016-cı il 18 mart tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmişdir nömrəli əlavə Zəhərli maddələrinYüklə 16,93 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix18.05.2018
ölçüsü16,93 Kb.
#44910


Azərbaycan Respublikasının  

2016-cı il 18 mart tarixli  

Qanunu ilə təsdiq edilmişdir

 

 

2 nömrəli əlavə  

Zəhərli maddələrin 

SİYAHISI 

 

Sıra 

№-si 

Maddələrin adı 1. 


N-asetilantranil turşusu  

2-asetaminobenzoy turşusu 

2. 

Akonitin (1α,3α,6α,14α,16β)-8-(asetiloksi)-20-etil-3,13,15-trihidroksi-1,6,16-trimetoksi-4-(metoksimetil) akonitan-14-ila benzoat) və akonit otunun 

alkaloidləri (mezakonitin, lappakonitin, akonifin, akomonin, karakolin, 

talatizamin, metillikakonitin,

 

iezakonitin, hipakonitin) 3. 

Aldrin 


1,2,3,4,10,10-heksaxlor-1,4,4a,5,8,8a-heksahidro-1,4-endo, ekzo-5,8-

dimetanonaftalin 

4. 

Antranil turşusu və onun törəmələri  o-aminobenzoy turşusu 

5. 


Arsenit anhidridi və onun törəmələri, müxtəlif dozalarda olan dərman 

formaları daxil olmaqla 

6. 

Arsenat anhidridi və onun törəmələri, müxtəlif dozalarda olan dərman formaları daxil olmaqla 

7. 


Aseklidin 

3-hinuklidinilasetat 

8. 

Ağ (sarı) fosfor 9. 

Brusin, Qarğabükən otunun alkaloidi 

10.  Dildrin 

1,2,3,4,10,10-heksaxlor-6,7-epoksi-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahidro-endo-1,4-

,ekzo-5,8- dimetanonaftalin 

11.  Erqometrin   

12.  Erqometrin-maleat   

13.  Etil spirti sintetik və ya spirtli içkilərin hazırlanması üçün yararsız, qeyri-qida 

xammalından hazırlanmış (hidrolizlə, sulfitlə, həmçinin etol) 

14.  Etilmerkurxlorid(etilcivə-xlorid) 

15.  Erqotamin 

16.  Erqotamin-tartrat 

17.  Etilen oksidi (oksiran, 1,2-epoksietan) 

18.  Fenilsirkə turşusu 
 

19.  Hiossiamin əsası 20.  Hiossiamin-kamforat   

(L-tropiltropat (kamforat) 

21.  Hiossiamin-sulfat 

(L-tropiltropat (sulfat) 

22.  Hinuklidil-3-benzilat 

23.  Qliftor Qarışıq 

1,3-diftorpropanol-2 (1) 70-75% (1) 

1-ftor-3-xlorpropanol-2(2) 10-20 (2) 

24.  Qarğabükən otunun ekstraktı (Strycynos Nux-vomika extract) 

25.  İlan zəhəri 

26.  İ-M mayesi 

(50% etilsellüloza, 50% metanol) 

27.  Karbaxolin 

N-(β-karbamoiloksietil)-trimetilammonium xlorid 

28.  Merkaptofos 

29.  3,4-Metilendioksifenil-2-propanon 

30.  Metallik civə və onun duzları 

(texniki sənədi olan ölçən, işıqlandırıcı və digər cihazların tərkibində olduqda 

və həmçinin belə cihazların idxalı və ixracını nəzərə almamaqla) 

31.  Metil spirti (Metanol) 

32.  Natrium-xlorid, uranil-nitrat və 4-xlorbenzaldehid tərkibli maye 

33.  Nikel tetrakarbonil 

34.  Novarsenol 

5-(3-amino-4-hidroksifenilarseno)-2-hidroksianilinometilsulfoksilat 

35.  Piperonal 

1,3-benzodiokso-5-karbaldehid 

36.  Promeran və onun müxtəlif dozalarda dərman formaları 

N-3-xlorcivə-2-metoksipropil karbamid 

37.  Saflaşdırılmış arı zəhəri 

38.  Safrol və izosafrol 

4-allil-1,2-metilendioksibenzol 

39.  Sianid turşusu və onun duzları 

40.  Sianplav (qara sianid, kalsium və natrium sianid və xloridlərin qarışığı) 

41.  Sink-fosfid 

42.  Siklon B 

43.  Sintetik etil spirti 

44.  Sinxonin 

45.  Sirkə turşusunun anhidridi 

46.  Skopolamin-hidrobromid 

47.  Strixnin, strixnin nitrat və onun bütün dərman formaları 
 

48.  Tallium və onun duzları 49.  Tetraetilqurğuşun və etilləşdirilmiş benzindən başqa onun digər maddələrlə  

qarışıqları (etil mayesi və başqaları) 

50.  Xanımotu alkaloidləri 

51.  Xlorpikrin 

52.  Zarin 

metilfosfon turşusunun ftoranhidridinin izopropil efiri  

Qeyd: Bu Siyahıda göstərilən maddələr elmi-tədqiqat laboratoriyalarında və 

tibb müəssisələrində kimyəvi reaktiv kimi, həmçinin elmi və tibbi məqsədlər üçün istifadə oluna bilər. 

Yüklə 16,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə