[A] A, a (noun): : the first letter of the abakada or the Filipino alphabet aacherii アーチェリーYüklə 1,75 Mb.
səhifə35/40
tarix17.09.2017
ölçüsü1,75 Mb.
#46
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
: an asari clam.
asaro (noun): : iron. * Tag. Eng.
asarol (noun): : a hoe. * Tag. Eng.
asarulin (v.t.)(r.w. asarol): : to cultivate, to plow. * Tag. Eng.
asase 浅瀬, su 洲 (noun): : a shoal, the shallows.
asatte あさって, futsukago 二日後, myoogonichi 明後日 (noun): : the day after tomorrow.
asawa (noun): (1): one's spouse. * Tag. Eng. (2): a husband. * Tag. Eng. (3): a wife. * Suwerte ako sa asawa ko dahil mabait, matalino at maganda siya.: : I am fortunate with my wife because she is intelligent, kind and beautiful. (syn.): esposo, esposa, kabiyak ng dibdib.

* asawang babai (noun): : a wife.

* asawang lalaki (noun): : a husband.
asbestos (noun): : asbestos, i.e. gray mineral that does not burn easily, used as a building material or in protective clothing. * Tag. Eng.
ase , hakkan 発汗 (noun):
: sweat, perspiration.

* ase-ga deru 汗が出る, ase-wo kaku 汗をかく (v.i.): : to perspire, to sweat.

* asemo あせも (noun): : heat rash, prickly heat.
aselea (noun): : an azalea. * Tag. Eng.
asemblea (noun): : an assembly. * May asemblea ang mga mambabatas.: : There is an assembly among lawmakers.
asendero (noun): (1): an owner of a plantation. * Ang tatay niya ay asendero sa Negros.: <彼女の父親はネグロス島のプランテーションんの農園主です。>: Her father is an owner of plantation in Negros. (2): a big landowner. * Tag. Eng.
asenso (noun): (1): promotion. * Masyadong mabilis ang asenso ni Jun sa trabaho.: : The promotion of Jun in work is so fast. (2): a rise/an increase in salary. * Tag. Eng. (syn.): pagtaas, pag-unlad, promosyon.
asensor (noun)(r.w. asenso): : an elevator. * Tag. Eng.
asero (noun): : steel, i.e. strong metal that can be shaped easily, consisiting of iron and carbon. * Karamihan ng mga malalaking tulay sa Japan ay ayari sa asero.: : Many big bridges are made by steel in Japan. (syn.): bakal
ase-ta あせた, iroase-ta 色あせた (adj.): : effete, faded, paled into insignificance.
aseyte (noun): (1): oil. * Suriin mo ang damo ng aseyto ng iyong sasakyan linggu-linggo.: : Check the oil level in your car every week. (syn.): langis. (2): cooking oil. * Tag. Eng.
aseytuna (noun): : olives, i.e. fruits of a olive tree, used for food and also for its oil. * Tag. Eng.
ashame ang beauty (phr.): : being laughed, being ridiculed. [Eng. "ashame(d) + Tag. ang (subject) + Eng. "beauty"] * Ashame ang beauty sa pakakahulog ko sa hagdan.: : I am being ridiculed because of my fall on the stairs. (syn.): pinagtawanan.
ashi , yoshi 葦 (noun): : a reed.
ashi (noun): : a foot, feet, a leg, legs.

* ashiato 足跡 (noun): : a footprint, a trail, a track.

* ashidori-wo ou 足どりを追う (v.t.): : to follow the footsteps.

* ashi-ga fujiyuuna 足が不自由な (adj.): : crippled, lame.

* ashi-no ura 足の裏, ashizoko 足底, kutsuzoko 靴底 (noun): : soles.

* ashioto 足音 (noun): : a footstep.

* ashi-wo hikizuru 足を引きずる, ashi-wo hikizut-te aruku 足を引きずって歩く (v.i.): : to limp, to walk lamely.
ashikubi 足首 (noun): : an ankle.

* ashikubi-wo kujiku 足首を挫く, nenza suru 捻挫する (v.i.): : to sprain.


ashita 明日, asu 明日, myoonichi 明日 (noun/adv.): : tomorrow.
asido (noun): : an acid, i.e. a chemical substance, usually a liquid, which contains hydrogen and is able to react with other substances to form salts. * Delikado ang magtabi ng asido sa bahay.: : It is dangerous to keep acid in the house.
asignatura (noun): : a subject, an academic subject at school. * Marami akong asignatura dapat aralin ngayong taon.: : I have many subjects this year to be studied. (syn.): paksang-aralin, sabdyek.
asikaso (noun): : an act of attending someone, something, or some groups. * Ninanais niyang magkaroon ng karagdagang karapatan sa pag-asikaso ng mga bagay-bagay sa kompanya.: : He wants more participation in the decision-making of his company. (syn.): pag-aatindi, pagintindi, pansin, pakikitungo.
asikasuin (v.t.)(r.w. asikaso): : to be conscious about, to be worried about. * Tag. Eng.
asikot (noun): : loitering. * Tag. Eng.
asilo (noun): (1): refuge. * Tag. Eng. (2): asylum, protection given to someone by government because they have escaped from fighting or political trouble in their own country. * Tag. Eng. (syn.): ampunan, ospisyo. (3): an orphanage, an orphan asylum.
asim (noun): : sour taste, sourness, acidity. * Ayaw ko ang asim ng sukang iyan.: : I don't like the sourness of that vinegar.
asin (noun): : salt. * Bumili ka ng isang kilong asin sa tindahan.: : Buy one kilo of salt in the store.
asinan (v.t.)(var. asnan)(r.w. asin): : to put salt. * Asinan mo pa ang luto mo nang sumarap.: : You add more salt on that food you are cooking so that it will taste good.
asinta (v.t.)(var. asintahan): : to adjust. * Tag. Eng.
asiste (noun) (var. asisti): : assistance, help, aid. * Tag.: : Employees are being offerd assistance in finding new jobs. (syn.): tulong.
asistihan (v.t.)(r.w. asiste): (1): to assist, to help, to aid. * Asistihan mo si Lea sa kanyang panganganak.: : Assist Lea on her child delivery. (syn.): dumalp, tulungan, umasikaso. (2): to attend, to be present. * Ipaalam mo sa akin kung asistihin mo ang pulong.: : Please let me know if you can't attend the meeting. (syn.): daluhan.
asiwa (adj.)(var. naasiwa): (1): awkward, ungraceful, lacking grace and skill. * Asiwa ang kanyang paglakad kaya't natalo siya sa paligsahan.: : Her walk was awkward, that is why she didn't win in the contest. (syn.): di sigurado, saliwa. (2): awkward. * Tag. Eng.
askad (noun)(var. maaskad): : bitterish acrid taste, as of orange peelings. * Tag. Eng.
as-long-as sleeve (sla.)(noun): : a long sleeved shirt. [Eng. "long-sleeved"] * Huwag kang magdala ng mga as-long-as sleeve na damit dahil mainit ngayon sa Las Vegas.: : Do not bring long-sleeve clothes because it is hot now in Las Vegas. (syn.): kamisidentrong mahaba ang manggas.
asma (noun): : asthma, i.e. an illness that causes difficulties in breathig. * Tag. Eng. (syn.): hika.
asnan (v.t.)(syn. asinan): : to put salt. * Tag. Eng.
asngaw (noun): (1): a stench of liquor emanating from a drunk (or a drunk person). * Tag. Eng. (syn.): amoy-alak. (2): stench, reek. * Ang asngaw ng sinusunog na goma ay mabaho.: : The stench of burning rubber is very unpleasant. (syn.): alingasaw, amoy-tsiko, singaw.
asno (noun)(var. asu): : an ass, a donkey, a gray or brown animal like a horse, but smaller and with long ears. * Tag. Eng.
aso (noun)(var. asu): (1): smoke. * Tag. Eng. (2): steam, vapor. * Tag. Eng. (syn.): usok.
aso (noun): : a dog. * Tag. Eng.

* asong pangaso (noun): : a hound, a hunting dog.


asobi 遊び, tanoshimi 楽しみ, kibarashi 気晴らし, goraku 娯楽 (noun): : an amusement, an entertainment, a joy, a pastime, pleasure.

* asobiba 遊び場, undoojoo 運動場 (noun): : a playground.

* asobimawaru 遊び回る, arukimawaru 歩き回る, burabura-to mi-te mawaru ぶらぶらと見て回る (v.i.): : to gadabout, to go about looking for pleasure.

* asobinin 遊び人, pureibooi プレイボーイ (noun): : a playboy.* asobu 遊ぶ, tanoshimu 楽しむ (v.t.): : to play, to have good time after work.
asog (adj.): : sterile. * Tag. Eng.
asoge (noun): : quicksilver, mercury. (syn.): merkuryo. * Tag. Eng.
asohos (noun): : a kiss. * Tag. Eng.
asok (noun): : calculation. * Tag. Eng. (syn.): tantiya, kalkula, taya.
asoko あそこ (pron.): : there, yonder.
asonansiya (noun)(var. asonansya): : * Tag. Eng. assonance, i.e. technical similarlity in the vowel sounds that are close together in a poem. * Tag. Eng.
asosasyon (noun): (1): an association, a company, a corporation. * Maraming asosasyon sa Japan ang nagbabalak magpalago ng negosyo sa ibang bansa.: : Many Japanese companies are hoping to expand their operations abroad. (syn.): kompanya, korporasyon, samahan.(2): a society. * Para sa ikabubuti ng asosasyon, ang bawat mamayan ay nararapat tumupad sa batas.: : For the bettermento of the association, the citizen must obey the law. (syn.): lipunan. (3): social contact. * Tag. Eng. (syn.): pagsama, pakikitungo.
asosasyon (sla.)(noun): : a group. [Spa. asociacion "association, fellowship", esp. prizon or homosexual groups] * Siya ay kasama sa asosasyon ng mga bakla na nagmamartsa sa parke ng Luneta.: : He belongs to a group of homosexuals who are marching towards Luneta park. (syn.): barkada, grupo.
asosena (sla.)(noun): : cooked dog meat. [Tag. aso "dog" + Spa. sena "supper"] * Hindi tanggap sa maraming bansa ang asosena.: : Cooked dog meat is not accepted and allowed in many countries. (syn.): pulutan na aso.
asote (noun): (1): a whip, a lash. * Tag. Eng. (syn.): latiko, latigo.(2): whipping, scourging, flagellation. (syn.): hagupit, palo, hambalos, bugbog.
aspaltado (adj.): : asphalted, i.e. paved with asphalt. * Tag. Eng. (syn.): inaspalto, inaspaltuhan.
aspalto (noun): : asphalt, i.e. a black sticky substance that becomes hard when it dries, used for making the surface of roads.
asparagus (noun): : an asparagus, i.e. a long thin green vagetable with a point at one end. * Tag. Eng.
aspile (noun)(var. aspili):
ピン
>: a peg, a pin, i.e. a pointed piece of thin wire or nail, to join or attach something. * Tag. Eng.
aspilihan (v.t.)(r.w. aspile):
ピンで留める
>: to pin, to fasten or hold with a pin. * Aspilihan mo ang pantalon mo kung saan ko putulan.: : Put a pin on your pants where I would cut it.
aspirante (noun): : an aspirant, a candidate, a goer, a high flyer, an ambitious person, i.e. a person who hopes to get a position of importance or honor. * Tag. Eng. (syn.): kandidato.
aspirasyon (noun): : an aspiration, i.e. strong desire or ambition. * Tag. Eng. (syn.): hangad, hangarin, mithiin.
assaku suru 圧搾する, shiboru 搾る, shiboridasu 搾り出す (v.t.): : to squeeze out, to wring out by twisting or squeezing. * Tag. Eng.
asset (sla.)(noun): : a tattle-taler, a police informer. * Ibinunyagu ng mga assets sa mga kina-uukulan ang mga pinanggalingan ng shabu.: : The police informer disclosed to the authority the source of illigal drugs.

(syn.): sipsip.


assets (sla.)(noun): : genital organs. [Eng. "assets (of a female or a male)"] (syn.): ari ng babae o lalaki.
asshuku suru 圧縮する, appaku suru 圧迫する (v.t.):
: to compress.
asta (noun):
ポーズ
, shisei 姿勢>: pose, posture. * Tag. Eng.

* asta ng katawan (phr.): : posture.


asta (sla.)(noun): : a brat, a naughty boy. [new. Tag. asta "position, style"] * Ayaw kong magkaroon ng anak na asta.: : I do not want to have a naughty son. (syn.): mataray, pilyo.
astara (noun): : pickles, pickled vegetables. * Tag. Eng.
asterisk (noun)(var. asterisko): : symbol (*) used in printing. * Tag. Eng.
asthma (noun): : asthma. * Tag. Eng.
astig (sla.)(adj.): : tough, macho. [Tag. tigas "hard, tough"] * Kung ikaw ay astig, bakit ka tumakbo nang dumating ang kaniyang mga kasama?: : If you are tough, why did you run away when his friends arrived? (syn.): matapang, ma-tigas.
astigmatism (noun): : astigmatism. * Tag. Eng.
astrasuhin (v.i./v.t.): (v.i.): : to be or become delayed. * Tag. Eng. (syn.): mahuli, mabalam.

(v.t.): : to delay deliberately. * Tag. Eng. (syn.): balamin.


astray (noun)(var. aster):

Yüklə 1,75 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   40
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə