A o’xshashlikni sistema parametrlarining absolyut qiymatlariga bogliq bo’lmagan holda avtonomYüklə 24,81 Kb.
tarix02.04.2022
ölçüsü24,81 Kb.
#84983
modellashtirish
Avgust 989, EEE, Devisson va Jermer tajribalari, C da Grafika

Avtomodellik nima?
A) o’xshashlikni sistema parametrlarining absolyut qiymatlariga bogliq bo’lmagan holda avtonom
saqlash
B) o’xshashlikni parametrlarining absolyut qiymatlariga bogliq bo’lgan holda avtonom saqlash
C) o’xshashlikni sistema parametrlarining nisbiy qiymatlariga bog’liq bo’lmagan holda avtonom saqlash
D) o’xshashlikni parametrlarining yig’indi qiymatlariga bogliq bo’lgan holda avtonom saqlash
ANSWER: A
Berilgan matrisaga satr va ustunlari joyi almashgan matrisa qanday matrisa deyiladi?
A) Transponirlangan matrisa
B) Nol matrisa
C) birlik matrisa
D) kvadrat matritsa
ANSWER: A
Bir jinsli yuk tashishning eng tejamli rejasini tuzish masalasi qanday masala deyiladi?
A) transport masalasi
B) ratsion tuzish masalasi
C) ishlab chiqarishni rejalashtirish masalasi
D) dinamik dasturlash masalasi
ANSWER: A
Chiziqli algebraik tenglamalar sistemasi yechishda noma’lumlarni ketma-ket yuqotish g’oyasini nomi?
A) Kramer
B) Nyuton
C) Lopital
D) Gauss
Chiziqli dasturlash masalasini simpleks usulu bilan maksimumga yechishda hal qiluvchi ustun qanday
topiladi?
A) Funksional qatordan absolyut qiymat jihatdan eng kattasi olinadi
B) Ozod hadlar ustunidan eng kattasi olinadi
C) Funksional qatordan eng kattasi olinadi
D) Funksional qatordan manfiy koeffisentlarning absolyut qiymat jihatdan eng kichigi olinadi
ANSWER: A
Chiziqli dasturlash masalasini simpleks usulu bilan minimumga yechishda hal qiluvchi ustun q anday
topiladi?
A) Funksional qatordan eng kattasi olinadi
B) Ozod hadlar ustunidan eng kattasi olinadi
C) Funksional qatordan absolyut qiymat jihatdan eng kattasi olinadi
D) Funksional qatordan manfiy koeffisentlarning absolyut qiymat jihatdan eng kichigi olinadi
ANSWER: A
Chiziqli programmalash masalalarini yechishning asosiy usuli qaysi usul?
A) Simpleks
B) Potensiallar
C) Taqsimot
D) Fogel
Chiziqli programmalash masalasini qishloq xujaligida birinchi bulib kim qullagan?
A) Kantarovich
B) Nemchinov
C) Novojilov
D) Lur’ye
ANSWER: A
Chiziqli programmalash masalasining yechimlaridan tashkil topgan to’plam qanday to’plam bo’ladi.
A) Qavariq
B) Cheksiz
C) Chegaralanmagan
D) bo’sh
ANSWER: A
Chiziqli programmalashtirish masalasini kim birinchi bo’lib qishloq ho’jaligi masalalarida qo’llagan?
A) L.Kantorovich
B) J.Dansig
C) B.Nemchinov
D) R.Belman
ANSWER: A
Ehmning mahsuldorligini oshirishning asosiy yo’llari qaysi javobda keltirilgan?
A) elementlarning ishlash tezligini oshirish, Hisoblash jarayonini parallellashtirish,
B) elementlarning ishlash tezligini pasaytirish, Hisoblash jarayonini ustma-ust qo’yish
C) Hisoblash jarayonini ustma-ust qo’yish
D) ma’lum bo’lmagan sinfdagi maxsus masalalarni yechish uchun EHMlar yaratish
Ektsremal masalalarda optimallik mezoni qaysi shaklda ifodalanadi?
A) maqsad funksiya
B) Cheklashlar
C) Sistema
D) Model
ANSWER: A
evalf(Int(expr,var=a..~) buyrug'ining vazifasi?
A) Aniq integralni sonli hisoblaydi
B) Aniq integralni taqribiy hisoblaydi
C) Aniq integralni sonli va taqribiy hisoblaydi
D) Aniqmas integralni sonli hisoblaydi
ANSWER: A
Fizik miqdorlar qachon o’lchamga ega emas deyiladi?
A) ularning sonli qiymatlari o’lchov birliklari sistemasini tanlashga bogliq bo’lmasa
B) ularning sonli qiymatlari o’lchov birliklari sistemasini tanlashga bogliq bo’lsa
C) ular bir xil fizik ma’noga ega bo’lmasa
D) ular xar xil o’lchamga va bir xil fizik ma’noga ega bo’lsa
ANSWER: A
Fizik miqdorlar qaysi hollarda bir ismli deyiladi?
A) ular bir xil o’lchamga, ammo turli fizik ma’noga ega bo’lsa
B) ular bir xil o’lchamga ega bo’lsa
C) ular bir xil fizik ma’noga ega bo’lmasa
D) ular xar xil o’lchamga va bir xil fizik ma’noga ega bo’lsa
Har bir tarmoq tarmoqlararo balansda necha marta ishtirok etadi:
A) Ikki marta iste’molchi sifatida, ishlab chi?aruvchi sifatidagi
B) Bir marta ishlab chi?aruvchi sifatida
C) Uch marta iste’molchi, ishlab chiqaruvchi, jamg’aruvchi sifatida
D) To’rt marta iste’molchi, ishlab chiqaruvchi jamg’aruvchi, eksportga yuboruvchi sifatida
ANSWER: A
Hodisa nima?
A) jarayonlar majmuasiga aytiladi
B) turli predmetlar
C) bir xil ma’noli fizik miqdorlar
D) Hammasi
ANSWER: A
Hаr qаndаy mаsаlаning mаtеmаtik mоdеlini tuzish uchun
A) 4
B) 3
C) 2
D) 5
ANSWER: A
Ifodalangan modellar yordamida kuzatilayotgan ob’ektni bilishga …….. deyiladi. Tushirilgan so’zni toping:
A) Modellashtirish
B) Tekshirish
C) Teorema
D) Aksioma
Immitatsion tizim uchun necha saviyali struktura mos qo’yiladi?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 2
ANSWER: A
Immitatsiyon tizim nechta prinsip asosida quriladi?
A) 4
B) 5
C) 3
D) 2
ANSWER: A
Iqtisodiy masalalarni modellashtirishdan asosiy maqsad nima?
A) maqsad funksiyasi f ni berilgan shart bo’yicha min yoki max ga erishadigan qiymatlarini aniqlash.
B) masalani echimini topish.
C) iqtisodchilarni tayyorlash
D) to’g’ri javob yo’q
Iqtisodiy masalaning matematik modeli nima?
A) «Iqtisodiy masalaning matematik modeli» deganda bu masalaning asosiy shartlari va maqsadining
matematik formulalar yordamidagi tasviriga aytiladi.
B) « Iqtisodiy masalaning matematik modeli nima ?Iqtisodiy masalaning matematik modeli» deganda bu
masalaning yechish jarayonlarini tasvirlovchi matematik modellardan iborat
C) «Iqtisodiy masalaning matematik modeli» deganda bu masalaning maqsadini tasvirlovchi matematik
modellardan iborat
D) «Iqtisodiy masalaning matematik modeli» deganda bu masalaning asosiy shartlari va maqsadining
tenglamalar kurinishidagi tasviriga aytiladi.
ANSWER: A
Iqtisodiy masalaning matematik modelini tuzish uchun dastlab nima aniqlanadi?
A) Har qanday masalaning matematik modelini tuzish uchun masalaning iqtisodiy ma’nosini o’rganib,
undagi asosiy shart va maqsadini aniqlash;
B) Har qanday masalaning matematik modelini tuzish uchun masaladagi noma’lumlarni belgilash;
C) Har qanday masalaning matematik modelini tuzish uchun masalaning shartlarini algebraik
tenglamalar yoki tengsizliklar orqali ifodalash;
D) Har qanday masalaning matematik modelini tuzish uchun masalaning maqsadini funksiya orqali
ifodalash kerak
Iqtisodiyotda qo’llanilgan 1-model kim tomonidan yaratilgan?
A) Kene
B) Dantsig
C) Kantorovich
D) Jordan
ANSWER: A
Ishchi varaqning asosiy qismi nimalardan iborat?
A) Kiritish va chiqarish sohalaridan
B) Kiritish sohasidan
C) Chiqarish sohasidan
D) Tekstlarni kiritish va chiqarish sohalaridan
ANSWER: A
Ixtiyoriy transport masalasining __________________ mavjud ?
A) optimal plani
B) ixtiyoriy yechimi
C) boshqarish usuli
D) javob b,c
ANSWER: A
J.Dansig “Simpleks” usulini nechanchi yilda yaratgan?
A) 1949
B) 1939
C) 1945
D) 1948
Keng ma’noda model so’zi nimani anglatadi:
A) Tekshiriladigan ob’ektni asl nusxasini
B) Sub’ekt yoki sub’ektlar sistemasini namunasini
C) Ob’ekt yoki sub’ektlar sistemasini namunasini
D) Mavjud bo’lmagan jarayonni maketini
ANSWER: A
Kichik cheklanishlarda yirtqichlar va o’ljalar soni vaqt o’tishi bilan
A) muvozanat holatiga qaytmaydi;
B) muvozanat holatiga qaytadi;
C) o’zgarmaydi;
D) Natijani bilib bo’lmaydi
Kuphaddan darajali ildiz chiqarish kaysi buyruq yordamida amalga oshiriladi
A) factor()
B) proot()
C) psqrt()
D) msolve+

Ikki kuphadning xususiy bo'linmasini topish buyrug'i kaysi bo'limda to'g'ri ko'rsatilgan? {
E) factor()
F) proot()
G) psqrt()
H) quo()
ANSWER: F
Kuphadni ko'paytuvchilarga ajratish kaysi buyruq yordamida amalga oshiriladi?
A) factor()
B) rsolve
C) dsolve
D) msolve
ANSWER: A
Maple da algebraik tenglamalarni yechish buyrug'i qaysi qatorda to'g'ri ko'rsatilgan
A) solve
B) rsolve
C) dsolve
D) msolve
ANSWER: A
Maple da grafiklar kaysi buyruklar yordamida chiziladi?
A) plot() va plot3d()
B) solve()
C) dsolve()
D) fsolve()
ANSWER: A
Maple da “=” belgisi nima uchun ishlatiladi?
A) Tenglamalarni berishda
B) O'zlashtirish operatori sifatida
C) Ishlatilishi shart emas
D) Tenglamani aniq yechimini olish uchun
ANSWER: A
Maple dan differentsial tenglamalarni yechish buyrug'i qaysi qatorda to'g'ri ko'rsatilgan.
A) solve
B) rsolve
C) dsolve
D) msolve
ANSWER: C
Masalani qaysi yechimi hal qiluvchi yechim deyiladi?
A) Optimal
B) Tayanch
C) Oraliq
D) Boshlangich
Matematik modellashtirishning vazifasi nima?
A) mavjud olam”ni matematik tilda bayon etish.
B) matemetik izohlash.
C) formulani o’rganish
D) to’g’ri javob yo’q
ANSWER: A
Matematik programmalash masaladagi f va gi funksiyalardan birortasi nochiziq funksiya bo’lsa, u holda
berilgan model…
A) chiziqsiz programmalash masalasi
B) chiziqli programmalash masalasi
C) stoxastik programmalash masalasi
D) Dinamik programmalash masalasi buladi
ANSWER: A
Matritsani determinantini hisoblash kanday buyruq yordamida amalga oshiriladi
A) Det()
B) det()
C) detr()
D) msolve
ANSWER: A
Matritsani rangini hisoblash kanday buyruq yordamida amalga oshiriladi?
A) Rank()
B) rank ()
C) detr()
D) msolve
ANSWER: A
Model so’zi nima ma’noni anglatadi?
A) O’lchov, me’yor
B) Harakat
C) funksiya,jarayon
D) o’lchov, sistema
Modellar sifatida qanday modellardan foydalanish mumkin?
A) fizik yoki matematik
B) Biologik
C) fizik yoki ximik
D) Fizik, iqtisodiy yoki ximik
ANSWER: A
Modellarni taqqoslashda asosiy shart nimadan iborat?
A) taqqoslanuvchi miqdorlar bir xil o’lchamga va bir xil tabiatga ega bo’lishi kerak
B) taqqoslanuvchi miqdorlar bir xil o’lchamga va bir xil tabiatga ega bo’lmasligi kerak
C) taqqoslanuvchi miqdorlar bir xil o’lchamga ega bo’lishi kerak
D) taqqoalanuvchi miqdorlar bir xil tabiatga ega bo’lishi kerak
ANSWER: A
Modellashtirish deb nimaga aytiladi?
A) bilish ob’ektlari(fizik xodisa va jarayonlar)ni ylarning modellari yordamida tadqiq qilish mavjud
predmet va xodisalarning modellarini yasash va o’rganishdir.
B) guruhlarga ajratishni o’rganishdir.
C) biror tasodifni aniqlash.
D) to’g’ri javob yo’q.
ANSWER: A
Modellashtirish jarayoni qanday elementlardan tashkil topadi:
A) Sub’ekt, ob’ekt, modellardan
B) Sub’ekt va ob’ektdan
C) Ob’ekt va tekshiruvchilardan
D) Model va tekshiruvchilardan
Murakkab sistemalarni tekshirish uchun qanday metod qo’llaniladi?
A) immitatsiyali modellashtirish metodi
B) analogiya metodi
C) variatsiya metodi
D) ierarxiya metodi
ANSWER: A
Optimal yechim deb nimaga aytiladi?
A) Maqsad funksiyani ektsremal qiymatiga erishgan yechim.
B) Maqsad funksiyani maksimum qiymatiga erishgan yechim.
C) Maqsad funksiyani minimal qiymatiga erishgan yechim.
D) Maqsad funksiyani oraliq qiymatiga erishgan yechim.
ANSWER: A
O’yinlar nazariyasi masalalarini yechishni matematik programmalashning qanday turli masalasiga keltirib
yechish mumkin:
A) Chiziqli
B) Dinamik
C) Kvadratik
D) Qavariq
ANSWER: A
Palitra panellari o’lchamlari qanday buyruq yordamida o’rnatiladi?
A) Options Palette
B) Palette Size
C) Options Size
D) Options Palette Size
ANSWER: A
plot() buyrug'ining vazifasi?
A) Ikki ulchovli grafiklarni qurish uchun ishlatiladi
B) Uch ulchovli grafiklarni qurish uchun ishlatiladi
C) Ikki va uch ulchovli grafiklarni qurish uchun ishlatiladi
D) Ikki ulchovli animatsiyalarni amalga oshiradi
ANSWER: A
plot3d() buyrug'ining vazifasi?
A) Ikki ulchovli grafiklarni qurish uchun ishlatiladi
B) Uch ulchovli grafiklarni qurish uchun ishlatiladi
C) Ikki va uch ulchovli grafiklarni qurish uchun ishlatiladi
D) Ikki ulchovli animatsiyalarni amalga oshiradi
ANSWER: A
Qanday hollarda istalgan chekli matritsali o’yin yechimga ega bo’ladi:
A) O’yinni quyi chegarasi yuqori chegarasi ga teng bo’lganda
B) Optimal sof strategiyani qo’llaganda
C) Optimal aralash strategiyani qo’llaganda
D) Matritstsali o’yin egar nuqtaga ega bo’lganda
ANSWER: A
Qaysi javobda transport masalasi yopiq modeli sharti to’gri ko’rsatilgan?
A) agar zahiradagi yuk miqdori istemolchilar talab darajasi miqdoriga teng bo’lsa
B) agar zahiradagi yuk miqdori istemolchilar talab darajasi miqdoridan ko’p bo’lsa
C) agar zahiradagi yuk miqdori istemolchilar talab darajasi miqdoridan kam bo’lsa
D) agar zahiradagi yuk miqdori istemolchilar talab darajasi miqdoriga ko’p yoki kam bo’lsa
ANSWER: A
rem(poly1,poly2,var) buyrug'ining vazifasi nima?
A) Ikki ko'phadni bo'lishdagi qoldiqni hisoblaydi
B) Ikki ko'phadni bo'lishdagi butun qismini hisoblaydi
C) Ikki ko'phadni bo'ladi
D) Ikki ko'phadni xususiy bo'linmasini topadi
ANSWER: A
Satr va utsunlari teng bulgan matrisa qanday matrisa deyiladi?
A) kvadrat matritsa
B) Nol matritsa
C) Transponirlangan matritsa
D) birlik matrisa
ANSWER: A
Simpleks deb nimaga aytiladi?
A) Bu n o’lchovli fazoda (n+1) qirraga ega bo’lgan sodda uchburchak
B) Bu n o’lchovli fazoda (n+1) qirraga ega bo’lgan sodda ko’pburchak
C) Bu n o’lchovli fazoda (n+1) qirraga ega bo’lgan to’plam
D) Bu n o’lchovli fazoda n2 qirraga ega bo’lgan sodda ko’pburchak
ANSWER: A
Simpleks usulda hal qiluvchi element qanday topiladi?
A) Ozod hadlar utsunidagi elementlarning mos ravishda hal qiluvchi utsun elementlariga bo’lib, eng
kichik musbat nisbatni bergan koeffitsient olinadi.
B) Hal qiluvchi utsun elementlarini ozod hadlarga bo’linib eng kichik nisbati aytiladi.
C) Hal qiluvchi utsun elementlarini ozod hadlarga bo’linib eng katta nisbati aytiladi.
D) Ozod hadlar utsunidagi elementlarning mos ravishda hal qiluvchi utsun elementlariga bo’lib, eng
kichik manfiy nisbatni bergan koeffitsient olinadi.
Talablar miqdori mahsulotlar miqdoriga teng bo’lgan masalalar
A) doimo yechimga ega bo’ladi
B) yechimi mavjud bo’lmaydi
C) manfiy yechimga ega bo’ladi
D) to’gri javob yo’q
ANSWER: A
Talablar miqdori mahsulotlar miqdoriga teng bo’lgan masalalar qanday masalalar deyiladi?
A) yopiq modelli transport masalasi
B) ochiq modelli transport masalasi
C) chiziqli programmalash masalasi
D) dinamik dasturlash masalasi
Tarmoqli model deganda nimani tushunasiz?
A) modelni tarmoqlashni
B) qaralayotgan ish kompleksini bir necha elementar operatsiyaga ajratib ishni tashkil etishni
C) tarmoqlarda alohida ishlashni
D) hech nimani tushunmayman
Tarmoqli modelda “rezerv vaqt ” deb nimaga aytiladi?
A) hodisaning eng kech ro’y berishi
B) hodisaning eng kech va eng erta ro’y berish muddatlarining ayirmasiga
C) hodisaning eng erta ro’y berishi
D) javob a,c
ANSWER: B
Transport masalasidagi noldan farqli xij – lar joylashgan kataklar
A) band kataklar
B) bo’sh kataklar
C) optimallik sharti bajarilmagan kataklar
D) Optimal shartli kataklar
ANSWER: A
Transport masalasining boshlangich tayanch yechimini topish uchun yo’l harajatlarini nazarga oluvchi
usul qaysi usul?
A) minimal harajatlar usuli
B) shimoliy-garb burchak usuli
C) simpleks musuli
D) grafik usuli
ANSWER: A
Transport masalasining boshlangich tayanch yechimini topish uchun yul harajatlarini nazarga oluvchi
usul qaysi usul?
A) minimal harajatlar usuli
B) shimoliy-garb burchak usuli
C) simpleks musuli
D) grafik usuli
ANSWER: A
Transport masalasining optimal yechimini topish uchun qaysi usuldan foydalaniladi?
A) potensiallar usuli
B) shimoliy-garb burchak usuli
C) minimal harajatlar usuli
D) simpleks usuli
ANSWER: A
Transport masalasiy yechimidagi 0dan farqli qiymatli o’zgaruvchilar soni qancha bo’ladi?
A) m+n-1 tа
B) m+n ta
C) m+n+1
D) m+1
ANSWER: A
trunk(expr) buyrug'ining vazifasi?
A) expr ifodaning butun qismini oladi
B) expr ifodaning kasr qismini oladi
C) expr ifodaning butun va kasr qismini oladi
D) expr ifodaning hisoblaydi
ANSWER: A
Volter qaysi modelni yaratgan?
A) Yirtqich va o’lja modeli kim tomondan tuzilgan?----
B) Transport modeli
C) Parhez modeli
D) Simpleks modelni-----
WINDOW menyusi buyruqlari nima vazifani bajaradi?
A) Maple da bir nechta ochilgan hujjatlar bilan ishlash uchun muljallangan
B) Maple da ochilgan hujjatlar bilan ishlash uchun muljallangan
C) Maple da bir nechta ochilgan hujjatlarni tahrirlash uchun muljallangan
D) Maple da bir nechta ochilgan hujjatlarni bosmalash uchun muljallangan
ANSWER: A
Yirtqich va o’lja modelida o’zaro munosabat bo’lmaganda yirtqich va o’ljalar soni qaysi model bo’yicha
o’zgaradi?
A) Maltus
B) Volter
C) Kyurasao
D) Beyli
ANSWER: A
«Ishlаb chiqаrishni rеjаlаshtirish» mаsаlаsidаgi аsоsiy shаrtlаr qаndаy mа’nоni bildirаdi?
A) korxonaning umumiy zahirasi chegaralanganligini
B) daromad maksimal bulishligini
C) mahsulotlar ishlab chiqarish cheklanganligini
D) noma’lumlar nomanfiy bo’lishligini
ANSWER: A
“Simpleks” usulini kim yaratgan?
A) J.Dansig
B) R.Belman
C) L.Kantorovich
D) A.Lure
Yüklə 24,81 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə