott ítélet fenntartása.Dr. Benárd Ágost

 • Dr. Benárd Ágost

 • 1949. január 26-án 6 hónapra büntetés félbeszakítást kapott.

 • Annak leteltét követően azonban nem tért vissza a váci büntetőintézetbe.

 • Ezért ellene 1950. május 19-én nyomozó levelet bocsátottak ki.

 • Élete végéig, 1968. június 26-ig élt illegalitásban Balatonkenesén.

 • Csak közeli hozzátartozói, leginkább Miklós fia és családja látogatta. Ezt is a legnagyobb titokban.

 • A család gyermek tagjai mit sem tudtak minderről. • (Gábor János álnéven)Tenyeredre vettél (?)

 • Tenyeredre vettél (?)

 • Tenyeredre vettél én édes Istenem,

 • Ne ejts ki belőle, többet nem vétkezem.

 • Erősítsd meg szívem, világítsd meg elmém,

 • A Te utaidat sose hagyjam el én.

 • Jámbor, alázatos és hű fiad leszek,

 • Hálával telt szívvel imádlak, szeretlek.

 • Balatonkenese, emigráció, é.n.

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə