1. Quydagi organizmlarning qaysi birlari qon aylanish sistemasiga ega emas? oq planariya yomg’ir chuvalchangi lansetnik o’rgimchak askarida qoramol tasmasimoni suv shillig’i exinokokk baqachanoq 10Yüklə 35,8 Kb.
tarix24.02.2022
ölçüsü35,8 Kb.
#84084
Kurs (7-sinf javobi bilan)


1. Quydagi organizmlarning qaysi birlari qon aylanish sistemasiga ega emas? 1.oq planariya 2.yomg’ir chuvalchangi 3.lansetnik 4.o’rgimchak 5.askarida 6.qoramol tasmasimoni 7.suv shillig’i 8.exinokokk 9.baqachanoq 10.daryo qisqichbaqasi 11.jigar qurti

a)1,5,6,8,11 b)1,3,5,7,9,11 c)2,4,6,8,10,11 d)1,5,6,7,8,11

2. Qon aylanish sistemasi yopiq bo’lgan hayvonlar guruhini aniqlang? 1. nereida 2. bitiniya 3. yomg’ir chuvalchangi 4. o’r-gimchak, kana 5.Qizil chuvalchang. 6.baqachanoq 7.asalari 8.kana a)1,3,5 b)1,2,6 c)1,4,7 d)6,7,8

3. Qisqichbaqasimonlardan plankton organizmlar deb ataladigan hayvonlarni toping.

a) mokrisa, dafniya b) dafniya, siklop

c) siklop, krab d) krevetka, krab

4. Qisqichbaqasimonlar qaysi belgilari bilan boshqa bo’g’imoyoqlilardan farq qiladi?

a) jabra bilan nafas olish, ikki juft mo’ylabi,tanasining tuzulishi, ko’zi

b) ko’zi,jabrasi, bo’g’imoyoqlari, nerv sistemasi

c) qon aylanish sistemasi, nafas olish, ayrish

d) jabrabilan nafas olish, ikki juft mo’ylabi, qorin oyoqlari

5. Go’sht uchun ovlanadigan qisqichbaqalarni belgilang.

a) krevestka, langust, omar b) omar, krevetka, kalmar

c) dafniya, langust, krevetka d) siklop ,krap, krevetka

6. Qisqichbaqaning uzun mo’ylablari qanday vazifani bajarishini aniqlang.

a) tuyg’u, tambilish b) muvozanat, tuyg’u

c) hid bilish, tuyg’u d) muvozanat, hid bilish

7. Qisqichbaqaning tuxumining qaysi yerida rivojlanishini belgilang. a) suvda b) suvdagi o’simliklarda

c)baliqlar tanasida d) qorinoyoqlarida

8. Qisqichbaqaning qaysi azolari yomg’r chuvalchangnikiga o’xshash bo’ladi?

a) sezgi azolari b) nerv, qon aylanish

c) nerv , ayirish d) ayirish, nafas olish

9. O’zbekistonda cho’l zo’nalarida uchraydigan qisqichbaqasimonni belgilang.

a) dafniya b) biy c) zaxkash d) tarantul

10. Jabra bilan nafas oluvchi bo’g’imoyoqli hayvonlar guruhini belgilang. 1. eshakqurt 2. falanga 3. siklob 4. kana 5. bit 6. krevetka 7. krab

a) 1,5,7 b) 2,3,6 c) 1,3,6 d) 3,4,7

11. Qisqichbaqaning qaysi organi qonda erigan zararli moddalar va moddalar almashinuvi mahsulotlarini organizmdan chiqarib yuboradi?

a) jabra b) buyrak c) yashil bez d) anal teshigi

12. Daryo qisqichbaqasi qaysi payitda orqa tamonga qarab suzadi? a) xavf sezib qolsa b) o’lja tutish uchun

c) suv oqimini yengish uchun d) tinch suvda

13. Qisqichbaqaning jag’ oyoqlari qanday vazifalarni bajaradi? 1.oziqni parchalash 2.oziqni ushlash 3.oziqni og’izga olib kelish 4.suvni jabra bo’shlig’ida harakatga keltirish 5.oziqni chaynash 6.suvda suzish

a) 1,3,5 b) 2,3,4 c) 3,4,5 d) 4,5,6

14. Daryo qisqichbaqasining jag’i (a), oshqozoni , (b) ko’zi (c) moylovi (d) va oyoqlari (e) nerv sistemasining qaysi qismi orqali nerv bilan taminlanadi? 1) xalqumosti nerv tuguni 2) qorin nerv zanjiri 3) xalqumusti nerv tuguni

A) 1- a, 2- b, e 3- c, d B) 1- b, e 2- c, d 3- a B) 1- a 2- c, d 3- b, e D) 1- b, e 2, a, c 3- d

15. O’rgimchaklarga mansub bo’lmagan o’rgimchaksimonni aniqlang? A)qoraqurt B)eshakqurt C)falanga D)biy

16. Сhayonlar uchun hos bo’lgan xususiyatlarni aniqlang

1)tutqich to’r to’qiydi , hazm bo’lish jarayoni tashqi muhutda boshlanadi 2)tirik tig’adi 3)o’pka bilan nafas oladi 4)zahar bezi qorin bo’limida joylashgan 5)tanasi bo’g’imlarga bo’linmagan 6) tanasi bosh, ko’krak va qorin bo’limidan iborat 7) og’iz organlari sanchib so’ruvchi hartumcha hosil qiladi

8) zaxar bezi bo’lmaydi 9) bir juft mozak ko’zlari mavjud

A)5,7,8 B)6,9 C)3,4,9 D)2,3,4

17. Ikki pallali chig’anoqli mollyuskalar guruhini toping.

1.bitiniya 2.dreysena 3.kalmar 4.tridakna 5.sadaftor 6.tirik tug’ar shilliqurt 7.ustrisa 8.karakatisa

a)1,4,5,7 b)2,3,7,8 c)2,4,6,7 d) 2,4,5,7

18. Keltirilgan o’rgimchaksimonlarni ko’zlarining soni bilan juftlab ko’rsatilgan to’g’ri javobni toping.

1) butli o’rgimchak; 2) falanga; 3) chayon;

a) 8; b) 12; c) 2.

A) 1-a; 2-c; 3-b B) 1-b; 2-a; 3-c

C) 1-a; 2-b; 3-c D) 1-b; 2-c; 3-a

19. Quyidagi qaysi chuvalchang tanasining orqa qismi ayirisimon shaklda?


A) askarida B) dengiz ko’p tuklisi

C) qizil chuvalchang D) nereida

20. Qaysi hayvon uchun xitin po’st ichki a`zolar uchun tayanch skeleti bo’lib xizmat qiladi?
A) nematoda B) bitiniya

C) langust D) dreysena

21. Yomg’ir chuvalchangining har qaysi tana bo’g’imida qaysi organlar takrorlanadi? 1) qizilo’ngach; 2) qon tomiri; 3) ayirish naychalari; 4) ichak; 5) nerv tuguni; 6) tuxumdon; 7) muskullar.

A)2,7,5,3 B)6,5,3,2 C)7,1,3,5 D)1,5,2,4

22. Mozaik ko’zga ega bo’lgan hayvonlarni ajrating.

1) dafniya; 2) siklop; 3) osminog; 4) zahkash; 5) kalmar;

6) omar; 7) karakatitsa; 8) krevetka; 9) ustritsa; 10) langust; 11) krab

A)3,5,7 B)1,4,6,10,11 C)1,2,4,6,9,10 D)2,3,5,7,10.

23. Daryo qisqichbaqasi organlarini ularning soni bilan juftlang? a) 10 ta b) 8 ta c) 6 ta d) 4 ta e) 2 ta

1) mozak ko’zlar 2) dum suzguchi 3) pastki jag’lari

4) yurush oyoqlari 5)qisqichlari 6) ikki shoxli qorin oyoqlari

7) moylovlari 8) jag’oyoqlari 9) yuqorigi jag’lari

A) a- 6 , b- 4, c- 8, d- 2, 3, 7 ; e- 1, 5, 9

B) a- 6, b- 4, c- 8 d- 3, 7 e- 1, 2, 5

C) a- 6, b- 4, c- 8 d- 2, 7, 9 e- 1, 3, 5

D) a- 6, b- 4, c- 8, d- 7, 9 e- 1, 2, 5, 9

24. Qon aylanish doirasi ochiq dengizda yashaydigan hayvonlarni aniqlang? 1) baqachanoq 2) tridakna

3) nereida 4) omar 5) langust 6) dreysena 7) siklop

A)1,6,7 B)1,2,5,6,7 C)1,3,5,6 D)2,4,5

25. Qaysi sinf vakillari faqat dengizda hayot kechiradi ?

a) boshoyoqlilar b) qisqichbaqasimonlar c) ikki pallalilar d) ssfoid meduzalar e) qorinoyoqlilar

A) a, b, d B) a, d C) b, c D) d, e

1. Quydagi organizmlarning qaysi birlari qon aylanish sistemasiga ega emas? 1.oq planariya 2.yomg’ir chuvalchangi 3.lansetnik 4.o’rgimchak 5.askarida 6.qoramol tasmasimoni 7.suv shillig’i 8.exinokokk 9.baqachanoq 10.daryo qisqichbaqasi 11.jigar qurti

a)1,5,6,8,11 b)1,3,5,7,9,11 c)2,4,6,8,10,11 d)1,5,6,7,8,11

2. Qon aylanish sistemasi yopiq bo’lgan hayvonlar guruhini aniqlang? 1. nereida 2. bitiniya 3. yomg’ir chuvalchangi 4. o’r-gimchak, kana 5.Qizil chuvalchang. 6.baqachanoq 7.asalari 8.kana a)1,3,5 b)1,2,6 c)1,4,7 d)6,7,8

3. Qisqichbaqasimonlardan plankton organizmlar deb ataladigan hayvonlarni toping.

a) mokrisa, dafniya b) dafniya, siklop

c) siklop, krab d) krevetka, krab

4. Qisqichbaqasimonlar qaysi belgilari bilan boshqa bo’g’imoyoqlilardan farq qiladi?

a) jabra bilan nafas olish, ikki juft mo’ylabi,tanasining tuzulishi, ko’zi

b) ko’zi,jabrasi, bo’g’imoyoqlari, nerv sistemasi

c) qon aylanish sistemasi, nafas olish, ayrish

d) jabrabilan nafas olish, ikki juft mo’ylabi, qorin oyoqlari

5. Go’sht uchun ovlanadigan qisqichbaqalarni belgilang.

a) krevestka, langust, omar b) omar, krevetka, kalmar

c) dafniya, langust, krevetka d) siklop ,krap, krevetka

6. Qisqichbaqaning uzun mo’ylablari qanday vazifani bajarishini aniqlang.

a) tuyg’u, tambilish b) muvozanat, tuyg’u

c) hid bilish, tuyg’u d) muvozanat, hid bilish

7. Qisqichbaqaning tuxumining qaysi yerida rivojlanishini belgilang. a) suvda b) suvdagi o’simliklarda

c)baliqlar tanasida d) qorinoyoqlarida

8. Qisqichbaqaning qaysi azolari yomg’r chuvalchangnikiga o’xshash bo’ladi?

a) sezgi azolari b) nerv, qon aylanish

c) nerv , ayirish d) ayirish, nafas olish

9. O’zbekistonda cho’l zo’nalarida uchraydigan qisqichbaqasimonni belgilang.

a) dafniya b) biy c) zaxkash d) tarantul

10. Jabra bilan nafas oluvchi bo’g’imoyoqli hayvonlar guruhini belgilang. 1. eshakqurt 2. falanga 3. siklob 4. kana 5. bit 6. krevetka 7. krab

a) 1,5,7 b) 2,3,6 c) 1,3,6 d) 3,4,7

11. Qisqichbaqaning qaysi organi qonda erigan zararli moddalar va moddalar almashinuvi mahsulotlarini organizmdan chiqarib yuboradi?

a) jabra b) buyrak c) yashil bez d) anal teshigi

12. Daryo qisqichbaqasi qaysi payitda orqa tamonga qarab suzadi? a) xavf sezib qolsa b) o’lja tutish uchun

c) suv oqimini yengish uchun d) tinch suvda

13. Qisqichbaqaning jag’ oyoqlari qanday vazifalarni bajaradi? 1.oziqni parchalash 2.oziqni ushlash 3.oziqni og’izga olib kelish 4.suvni jabra bo’shlig’ida harakatga keltirish 5.oziqni chaynash 6.suvda suzish

a) 1,3,5 b) 2,3,4 c) 3,4,5 d) 4,5,6

14. Daryo qisqichbaqasining jag’i (a), oshqozoni , (b) ko’zi (c) moylovi (d) va oyoqlari (e) nerv sistemasining qaysi qismi orqali nerv bilan taminlanadi? 1) xalqumosti nerv tuguni 2) qorin nerv zanjiri 3) xalqumusti nerv tuguni

A) 1- a, 2- b, e 3- c, d B) 1- b, e 2- c, d 3- a B) 1- a 2- c, d 3- b, e D) 1- b, e 2, a, c 3- d

15. O’rgimchaklarga mansub bo’lmagan o’rgimchaksimonni aniqlang? A)qoraqurt B)eshakqurt C)falanga D)biy

16. Сhayonlar uchun hos bo’lgan xususiyatlarni aniqlang

1)tutqich to’r to’qiydi , hazm bo’lish jarayoni tashqi muhutda boshlanadi 2)tirik tig’adi 3)o’pka bilan nafas oladi 4)zahar bezi qorin bo’limida joylashgan 5)tanasi bo’g’imlarga bo’linmagan 6) tanasi bosh, ko’krak va qorin bo’limidan iborat 7) og’iz organlari sanchib so’ruvchi hartumcha hosil qiladi

8) zaxar bezi bo’lmaydi 9) bir juft mozak ko’zlari mavjud

A)5,7,8 B)6,9 C)3,4,9 D)2,3,4

17. Ikki pallali chig’anoqli mollyuskalar guruhini toping.

1.bitiniya 2.dreysena 3.kalmar 4.tridakna 5.sadaftor 6.tirik tug’ar shilliqurt 7.ustrisa 8.karakatisa

a)1,4,5,7 b)2,3,7,8 c)2,4,6,7 d) 2,4,5,7

18. Keltirilgan o’rgimchaksimonlarni ko’zlarining soni bilan juftlab ko’rsatilgan to’g’ri javobni toping.

1) butli o’rgimchak; 2) falanga; 3) chayon;

a) 8; b) 12; c) 2.

A) 1-a; 2-c; 3-b B) 1-b; 2-a; 3-c

C) 1-a; 2-b; 3-c D) 1-b; 2-c; 3-a

19. Quyidagi qaysi chuvalchang tanasining orqa qismi ayirisimon shaklda?


A) askarida B) dengiz ko’p tuklisi

C) qizil chuvalchang D) nereida

20. Qaysi hayvon uchun xitin po’st ichki a`zolar uchun tayanch skeleti bo’lib xizmat qiladi?
A) nematoda B) bitiniya

C) langust D) dreysena

21. Yomg’ir chuvalchangining har qaysi tana bo’g’imida qaysi organlar takrorlanadi? 1) qizilo’ngach; 2) qon tomiri; 3) ayirish naychalari; 4) ichak; 5) nerv tuguni; 6) tuxumdon; 7) muskullar.

A)2,7,5,3 B)6,5,3,2 C)7,1,3,5 D)1,5,2,4

22. Mozaik ko’zga ega bo’lgan hayvonlarni ajrating.

1) dafniya; 2) siklop; 3) osminog; 4) zahkash; 5) kalmar;

6) omar; 7) karakatitsa; 8) krevetka; 9) ustritsa; 10) langust; 11) krab

A)3,5,7 B)1,4,6,10,11 C)1,2,4,6,9,10 D)2,3,5,7,10.

23. Daryo qisqichbaqasi organlarini ularning soni bilan juftlang? a) 10 ta b) 8 ta c) 6 ta d) 4 ta e) 2 ta

1) mozak ko’zlar 2) dum suzguchi 3) pastki jag’lari

4) yurush oyoqlari 5)qisqichlari 6) ikki shoxli qorin oyoqlari

7) moylovlari 8) jag’oyoqlari 9) yuqorigi jag’lari

A) a- 6 , b- 4, c- 8, d- 2, 3, 7 ; e- 1, 5, 9

B) a- 6, b- 4, c- 8 d- 3, 7 e- 1, 2, 5

C) a- 6, b- 4, c- 8 d- 2, 7, 9 e- 1, 3, 5

D) a- 6, b- 4, c- 8, d- 7, 9 e- 1, 2, 5, 9

24. Qon aylanish doirasi ochiq dengizda yashaydigan hayvonlarni aniqlang? 1) baqachanoq 2) tridakna

3) nereida 4) omar 5) langust 6) dreysena 7) siklop

A)1,6,7 B)1,2,5,6,7 C)1,3,5,6 D)2,4,5

25. Qaysi sinf vakillari faqat dengizda hayot kechiradi ?

a) boshoyoqlilar b) qisqichbaqasimonlar c) ikki pallalilar d) ssfoid meduzalar e) qorinoyoqlilar

A) a, b, d B) a, d C) b, c D) d, e

1. Qaysi hayvonlarning yuragi muskulli naychadan iborat?

1. tillaqo’ng’iz 2. dafniya 3. bitiniya 4.tridakna

5. kana 6. chayon 7. xonqizi 8. burga 9 bit 10. chumoli

a) 1,5,6,3 b) 1,3,4,6 c) 1,7,8,9,10 d) 1,2,8,10

2. Postembrional rivojlanish davomida tinim davrini

o’taydigan hashorotlarni ko’rsating

1) iskabtopar; 2) suv qandalasi; 3) chumoli; 4) trixogramma; 5) xasva; 6) sariq suvarak; 7) xalqali ninachi;

A) 1, 5, 7 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 2, 5, 7

3. Qaysi bo’g’imoyoqli hayvonlarda qoni kislarodni tashish vazifasini ham bajaradi? 1. tilla qo’ng’z 2.zaxkash 3.asalari 4.chumoli 5.qoraqurt 6.falanga 7.tarantul 8.ninachi 9.maxaon

a) 2,1,9,3 b) 2,7,8,4 c) 2,5,6,7 d) 9,8,1,3

4. Quyida keltirilgan hashorotlardan qanotsizlarini aniqlang.

a) kapalak, ninachi, burga

b) bit , asalari, chigirtka

c) xonqizi, yog’och qandalasi, bo’ka

d) burga , bit , to’shak qandalasi

5. Yirtqichlik bilan hayot kechiradigan hasharot.

a) ninachi b) so’na c) iskaptopar d) chigirtka

6. Keltirilgan hasharotlarning qaysi vakillarida voyaga

yetgan organism va uning lichinkasi har xil og’iz

apparatiga ega? 1) podalariy; 2) temirchak; 3) ninachi;

4) maxoan; 5) bronza qo’ng’izi.

A)2,3,5 B)2,4,5 C)1, 4 D)1,3

7. Noto’g’ri fikrni aniqlang

A) karam kapalagi devorlarga tuxum qo’yadi

B) tut ipak qurti kapalagi 4-6 sm uzunlikda

C) maxaon shaxsiy taraqqiyotida g’umbaklik

bosqichini o’taydi

D) gabrobrakon toliq o’zgarish bilan rivojlanadi

8. To’la o’zgarishli rivojlanishda hashoratlar qanday bosqichlardan o’tishini va ularni izchilligini aniqlang.

1. gumbak 2.voyaga yetmagan hashorat 3.tuxum 4. qurt

a) 3,2,3,4 b) 2,1,4,3 c) 2,4,3,1 d) 3,4,1,2

9. Quyda berilgan hayvonlarning qaysi birida malpigi naylari bo’ladi? 1.zahkash 2.chumoli 3.kravetka 4.yaydoqchi 5.dafniya 6.daryo qisqichbaqasi 7.kapalak

a) 1.3.6 b) 2.3.7 c) 1.6.7 d) 2.4.7

10. Hasharotlarning har bir oyog’i necha bo`g`indan iborat? a) 3 ta b) 4 ta c) 5 ta d) 2 ta

11. Hasharotlarning yuragi qanday tuzilgan va qayerda joylashgan? a) ikki kamerali, qorin qismida

b) haltasimon, ichakning ustida

c) naysimon, qorin bo’limida

d) yulduzsimon, qorin bo’limida

12. Hasharotlarda qon qanday frunksiyalarni bajaradi?

1.oziqni tanlash 2.kislorod tashish 3.moddalar almashinuvi mahsulotlarni tashish 4.korbonat angidritni tashish

a) 1, 2 b) 3, 4 c) 1, 3 d) 2, 3

13. Qaysi hayvonlarning yuragi naychadan iborat ?

1.tillaqo’ng’iz 2. dafniya 3. bitiniya 4.tridakniya 5. bit

6. chayon 7.xonqizi 8.burga 9.bit 10.chumoli

a)1,2,3,4,6,10 b)1,3,5,6,9 c)1,2,5,8,10 d)1,5,7,8,9,10

14. Quydagi qaysi organizmlarning nafas olishi traxeyalar orqali amalga oshiriladi

1) soxta kurak burun 2) qaldirg’och 3) ko’k sug’ur

4) sigirquyruq 5) trixogramma 6) xongul

7) inkarziya 8) dafniya 9) poliksina 10) podalariy

A)1,2,3,5 B)1,2,3,4 C)5,7,9,10 D)3,4,5,6

15. Qaysi hasharotlarning oldingi oyoqlari belkurakka o’xshash qazuvchi organga aylangan ?

a) buzoqboshi b) suvarak

c) mo’ylovdor qo’ng’iz d) yashil tillaqo’ng’iz

16. To’la o’zgarish bilan rivojlanuvchi hasharotlar guruhini belgilang. 1.burga 2.pashsha 3.qandala 4.suvarak 5.ari 6.qo’ng’iz 7.chigirtka 8.kapalak.

a) 1, 6, 8 b) 2, 3, 5 c) 1, 4, 5 d) 3, 7, 8

17. To’la (1) va chala (2) o’zgarishli rivojlanadigan turkumlarni ajratib ko’rsating.

a. ninachi b.tangachaqanotlilar c.pardaqanotlilar d.to’g’ri qanotlilar e.ikki qanotlilar f. qandalalar

a) 1-a,d,f 2-b,c,e b) 1-b,c,e 2-a,d,f

c) 1-b,c,d 2-a,e,f d) 1-a,b,c 2-d,e,f

18. O’pkasi (a), traxeyasi (b), o’pka va traxeyasi(c) yordamida nafas olivchi hasharotlarni aniqlang. 1.chayon 2.iskabtopar 3. butli o’rgimchak 4. qandala 5.biy 6.suv shillig’i

a) a-1, 2 b-3, 4 c-5, 6 b) a-2, 6 b-3, 4 c-1, 5

c) a-2, 3 b-1, 4 c-3, 5 d) a-1, 6 b-2, 4 c-3, 5

19. Hasharotlarni qorin bo’limi necha bo’g’imdan iborat?

a) 3 b) 5 c) 7 d) 8

20. Qaysi organizmlar “ tuxum → lichinka → voyaga yetgan davr“ ketma- ketligida rivojlanadi 1)suv qo’ng’izi 2)gul qandalasi 3)xona kuyasi 4)mita 5)kolorado 6)asalari 7)suluv ninachi 8) osiyo chigirtkasi 9) sariq suvarak;

A)1,2,6,9 B)3,5,8,9 C)3,4,5,6 D)7,8,9

21. Tanasi boshko’krak va qorin qismlaridan iborat hayvonlarni aniqlang 1) langust 2) biy 3) do’lana kapalagi 4) burga 5) sariq chayon 6) qoraqurt

7) maxaon 8) zorka

A)1,2,6 B)5,7,8 C)6,7,8 D)3,4,5

22. Qaysi organizmlar «tuhum→lichinka→g’umbak →voyaga yetgan davr » ketma ketligida rivojlanadi. 1) suv qandalasi; 2) gulqandalasi; 3) xona kuyasi; 4) mita; 5) koloroda; 6) olma mevaxo’ri; 7) suluv ninachi; 8) osiyo chigirtkasi; 9) sariq suvarak. A)1,3,7 B)4,6,5 C)1,4,6 D)3,6,7

23. Jinslar nisbati 1: 1 bo’lgan hayvonlarni ko’rsating

1) baqachanoq; 2) oq planariya; 3) gabrobrakon

4) suv shillig’i; 5) yomg’ir chuvalchangi; 6) bronza qo’ng’izi; 7) butli o’rgimchak; 8) bitiniya;

9) omar; 10) kana;

A)2,4,1,5 B)3,8,9,2 C)6,3,10 D)6,7,10,5

24. Askarida (a) va yomg’ir chuvalchangi (b) ga hos belgilarni farqlang. 1) tuxumidan yosh chuvalchang chiqadi; 2) tanasi qalin kutikula bilan qoplangan 3) erkin yashovchi 4)germofrodit 5) ayrim jinsli; 6) tana devorida tashqi va ichki epiteliy qavatlari mavjud; 7) lichinka davri mavjud.

A) a-2, 5, 7; b-1, 3, 4, 6 B) a-2, 3, 7; b-1, 4, 5, 6

C) a-1, 3, 4, 6; b-2, 5, 7 D) a-2, 4, 5, 7; b-1, 3, 6


1. Qaysi hayvonlarning yuragi muskulli naychadan iborat?

1. tillaqo’ng’iz 2. dafniya 3. bitiniya 4.tridakna

5. kana 6. chayon 7. xonqizi 8. burga 9 bit 10. chumoli

a) 1,5,6,3 b) 1,3,4,6 c) 1,7,8,9,10 d) 1,2,8,10

2. Postembrional rivojlanish davomida tinim davrini

o’taydigan hashorotlarni ko’rsating

1) iskabtopar; 2) suv qandalasi; 3) chumoli; 4) trixogramma; 5) xasva; 6) sariq suvarak; 7) xalqali ninachi;

A) 1, 5, 7 B) 2, 3, 4 C) 1, 3, 4 D) 2, 5, 7

3. Qaysi bo’g’imoyoqli hayvonlarda qoni kislarodni tashish vazifasini ham bajaradi? 1. tilla qo’ng’z 2.zaxkash 3.asalari 4.chumoli 5.qoraqurt 6.falanga 7.tarantul 8.ninachi 9.maxaon

a) 2,1,9,3 b) 2,7,8,4 c) 2,5,6,7 d) 9,8,1,3

4. Quyida keltirilgan hashorotlardan qanotsizlarini aniqlang.

a) kapalak, ninachi, burga

b) bit , asalari, chigirtka

c) xonqizi, yog’och qandalasi, bo’ka

d) burga , bit , to’shak qandalasi

5. Yirtqichlik bilan hayot kechiradigan hasharot.

a) ninachi b) so’na c) iskaptopar d) chigirtka

6. Keltirilgan hasharotlarning qaysi vakillarida voyaga

yetgan organism va uning lichinkasi har xil og’iz

apparatiga ega? 1) podalariy; 2) temirchak; 3) ninachi;

4) maxoan; 5) bronza qo’ng’izi.

A)2,3,5 B)2,4,5 C)1, 4 D)1,3

7. Noto’g’ri fikrni aniqlang

A) karam kapalagi devorlarga tuxum qo’yadi

B) tut ipak qurti kapalagi 4-6 sm uzunlikda

C) maxaon shaxsiy taraqqiyotida g’umbaklik

bosqichini o’taydi

D) gabrobrakon toliq o’zgarish bilan rivojlanadi

8. To’la o’zgarishli rivojlanishda hashoratlar qanday bosqichlardan o’tishini va ularni izchilligini aniqlang.

1. gumbak 2.voyaga yetmagan hashorat 3.tuxum 4. qurt

a) 3,2,3,4 b) 2,1,4,3 c) 2,4,3,1 d) 3,4,1,2

9. Quyda berilgan hayvonlarning qaysi birida malpigi naylari bo’ladi? 1.zahkash 2.chumoli 3.kravetka 4.yaydoqchi 5.dafniya 6.daryo qisqichbaqasi 7.kapalak

a) 1.3.6 b) 2.3.7 c) 1.6.7 d) 2.4.7

10. Hasharotlarning har bir oyog’i necha bo`g`indan iborat? a) 3 ta b) 4 ta c) 5 ta d) 2 ta

11. Hasharotlarning yuragi qanday tuzilgan va qayerda joylashgan? a) ikki kamerali, qorin qismida

b) haltasimon, ichakning ustida

c) naysimon, qorin bo’limida

d) yulduzsimon, qorin bo’limida

12. Hasharotlarda qon qanday frunksiyalarni bajaradi?

1.oziqni tanlash 2.kislorod tashish 3.moddalar almashinuvi mahsulotlarni tashish 4.korbonat angidritni tashish

a) 1, 2 b) 3, 4 c) 1, 3 d) 2, 3

13. Qaysi hayvonlarning yuragi naychadan iborat ?

1.tillaqo’ng’iz 2. dafniya 3. bitiniya 4.tridakniya 5. bit

6. chayon 7.xonqizi 8.burga 9.bit 10.chumoli

a)1,2,3,4,6,10 b)1,3,5,6,9 c)1,2,5,8,10 d)1,5,7,8,9,10

14. Quydagi qaysi organizmlarning nafas olishi traxeyalar orqali amalga oshiriladi

1) soxta kurak burun 2) qaldirg’och 3) ko’k sug’ur

4) sigirquyruq 5) trixogramma 6) xongul

7) inkarziya 8) dafniya 9) poliksina 10) podalariy

A)1,2,3,5 B)1,2,3,4 C)5,7,9,10 D)3,4,5,6

15. Qaysi hasharotlarning oldingi oyoqlari belkurakka o’xshash qazuvchi organga aylangan ?

a) buzoqboshi b) suvarak

c) mo’ylovdor qo’ng’iz d) yashil tillaqo’ng’iz

16. To’la o’zgarish bilan rivojlanuvchi hasharotlar guruhini belgilang. 1.burga 2.pashsha 3.qandala 4.suvarak 5.ari 6.qo’ng’iz 7.chigirtka 8.kapalak.

a) 1, 6, 8 b) 2, 3, 5 c) 1, 4, 5 d) 3, 7, 8

17. To’la (1) va chala (2) o’zgarishli rivojlanadigan turkumlarni ajratib ko’rsating.

a. ninachi b.tangachaqanotlilar c.pardaqanotlilar d.to’g’ri qanotlilar e.ikki qanotlilar f. qandalalar

a) 1-a,d,f 2-b,c,e b) 1-b,c,e 2-a,d,f

c) 1-b,c,d 2-a,e,f d) 1-a,b,c 2-d,e,f

18. O’pkasi (a), traxeyasi (b), o’pka va traxeyasi(c) yordamida nafas olivchi hasharotlarni aniqlang. 1.chayon 2.iskabtopar 3. butli o’rgimchak 4. qandala 5.biy 6.suv shillig’i

a) a-1, 2 b-3, 4 c-5, 6 b) a-2, 6 b-3, 4 c-1, 5

c) a-2, 3 b-1, 4 c-3, 5 d) a-1, 6 b-2, 4 c-3, 5

19. Hasharotlarni qorin bo’limi necha bo’g’imdan iborat?

a) 3 b) 5 c) 7 d) 8

20. Qaysi organizmlar “ tuxum → lichinka → voyaga yetgan davr“ ketma- ketligida rivojlanadi 1)suv qo’ng’izi 2)gul qandalasi 3)xona kuyasi 4)mita 5)kolorado 6)asalari 7)suluv ninachi 8) osiyo chigirtkasi 9) sariq suvarak;

A)1,2,6,9 B)3,5,8,9 C)3,4,5,6 D)7,8,9

21. Tanasi boshko’krak va qorin qismlaridan iborat hayvonlarni aniqlang 1) langust 2) biy 3) do’lana kapalagi 4) burga 5) sariq chayon 6) qoraqurt

7) maxaon 8) zorka

A)1,2,6 B)5,7,8 C)6,7,8 D)3,4,5

22. Qaysi organizmlar «tuhum→lichinka→g’umbak →voyaga yetgan davr » ketma ketligida rivojlanadi. 1) suv qandalasi; 2) gulqandalasi; 3) xona kuyasi; 4) mita; 5) koloroda; 6) olma mevaxo’ri; 7) suluv ninachi; 8) osiyo chigirtkasi; 9) sariq suvarak. A)1,3,7 B)4,6,5 C)1,4,6 D)3,6,7

23. Jinslar nisbati 1: 1 bo’lgan hayvonlarni ko’rsating

1) baqachanoq; 2) oq planariya; 3) gabrobrakon

4) suv shillig’i; 5) yomg’ir chuvalchangi; 6) bronza qo’ng’izi; 7) butli o’rgimchak; 8) bitiniya;

9) omar; 10) kana;

A)2,4,1,5 B)3,8,9,2 C)6,3,10 D)6,7,10,5

24. Askarida (a) va yomg’ir chuvalchangi (b) ga hos belgilarni farqlang. 1) tuxumidan yosh chuvalchang chiqadi; 2) tanasi qalin kutikula bilan qoplangan 3) erkin yashovchi 4)germofrodit 5) ayrim jinsli; 6) tana devorida tashqi va ichki epiteliy qavatlari mavjud; 7) lichinka davri mavjud.

A) a-2, 5, 7; b-1, 3, 4, 6 B) a-2, 3, 7; b-1, 4, 5, 6

C) a-1, 3, 4, 6; b-2, 5, 7 D) a-2, 4, 5, 7; b-1, 3, 6Yüklə 35,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə