1. Hlavní součásti regionálních teoriíYüklə 445 b.
tarix06.05.2018
ölçüsü445 b.
#418541. Hlavní součásti regionálních teorií

 • 1. Hlavní součásti regionálních teorií

 • 2. Socioekonomický koncept prostoru

 • 3. Prostor jako prostředí

 • 4. Přístupy k teoriím regionálního rozvoje

 • 5. Směry obecného myšlení ovlivňující region. teorieProstor jako báze pro strukturovanou realitu. Jeho každodenní obsah. „Předmětný“ prostor.

 • Prostor jako báze pro strukturovanou realitu. Jeho každodenní obsah. „Předmětný“ prostor.

 • Mentální konstrukty v prostoru – Nystunen.

 • Ohraničenost prostoru

 • a) Prostor jako předpoklad pro smyslové vnímání, (není však smysly vnímán, I. Kant).Prostor jako forma nazírání

 • b) Absolutní prostor – Newtonova klasická mechanika. Prostor existuje nezávisle na svém věcném obsahu, funguje jako „schránka.“

 • c) Prostor podřízený obecné koncepci „čas – prostor – hmota“. (Einstein). „Relativní prostor“ – bez nároku na vlastní existenci, je systémem polohových relací hmotných objektů.

 • Kategorie abstraktního vztahového prostoru:

 • Místo; polohové vztahy, vzdálenost

 • d) Závislost lidí na prostoru. Prostor tvoří přirozené, přírodní prostředí člověka

 • Člověkem utvářený prostor (P. V. de la Blanche)Působení prostředí na organismy (člověka) – Ch. Darwin. Environmentální determinismus.

 • Působení prostředí na organismy (člověka) – Ch. Darwin. Environmentální determinismus.

 • Adaptace vůči prostředí – P. Vidal de la Blanche.

 • Model „Place – Folk – Work“ – Patrick Geoddes, A. J. Herbertson

 • Difuzní působení prostorově vymezených kulturních komplexů – Carl O. Sauer

 • Koncept noosféry – V. I. Vernadskij

 • Kvantifikace v územních analýzách (60tá léta 20. století )

  • exaktní teoretické vysvětlení prostorových vztahů a jevů. Formování regionalistiky jako poznávacího systému: William Bunge, Brian J. L. Berry, Thorsten Hägerstrand a další.
 • W. Isard formuluje teoretická východiska regionalistiky (1960). Navazuje i na tradiční lokalizační teorie (J. von Thünen, A. Weber, A. Lösch, W. Christaller)

 • Konstituování ekistiky jako vědy o územním rozložení lidských populací (C.A.Doxiadis).

 • Ekonomické významy prostoru: zdroj, vzdálenost, systém, lokalizační faktor, diferenciační hledisko atd.Konvergenční a divergenční teorie

 • Konvergenční a divergenční teorie

 • Diferenciační, kumulativní, selektivní, koncentrační mechanismy a procesy.

 • Problém časového horizontu

 • Epizodické teorie regionálního rozvoje

 • Induktivní, deduktivní a kombinovaný přístup

 • Hlavní vývojové etapy teorií regionálního rozvoje (RR): Neoklasický, Keynesiánský, neomarxistický, neoliberální, institucionální

 • Role státu v ekonomice: Neintervencionistické a intervencionistické přístupy

 • Intervencionismus: Principy zásluhovosti vers. solidarity. Vztah mezi ekonomickou efektivností a sociálními záměry.

 • Potřeba udržet konkurenční prostředí.

 • Faktory vyvolávající nerovnoměrný vývoj

 • Smysl regionální politiky – aktivní, podpůrná RP

 • Význam metodologie – způsoby vytváření teorií a získávání výzkumných poznatků.Pozorování a studium jevů, empirické zkušenosti (August Compte, 1798 – 1857)

 • Pozorování a studium jevů, empirické zkušenosti (August Compte, 1798 – 1857)

 • Závislost mezi jevy, kumulativnost poznání, indukce, neutralita, nezávislost na hodnotových soudech, oddělení faktů od poznávacího subjektu

 • Kvantifikace, matematizace, operacionalizace empirické skutečnosti

 • V ekonomii L. Walras, V. Pareto a další

 • Positivismus v sociologii – Èmile Durkheim

 • Teorie regionálního rozvoje (RR) – positivismus klíčový: W: Isard (Location and Space Economy, 1956; Methods of Regional Analysis: An Introduction to Regional Science, 1960)

 • Positivisticky založené teorie lokalizace (von Thünen, A. Weber, W. Christaller, A. Lösch)„Kvantitativní revoluce“ – 50. a 60. léta

 • „Kvantitativní revoluce“ – 50. a 60. léta

 • Regionální výzkum – W. Bunge – USA (Theoretical Geography, 1962); M. Chisholm (Velká Británie, Geography and Economics, 1966); R. Chorley, P. Hagget, D. Harvey.

 • Idealizované kvantitativní modely prostorové organizace a interakce (vliv fyzikálních vztahů); systémová teorie

 • Přínosy snah o maximální operacionalizaci omezené a diskusní

 • Snahy positivistických koncepcí o predikce (nejasné výsledky)

 • Malý ohled na faktory, jež unikají kvantifikaci a operacionalizaci

 • V ekonomické teorii („hlavní proud“) jsou positivistické přístupy vlivné dodnes. V regionálních teoriích positivismus poněkud ustupuje.Postpositivismus, metodologický relativismus (antipositivismus)

 • Postpositivismus, metodologický relativismus (antipositivismus)

 • Postpozitivistické směry: Kritický racionalismus; falzifikacionismus; teorie vědeckých revolucí; strukturalismus, kritický realismus, teorie strukturace

 • Relativistické přístupy, hermeneutika, interpretativní přístupy obecně, poststrukturalismus, postmodernismus

 • Kritický racionalismus a falzifikace (Karl Popper; Objective Knowledge, 1972)

    • Zpochybňuje se základní předpoklad positivismu – vývoj vědy zevšeobecňováním empirických faktů
    • Zdůrazňují se kreativní prvky – inovativní hypotézy
    • Aplikace principu falzifikace – především úsilí o vyvrácení vytvořené hypotézy
    • Podpora ze strany stoupenců „rakouské“ školy
    • Regionální tématika: D. North, F. Perroux


Strukturalismus

 • Strukturalismus

    • Existence struktur, „řádu“, formy uspořádání prvků
    • Abstrakce od jednotlivostí – pozornost je věnována „nadčasovým“ vlastnostem
    • RR: D. Harvey (Social Justice and the City, 1973, D. Massey. Z teorie výrobních cyklů (R. Vernon)
 • Kritický realismus

    • Útlum deterministického strukturalismu
    • Specifikace úlohy struktur při objasňování kauzality.
    • Rog Bhaskar (Scientific Realism and Human Emancipation, 1986)
    • RR: D. Massey, P. Cooke (Theories of Planning and Spatial Development, 1983)
 • Teorie strukturace

    • Pokus překonat rozpor mezi strukturálními omezeními a volností v chování aktérů
    • Anthony Giddens (The Constitution of Society, 1984).
    • RR: Diskuse o lokalitách; Aglomerační výhody; „Učící se regiony“


Relativistické přístupy

 • Relativistické přístupy

 • Hermeneutika (Hans Georg Gadamer; Pravda a metoda, 1960)

 • Regiony jako síť kontaktů, významů, vědomostí

 • RFR: R. Lee, J. Wills, P. Maskell

 • Poststrukturalismus (J. Derrida, M. Foucault)

 • Postmodernismus - J.Lyotard, : (The Postmodern Condition, 1979)

 • Děkuji za pozornostYüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə